RÓWNOŚCIOWA POLITYKA ZATRUDNIENIA SZANSĄ KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 
 
ProjektO projektodawcyKonferencjaAnkietaPromocjaPublikacjeLinkiKontakt
 
 

Założenia
Cele projektu
Działania
Publikacje
Dane GUS

 

PROJEKT

Cele projektu

Głównym celem projektu "Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy województwa mazowieckiego" jest dostarczenie wojewódzkim instytucjom rynku pracy kompleksowych analiz, prognoz i rekomendacji umożliwiających zwiększenie efektywności mechanizmów przeciwdziałających dyskryminacji kobiet na rynku pracy województwa mazowieckiego.

Czas realizacji projektu: styczeń - listopad 2010 roku.

Cele szczegółowe projektu, prowadzące do osiągnięcia celu głównego to:

  • Zdiagnozowanie poziomu dyskryminacji kobiet na mazowieckim rynku pracy
  • Dokonanie kompleksowych prognoz sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy
  • Zarekomendowanie instytucjom rynku pracy na podstawie badań typu "desk-reasearch" oraz analiz i prognoz przeprowadzonych w ramach projektu, pakietu efektywnych działań i instrumentów zmierzających do przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej kobiet na mazowieckim rynku pracy
Cele projektu są w pełni zgodne z założeniami "Strategii rozwoju województwa mazowieckiego" i Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz
  • Priorytetem VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  • Działaniem. 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i
  • Poddziałaniem 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Realizacja projektu jest zgodna z celami horyzontalnymi, w tym z polityką równych szans i polityką zrównoważonego rozwoju. Projekt realizowany będzie zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym, prawodawstwem krajowym.

 

 
 Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego