OGŁOSZENIA | Praca dla ankieterów ... więcej >
       

SZUKAJ Komunikatów z badań Koszyk (0 szt.)   Kwota (0.00 zł)
 
O firmie  Badania  Publikacje  Kontkt  FAQ  
      EN
 

 
   

 

     Facebook   Twitter  

 
Komunikaty z badań | CBOS News | Opinie i Diagnozy
Polish Public Opinion | Książki | Prenumerata
 
 
 
KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS  

2016

Cena komunikatu od następnego dnia po opublikowaniu - 8.00 zł  

 

80.  Preferencje partyjne w drugiej połowie maja
Opublikowany dzisiaj
     
 
79.  Stosunek do przyjmowania uchodźców po ogłoszeniu nowej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej reformy polityki azylowej
   
 
78.  PIT-y 2015
   
 
77.  Zaufanie do polityków w maju
   
 
76.  Nastroje społeczne w maju
   
 
75.  Spadek notowań rządu w maju
   
 
74.  Oceny instytucji publicznych
   
 
73.  Preferencje partyjne w maju
   
 
72.  Inwigilacja w internecie
   
 
71.  Dopuszczalność aborcji w różnych sytuacjach
   
 
70.  Bezrobotni 2016
   
 
69.  O kryzysie migracyjnym po zamachach w Brukseli
 
 
68.  Świadomość historyczna Polaków
 
 
67.  Opinie o Trybunale Konstytucyjnym
 
 
66.  Finansowanie mediów publicznych
 
 
65.  Zagrożenie terroryzmem po zamachach w Brukseli
 
 
64.  Sytuacja materialna Polaków
 
 
63.  Co dalej z frankowiczami?
 
 
62.  Opinia publiczna o sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego
 
 
61.  Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością
 
 
60.  Zaufanie do polityków w kwietniu
 
 
59.  Nastroje społeczne w kwietniu
 
 
58.  Stosunek do rządu w kwietniu
 
 
57.  Oceny instytucji publicznych
 
 
56.  1050. rocznica chrztu Polski
 
 
55.  Preferencje partyjne w pierwszym tygodniu kwietnia
 
 
54.  Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach
 
 
53.  Stosunek do innych narodów
 
 
52.  Polacy o wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej w przeddzień jej szóstej rocznicy
 
 
51.  Opinie o dopuszczalności aborcji
 
 
50.  Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i warunków materialnych gospodarstw domowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech
   
 
49.  Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem
 
 
48.  Opinie o Lechu Wałęsie, jego przeszłosci i historycznej roli
 
47.  Wielkanoc
 
 
46.  Zaufanie do polityków w marcu
 
 
45.  Preferencje partyjne po zaostrzeniu kryzysu konstytucyjnego
 
 
44.  Recepcja Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 
43.  Oceny instytucji publicznych
 
 
42.  Nastroje społeczne w marcu
 
 
41.  Notowania rządu po 100 dniach urzędowania
 
 
40.  Dobroczynność w Polsce
 
 
39.  Stan środowiska i zmiany klimatu
 
 
38.  Preferencje partyjne w marcu
 
 
37.  Zmiany klimatu na tle innych zagrożeń cywilizacyjnych oraz świadomość źródeł globalnej emisji CO2
 
 
36.  Polacy o oszczędzaniu energii i energetyce obywatelskiej
 
 
35.  Opinia publiczna o nowych rozwiązaniach z zakresu polityki społeczno-gospodarczej
 
34.  Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej
 
33.  Zainteresowanie sytuacją na Ukrainie i poczucie zagrożenia
 
 
32.  Ekologia w energetyce - deklaracje i postawy
 
 
31.  Polska w Unii Europejskiej
 
30.  Aktywności i doświadczenia w 2015 roku
 
 
29.  Zaufanie do polityków w lutym
 
 
28.  Polacy o przyszłości energetycznej kraju
 
 
27.  Nastroje społeczne w lutym
 
 
26.  Polacy o partycypacji w procesie stanowienia prawa i wpływie grup interesów na ten proces
   
 
25.  Program "Rodzina 500 plus" jako element systemu wspierania rodzin i dzietności
 
24.  Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców
 
 
23.  Notowania rządu bez większych zmian
 
 
22.  Gotowość do współpracy
 
 
21.  Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2015 roku i plany na rok 2016
 
 
20.  Opinie o działalności parlamentu i prezydenta
 
 
19.  Preferencje partyjne w lutym
 
 
18.  Zaufanie społeczne
 
17.  Opinie o demokracji
 
16.  Aktywność społeczno-polityczna Polaków
 
15.  Potencjał społecznikowski oraz zaangażowanie w pracę społeczną
 
 
14.  Preferencje partyjne w trzeciej dekadzie stycznia
 
 
13.  Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich
 
 
12.  Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców
 
 
11.  Nastroje społeczne w styczniu
 
 
10.  Zaufanie do polityków w styczniu
 
 
9.  Poprawa notowań rządu
 
 
8.  Opinie o działalności parlamentu i prezydenta
 
 
7.  Preferencje partyjne w styczniu
 
 
6.  Samopoczucie Polaków w roku 2015
 
5.  O wyjazdach zagranicznych i znajomości języków obcych
 
4.  Zadowolenie z życia
 
3.  Wydarzenie roku 2015 w Polsce i na świecie
 
 
2.  Oceny roku 2015 i przewidywania na rok 2016
 
 
1.  Polityk roku 2015 w Polsce i na świecie