O firmieOfertaTrendyZamówieniaCenyKontakt
Home
 

Liczba: 0 szt.
Kwota: 0,00 zł. 
Raporty z badań
Książki
Książki
z projektów UE
Polish Public Opinion
Opinie
i Diagnozy
CBOSNews
 

RAPORTY Z BADAŃ

 
STYCZEŃ 2014
1.Polacy o swoim szczęściu, pechu i zadowoleniu z życia
2.Polityk roku 2013 w Polsce i na świecie
3.Religijność polskiej wsi
4.Wieś polska - stereotypy
5.Preferencje partyjne w styczniu
6.Oceny działalności parlamentu i prezydenta
7.Nastroje społeczne w styczniu
8.Ukraina między Rosją a Unią Europejską
9.Zaufanie do polityków w styczniu
10.Igrzyska w Soczi w cieniu zagrożenia terrorystycznego
11.Stosunek do rządu w styczniu
12.Polska regionalna
13.Zainteresowanie igrzyskami w Soczi oraz ocena szans medalowych Polaków
 
LUTY 2014
14.Opinie o korupcji oraz standardach życia publicznego w Polsce
15.Religijność a zasady moralne
16.Dwudziesta piąta rocznica obrad Okrągłego Stołu
17.Aktywności i doświadczenia Polaków w 2013 roku
18.Opinie o bezpieczeństwie narodowym
19.Preferencje partyjne w lutym
20.Stosunek Polaków do innych narodów
21.Stosunek do protestów na Ukrainie
22.Polacy o rozwoju sytuacji na Ukrainie
23.Oceny działalności parlamentu i prezydenta
24.Zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego
25.Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2013 roku i plany na rok 2014
26.Stosunek do rządu w lutym
27.Nastroje społeczne w lutym
28.Zaufanie do polityków w lutym
29.Zaufanie w relacjach międzyludzkich
30.Postawy mieszkańców wsi wobec polityki
 
MARZEC 2014
31.Polacy o gospodarce wolnorynkowej
32.15 lat członkostwa Polski w NATO
33.Polscy eurodeputowani i wybory do Parlamentu Europejskiego
34.Preferencje partyjne w marcu
35.Polacy o sytuacji na Ukrainie w czasie krymskiego kryzysu
36.Oceny instytucji publicznych
37.Stosunek do rządu w marcu
38.Zaufanie do polityków w marcu
39.Nastroje społeczne w marcu
40.Wybory do Parlamentu Europejskiego
 
KWIECIEŃ 2014
41.Polacy o swoich długach i oszczędnościach
42.Opinie o demokracji
43.Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem
44.Jak się nam żyje? Materialny wymiar życia rodzin.
45.Preferencje partyjne w kwietniu
46.Oceny instytucji publicznych
47.Praktyki wielkopostne i wielkanocne Polaków
48.Polacy o bezpieczeństwie narodowym i NATO
 

 
Znajdź
raport