OGŁOSZENIA | Praca dla ankieterów ... więcej >
       

SZUKAJ Komunikatów z badań Koszyk (0 szt.)   Kwota (0.00 zł)
 
O firmie  Badania  Publikacje  Kontkt  FAQ  
      EN
 

 
   

 

     Facebook   Twitter  

 
Komunikaty z badań | CBOS News | Opinie i Diagnozy
Polish Public Opinion | Książki | Prenumerata
 
 
 
KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS  

2015

Cena komunikatu od następnego dnia po opublikowaniu - 7.50 zł  

 

121.  Polacy o wrześniowym referendum zarządzonym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego
   
 
120.  Zaufanie do polityków u progu nowego sezonu politycznego
   
 
119.  Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
   
 
118.  Nastroje społeczne w drugiej połowie sierpnia
   
 
117.  Opinie o działalności parlamentu i nowego prezydenta
   
 
116.  Preferencje partyjne w sierpniu
   
 
115.  Regionalne zróżnicowanie sympatii i antypatii do innych narodów
   
 
114.  35. rocznica powstania NSZZ "Solidarność"
   
 
113.  Zmiany nastawienia Polaków do innych narodów
   
 
112.  Postrzeganie Żydów i stosunków polsko-żydowskich
   
 
111.  Sympatie i antypatie wyborcze
   
 
110.  Dzieci i młodzież w internecie - korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów
   
 
109.  Bezpieczeństwo w internecie
   
 
108.  Oczekiwania wobec prezydentury Andrzeja Dudy
 
 
107.  Postulaty dotyczące zmian systemowych w Polsce
 
 
106.  Tożsamość narodowa i postrzeganie praw mniejszości narodowych i etnicznych
 
 
105.  Polacy o referendum na dwa miesiące przed głosowaniem
 
 
104.  Zaufanie do polityków w lipcu
 
 
103.  Nastroje społeczne w lipcu
 
 
102.  Stosunek do rządu w lipcu
 
 
101.  Opinie o działalności parlamentu i prezydenta
 
 
100.  Preferencje partyjne w lipcu
 
 
99.  Sympatia i niechęć do partii i inicjatyw politycznych
 
 
98.  Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie
   
 
97.  Przepływy elektoratów i strategie wyborcze w wyborach prezydenckich
 
 
96.  Opinie o dopuszczalności stosowania zapłodnienia in vitro
 
 
95.  Nieobecni na wyborach
 
 
94.  Jakiego systemu wyborczego chcą Polacy?
 
 
93.  Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce
 
 
92.  Nastroje społeczne w czerwcu
 
 
91.  Zaufanie do polityków po wyborach prezydenckich
 
 
90.  Internauci 2015
 
 
89.  Referendum - pierwsze reakcje przed rozpoczęciem kampanii
 
 
88.  Motywy głosowania w pierwszej turze wyborów prezydenckich
 
 
87.  Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW
 
 
86.  Kim są wyborcy Pawła Kukiza?
 
 
85.  Charakterystyka poglądów potencjalnych elektoratów partyjnych
   
 
84.  O konflikcie na Ukrainie i sankcjach gospodarczych wobec Rosji
 
 
83.  Stosunek do rządu w czerwcu
 
 
82.  Preferencje partyjne w czerwcu
 
81.  Polacy wobec problemu uchodźstwa
 
80.  Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych
   
 
79.  Reakcje na wyniki wyborów oraz oczekiwania wobec nowego prezydenta
 
 
78.  Rozliczenia podatkowe i kwota wolna od podatku
 
 
77.  Preferencje partyjne po wyborach prezydenckich
 
 
76.  Pracoholicy, siecioholicy, hazardziści... Uzależnienia od zachowań
 
75.  Nastroje społeczne w maju - przed II turą wyborów prezydenckich
 
 
74.  Zaufanie do polityków między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich
 
 
73.  Stosunek do rządu w maju
 
 
72.  Opinie o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym
 
71.  Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW
 
 
70.  Preferencje partyjne w maju - przed drugą turą wyborów prezydenckich
 
 
69.  25 lat państwa obywatelskiego. Społeczne oceny samorządności terytorialnej
 
68.  Poparcie dla kandydatów w II turze wyborów prezydenckich przed drugą z debat telewizyjnych
 
 
67.  Bezrobotni o swojej sytuacji
 
66.  Opinie o związkach zawodowych i protestach górników
 
 
65.  Polacy o bezpieczeństwie w kraju i w miejscu zamieszkania
 
64.  Wokół 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej
 
 
63.  Decyzje wyborcze Polaków w ewentualnej II turze wyborów prezydenckich
 
 
62.  Kto zamierza głosować 10 maja? Determinanty uczestnictwa w wyborach prezydenckich
   
 
61.  Wiedza o ułatwieniach w głosowaniu przed wyborami prezydenckimi
 
 
60.  Wybory prezydenckie: pewność głosowania, preferencje niezdecydowanych i przewidywania wyniku wyborów
 
 
59.  Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW
 
 
58.  Zaufanie do polityków w kwietniu
 
 
57.  Nastroje społeczne w kwietniu
 
 
56.  Stosunek do rządu w kwietniu
 
 
55.  Preferencje w wyborach prezydenckich
 
 
54.  Preferencje partyjne w kwietniu
 
 
53.  Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem
 
 
52.  Materialny wymiar życia Polaków
 
51.  Społeczne oceny prezydentury Bronisława Komorowskiego
 
 
50.  Zagrożenie terroryzmem
 
49.  Przed piątą rocznicą katastrofy smoleńskiej
 
48.  Boskie i cesarskie. O stosunkach między państwem i Kościołem(ami)
 
47.  Społeczny obraz autyzmu
 
 
46.  Jan Paweł II w pamięci Polaków po dziesięciu latach od śmierci
 
 
45.  Katolik w życiu publicznym - potencjalne konflikty norm i wartości
 
 
44.  Polacy o swych decyzjach wyborczych - pewność głosowania, ocena szans i alternatywy wyborcze
 
 
43.  Nastroje społeczne w marcu
 
 
42.  Oceny instytucji publicznych
 
 
41.  Opinie o kandydatach na prezydenta
 
 
40.  Deklaracje uczestnictwa i preferencje w wyborach prezydenckich na niespełna dwa miesiące przed głosowaniem
 
 
39.  Zaufanie do polityków w marcu
 
 
38.  Preferencje partyjne w połowie marca
 
 
37.  Postawy wobec islamu i muzułmanów
 
36.  Stosunek do rządu w marcu
 
 
35.  Preferencje w wyborach prezydenckich
 
 
34.  Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech
 
 
33.  Preferencje partyjne w marcu
 
 
32.  Oczekiwane zmiany w nauczaniu Kościoła
 
31.  Sfery sacrum i profanum w życiu społecznym
 
 
30.  O stosunkach z sąsiednimi krajami - relacje polityczne a nastawienie do nacji
 
 
29.  Kanon wiary Polaków
 
 
28.  Poparcie dla kandydatów w wyborach prezydenckich
 
 
27.  Pigułka "dzień po" w ocenie społecznej
 
 
26.  Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II
 
 
25.  Nastroje społeczne w lutym
 
 
24.  Zaufanie do polityków w lutym
 
 
23.  Stosunek do rządu w lutym
 
 
22.  O sytuacji na Ukrainie i polskiej pomocy dla wschodniego sąsiada
 
21.  Oceny instytucji publicznych
 
 
20.  Deklaracje udziału w wyborach prezydenckich i preferencje wyborcze
 
 
19.  Preferencje partyjne w lutym
 
 
18.  Kto marzy o życiu na wsi, a kto o życiu w mieście?
 
 
17.  Kierunki rozwoju energetyki w Polsce. Opinie o źródłach energii i ich wykorzystaniu
 
 
16.  Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2014 roku i plany na rok 2015
 
15.  Polacy o życiu na wsi
 
14.  Stosunek do innych narodów
 
13.  Jeszcze o wiarygodności wyników ostatnich wyborów
 
 
12.  Aktywności i doświadczenia Polaków w 2014 roku
 
 
11.  Auschwitz-Birkenau w pamięci zbiorowej
 
10.  Zaufanie do polityków w styczniu
 
 
9.  Stosunek do rządu Ewy Kopacz po 100 dniach jego działalności
 
 
8.  Nastroje społeczne w styczniu
 
 
7.  Opinie o działalności parlamentu, prezydenta, PKW i NFZ
 
 
6.  Jak zapewnić prawidłowe przeprowadzenie wyborów?
   
 
5.  Preferencje partyjne w styczniu
 
 
4.  Wydarzenie roku 2014 w Polsce i na świecie
   
 
3.  Zadowolenie z życia
 
2.  Samopoczucie Polaków w roku 2014
 
 
1.  Oceny roku 2014 i przewidywania na rok 2015