OGŁOSZENIA | Praca dla ankieterów ... więcej >
       

SZUKAJ Komunikatów z badań Koszyk (0 szt.)   Kwota (0.00 zł)
 
O firmie  Badania  Publikacje  Kontkt  FAQ  
      EN
 

 
   

 

     Facebook   Twitter  

 
Komunikaty z badań | CBOS News | Opinie i Diagnozy
Polish Public Opinion | Książki | Prenumerata
 
 
 
KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS  

2015

Cena komunikatu od następnego dnia po opublikowaniu - 7.50 zł  

 

161.  Motywy niegłosowania
   
 
160.  Ocena stosunków polsko-niemieckich w kontekscie 50. rocznicy listu biskupów polskich do biskupów niemieckich
   
 
159.  Między nadzieją a obawą - reakcje na wyniki wyborów parlamentarnych
   
 
158.  Oczekiwania dochodowe Polaków
   
 
157.  Praca za granicą
   
 
156.  Zaufanie do polityków po wyborach parlamentarnych
   
 
155.  Nastroje społeczne w listopadzie
   
 
154.  Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim
   
 
153.  Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW
   
 
152.  Między kościołem a lokalem wyborczym
   
 
151.  Stosunek do uchodźców w krajach Grupy Wyszehradzkiej
   
 
150.  Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2015/2016
   
 
149.  Polacy o uchodźcach - w internecie i w "realu"
 
 
148.  Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia
   
 
147.  Sytuacja zawodowa Polaków
   
 
146.  Zaufanie do polityków w ostatnich dniach kampanii wyborczej
   
 
145.  Stosunek do rządu w październiku
   
 
144.  Nastroje społeczne przed wyborami parlamentarnymi
   
 
143.  Opinie o działalności parlamentu i prezydenta
 
 
142.  Preferencje partyjne przed wyborami
 
 
141.  Kim są wyborcy, czyli społeczno-demograficzne portrety największych potencjalnych elektoratów
   
 
140.  Forma zatrudnienia a poglądy społeczno-polityczne.
   
 
139.  Co różni zwolenników lewicy, centrum i prawicy?
   
 
138.  Psychologiczne charakterystyki elektoratów partyjnych
   
 
137.  Preferencje partyjne w październiku
 
 
136.  O udziale w wyborach, pewności głosowania, obawach i przewidywaniach wyborczych
 
 
135.  Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne w latach 1989-2015. Deklaracje ludzi młodych na tle ogółu badanych
   
 
134.  Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży
 
 
133.  O uchodźcach w przededniu unijnego szczytu poświęconego kryzysowi imigracyjnemu
 
132.  Zaufanie do polityków miesiąc przed wyborami parlamentarnymi
 
 
131.  Oceny instytucji publicznych
 
 
130.  Stosunek do rządu we wrześniu
 
 
129.  Nastroje społeczne we wrześniu
 
 
128.  Oceny i prognozy stanu gospodarki oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech
 
 
127.  Preferencje partyjne we wrześniu
 
 
126.  Autoportret Polaków i postrzegany dystans kulturowy wobec sąsiadów
 
 
125.  Korzystanie z telefonów komórkowych
   
 
124.  Jak Polacy postrzegają swoich sąsiadów
 
 
123.  Decyzje wyborcze Polaków
 
 
122.  Stosunek do uchodźców w kontekście kryzysu imigracyjnego w Europie
 
 
121.  Polacy o wrześniowym referendum zarządzonym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego
 
 
120.  Zaufanie do polityków u progu nowego sezonu politycznego
 
 
119.  Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
 
 
118.  Nastroje społeczne w drugiej połowie sierpnia
 
 
117.  Opinie o działalności parlamentu i nowego prezydenta
 
 
116.  Preferencje partyjne w sierpniu
 
 
115.  Regionalne zróżnicowanie sympatii i antypatii do innych narodów
   
 
114.  35. rocznica powstania NSZZ "Solidarność"
 
 
113.  Zmiany nastawienia Polaków do innych narodów
   
 
112.  Postrzeganie Żydów i stosunków polsko-żydowskich
 
111.  Sympatie i antypatie wyborcze
   
 
110.  Dzieci i młodzież w internecie - korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów
 
 
109.  Bezpieczeństwo w internecie
 
 
108.  Oczekiwania wobec prezydentury Andrzeja Dudy
 
107.  Postulaty dotyczące zmian systemowych w Polsce
 
 
106.  Tożsamość narodowa i postrzeganie praw mniejszości narodowych i etnicznych
 
105.  Polacy o referendum na dwa miesiące przed głosowaniem
 
 
104.  Zaufanie do polityków w lipcu
 
 
103.  Nastroje społeczne w lipcu
 
 
102.  Stosunek do rządu w lipcu
 
 
101.  Opinie o działalności parlamentu i prezydenta
 
 
100.  Preferencje partyjne w lipcu
 
 
99.  Sympatia i niechęć do partii i inicjatyw politycznych
 
 
98.  Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie
   
 
97.  Przepływy elektoratów i strategie wyborcze w wyborach prezydenckich
 
 
96.  Opinie o dopuszczalności stosowania zapłodnienia in vitro
 
95.  Nieobecni na wyborach
 
 
94.  Jakiego systemu wyborczego chcą Polacy?
 
93.  Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce
 
92.  Nastroje społeczne w czerwcu
 
 
91.  Zaufanie do polityków po wyborach prezydenckich
 
 
90.  Internauci 2015
 
 
89.  Referendum - pierwsze reakcje przed rozpoczęciem kampanii
 
 
88.  Motywy głosowania w pierwszej turze wyborów prezydenckich
 
 
87.  Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW
 
 
86.  Kim są wyborcy Pawła Kukiza?
 
 
85.  Charakterystyka poglądów potencjalnych elektoratów partyjnych
   
 
84.  O konflikcie na Ukrainie i sankcjach gospodarczych wobec Rosji
 
 
83.  Stosunek do rządu w czerwcu
 
 
82.  Preferencje partyjne w czerwcu
 
81.  Polacy wobec problemu uchodźstwa
 
80.  Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych
   
 
79.  Reakcje na wyniki wyborów oraz oczekiwania wobec nowego prezydenta
 
 
78.  Rozliczenia podatkowe i kwota wolna od podatku
 
 
77.  Preferencje partyjne po wyborach prezydenckich
 
 
76.  Pracoholicy, siecioholicy, hazardziści... Uzależnienia od zachowań
 
75.  Nastroje społeczne w maju - przed II turą wyborów prezydenckich
 
 
74.  Zaufanie do polityków między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich
 
 
73.  Stosunek do rządu w maju
 
 
72.  Opinie o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym
 
71.  Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW
 
 
70.  Preferencje partyjne w maju - przed drugą turą wyborów prezydenckich
 
 
69.  25 lat państwa obywatelskiego. Społeczne oceny samorządności terytorialnej
 
68.  Poparcie dla kandydatów w II turze wyborów prezydenckich przed drugą z debat telewizyjnych
 
 
67.  Bezrobotni o swojej sytuacji
 
66.  Opinie o związkach zawodowych i protestach górników
 
 
65.  Polacy o bezpieczeństwie w kraju i w miejscu zamieszkania
 
64.  Wokół 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej
 
 
63.  Decyzje wyborcze Polaków w ewentualnej II turze wyborów prezydenckich
 
 
62.  Kto zamierza głosować 10 maja? Determinanty uczestnictwa w wyborach prezydenckich
   
 
61.  Wiedza o ułatwieniach w głosowaniu przed wyborami prezydenckimi
 
 
60.  Wybory prezydenckie: pewność głosowania, preferencje niezdecydowanych i przewidywania wyniku wyborów
 
 
59.  Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW
 
 
58.  Zaufanie do polityków w kwietniu
 
 
57.  Nastroje społeczne w kwietniu
 
 
56.  Stosunek do rządu w kwietniu
 
 
55.  Preferencje w wyborach prezydenckich
 
 
54.  Preferencje partyjne w kwietniu
 
 
53.  Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem
 
 
52.  Materialny wymiar życia Polaków
 
51.  Społeczne oceny prezydentury Bronisława Komorowskiego
 
 
50.  Zagrożenie terroryzmem
 
49.  Przed piątą rocznicą katastrofy smoleńskiej
 
48.  Boskie i cesarskie. O stosunkach między państwem i Kościołem(ami)
 
47.  Społeczny obraz autyzmu
 
 
46.  Jan Paweł II w pamięci Polaków po dziesięciu latach od śmierci
 
 
45.  Katolik w życiu publicznym - potencjalne konflikty norm i wartości
 
 
44.  Polacy o swych decyzjach wyborczych - pewność głosowania, ocena szans i alternatywy wyborcze
 
 
43.  Nastroje społeczne w marcu
 
 
42.  Oceny instytucji publicznych
 
 
41.  Opinie o kandydatach na prezydenta
 
 
40.  Deklaracje uczestnictwa i preferencje w wyborach prezydenckich na niespełna dwa miesiące przed głosowaniem
 
 
39.  Zaufanie do polityków w marcu
 
 
38.  Preferencje partyjne w połowie marca
 
 
37.  Postawy wobec islamu i muzułmanów
 
36.  Stosunek do rządu w marcu
 
 
35.  Preferencje w wyborach prezydenckich
 
 
34.  Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech
 
 
33.  Preferencje partyjne w marcu
 
 
32.  Oczekiwane zmiany w nauczaniu Kościoła
 
31.  Sfery sacrum i profanum w życiu społecznym
 
 
30.  O stosunkach z sąsiednimi krajami - relacje polityczne a nastawienie do nacji
 
 
29.  Kanon wiary Polaków
 
 
28.  Poparcie dla kandydatów w wyborach prezydenckich
 
 
27.  Pigułka "dzień po" w ocenie społecznej
 
 
26.  Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II
 
 
25.  Nastroje społeczne w lutym
 
 
24.  Zaufanie do polityków w lutym
 
 
23.  Stosunek do rządu w lutym
 
 
22.  O sytuacji na Ukrainie i polskiej pomocy dla wschodniego sąsiada
 
21.  Oceny instytucji publicznych
 
 
20.  Deklaracje udziału w wyborach prezydenckich i preferencje wyborcze
 
 
19.  Preferencje partyjne w lutym
 
 
18.  Kto marzy o życiu na wsi, a kto o życiu w mieście?
 
 
17.  Kierunki rozwoju energetyki w Polsce. Opinie o źródłach energii i ich wykorzystaniu
 
 
16.  Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2014 roku i plany na rok 2015
 
15.  Polacy o życiu na wsi
 
14.  Stosunek do innych narodów
 
13.  Jeszcze o wiarygodności wyników ostatnich wyborów
 
 
12.  Aktywności i doświadczenia Polaków w 2014 roku
 
 
11.  Auschwitz-Birkenau w pamięci zbiorowej
 
10.  Zaufanie do polityków w styczniu
 
 
9.  Stosunek do rządu Ewy Kopacz po 100 dniach jego działalności
 
 
8.  Nastroje społeczne w styczniu
 
 
7.  Opinie o działalności parlamentu, prezydenta, PKW i NFZ
 
 
6.  Jak zapewnić prawidłowe przeprowadzenie wyborów?
   
 
5.  Preferencje partyjne w styczniu
 
 
4.  Wydarzenie roku 2014 w Polsce i na świecie
   
 
3.  Zadowolenie z życia
 
2.  Samopoczucie Polaków w roku 2014
 
 
1.  Oceny roku 2014 i przewidywania na rok 2015