O firmieOfertaTrendyZamówieniaCenyKontakt
Home
 

Liczba: 0 szt.
Kwota: 0,00 zł. 
Raporty z badań
Książki
Książki
z projektów UE
Polish Public Opinion
Opinie
i Diagnozy
CBOSNews
 

RAPORTY Z BADAŃ

 
STYCZEŃ 2014
1.Polacy o swoim szczęściu, pechu i zadowoleniu z życia
2.Polityk roku 2013 w Polsce i na świecie
3.Religijność polskiej wsi
4.Wieś polska - stereotypy
5.Preferencje partyjne w styczniu
6.Oceny działalności parlamentu i prezydenta
7.Nastroje społeczne w styczniu
8.Ukraina między Rosją a Unią Europejską
9.Zaufanie do polityków w styczniu
10.Igrzyska w Soczi w cieniu zagrożenia terrorystycznego
11.Stosunek do rządu w styczniu
12.Polska regionalna
13.Zainteresowanie igrzyskami w Soczi oraz ocena szans medalowych Polaków
 
LUTY 2014
14.Opinie o korupcji oraz standardach życia publicznego w Polsce
15.Religijność a zasady moralne
16.Dwudziesta piąta rocznica obrad Okrągłego Stołu
17.Aktywności i doświadczenia Polaków w 2013 roku
18.Opinie o bezpieczeństwie narodowym
19.Preferencje partyjne w lutym
20.Stosunek Polaków do innych narodów
21.Stosunek do protestów na Ukrainie
22.Polacy o rozwoju sytuacji na Ukrainie
23.Oceny działalności parlamentu i prezydenta
24.Zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego
25.Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2013 roku i plany na rok 2014
26.Stosunek do rządu w lutym
27.Nastroje społeczne w lutym
28.Zaufanie do polityków w lutym
29.Zaufanie w relacjach międzyludzkich
30.Postawy mieszkańców wsi wobec polityki
 
MARZEC 2014
31.Polacy o gospodarce wolnorynkowej
32.15 lat członkostwa Polski w NATO
33.Polscy eurodeputowani i wybory do Parlamentu Europejskiego
34.Preferencje partyjne w marcu
35.Polacy o sytuacji na Ukrainie w czasie krymskiego kryzysu
36.Oceny instytucji publicznych
37.Stosunek do rządu w marcu
38.Zaufanie do polityków w marcu
39.Nastroje społeczne w marcu
40.Wybory do Parlamentu Europejskiego
 
KWIECIEŃ 2014
41.Polacy o swoich długach i oszczędnościach
42.Opinie o demokracji
43.Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem
44.Jak się nam żyje? Materialny wymiar życia rodzin.
45.Preferencje partyjne w kwietniu
46.Oceny instytucji publicznych
47.Praktyki wielkopostne i wielkanocne Polaków
48.Polacy o bezpieczeństwie narodowym i NATO
49.Stosunek do rządu
50.Nastroje społeczne w kwietniu
51.W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II
52.10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
53.Zaufanie do polityków w kwietniu
54.O sytuacji na Ukrainie przed akcjami separatystów na wschodzie
55.Ułatwienia w głosowaniu - wiedza, opinie i oczekiwania
56.Wybory do Parlamentu Europejskiego
 
MAJ 2014
57.Pontyfikat papieża Franciszka w opiniach Polaków
58.Społeczny zakres bezrobocia w Polsce
59.Wydarzenia na Ukrainie a poczucie zagrożenia w Europie Środkowo-Wschodniej
60.Aktywność społeczna Polaków
61.PRL - doświadczenia, oceny, skojarzenia
62.Oceny zmian w różnych wymiarach życia społecznego i politycznego w Polsce po roku 1989
63.Upadek komunizmu i geneza przemian w pamięci zbiorowej
64.Wybory do Parlamentu Europejskiego
65.Polacy o proponowanych zmianach w prawie wyborczym
66.Preferencje partyjne w maju
67.Czy warto było zmieniać ustrój? Ocena zmian ustrojowych po 25 latach
68.Stosunek do instytucji państwa oraz partii politycznych po 25 latach
69.Oceny sytuacji gospodarczej i warunków materialnych po roku1989
70.Oceny instytucji publicznych
71.Wybory do Parlamentu Europejskiego
72.Nastroje społeczne w maju
73.Stosunek do rządu w maju
74.Wybory czerwcowe w 1989 roku i rząd Tadeusza Mazowieckiego z perspektywy ćwierćwiecza
75.Zaufanie do polityków w maju
76.Rządy i premierzy III Rzeczypospolitej
77.Polacy o stosunkach polsko-rosyjskich i polityce wschodniej Polski
78.O sytuacji na Ukrainie przed wyborami prezydenckimi
79.Stosunki polsko-amerykańskie i wpływ polityki Stanów Zjednoczonych na sytuację na świecie
 
CZERWIEC 2014
80.Sytuacja międzynarodowa i bezpieczeństwo Polski
81.Podatkowe dylematy Polaków
82.Internauci 2014
83.Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych
84.Opinie o bezpieczeństwie w kraju i w miejscu zamieszkania
85.Preferencje partyjne po wyborach do Parlamentu Europejskiego
86.Oceny instytucji publicznych
87.Stosunek do rządu na początku czerwca
88.Nastroje społeczne na początku czerwca
89.Zaufanie do polityków na początku czerwca
90.Czy warto pozostać w OFE?
91.Mundial 2014 - zainteresowanie nim i postrzeganie społecznych skutków organizacji takich imprez
92.Polacy o Wojciechu Jaruzelskim
93.Polska szkoła AD 2014
 
LIPIEC 2014
94.Klauzula sumienia lekarza i farmaceuty
95.Stosunki polsko-ukraińskie w opiniach Polaków
96.Wybory do Parlamentu Europejskiego w powyborczych deklaracjach Polaków
97.Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie
98.Preferencje partyjne w lipcu
99.Stosunek do rządu po wybuchu afery taśmowej
100.Zaufanie do polityków po wybuchu afery podsłuchowej
101.Oceny instytucji publicznych po wybuchu afery podsłuchowej
102.Nastroje społeczne w lipcu
103.Stosunek Polaków do stron ukraińskiego konfliktu
104.Społeczny odbiór afery podsłuchowej
105.Stosunek do demokracji i jego praktyczne konsekwencje
106.Związki zawodowe i prawa pracownicze
107.Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej A.D.2014
108.Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych A.D.2014
109.Szykany w miejscu pracy
110.Powstanie warszawskie w ocenie społecznej
111.Sondażowe kłamstwa czyli o czym nie wypada mówić ankieterowi. Ujęcie analityczne
 
SIERPIEŃ 2014
112.Wybory samorządowe
113.Diety Polaków
114.75 rocznica wybuchu II wojny światowej
115.Zachowania żywieniowe Polaków
116.Preferencje partyjne w sierpniu
117.Stosunek do rządu w sierpniu
118.Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i władz samorządowych
119.Konflikt ukraiński i wojna handlowa z Rosją
 
WRZESIEŃ 2014
120.Zaufanie do polityków u progu nowego sezonu politycznego
121.Nastroje społeczne pod koniec sierpnia
122.Czy Polacy jedzą za dużo?
123.Opinie o minimalnej godzinowej stawce wynagrodzenia
124.Wybory samorządowe
125.O polskiej armii i przygotowaniu obywateli na wypadek powszechnego zagrożenia
126.Preferencje partyjne po wyborze Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Eurpejskiej
127.Polska polityka po nominacji Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej
128.Nastroje społeczne po wyborze Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej
129.Ostatnie notowania gabinetu Donalda Tuska
130.Zaufanie do polityków przed zmianą rządu
131.Oceny instytucji publicznych
132.Polacy w pracy. Warunki zatrudnienia, gotowość zmian
133.Opinie o administracji podatkowej
 
PAŹDZIERNIK 2014
134.Czy zaangażowanie społeczności międzynarodowej w rozwiązanie konfliktu ukraińskiego jest wystarczające?
135.O szansach młodych w III RP
136.Wybory samorządowe
137.Po szczycie NATO w walijskim Newport
138.Opinie na temat oskładkowania tzw. umów śmieciowych
139.Donald Tusk przewodniczącym Rady Europejskiej - społeczne reakcje i oczekiwania
140.Preferencje partyjne w październiku
141.Oceny instytucji publicznych
142.Nastroje społeczne w październiku
143.Zaufanie do polityków po zmianie rządu
144.Zainteresowanie sytuacją na Ukrainie i poczucie zagrożenia w październiku
145.Pierwsze notowania rządu Ewy Kopacz
146.Oczekiwania wobec nowego rządu Ewy Kopacz
147.Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2014/2015
 
LISTOPAD 2014
148.Ranga wyborów samorządowych i zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli
149.Granice tolerancji - stosunek do wybranych grup mniejszościowych
150.Przed wyborami samorządowymi
151.Narastanie obaw związanych z wprowadzeniem euro
152.Polacy o wyborach władz gminnych
153.Prawo a moralność - opinie o zachowaniach kontrowersyjnych społecznie
154.Preferencje partyjne w listopadzie
155.Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i władz samorządowych
156.Stosunek do rządu w listopadzie
157.Zaufanie do polityków w listopadzie
158.Lokalna parafia - jej społeczne znaczenie i funkcje
159.Nastroje społeczne w listopadzie
160.Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech
 
GRUDZIEŃ 2014
161.Polacy o architektach
162.Poakcesyjne migracje Polaków
163.Społeczna percepcja rzeczywistości parafialnej
164.Poczucie zagrożenia i zainteresowanie sytuacją na Ukrainie
165.Opinie o błędach medycznych i zaufaniu do lekarzy
166.Zaufanie do polityków w elektoratach partyjnych
167.Co stanowi o udanym życiu?
168.Preferencje partyjne w grudniu
169.Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW
170.Nastroje społeczne w grudniu
171.Polacy o stanie środowiska i zmianach klimatu
172.Zaufanie do polityków w grudniu
173.Stosunek do rządu w grudniu
 

 
Znajdź
raport