Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
35/2015
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 29
25 lat wolności – bilans zmian

nr 30
Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy

nr 31
Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II


Komunikaty

Stosunek do uchodźców w kontekście kryzysu imigracyjnego w Europie
Decyzje wyborcze Polaków
Jak Polacy postrzegają swoich sąsiadów
Korzystanie z telefonów komórkowych
Autoportret Polaków i postrzegany dystans kulturowy wobec sąsiadów
Preferencje partyjne we wrześniu
Oceny i prognozy stanu gospodarki oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech
Nastroje społeczne we wrześniu
Stosunek do rządu we wrześniu
Oceny instytucji publicznych
Zaufanie do polityków miesiąc przed wyborami parlamentarnymi
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku do uchodźców
wakacji dzieci
 
Jak postrzegamy Niemców

Trzeciego października mija 25. rocznica zjednoczenia Niemiec. Z corocznych badań prowadzonych przez CBOS od ponad dwudziestu lat wynika, że nastawienie Polaków do zachodnich sąsiadów w tym czasie znacząco się poprawiło. W naszym sondażu zapytaliśmy o wizerunek typowego Niemca. Na pierwszy plan wysuwają się określenia nawiązujące do porządku i dyscypliny. W tej grupie znalazły się takie cechy jak: dokładny, zorganizowany, zdyscyplinowany, uporządkowany, punktualny, rzeczowy, konkretny, przestrzegający zasad i prawa, ułożony, poukładany (łącznie 27%). W wizerunek Niemca wpisują się również inne cechy: pracowity (14%), godny zaufania – sumienny, solidny, uczciwy, rzetelny (14%) oraz zaradny i przedsiębiorczy (12%). Pozostałe określenia wymieniane były rzadziej.
Rysunek 1

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lipcu 2015.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl