UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
KOMUNIKATY Z BADAŃ CBOS  |  CBOS NEWS  |  OPINIE I DIAGNOZY  |  POLISH PUBLIC OPINION  |  KSIĄŻKI  |  PRENUMERATA  | 

OPINIEiDIAGNOZY

1. 
2021-12-31
Opinie i Diagnozy nr 48: Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989-2021
 
2021-12-31
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Numer publikacji: 48
Liczba stron: 110
Kategorie tematyczne: Młodzież, Polityka, Religia; wiara, Demokracja
Autorzy: Mirosława Grabowska (red.)
Badania: T019: Aktualne wydarzenia (12)
(...)
202108: Aktualne problemy i wydarzenia (375)
Słowa kluczowe: młodzież, polityka, deklaracje wiary religijnej, praktyki religijne, demokracja, poglądy polityczne, wpływ na sprawy lokalne, wpływ na sprawy publiczne, praca zarobkowa
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W badaniach i analizach CBOS wiele wskazuje, że w młodszych kohortach wiekowych dokonują się zmiany: światopoglądowa, ideowa, polityczna, zmiana przekonań i zachowań. Postanowiliśmy przyjrzeć się tym zmianom i spróbować zdiagnozować, czy mamy do czynienia raczej z długofalowymi trendami, które niespiesznie, ale systematycznie zmieniają i odmienią polskie społeczeństwo (choć nie wszystkie pokolenia w równym stopniu), czy może raczej z młodzieńczym, żywiołowym buntem wobec zastanej rzeczywistości.

Zaczynamy od zarysowania historycznego tła. Barbara Badora w rozdziale „Młodzi obywatele w badaniach CBOS” odtwarza zmiany sytuacji społeczno-zawodowej młodych ludzi w wieku 18–24 lata na przestrzeni ostatnich ponad trzydziestu
lat.

W obszernym rozdziale „Młodzi Polacy o demokracji” Michał Feliksiak i Beata Roguska prezentują postrzeganie i stosunek młodych Polaków do demokracji w różnych jej wymiarach.

Młody wiek sprzyja poczuciu podmiotowości obywatelskiej, co w rozdziale „Młodzi Polacy a poczucie wpływu na sprawy publiczne i zaangażowanie w protesty” pokazuje Piotr Chys.

Jonathan Scovil w rozdziale „Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne młodych Polaków” dokumentuje rosnące – choć powoli – zainteresowanie polityką i dynamicznie rosnące deklaracje udziału w wyborach.

Beata Roguska w rozdziale „Ważne kwestie społeczno-polityczne w opiniach młodych Polaków” po wnikliwej analizie stawia tezę, że poglądy młodych ludzi w ważnych kwestiach społeczno-politycznych mogą być dobrym odzwierciedleniem tendencji obserwowanych w całym społeczeństwie.

W rozdziale „Preferencje partyjne młodych Polaków” Agnieszka Cybulska i Krzysztof Pankowski analizują sympatie partyjne najmłodszych wyborców w ostatnich dwóch dekadach. Nie były one stałe – zmieniały się w rytm wydarzeń i politycznych nastrojów.

Mirosława Grabowska w rozdziale „Religijność młodych Polaków” analizuje dynamikę zmian religijności najmłodszych Polaków na tle zmian religijności całego społeczeństwa. Opis nie pozostawia wątpliwości: proces odchodzenia od praktyk, a w mniejszym stopniu także od wiary religijnej, przebiega najgwałtowniej właśnie w kohorcie w wieku 18–24 lata.

2. 
2021-07-26
Opinie i Diagnozy nr 47: Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach
 
2021-07-26
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Numer publikacji: 47
Liczba stron: 109
Kategorie tematyczne: Ekologia
Autorzy: Michał Feliksiak (red.), Beata Roguska (red.)
Badania: 202017: Aktualne problemy i wydarzenia (364)
202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
Słowa kluczowe: ekologia, ochrona środowiska, energetyka, termomodernizacja, transformacja energetyczna, smog, zmiany klimatu, świadomość ekologiczna, zachowania proekologiczne, termoizolacja budynków, energetyka prosumencka, energetyka jądrowa, gospodarka
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

W niniejszym tomie Opinii i Diagnoz w szczególny sposób koncentrujemy się na dwóch kwestiach – smogu i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza oraz ocieplaniu się klimatu i ograniczeniu zmian klimatycznych. Oba te zjawiska, występujące w różnej skali i w różnym czasie, łączy działalność człowieka związana ze spalaniem paliw kopalnych.

Na niniejszą publikację składa się pięć rozdziałów. W pierwszym analizie poddano obawy o stan środowiska naturalnego, interesowała nas również świadomość ekologiczna Polaków, w jakich zachowaniach się ona przejawia i w jakim stopniu się zmienia.

W drugim rozdziale skupiliśmy się na problematyce smogu, a w kolejnym – na termomodernizacji.
Ze względu na to, że odchodzenie od energetyki opartej na węglu staje się faktem, ostatnie dwa rozdziały poświęciliśmy temu, jak powinna, według opinii publicznej, przebiegać transformacja energetyczna

3. 
2020-12-29
Opinie i Diagnozy nr 46: Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków
 
2020-12-29
Cena wersji drukowanej: 30.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 19.00 zł   
Numer publikacji: 46
Liczba stron: 197
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Życie codzienne
Autorzy: Agnieszka Cybulska (red.), Krzysztof Pankowski (red.)
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
202007: bez tytułu [CAWI]
202008: Aktualne problemy i wydarzenia (359)
202009: Aktualne problemy i wydarzenia (360)
202010: Aktualne problemy i wydarzenia (361)
202014: Aktualne problemy i wydarzenia (362)
202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
202017: Aktualne problemy i wydarzenia (364)
202018: Aktualne problemy i wydarzenia (365)
202019: Aktualne problemy i wydarzenia (366)
Słowa kluczowe: epidemia, koronawirus, zagrożenia, ograniczenia, restrykcje, ochrona zdrowia, praktyki religijne, internet, internauci, praca zawodowa, praca zarobkowa, utrata pracy, wakacje, wypoczynek, urlop, wyjazdy, polityka gospodarcza, pakiet pomocowy, tarcza antykryzysowa, profilaktyka, usługi medyczne, religijność, życie codzienne, zdrowie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Niniejszy tom Opinii i Diagnoz stanowi zapis dziewięciu miesięcy życia Polaków z koronawirusem.

Uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jako badaczy jest zapis doświadczeń ludzi w czasach zarazy. W każdym z sondaży zrealizowanych od marca do listopada 2020 r. poświęcaliśmy temu sporo miejsca.

Pytaliśmy zarówno o postrzeganie samej epidemii, obawy przed zarażeniem (Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, „Dziewięć miesięcy życia z koronawirusem w tle – lęk przed zarażeniem i ewolucja opinii o epidemii”), jak i o sceptycyzm wobec tego zagrożenia (Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, „Koronasceptycyzm, czyli kto nie wierzy w zagrożenie epidemią”).

Analizowaliśmy, jak epidemia i wprowadzone rygory sanitarne wpływały na nasze życie codzienne (Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, trzy rozdziały: „Zachowania Polaków u progu epidemii” oraz „Życie codzienne w czasie społecznej izolacji”, a także „Polak w maseczce lub bez maseczki, czyli zmiany w zachowaniach przeciwepidemicznych”).

Jak system opieki zdrowotnej radził sobie w tej sytuacji „w realu” i online (Małgorzata Omyła-Rudzka, „Opieka medyczna w czasie epidemii” oraz Michał Feliksiak, „Zdrowie online”).

Czy epidemia zmieniła sytuację zawodową Polaków (Michał Feliksiak, „Sytuacja zawodowa Polaków w czasie epidemii koronawirusa”), czy zmieniła praktyki religijne (Marta Bożewicz, „Praktyki religijne w warunkach pandemii”), czy wpłynęła na plany wakacyjne oraz wakacje uczniów i dorosłych (Barbara Badora, „Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów w czasie pandemii” oraz „Turystyka letnia dorosłych w czasie pandemii”).

Interesowała nas także ocena rządu – jak radzi sobie z epidemią i jej skutkami gospodarczymi (Beata Roguska, „Postrzeganie działań rządu wobec epidemii”).

4. 
2020-08-31
Opinie i Diagnozy nr 45: Struktura społeczna - obraz przed pandemią
 
2020-08-31
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Numer publikacji: 45
Liczba stron: 89
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka (red.), Mirosława Grabowska (red.), Antoni Głowacki
Badania: 201914: Aktualne problemy i wydarzenia (350)
201921: Aktualne problemy i wydarzenia (353)
201924: Aktualne problemy i wydarzenia (354)
201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
201815: Aktualne problemy i wydarzenia (338)
Słowa kluczowe: struktura społeczna, wykluczenie społeczne, wykształcenie, prestiż zawodów, bogactwo, awans
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Problematyka postrzegania struktury społecznej pojawia się w naszych badaniach od kilku dekad, praktycznie od początku działalności CBOS. Niniejszy tom stanowi pewną kontynuację i pogłębienie wątków zawartych w opracowaniu Struktura społeczna i jej wymiary opublikowanym w roku 2013 . W tym numerze „Opinii i Diagnoz” wykorzystano dane z badań CBOS zrealizowanych od lipca 2019 roku do marca 2020 roku, a w jednym z rozdziałów (w rozdziale piątym „Komu żyje się najtrudniej”) wykorzystano nieco starsze dane – z lipca 2018 roku. We wszystkich tekstach zawarte są odniesienia i porównania do wcześniejszych badań. Co warte podkreślenia, realizację ostatniego sondażu, do którego odnosimy się w tym tomie, zakończyliśmy jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii, a okres dzielący dwie publikacje – tę z 2013 roku i obecną – jest dość szczególny ze względu na następującą w nim bardzo dynamiczną poprawę sytuacji gospodarstw domowych.
Czy i jak ta poprawa wpłynęła na postrzeganie struktury społecznej?

5. 
2019-11-25
Opinie i Diagnozy nr 44: Współczesna polska rodzina
 
2019-11-25
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Numer publikacji: 44
Liczba stron: 120
Kategorie tematyczne: Rodzina
Autorzy: Marta Bożewicz (red.), Rafał Boguszewski, Michał Feliksiak, Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 201903: Aktualne problemy i wydarzenia (345)
201902: Aktualne problemy i wydarzenia (344)
201827: Aktualne problemy i wydarzenia (343)
201818: Aktualne problemy i wydarzenia (339)
Słowa kluczowe: więzi rodzinne, rodzina, model rodziny, prokreacja, małżeństwo, ślub, single, obowiązki domowe, równość płci, rozwód, przemoc domowa, dzieci
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Problematyka rodziny i jej przemian od lat pozostaje jednym z głównych przedmiotów zainteresowania CBOS. Regularnie monitorujemy pozycję rodziny w społeczeństwie oraz zmiany w jej pojmowaniu, postrzegane i definiowane jej modele, a także nowe typy związków oraz postawy wobec rozwodów. Szczególną uwagę poświęcamy również przemianom relacji kobiet i mężczyzn na polu domowym, rynku pracy i działalności publicznej.

Niniejszy numer „Opinii i Diagnoz” stanowi kontynuację refleksji podjętych w 2013 roku. W wydanym wówczas tomie „Kobieta w rodzinie, w pracy, w przestrzeni publicznej” poruszyliśmy niektóre problemy współczesnej polskiej rodziny – takie jak preferowane i realizowane modele rodziny, prokreacyjne postawy kobiet, praca zawodowa kobiet. W tym samym roku wydaliśmy numer poświęcony nie tylko kobietom, lecz także całym rodzinom, zatytułowany „Rodzina i jej przemiany”.
Obejmował on ważne zjawiska i procesy dotykające polskich rodzin, takie jak przemiany w zakresie realizowanych form życia małżeńsko-rodzinnego, akceptacji rozpadu małżeństw, alternatyw życia małżeńskiego czy stosunku do osób o orientacji homoseksualnej.

Zmiany dotyczące rodziny nie są jednoznaczne i trudno – także w oparciu o nasze badania – wnioskować, w jakim kierunku będą zmierzały. Na pewno warto je nadal monitorować. Niektóre bowiem obszary życia rodzinnego są stabilne (niekiedy wbrew intuicji), inne zmieniają się in plus (chociażby postrzeganie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy czy znaczenia rodziny), a pozostałe, adekwatnie do obserwowanych w codziennym życiu zjawisk, ukazują powolną liberalizację poglądów, akceptację niezakładania rodziny czy rozpadu małżeństw.

6. 
2019-06-05
Opinie i Diagnozy nr 43: Młodzież 2018
 
2019-06-05
Cena wersji drukowanej: 30.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 19.00 zł   
Numer publikacji: 43
Liczba stron: 246
Kategorie tematyczne: Młodzież
Autorzy: Mirosława Grabowska (red.), Magdalena Gwiazda (red.), Beata Roguska, Małgorzata Omyła-Rudzka, Marta Bożewicz, Rafał Boguszewski, Barbara Badora, Antoni Głowacki, Ilona Kawalec, Michał Feliksiak, Artur Malczewski
Badania: 201822: Młodzież 2018 [zlecenie KBPN]
Słowa kluczowe: młodzież, warunki materialne, rodzice, przemoc, szkoła, aspiracje, polityka, demokracja, gospodarka, patriotyzm, religijność, aborcja, hazard, zainteresowania, używki, substancja psychoaktywna, przerywanie ciąży, zdrowie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Nigdy dość powtarzać, jak niezwykła jest seria badań CBOS poświęconych młodzieży (czyli uczniom – najpierw – ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, następnie – szkół ponadgimnazjalnych, a niebawem – znowu ostatnich klas szkół ponad-podstawowych). Realizowaliśmy je ze zmienną częstością od roku 1990, a w XXI wieku w latach 2003, 2008, 2010, 2013, 2016 i wreszcie w 2018 roku.

W badaniach młodzieży – realizowanych zgodnie z tą samą metodologią (zmieniała się tylko liczba szkół objętych badaniem) – zachowujemy pewien wspólny rdzeń wszystkich kwestionariuszy, dzięki czemu możliwe jest śledzenie trendów.

W niniejszym opracowaniu wykorzystujemy do porównań – w takim stopniu, jaki jest możliwy – dane z poprzednich naszych badań. Zatem obecny szkic portretu młodych Polaków można pod pewnymi względami porównać z portretami ich starszych braci. Z drugiej jednak strony staramy się reagować na „ducha czasu” i wprowadzamy tematy nowe – na przykład od roku 2013 pytamy o czas „spędzany” w internecie i style korzystania z internetu, a w 2016 roku po raz pierwszy pytaliśmy m.in. o to, czy badani uczniowie osobiście doznali w szkole jakichś form przemocy, oraz obszernie o patriotyzm, nacjonalizm i stosunek do obcych.

W 1999 roku zleceniodawcą był Instytut Psychiatrii i Neurologii. Od 2003 roku badania młodzieży prowadzimy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, któremu za tę długą i dobrą współpracę chcemy w tym miejscu podziękować.

Liczymy, że niniejszy numer „Opinii i Diagnoz” zainteresuje różne kręgi odbiorców: od instytucji publicznych i polityków poprzez środowiska akademickie, media i agencje reklamowe, aż po wszystkich zainteresowanych życiem społecznym. Czytelnicy ocenią, czy i w jakim stopniu zdołaliśmy odpowiedzieć na pytanie, jacy są młodzi ludzie u progu dorosłości, z jakim wyposażeniem wkraczają w dorosłość.

7. 
2018-12-20
Opinie i Diagnozy nr 42: Szkoła a nierówności społeczne
 
2018-12-20
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Numer publikacji: 42
Liczba stron: 103
Kategorie tematyczne: Młodzież
Autorzy: Wojciech Kazanecki
Badania: 201629: Młodzież 2016 [zlecenie KBPN]
WWA: Świat licealnej młodzieży, czyli seks, studia, Facebook i polityka
Słowa kluczowe: szkoła, edukacja, nierówności społeczne, studia wyższe
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Niniejsza praca koncentruje się na problemie nierówności edukacyjnych. Jej głównym celem jest opis relacji łączących selekcje i aspiracje szkolne – które w dużym stopniu określają późniejsze miejsce jednostek w strukturze społecznej – z pochodzeniem społecznym. Termin „selekcje szkolne” jest tu używany zarówno w odniesieniu do doboru i eliminacji uczniów przeprowadzanych przez poszczególne szkoły na podstawie kryteriów instytucjonalnych (takich jak wyniki egzaminów wstępnych czy konkursy świadectw), jak i w odniesieniu do wyborów szkoły (określonego szczebla, typu i poziomu), dokonywanych przez uczniów (lub potencjalnych uczniów).

Analizy prezentowane w kolejnych rozdziałach dotyczą ogółu uczniów ostatnich klas polskich szkół ponadgimnazjalnych (badania stanowiące podstawę niniejszych rozważań, zostały przeprowadzone jeszcze przed reformą systemu oświaty z 2017 r. likwidującą gimnazja), a także odnoszą się do węższych zbiorowości – uczniów ostatnich klas polskich liceów oraz uczniów ostatnich klas liceów warszawskich. Opis trzech populacji, z których każda kolejna jest częścią poprzedniej, pozwala na zaobserwowanie, co różni licealistów od uczniów innych typów szkół ponadgimnazjalnych, a także, co odróżnia licealistów warszawskich od licealistów z całej Polski.

Analizy prezentowane w drugiej i trzeciej części pracy zostały przeprowadzone na podstawie danych z dwóch badań sondażowych – przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii badania ogółu uczniów ostatnich klas polskich szkół ponadgimnazjalnych („Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież – Młodzież 2016”) oraz przeprowadzonego przez studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką prof. Mirosławy Grabowskiej badania uczniów ostatnich klas liceów warszawskich („Świat licealnej młodzieży, czyli seks, studia, Facebook i polityka”).

8. 
2018-10-26
Opinie i Diagnozy nr 41: Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota
 
2018-10-26
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Numer publikacji: 41
Liczba stron: 116
Kategorie tematyczne: Historia; stosunek do przeszłości
Autorzy: Antoni Głowacki (red.), Beata Roguska (red.), Barbara Badora, Michał Feliksiak, Marcin Herrmann
Badania: 201812: Aktualne problemy i wydarzenia (337)
201815: Aktualne problemy i wydarzenia (338)
201821: Aktualne problemy i wydarzenia (340)
Słowa kluczowe: Narodowe Święto Niepodległości, patriotyzm, świadomość historyczna, ważne wydarzenia, stulecie, niepodległość, osobistości życia publicznego, pamiątki rodzinne, rocznice, tożsamość terytorialna, wydarzenia historyczne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

W 2018 roku – w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości – częściej niż w poprzednich latach poruszaliśmy w naszych badaniach tematykę historii, pamięci społecznej oraz tożsamości narodowej.

W ciągu ponad trzydziestu lat istnienia Centrum Badania Opinii Społecznej wielokrotnie zadawaliśmy Polakom pytania dotyczące historii i pamięci społecznej. O samo Święto Niepodległości pytaliśmy w roku 2008 i 1997.

W ostatnich latach również poruszaliśmy tematy dotyczące postrzegania konkretnych wydarzeń historycznych, np. istnienia zbrojnego podziemia antykomunistycznego, rocznicy chrztu Polski czy powstania warszawskiego, a także ogólniejszej świadomości historycznej Polaków. […]

Jednak od czasu badania „Historia i teraźniejszość”, zrealizowanego w roku 1987 przez zespół pod kierunkiem Piotra Kwiatkowskiego, nie przeprowadziliśmy kompleksowego programu badań dotyczących stosunku do historii i pamięci zbiorowej.

W roku 2018 postanowiliśmy poświęcić tej tematyce więcej uwagi niż zazwyczaj, wydając tom „Opinii i Diagnoz” przedstawiający w możliwie szerokiej perspektywie stosunek polskiego społeczeństwa do przeszłości.

Badania, których wyniki prezentowane są w kolejnych rozdziałach, były przeprowadzone w trzech sondażach: w czerwcu, lipcu i wrześniu 2018 roku, w ramach comiesięcznych badań CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia”, na reprezentatywnych próbach około 1000 dorosłych Polaków. Dokładne informacje o badaniu, w ramach którego zadawane były poszczególne pytania, znajdują się na początku każdego rozdziału.

Celem badań, których wyniki przedstawiamy w niniejszym tomie, było pokazanie stosunku dzisiejszych Polaków do przeszłości – zainteresowania nią, oceny konkretnych wydarzeń i postaci, ale także osobistego stosunku do wydarzeń z przeszłości. Poruszamy również tematy jej upamiętnienia oraz szerszą kwestię patriotyzmu i dumy z polskości. Siłą rzeczy Polska i naród polski stanowią centralny punkt odniesienia dla kwestii, o które pytaliśmy, staraliśmy się jednak przedstawić różnorodność pamięci, odwołując się do historii lokalnej i rodzinnej.

9. 
2017-12-29
Opinie i Diagnozy nr 40: Czy żyje nam się lepiej? Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej
 
2017-12-29
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Numer publikacji: 40
Liczba stron: 173
Kategorie tematyczne: Gospodarka, Materialne warunki życia, Bezrobocie
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka (red.), Michał Feliksiak (red.), Rafał Boguszewski, Antoni Głowacki
Badania: 9543: Aktualne problemy i wydarzenia (66)
(...)
201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: gospodarka rynkowa, interwencjonizm państwowy, polityka gospodarcza, kapitał krajowy, lokalny rynek pracy, bezrobocie, zagrożenie bezrobociem, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, sposób gospodarowania pieniędzmi, bieda, ubóstwo, deprywacja potrzeb, warunki materialne gospodarstw domowych, dobra trwałego użytku, oszczędne gospodarowanie, oszczędności, długi, kredyty, wyposażenie gospodarstw domowych, bezrobotni, nierówności społeczne, egalitaryzm, zakupy, zwyczaje konsumenckie, zachowania konsumenckie, patriotyzm
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

W badaniach CBOS od kilku dekad monitorujemy postrzeganie kondycji polskiej gospodarki, pytamy respondentów o oceny kierunku zmian zachodzących w kraju oraz warunków materialnych ich własnych gospodarstw domowych. Badania społeczne, z natury rzeczy, rejestrują subiektywne odczucia ankietowanych, gospodarka jest natomiast jednym z nielicznych obszarów życia społecznego, w którym te subiektywne oceny możemy odnieść do danych obiektywnych.

Okazuje się, że postrzeganie sytuacji gospodarczej oraz kierunku zmian zachodzących w kraju jest w znacznej mierze zbieżne ze wskaźnikami ekonomicznymi opisującymi gospodarkę. Występowanie takiej zależności nie przesądza jeszcze o jej kierunku, ale prawdopodobnie można tu mówić o wzajemnym oddziaływaniu kondycji gospodarki i nastrojów społecznych. Z jednej strony respondenci oceniają sytuację w kraju, a w szczególności sytuację gospodarczą, przez pryzmat swojego położenia materialnego – osiąganych dochodów i ich siły nabywczej, posiadanych oszczędności, swojego zatrudnienia itp., stanowiących pochodną sytuacji gospodarczej. Z drugiej zaś strony nastroje respondentów jako uczestników rynku przekładają się, poprzez ich konkretne decyzje i działania, na kondycję gospodarki.

Duże znaczenie dla postrzegania sytuacji gospodarczej w kraju ma własne położenie materialne. Polacy są coraz bardziej zadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych, a bardzo wyraźną poprawę ocen obserwujemy mniej więcej od 2014 roku. Rejestrowane w ostatnich miesiącach oceny warunków materialnych gospodarstw domowych należą do najlepszych spośród dotąd notowanych.

Ponadto od kilku lat, mniej więcej od kiedy sytuacja na rynku pracy zaczęła zmieniać się na lepsze, poprawiają się także oceny sytuacji w zakładach pracy i obecnie są one najlepsze od 1992 roku. Lepsze jest również postrzeganie sytuacji na rynku pracy.

Wraz z ogólną poprawą sytuacji ekonomicznej zmienia się również społeczne postrzeganie problemu ubóstwa.

Rejestrowane w ostatnich miesiącach najlepsze w historii naszych badań oceny sytuacji gospodarczej, warunków materialnych, sytuacji w zakładach pracy oraz na lokalnych rynkach pracy stanowią dobrą okazję do tego, by przyjrzeć się bliżej sytuacji materialnej Polaków.

W niniejszym numerze „Opinii i Diagnoz” prezentujemy również bardziej ogólne oceny respondentów dotyczące percepcji nierówności społecznych, roli państwa w gospodarce i patriotyzmu gospodarczego.

10. 
2017-12-28
Opinie i Diagnozy nr 39: Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego
 
2017-12-28
Cena wersji drukowanej: 30.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 19.00 zł   
Numer publikacji: 39
Liczba stron: 228
Kategorie tematyczne: Polityka, Demokracja, Partie polityczne, Wybory parlamentarne
Autorzy: Mirosława Grabowska (red.), Michał Feliksiak, Antoni Głowacki, Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, Beata Roguska, Barbara Badora, Paulina Janowska
Badania: 9224: Aktualne problemy i wydarzenia (28)
(...)
201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: demokracja, elektorat, elektoraty negatywne, sympatie polityczne, antypatie wyborcze, wybory parlamentarne, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe, PO RP - Platforma Obywatelska, Kukiz‘15, Nowoczesna, reprezentatywność, alternatywy wyborcze, partia drugiego wyboru, identyfikacje partyjne, identyfikacje polityczne, podziały polityczne, alienacja polityczna, frekwencja wyborcza, zainteresowanie polityką, partie polityczne, poglądy polityczne, partie lewicowe, niezdecydowani, charakterystyka, system polityczny, ustrój
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Niniejszy tom zawiera opracowania dotyczące stanu demokracji i systemu partyjnego w 2017 roku, mniej więcej w połowie obecnej kadencji Sejmu (2015–2019), ale autorzy w swoich tekstach uwzględniają również – w miarę potrzeb i możliwości – okresy dłuższe, czasem nawet bardzo długie. Zawsze określają, na jakich danych, z których lat i miesięcy, prowadzili swoje analizy. Każdorazowo była to decyzja autorska.

Zaczynamy od szeroko rozumianej problematyki demokracji.

Następnie przedstawiamy deklarowaną gotowość udziału w wyborach i poziom zainteresowania polityką. Są to, można powiedzieć, warunki konieczne, by funkcjonowała demokratyczna machina.
Jej istotnymi elementami są partie polityczne, dlatego ważny jest stosunek do nich i ich postrzeganie.

Dalej analizujemy potencjalne elektoraty partii politycznych, które weszły do Sejmu: Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, ruchu Kukiz’15, Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego (analizujemy nie faktyczne zachowania wyborcze, lecz deklaracje dotyczące hipotetycznych wyborów do Sejmu). By uchwycić zmiany na scenie politycznej, analizami obejmujemy na ogół okres od 2005 r., a jeśli uznajemy to za uzasadnione, to nawet dłuższy.

Mimo że żadne ugrupowanie lewicowe nie wprowadziło swoich reprezentantów do Sejmu, zdecydowaliśmy się uwzględnić w analizach potencjalnych wyborców utożsamiających się z lewicą.

Kończymy analizami dotyczącymi osób, które zamierzają głosować w wyborach, ale nie są zdecydowane, kogo w nich poprą; następnie zajmujemy się partyjnymi identyfikacjami, możliwymi transferami poparcia i partiami „drugiego wyboru” oraz antypatiami partyjnymi.

Tom zamyka wnikliwa analiza podziałów politycznych istniejących w polskim społeczeństwie.

11. 
2017-05-19
Opinie i Diagnozy nr 38: Młodzież 2016
 
2017-05-19
Cena wersji drukowanej: 30.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 19.00 zł   
Numer publikacji: 38
Liczba stron: 230
Kategorie tematyczne: Młodzież
Autorzy: Mirosława Grabowska (red.), Magdalena Gwiazda (red.), Beata Roguska, Małgorzata Omyła-Rudzka, Jolanta Kalka, Rafał Boguszewski, Barbara Badora, Marcin Herrmann, Antoni Głowacki, Michał Feliksiak, Artur Malczewski
Badania: 201629: Młodzież 2016 [zlecenie KBPN]
Słowa kluczowe: młodzież, warunki materialne, rodzice, przemoc, szkoła, aspiracje, polityka, demokracja, gospodarka, patriotyzm, religijność, seks, aborcja, hazard, zainteresowania, używki, substancja psychoaktywna, przerywanie ciąży, zdrowie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Problematyka młodzieży była przedmiotem zainteresowania CBOS od lat 90. Lista naszych badań uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, a od 2008 roku – szkół ponadgimnazjalnych, jest długa: realizowaliśmy je w roku 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 2003, 2008, 2010, 2013 i wreszcie w 2016 roku.

W historii polskiej socjologii empirycznej nie ma zbyt wielu przedsięwzięć badawczych realizowanych kilkakrotnie z zastosowaniem tej samej metody i narzędzi, porównywalnych z serią badań młodzieżowych CBOS. W naszych badaniach staraliśmy się, z jednej strony, zachować pewien wspólny rdzeń wszystkich kwestionariuszy, dzięki czemu możliwe jest śledzenie trendów.

W niniejszym opracowaniu wykorzystujemy do porównań – w takim stopniu, jaki jest możliwy – dane z poprzednich naszych analiz. Zatem szkic do portretu młodych Polaków można w pewnym stopniu porównać z portretami ich starszych sióstr i braci. Z drugiej jednak strony staramy się iść z „duchem czasu” i wprowadzamy tematy nowe – w tych badaniach po raz pierwszy uwzględniliśmy problematykę patriotyzmu.

Na początku lat 90. rozpoczynaliśmy to przedsięwzięcie badawcze jako dodatkowe badanie statutowe CBOS. W roku 1999 zleceniodawcą badań uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych był Instytut Psychiatrii i Neurologii. Od 2003 roku badania młodzieży prowadzimy we współpracy lub na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, któremu za tę długą i dobrą współpracę chcemy w tym miejscu podziękować.

Niniejszy numer „Opinii i Diagnoz” jest piątym numerem poświęconym problematyce młodzieży. Wszystkie poprzednie spotkały się z dużym zainteresowaniem. Liczymy, że także i ta publikacja zainteresuje różne kręgi odbiorców: od instytucji publicznych i polityków poprzez środowiska akademickie, media i agencje reklamowe, aż po wszystkich zainteresowanych życiem społecznym.

12. 
2017-02-17
Opinie i Diagnozy nr 37: Rodzina PLUS. Sytuacja polskich rodzin i oceny polityki prorodzinnej
 
2017-02-17
Cena wersji drukowanej: 24.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 19.00 zł   
Numer publikacji: 37
Liczba stron: 204
Kategorie tematyczne: Rodzina, Materialne warunki życia, Dzieci, Polityka społeczna
Autorzy: Rafał Boguszewski, Mirosława Grabowska (red.), Marcin Herrmann, Magdalena Gwiazda, Michał Feliksiak, Antoni Głowacki, Jolanta Kalka, Zbigniew Marczewski, Małgorzata Omyła-Rudzka (red.), Beata Roguska (red.)
Badania: 201623: Rodzina 500+. Sytuacja polskich rodzin i oceny polityki prorodzinnej
Słowa kluczowe: program Rodzina 500 plus, polityka prorodzinna, model rodziny, obowiązki domowe, warunki materialne gospodarstw domowych, dzieci, dopłata na dzieci, prokreacja, karta dużej rodziny, demografia, 500+
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Jak pokazują nasze dotychczasowe badania, realizowane na próbach ogólnopolskich, Polacy są coraz bardziej świadomi potrzeby prowadzenia przez państwo polityki pronatalistycznej i wpierania rodzin. O ile jeszcze dekadę temu dominowało przekonanie, że należy pomagać tylko rodzinom słabo sytuowanym, o tyle obecnie przeważa opinia, że wsparcie powinno obejmować wszystkie rodziny z dziećmi. Jest to o tyle istotne, że Polacy chcą mieć dzieci, jednak ich potrzeby prokreacyjne nie są w pełni zaspokajane.

Wprowadzenie programu „Rodzina 500 plus” stało się impulsem do przeprowadzenia kompleksowego badania rodziców wychowujących dzieci do 17 roku życia (…), którego wyniki prezentujemy w niniejszym opracowaniu. Problematyka i schemat badania zostały skonsultowane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedmiotem naszego zainteresowania było korzystanie i ocena programu „Rodzina 500 plus”, ale także szersze spektrum zagadnień stanowiących kontekst podejmowania decyzji prokreacyjnych. Interesowała nas sytuacja materialna polskich rodzin i ich oczekiwania w tym zakresie, podział obowiązków w rodzinie, doświadczenia związane z zapewnieniem dzieciom opieki, rozbieżności między oczekiwanym a realizowanym modelem funkcjonowania rodziny. Szczególnie dużo miejsca poświęciliśmy planom prokreacyjnym i analizie ich uwarunkowań, tak aby zidentyfikować bariery realizacji zamierzeń prokreacyjnych.

Uwzględniliśmy również oceny instrumentów polityki prorodzinnej i pronatalistycznej oraz oczekiwania w tym zakresie.

Badanie „Rodzina 500+. Sytuacja polskich rodzin i oceny polityki prorodzinnej” zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach od 21 września do 13 października 2016 roku.

13. 
2016-12-30
Opinie i Diagnozy nr 36: Zdrowie i leczenie w Polsce
 
2016-12-30
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Numer publikacji: 36
Liczba stron: 182
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Autorzy: Rafał Boguszewski, Agnieszka Cybulska, Małgorzata Omyła-Rudzka, Antonina Piegat, Michał Feliksiak (red.)
Badania: 201628: Aktualne problemy i wydarzenia (318)
201625: Aktualne problemy i wydarzenia (317)
201622: Aktualne problemy i wydarzenia (316)
201619: Aktualne problemy i wydarzenia (315)
201618: Aktualne problemy i wydarzenia (314)
201615: Aktualne problemy i wydarzenia (313)
Słowa kluczowe: zdrowie, leczenie, lekarz, stomatolog, leki bez recepty, opieka zdrowotna, służba zdrowia, prywatna opieka medyczna, wydatki zdrowotne, oszczędności zdrowotne, szczepienia, grypa
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Postawy i zachowania związane ze zdrowiem i leczeniem stanowią centralne zagadnienie 36. numeru “Opinii i Diagnoz”. Jaką rangę ma zdrowie wśród innych wartości i orientacji życiowych Polaków? Jak o nie dbamy, a w sytuacji problemów – jak się leczymy?

Rozdział otwierający to opracowanie nakreśla perspektywę w postrzeganiu zdrowia jako podstawowej wartości. Kolejne rozdziały publikacji dotyczą systemu opieki zdrowotnej: korzystania z usług w ramach NFZ i poza ofertą świadczeń refundowanych oraz satysfakcji pacjentów z opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia – tu wskazaliśmy mocne i słabe strony systemu, a także stworzyliśmy typologię postaw wobec niego. Obraz leczenia się w Polsce uzupełnia analiza wydatków ponoszonych przez obywateli na zdrowie. Sprawdziliśmy także, w jakim stopniu Polacy wykorzystują internet do celów związanych ze zdrowiem i leczeniem. Interesowało nas ponadto zjawisko stosowania leków dostępnych bez recepty oraz suplementów diety.

Ostatni rozdział poświęciliśmy szczepieniom przeciw grypie. Postawy wobec szczepień przeciw tej częstej infekcji okresu jesienno-zimowego nie tylko obrazują podejście Polaków do profilaktyki grypowej, lecz także ujawniają w pewnym stopniu ich nastawienie do szczepień w ogóle.

14. 
2016-07-19
Opinie i Diagnozy nr 35: Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D.2016
 
2016-07-19
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Sygnatura: OiD35
Numer publikacji: 35
Liczba stron: 148
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Aktywność społeczna
Autorzy: Rafał Boguszewski, Michał Feliksiak, Katarzyna Kowalczuk, Małgorzata Omyła-Rudzka, Beata Roguska
Badania: 201601: Aktualne problemy i wydarzenia (308)
201615: Aktualne problemy i wydarzenia (313)
Słowa kluczowe: społeczeństwo obywatelskie, demokracja, wpływ na sprawy publiczne, aktywność społeczna, aktywność polityczna, współpraca, dobroczynność, działalność charytatywna, zaufanie, organizacje obywatelskie, praca społeczna, wolontariat
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Kolejnym już tomem „Opinii i Diagnoz” podejmującym temat społeczeństwa obywatelskiego staramy się wpisać w empiryczną perspektywę w podejściu do zjawiska obywatelskości.

Rozpatrywane przez nas wątki mają na celu przede wszystkim prezentację – wynikającej z deklaracji respondentów – kondycji polskiego społeczeństwa obywatelskiego wraz z perspektywami jego rozwoju, ale również ograniczeniami, z jakimi potencjalny rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce musi się zderzyć.

Temat obywatelskości prezentujemy w dość szerokim kontekście i zakresie.

Tłem do naszych rozważań jest nastawienie obywateli do demokracji oraz oceny jej funkcjonowania.

Omawiamy, ważne z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kwestie związane z poczuciem wpływu na sprawy kraju i lokalnych społeczności, a także korzystanie z możliwości aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach społeczno-politycznych.

Zajmujemy się istotnymi aspektami kapitału społecznego, jakimi są zaufanie do innych oraz skłonność do współpracy.

Oceniamy potencjał społecznikowski Polaków, analizujemy zaangażowanie w działalność dobroczynną, wolontariat i podejmowanie aktywności w organizacjach obywatelskich.

15. 
2016-05-09
Opinie i Diagnozy nr 34: Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska
 
2016-05-09
Cena wersji drukowanej: Niedostępna
Cena wersji elektronicznej: Publikacja bezpłatna
Sygnatura: OiD34
Numer publikacji: 34
Liczba stron: 67
Kategorie tematyczne: Gospodarka
Autorzy: Paweł Ruszkowski, Magdalena Gwiazda, Barbara Badora, Michał Feliksiak
Badania: 201604: Aktualne problemy i wydarzenia (309)
201603: Omnibus - styczeń 2016
Słowa kluczowe: ekologia, źródła energii, środowisko naturalne, polityka energetyczna, ochrona środowiska, świadomość ekologiczna, elektrownia jądrowa, zmiany klimatu
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Do rąk Czytelników oddajemy kolejny numer naszej serii „Opinie i Diagnozy” - poświęcony, najogólniej rzecz ujmując, kwestiom energetycznym i ekologicznym w świadomości społecznej.

Jest to publikacja z kilku względów szczególna.

Po pierwsze, powstała w wyniku współpracy CBOS z Collegium Civitas i reprezentującym tę uczelnię prof. Pawłem Ruszkowskim, autorem otwierającego to opracowanie résumé Energetyka a opinia publiczna.

Po drugie, mamy ambicje dotarcia z tą pracą do środowisk eksperckich i decyzyjnych w tych kwestiach. Przedstawiamy im zwięzłą i treściwą diagnozę stanu świadomości energetycznej i ekologicznej społeczeństwa polskiego. Pokazujemy - gdy pozwalają na to nasze dane - zmiany społecznej świadomości w zakresie interesujących nas tu kwestii.

Po trzecie, tym razem publikacja z naszej serii jest krótsza - może być krótsza, ponieważ skierowana jest do specjalistów - i dzięki temu może mieć inny, poręczniejszy format. (...)

Liczymy, że nasza publikacja zainteresuje różne kręgi odbiorców: od polityków, ekspertów i instytucji publicznych, po środowiska akademickie i dziennikarskie.

16. 
2016-01-29
Opinie i Diagnozy nr 33: Wybory 2015 w badaniach CBOS
 
2016-01-29
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Sygnatura: OiD33
Numer publikacji: 33
Liczba stron: 215
Kategorie tematyczne: Polityka, Wybory parlamentarne, Wybory prezydenckie
Autorzy: Mirosława Grabowska, Barbara Badora, Rafał Boguszewski, Agnieszka Cybulska, Michał Feliksiak, Magdalena Gwiazda, Krzysztof Pankowski, Beata Roguska
Badania: 201525: Aktualne problemy i wydarzenia (306)
201521: Omnibus - październik 2015
201518: Aktualne problemy i wydarzenia (304)
201517: Aktualne problemy i wydarzenia (303)
201515: Aktualne problemy i wydarzenia (302)
201511: Omnibus - maj 2015
201510: Aktualne problemy i wydarzenia (300)
201508: Aktualne problemy i wydarzenia (299)
Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, wybory prezydenckie, elektorat, frekwencja wyborcza, absencja wyborcza, motywy głosowania, kampania wyborcza, poglądy polityczne, motywacje wyborcze
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Kolejny, 33. tom Opinii i Diagnoz zawiera analizy i opracowania dotyczące wyborów roku 2015: prezydenckich i parlamentarnych. Teksty ułożone są w porządku chronologicznym i obejmują dane z badań prowadzonych w okresie od czerwca, już po drugiej turze wyborów prezydenckich, do listopada, po wyborach parlamentarnych.

Zaczynamy od wyborów prezydenckich, obu tur (zrealizowaliśmy nawet badanie między turami, w dniach 14-20 maja, i oczywiście wykorzystujemy do analiz dane z tego badania).

W okresie między wyborami monitorowaliśmy poparcie dla partii politycznych, gotowość do udziału w nadchodzących głosowaniach i pewność deklarowanych preferencji wyborczych, charakteryzowaliśmy potencjalne elektoraty wyborcze pod względem ich cech społeczno-demograficznych i profili psychologicznych oraz dociekaliśmy znaczenia identyfikacji lewicowych i prawicowych.

Kończymy wyborami parlamentarnymi oraz odbiorem obu kampanii wyborczych i aktywności politycznej w tym okresie w internecie. (...)

Nasza publikacja miała za zadanie udokumentowanie wyborów 2015 roku, tak jak zapisały się one w badaniach CBOS. Mamy nadzieję, że jako taka zainteresuje ona różne kręgi odbiorców - od instytucji publicznych i polityków, poprzez środowiska dziennikarskie i akademickie.

17. 
2015-10-09
Opinie i Diagnozy nr 32: Polacy wobec "innych". Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców
 
2015-10-09
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Sygnatura: OiD32
Numer publikacji: 32
Liczba stron: 154
Kategorie tematyczne: Polacy; naród; cechy narodowe, Mniejszości narodowe
Autorzy: Mirosława Grabowska, Beata Roguska, Małgorzata Omyła-Rudzka, Rafał Boguszewski, Katarzyna Kowalczuk
Badania: 201518: Aktualne problemy i wydarzenia (304)
201517: Aktualne problemy i wydarzenia (303)
201515: Aktualne problemy i wydarzenia (302)
201513: Aktualne problemy i wydarzenia (301)
201510: Aktualne problemy i wydarzenia (300)
201501: Aktualne problemy i wydarzenia (296)
(...)
9322: Świat wokół nas (6)
Słowa kluczowe: stosunek do innych narodów, mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, uchodźcy, tożsamość narodowa, ksenofobia, sympatia, niechęć, relokacja, imigranci, cudzoziemcy, Żydzi
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

CBOS poświęcał i nadal poświęca sporo uwagi problematyce stosunku do innych narodów. Badamy sympatię i antypatię do różnych narodów oraz ich uwarunkowania, a także monitorujemy zmiany tych nastawień.

Szczególną uwagę poświęcamy naszym sąsiadom. W tym roku badaliśmy nie tylko poziom sympatii i antypatii do nich, ale także ich stereotypowy wizerunek.

Interesuje nas również nastawienie do mniejszości narodowych i etnicznych oraz przestrzegania ich praw. Szczególną uwagę - z powodów historycznych i moralnych - przywiązujemy do tego, jak Polacy postrzegali Żydów i stosunki polsko-żydowskie w przeszłości, a jak postrzegają obecnie.

Ostatnio w badaniach CBOS ze zrozumiałych powodów uwzględniamy w coraz większym zakresie problematykę imigrantów i uchodźców. Kryzys migracyjny spowodował, że Polacy muszą skonfrontować się z nowym i dla wielu niespodziewanym zjawiskiem, określić dopiero swój stosunek do niego, rozważyć racje i argumenty różnej natury.

Wobec tak bogatej problematyki niełatwo o jakieś podsumowania. Jeden wniosek jest oczywisty. Nasze postawy, opinie i oceny podlegają zmianom. Zależą one nie tylko od warunków wewnętrznych, ale i zewnętrznych, w tym od konkretnych wydarzeń.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią tego bardzo ciekawego zeszytu Opinii i Diagnoz.

18. 
2015-04-15
Opinie i Diagnozy nr 31: Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II
 
2015-04-15
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Sygnatura: OiD31
Numer publikacji: 31
Liczba stron: 209
Kategorie tematyczne: Kościół, Etyka; wartości moralne
Autorzy: Mirosława Grabowska, Rafał Boguszewski, Beata Roguska, Katarzyna Kowalczuk, Natalia Hipsz
Badania: 201504: Aktualne problemy i wydarzenia (298)
201503: Aktualne problemy i wydarzenia (297)
201340: Aktualne problemy i wydarzenia (283)
201429: Aktualne problemy i wydarzenia (293)
Słowa kluczowe: religijność, wiara, Kościół, Jan Paweł II, papież, zasady moralne katolicyzmu, parafia, katolicy, stosunki państwo - Kościół
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

CBOS poświęcał i nadal poświęca dużo uwagi problematyce religijności, systematycznie badając i wnikliwie analizując zarówno jej podstawowe wskaźniki, jak i nowe zjawiska.

W tym numerze "Opinii i Diagnoz" zamierzamy udokumentować zmiany, jakie zachodzą (zwłaszcza w ostatniej dekadzie) w religijności polskiego społeczeństwa, w jego stosunku do Kościoła katolickiego oraz do obecności religii i Kościoła w sferze publicznej.

19. 
2014-09-02
Opinie i Diagnozy nr 30: Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy
 
2014-09-02
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Sygnatura: OiD30
Numer publikacji: 30
Liczba stron: 102
Kategorie tematyczne: Miasto; wieś
Autorzy: Natalia Hipsz, Agnieszka Cybulska, Rafał Boguszewski
Badania: 201308: Aktualne problemy i wydarzenia (275)
(...)
201420: Aktualne problemy i wydarzenia (290)
Słowa kluczowe: wieś, religijność, styl życia, polityka, stereotyp, wizerunek, jakość życia, obyczajowość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Oddajemy w Państwa ręce tom z serii "Opinie i Diagnozy" poświęcony polskiej wsi - jej przemianom, trendom oraz stereotypom.

Opisując mieszkańców wsi skupiliśmy się na różnych wymiarach codzienności - począwszy od elementów stylu życia i obyczajowości, przez kwestie światopoglądowe i religijne, po preferencje polityczne. Prześledziliśmy wieloletnie trendy sugestywnie ilustrujące zmiany zachodzące na wsi w kolejnych latach.

Próbowaliśmy także odpowiedzieć na pytanie, jaka jest wieś obecnie. Czy ludność wiejska jest jednolita, czy zróżnicowana? Czy tworzy koherentną całość, czy może pewne linie podziału - wyznaczone chociażby przez pochodzenie lub charakter wykonywanej pracy - są źródłem różnic co najmniej równie głębokich jak te obserwowane między wsią a miastem?

Na koniec wzięliśmy pod lupę wiejski stereotyp - zbadaliśmy, z czym kojarzą się obszary niezurbanizowane i zamie­szkująca je ludność oraz czy Polacy wstydzą się mieszkania na wsi.

20. 
2014-05-13
Opinie i Diagnozy nr 29: 25 lat wolności - bilans zmian
 
2014-05-13
Cena wersji drukowanej: 25.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: OiD29
Numer publikacji: 29
Liczba stron: 274
Kategorie tematyczne: Przemiany
Autorzy: Barbara Badora, Rafał Boguszewski, Agnieszka Cybulska, Michał Feliksiak, Mirosława Grabowska, Katarzyna Kowalczuk, Krzysztof Pankowski, Beata Roguska
Badania: 201407: Aktualne problemy i wydarzenia (286)
201404: Aktualne problemy i wydarzenia (285)
201402: Aktualne problemy i wydarzenia (284)
Słowa kluczowe: przemiany, transformacja ustrojowa, ustrój, 1989 rok, opozycja, PRL, demokracja, NATO - Sojusz Północnoatlantycki, UE - Unia Europejska
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Na dwudziestą piątą rocznicę pierwszych, częściowo demokratycznych i wolnych wyborów oraz obalenia komunizmu przygotowaliśmy tematy badawcze i bloki pytań poświęcone społecznemu postrzeganiu przemian, jakie zaszły w Polsce od roku 1989. Cykl ten zaczęliśmy już w styczniu. W badaniach uwzględnialiśmy - w miarę możliwości - zarówno ogólniejszą problematykę przemian, jak i rocznice konkretnych wydarzeń. Obchodzimy bowiem potrójną rocznicę: 25. wyborów z 4 czerwca 1989 roku, 15. przystąpienia Polski do NATO (12 marca 1999) i 10. wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej (1 maja 2004). W badaniach wykorzystywaliśmy też wcześniejsze nasze pytania, niektóre wielokrotnie powtarzane. Stwarza to szczególnie cenną możliwość obserwowania zmian w społecznych postawach i opiniach. (...)

Niniejsze opracowanie składa się z pięciu części. Pierwszą poświęciliśmy pamięci wielkiej zmiany. Czy i jak pamiętany jest PRL, jak ów system funkcjonuje w świadomości społecznej? Czy i jak Polacy zapamiętali upadek komunizmu, wybory czerwcowe i rząd Tadeusza Mazowieckiego?

Druga część, którą zatytułowaliśmy hasłowo: czy było warto..., poświęcona jest nie tyle pamięci tamtych czasów i wydarzeń, ile ocenom - ogólnym i bardziej szczegółowym - czy warto było zmieniać ustrój.

Jednym z dwóch najważniejszych nośników wielkiej zmiany było przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. W części trzeciej analizujemy, jak nowa rzeczywistość gospodarcza była i jest postrzegana przez Polaków.

Czwarta część dotyczy stosunku do demokracji i demokratycznej polityki.

Piąta część, zatytułowana Polska w Europie i świecie, poświęcona jest członkostwu w Unii Europejskiej i NATO.

21. 
2014-03-19
Opinie i Diagnozy nr 28: Młodzież 2013
 
2014-03-19
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Sygnatura: OiD28
Numer publikacji: 28
Liczba stron: 182
Kategorie tematyczne: Młodzież
Autorzy: Barbara Badora, Rafał Boguszewski, Michał Feliksiak, Magdalena Gwiazda, Marcin Herrmann, Jolanta Kalka, Katarzyna Kowalczuk, Artur Malczewski, Małgorzata Omyła-Rudzka, Beata Roguska
Badania: 201339: Młodzież 2013 [zlecenie KBPN]
Słowa kluczowe: młodzież, szkoła, rodzina, polityka, demokracja, wartości życiowe, cele życiowe, używki
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Jaka jest, kończąca szkoły ponadgimnazjalne, młodzież Anno Domini 2013? Odpowiedź na to pytanie - obszerną i wnikliwą - przynosi oddawany właśnie do rąk Czytelników tom opracowań, który ukazuje się w naszej serii "Opinie i Diagnozy". (...) Ma on szczególny walor - umożliwia porównywanie danych z badań młodzieży z okresu już ponad 20 lat. Nie ma wiele takich przedsięwzięć badawczych, które byłyby powtarzane wielokrotnie z zastosowaniem tej samej metody i w pewnej mierze tego samego narzędzia. Pozwala to porównywać wyniki ostatniego badania z 2013 roku z wieloma badaniami wcześniejszymi, nawet z 1992 czy 1994 roku. W tym badaniu, przeprowadzonym na analogicznej próbie, część pytań kwestionariusza była powtórzeniem pytań z poprzednich badań, dzięki czemu analizowanie trendów ma solidną podstawę metodologiczną.

To przedsięwzięcie badawcze do roku 1998 stanowiło dodatkowe własne badanie CBOS, natomiast kolejne edycje miały już zewnętrznych zleceniodawców. W latach 2003, 2008, 2010 i 2013 było to Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Kierownictwu KBPN bardzo dziękujemy za wieloletnią już współpracę.

22. 
2013-12-16
Opinie i Diagnozy nr 27: Struktura społeczna i jej wymiary
 
2013-12-16
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Sygnatura: OiD27
Numer publikacji: 27
Liczba stron: 143
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Beata Roguska, Barbara Badora, Agnieszka Cybulska, Natalia Hipsz, Katarzyna Kowalczuk, Rafał Boguszewski
Badania: 201337: Aktualne problemy i wydarzenia (282)
201331: Aktualne problemy i wydarzenia (281)
201328: Aktualne problemy i wydarzenia (280)
201327: Aktualne problemy i wydarzenia (279)
201321: Aktualne problemy i wydarzenia (277)
Słowa kluczowe: struktura społeczna, konflikty, wykluczenie społeczne, wykształcenie, prestiż zawodów, zarobki
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Podejmując w tym numerze "Opinii i Diagnoz" problematykę zróżnicowania społecznego zwracamy uwagę na niektóre konsekwencje przemian w strukturze społecznej zapoczątkowanych transformacją ustrojową w naszym kraju, w tym m.in. dotyczące wykluczenia społecznego, upowszechnienia edukacji na poziomie wyższym, zmian prestiżu zawodów czy też rozwarstwienia w wymiarze materialnym. (...)

Podjęte w tej publikacji problemy z pewnością nie wyczerpują obszernego i złożonego zagadnienia zróżnicowań społecznych, mamy jednak nadzieję, że dają pewien ogląd postrzeganych i doświadczanych podziałów społecznych w naszym kraju oraz niektórych czynników je generujących. Niewątpliwym walorem prezentowanych analiz jest fakt, iż spora część uwzględnionych wskaźników ma w naszych badaniach znacznie dłuższą historię niż tylko ostatni pomiar, stąd możliwe było przedstawienie trendów nierzadko zapoczątkowanych badaniami z lat osiemdziesiątych.

23. 
2013-10-24
Opinie i Diagnozy nr 26: Rodzina i jej przemiany
 
2013-10-24
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Sygnatura: OiD26
Numer publikacji: 26
Liczba stron: 111
Kategorie tematyczne: Rodzina
Autorzy: Mirosława Grabowska, Natalia Hipsz, Małgorzata Omyła-Rudzka, Rafał Boguszewski, Michał Feliksiak
Badania: 201324: Aktualne problemy i wydarzenia (278)
201321: Aktualne problemy i wydarzenia (277)
201314: Aktualne problemy i wydarzenia (276)
201302: Aktualne problemy i wydarzenia (273)
Słowa kluczowe: rodzina, związek partnerski, rozwód, dzieci, wartości życiowe, model rodziny, prokreacja, polityka prorodzinna, urlop rodzicielski
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

W 26. numerze "Opinii i Diagnoz", który oddajemy w Państwa ręce, prezentujemy obraz współczesnej polskiej rodziny, jaki wyłania się z sondaży CBOS. Zaczynamy od podróży sentymentalnej - respondenci wspominają relacje z rodzicami z okresu swojego dzieciństwa i wczesnej młodości. W dalszych rozdziałach piszemy o pozycji rodziny w społeczeństwie, o zmianach w jej pojmowaniu oraz postrzeganych i definiowanych modelach, a także o więziach rodzinnych. Przedstawiamy opinie o zjawiskach związanych ze zmianami obyczajowymi: alternatywach dla życia małżeńskiego, nowych rodzajach związków czy rozwodach. Ostatnie rozdziały mówią o kwestiach praktycznych - ocenach i oczekiwaniach Polaków wobec polityki prorodzinnej oraz poparciu dla rocznych urlopów rodzicielskich.

Podsumowując krótko wyniki naszych badań i analiz można powiedzieć, że w pozycji, jaką w społeczeństwie zajmuje rodzina, oraz w realizowanych i uznawanych modelach rodziny dużo jest ciągłości i trochę zmian - te ostatnie nie dominują, ale wydają się znaczące. Na pewno warto je monitorować.

24. 
2013-07-05
Opinie i Diagnozy nr 25: Kobieta w rodzinie, w pracy, w przestrzeni publicznej
 
2013-07-05
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Sygnatura: OiD25
Numer publikacji: 25
Liczba stron: 149
Kategorie tematyczne: Kobiety
Autorzy: Mirosława Grabowska, Natalia Hipsz, Małgorzata Omyła-Rudzka, Rafał Boguszewski, Magdalena Gwiazda, Agnieszka Cybulska
Badania: 201308: Aktualne problemy i wydarzenia (275)
201305: Aktualne problemy i wydarzenia (274)
201302: Aktualne problemy i wydarzenia (273)
201301: Aktualne problemy i wydarzenia (272)
201237: Aktualne problemy i wydarzenia (271)
201235: Aktualne problemy i wydarzenia (270)
Słowa kluczowe: kobiety, praca, rodzina, polityka, aborcja, przerywanie ciąży, dzieci, równouprawnienie, równość płci, zdrowie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Kwestia kobieca to hasło, pod którym kryje się problematyka bardzo obszerna i kompleksowa. Nie sposób jej wyczerpać w jednej publikacji. W tym numerze "Opinii i Diagnoz" wybraliśmy do zaprezentowania trzy wymiary sytuacji kobiet - rodzinny, zawodowy i polityczny. (...)

Uprzedzając lekturę poszczególnych rozdziałów, można powiedzieć, że wyniki przeprowadzonych analiz są nieoczywiste - niejeden aspekt sytuacji kobiet we współczesnej Polsce może nas zdziwić i powinien dać do myślenia. Mamy nadzieję, że te wyniki zostaną wzięte pod uwagę przez polityków i organizacje działające na rzecz kobiet.

25. 
2012-12-05
Opinie i Diagnozy nr 24: Zdrowie w wymiarze osobistym i instytucjonalnym. Samooceny, zachowania, opinie
 
2012-12-05
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Sygnatura: OiD24
Numer publikacji: 24
Liczba stron: 111
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Natalia Hipsz, Rafał Boguszewski
Badania: 201227: Aktualne problemy i wydarzenia (268)
201223: Aktualne problemy i wydarzenia (266)
201209: Aktualne problemy i wydarzenia (262)
201205: Aktualne problemy i wydarzenia (261)
Słowa kluczowe: zdrowie, zdrowie psychiczne, służba zdrowia, opieka zdrowotna, prywatna opieka medyczna, lekarz
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Obserwacja życia codziennego pozwala stwierdzić, że ludzie nie pozostają obojętni na sprawy zdrowia. Każdego dnia pozdrawiają się nawzajem i przy wielu okazjach życzą sobie i innym dużo zdrowia, a pytani o nie w badaniach socjologicznych deklarują, że jest ono jednym z najcenniejszych dóbr oraz że obawiają się jego utraty.

Niniejszy numer "Opinii i Diagnoz" zdecydowaliśmy się poświęcić tej jakże ważnej dziedzinie życia, rozpatrując ją niejako na dwóch płaszczyznach - w wymiarze osobistym i instytucjonalnym. Wszystkie teksty są rezultatem comiesięcznych badań CBOS prowadzonych na reprezentatywnych, losowych próbach dorosłych mieszkańców Polski. We wszystkich też omawiane są dane z 2012 roku, w miarę możliwości wzbogacone o wyniki badań wcześniejszych, które stanowią tło i punkt odniesienia dla przedstawionych rozważań.

26. 
2012-11-12
Opinie i Diagnozy nr 23: Metoda i znaczenie. Problematyka rozumienia w badaniach sondażowych
 
2012-11-12
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: OiD23
Numer publikacji: 23
Liczba stron: 286
Kategorie tematyczne: Opinia publiczna
Autorzy: Mirosława Grabowska, Natalia Hipsz, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, Krzysztof Koseła, Antoni Sułek, Tadeusz Szawiel, Katarzyna Święciak, Sylwia Urbańska
Badania: (...)
T075: Aktualne wydarzenia (1)
201221: Aktualne problemy i wydarzenia (265)
Słowa kluczowe: metodologia, sondaże, eksperyment, wiara, religijność, przemoc, lewica, prawica, demokracja, kryzys, antysemityzm, alkohol, romans, zdrada, wybory, elektorat, badanie społeczne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Bieżący numer Opinii i Diagnoz jest efektem wyjątkowego i nowatorskiego projektu metodologicznego Metoda i znaczenie. Rozumienie pytań kwestionariusza w badaniach sondażowych. To projekt Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, zrealizowany we współpracy z CBOS.

W przeprowadzonych badaniach i prezentowanych w raporcie analizach skupiliśmy się na społecznych, kulturowych i znaczeniowych uwarunkowaniach odpowiedzi respondentów na pytania kwestionariusza. (...) Ludzie wyrażają pewne postawy czy podejmują pewne działania nie tylko dlatego, że chcą się dostosować, otrzymać nagrodę lub uniknąć kary, ale ponieważ wedle ich rozeznania nie ma godnej alternatywy. Odwołujemy się tu do szerszych przekonań kulturowych, które organizują poznanie i następnie podejmowanie działania.

Instytucje, zakorzenione w środowiskach szersze systemy przekonań oraz praktyki życia codziennego warunkują także badania społeczne, w tym badania sondażowe - udział w nich, rozumienie badań i kwestionariusza oraz strategie radzenia sobie z sytuacją wywiadu, ze zrozumieniem pytań i odpowiadaniem na nie. Od czego zależy, czy respondenci decydują się odpowiedzieć na pytanie kwestionariusza, jak rozumieją pytanie, na które odpowiadają i jak rozumieją swoją odpowiedź? Te problemy - w różny sposób - rozważają i badają autorzy prezentowanych tu analiz.

27. 
2012-06-14
Opinie i Diagnozy nr 22: Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012
 
2012-06-14
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 16.00 zł   
Sygnatura: OiD22
Numer publikacji: 22
Liczba stron: 135
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Aktywność społeczna
Autorzy: Mirosława Grabowska, Rafał Boguszewski, Agnieszka Cybulska, Natalia Hipsz, Katarzyna Kowalczuk, Grzegorz Makowski
Badania: 201142: Aktualne problemy i wydarzenia (259)
201119: Aktualne problemy i wydarzenia (251)
201201: Aktualne problemy i wydarzenia (260)
Słowa kluczowe: wolontariat, społeczeństwo obywatelskie, praca społeczna, aktywność społeczna, zaufanie, dobroczynność, działalność charytatywna, organizacje obywatelskie, współpraca
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Społeczeństwo obywatelskie - kapitał społeczny _ zaufanie społeczne - dobroczynność, działalność społeczna i wolontariat - trzeci sektor i organizacje pozarządowe... to cała gama pojęć starszych i nowszych, abstrakcyjnych i potocznych, bardziej filozoficznych bądź bardziej technicznych. Istnieje obszerna i złożona problematyka, do której te pojęcia się odnoszą. Pozostaje ona w centrum uwagi filozofów, socjologów (w tym badaczy CBOS), a nawet polityków.(...)

Mimo teoretycznej krytyki i trudności w mierzeniu kondycji społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego zapał badaczy nie gaśnie. Stosuje się miary makro i mikro, oparte na oficjalnych statystykach i badaniach sondażowych, opracowuje się indeksy, których zadaniem jest diagnozowanie kondycji społeczeństwa obywatelskiego i wielkości kapitału społecznego. Wskaźnikami obywatelskiego charakteru społeczeństwa i kapitału społecznego bywają zarówno liczba dobrowolnych stowarzyszeń i ich członków, jak i deklarowana aktywność w nich lub dobrowolna praca na ich rzecz czy też wolontariat oraz deklarowane zaufanie do ludzi i różnego rodzaju instytucji, a także gotowość do współpracy (z różnymi podmiotami w rozmaitych sprawach).

Z tego bogactwa tematów i wskaźników mogliśmy w naszych badaniach i analizach uwzględnić tylko niektóre, właściwe dla badań sondażowych. Przedstawiamy je w niniejszym numerze "Opinii i Diagnoz".

Wszystkie prezentowane tu analizy oparte są na wynikach badań sondażowych CBOS, które realizowaliśmy od kwietnia 2011 roku do stycznia 2012 roku, przy czym autorzy wykorzystują, w miarę możliwości, nasze dane z wcześniejszych lat.

28. 
2011-12-05
Opinie i Diagnozy nr 21: Wybory 2011 w badaniach CBOS
 
2011-12-05
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 15.75 zł   
Sygnatura: OiD21
Numer publikacji: 21
Liczba stron: 156
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Mirosława Grabowska, Michał Feliksiak, Beata Roguska, Jarosław Zbieranek, Rafał Boguszewski, Barbara Badora, Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, Katarzyna Kowalczuk, Marcin Herrmann, Michał Strzeszewski, Natalia Hipsz
Badania: 201137: Polskie Generalne Studium Wyborcze 2011 [zlecone]
201135: Aktualne problemy i wydarzenia (257)
201134: Aktualne problemy i wydarzenia (256)
201133: Aktualne problemy i wydarzenia (255)
201123: Aktualne problemy i wydarzenia (252)
Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO RP - Platforma Obywatelska, Ruch Palikota, SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej, frekwencja wyborcza, demokracja, absencja wyborcza, elektorat, JOW - jednomandatowe okręgi wyborcze
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Kolejny numer "Opinii i Diagnoz" postanowiliśmy poświęcić tegorocznym wyborom parlamentarnym. Uwzględniliśmy jednak problematykę badawczą nieco szerszą niż sam udział w wyborach.

Większość prezentowanych analiz oparta jest na wynikach badań sondażowych realizowanych od maja do października, ale "społeczne historie" Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego wykorzystują nasze dane z ostatnich dziesięciu, a nawet dwudziestu lat. Dodatkowo do analiz powyborczych - społecznego portretu Ruchu Palikota, przepływów między elektoratami partyjnymi oraz preferencji wyborczych ludzi młodych - wykorzystujemy dane Polskiego Generalnego Studium Wyborczego 2011 (zrealizowanego we współpracy Instytutu Studiów Politycznych PAN i CBOS).

Układ rozdziałów w tym numerze "Opinii i Diagnoz" nie jest ściśle chronologiczny. Na początek problematyka nieco ogólniejsza (choć odnosząca się do tegorocznych wyborów), następnie kampania wyborcza, wspomniane już historie PO, PiS, SLD i PSL, a w dalszej kolejności opracowania powyborcze: społeczny portret Ruchu Palikota, przepływy między elektoratami oraz preferencje wyborcze młodych. Numer zamyka analiza problemu ważnego metodologicznie i politycznie - ukrywania sympatii partyjnych.

29. 
2011-08-18
Opinie i Diagnozy nr 20: Wodzeni na pokuszenie. O postawach i zachowaniach Polaków w różnych wymiarach życia codziennego
 
2011-08-18
Cena wersji drukowanej: 26.25 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: OiD20
Numer publikacji: 20
Liczba stron: 214
Kategorie tematyczne: Życie codzienne, Patologie; zagrożenia
Autorzy: Katarzyna Wądołowska, Michał Feliksiak, Rafał Boguszewski, Natalia Hipsz, Magdalena Gwiazda, Beata Roguska, Mateusz Załęski, Mirosława Grabowska
Badania: 201040: Aktualne problemy i wydarzenia (245)
201036: Aktualne problemy i wydarzenia (244)
201031: Aktualne problemy i wydarzenia (242)
201053: Aktualne problemy i wydarzenia (247)
201013: Aktualne problemy i wydarzenia (239)
201128: Aktualne problemy i wydarzenia (254)
201123: Aktualne problemy i wydarzenia (252)
201113: Aktualne problemy i wydarzenia (250)
201107: Aktualne problemy i wydarzenia (249)
Słowa kluczowe: alkohol, narkotyki, hazard, nawyki żywieniowe, internet, praca, zwyczaje konsumenckie, zdrada, romans, leki
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Niniejszy numer "Opinii i Diagnoz" stanowi w pewnym sensie kontynuację książki z 1997 roku Wartości, praca, zakupy... O stylach życia Polaków. Zebraliśmy jednak więcej danych o grzechach i grzeszkach Polaków, ich słabościach i ułomnościach, o pokusach, którym ulegają, a które współczesność oferuje nam niemal na każdym kroku - tak zresztą zatytułowaliśmy ten numer: Wodzeni na pokuszenie...

Prezentowane tutaj dane pochodzą z badań realizowanych od kwietnia 2010 roku do lipca 2011.

Zaczynamy od tego, co dotyczy wszystkich - od nawyków żywieniowych: w swoim przekonaniu nie grzeszymy nieumiarkowaniem w jedzeniu, a wręcz odżywiamy się zdrowo. Nie popadamy w zakupoholizm ani w siecioholizm, choć po internecie surfować lubimy. Jeśli chodzi o pracę zawodową, to bardziej niż grzech lenistwa grozi nam pracoholizm. Wprawdzie niektórzy zdradzają i romansują, ale większość to potępia. W gry hazardowe gramy, bo lubimy, ale nie musimy - możemy przestać. Do Fiodora Dostojewskiego nam daleko. Nie jesteśmy jednak całkowicie wolni od wszelkich uzależnień. Wprawdzie narkotyki, nawet kontakt z nimi, to margines, ale większość dorosłych pije alkohol, mniej więcej jedna trzecia pali papierosy, a przynajmniej połowa zażywa zbyt dużo lekarstw dostępnych bez recepty (zwłaszcza przeciwbólowych i przeciwzapalnych oraz na przeziębienie i grypę). Grzeszni zjadacze chleba czy anioły? Osądźcie Państwo sami - zapraszamy do lektury.

30. 
2011-04-04
Opinie i Diagnozy nr 19: Młodzież 2010
 
2011-04-04
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 15.75 zł   
Sygnatura: OiD19
Numer publikacji: 19
Liczba stron: 162
Kategorie tematyczne: Młodzież
Autorzy: Barbara Badora, Rafał Boguszewski, Jolanta Kalka, Marcin Herrmann, Natalia Hipsz, Michał Feliksiak, Beata Roguska, Magdalena Gwiazda, Artur Malczewski
Badania: 201041: Młodzież 2010 [zlecenie KBPN]
Słowa kluczowe: młodzież, szkoła, rodzina, polityka, demokracja, wartości życiowe, cele życiowe, używki
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Do rąk Czytelników oddajemy kolejne opracowanie dotyczące młodzieży. Tak jak poprzednie ukazuje się ono w naszej serii "Opinie i Diagnozy".

Jest to publikacja szczególna. Przedmiotem badania nie jest reprezentatywna próba ogółu dorosłej ludności Polski, ale młodzież, a ściślej uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych). Badamy więc nie "społeczną przeciętną", ale generację młodych ludzi, w większości 18-19-letnich, urodzonych na początku lat 90. w wolnym, demokratycznym kraju. Uczyli się w systemie oświaty już zreformowanym. Mieli około 13 lat, gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Większość z nich miała prawo głosować w wyborach prezydenckich w 2010 roku i ma prawo głosować w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

W badaniach uwzględniliśmy obszerną problematykę: domu rodzinnego i szkoły, warunków materialnych i pracy zarobkowej, aspiracji życiowych i sposobów spędzania wolnego czasu, postaw wobec demokracji i polityki, ale także deklarowanych wartości i norm obyczajowych. Sporo miejsca poświęciliśmy doświadczeniom badanych z substancjami psychoaktywnymi. Po raz pierwszy podjęliśmy kwestię uczestnictwa młodzieży w grach typu hazardowego. W sumie powstał wielostronny i wnikliwy szkic do portretu dzisiejszych młodych ludzi.

Szczególny charakter tej publikacji tkwi w powtarzalności badań poświęconych młodzieży. Pozwala to na porównanie wyników ostatniego badania (z listopada 2010 roku) z wcześniejszymi - pierwsze zrealizowano już w roku 1990, a następne w latach: 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 1999, 2003, 2008. W badaniach tych powtarzała się część pytań kwestionariusza.

Rozpoczynaliśmy to przedsięwzięcie badawcze jako dodatkowe badanie statutowe CBOS, natomiast ostatnie edycje miały już zewnętrznych zleceniodawców: w roku 1999 był to Instytut Psychiatrii i Neurologii, a w latach 2003, 2008 i 2010 - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Kierownictwu KBPN bardzo dziękujemy za współpracę i zgodę na opublikowanie danych.

31. 
2010-12-30
Opinie i Diagnozy nr 18: Samorządność - władze lokalne - wybory lokalne
 
2010-12-30
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 15.75 zł   
Sygnatura: OiD18
Numer publikacji: 18
Liczba stron: 128
Kategorie tematyczne: Organa władzy terenowej (samorządowej), Aktywność obywatelska
Autorzy: Mirosława Grabowska (red.)
Badania: 201053: Aktualne problemy i wydarzenia (247)
201044: Aktualne problemy i wydarzenia (246)
201040: Aktualne problemy i wydarzenia (245)
201036: Aktualne problemy i wydarzenia (244)
201035: Aktualne problemy i wydarzenia (243)
Słowa kluczowe: samorządność, wybory samorządowe, kampania wyborcza, władze lokalne, absencja wyborcza, podmiotowość obywatelska, aktywność obywatelska
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

W mijającym roku CBOS poświęcił sporo miejsca problematyce władz samorządowych i wyborów na szczeblu lokalnym.

Patrząc na samorządność w Polsce z perspektywy dwudziestu lat można dostrzec stopniowy wzrost poczucia podmiotowości obywatelskiej i odpowiedzialności za wspólne dobro. Wprawdzie nadal większość badanych (choć malejąca) uważa, że ludzie tacy jak oni nie mają wpływu na sprawy kraju, ale również większość deklaruje, że ma wpływ na sprawy lokalne - co drugi sądzi, że sytuacja w jego mieście czy gminie w jakimś stopniu zależy od niego.

Dzisiaj samorządność nie budzi kontrowersji - w dyskursie publicznym została powszechnie uznana za sukces polskiej transformacji. Natomiast obraz samorządności w naszym kraju jest złożony, niejednoznaczny, nie do końca spójny. Polacy poczuli, że mają wpływ na sprawy lokalne, dostrzegają zależność między decyzjami podejmowanymi na najniższym szczeblu a rozwojem swojej miejscowości i regionu. Doceniają samorząd gminny i chcieliby jego niezależności. Dobrze oceniona została działalność samorządów i samorządowców ostatniej kadencji (2006 - 2010). Ludzie doceniają znaczenie wyborów samorządowych, ale wciąż zbyt rzadko w nich uczestniczą - do urn poszła niespełna połowa uprawnionych do głosowania. Z tymi wyborami jest problem - jakby ludzie ich "nie ogarniali": nie znają kandydatów (zwłaszcza, jeśli mieszkają w większym mieście), ale nie chodzą na spotkania z nimi, mimo że chcą kierować się raczej osobą kandydata niż jego przynależnością partyjną. Te wybory nie są łatwe - to w gruncie rzeczy "4 w 1": wybory wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz wybory do rad trzech szczebli. De Tocqueville powiedziałby, że wolność jest niełatwa, ale tylko w instytucjach gminnych naród może ją w pełni praktykować i posmakować jej ducha

32. 
2010-12-03
Opinie i Diagnozy nr 17: Po katastrofie smoleńskiej
 
2010-12-03
Cena wersji drukowanej: 23.10 zł   
Cena wersji elektronicznej: 17.85 zł   
Sygnatura: OiD17
Numer publikacji: 17
Liczba stron: 174
Kategorie tematyczne: Ważne wydarzenia w kraju
Autorzy: Mirosława Grabowska (red.)
Badania: 201021: Aktualne problemy i wydarzenia (240)
201036: Aktualne problemy i wydarzenia (244)
Słowa kluczowe: katastrofa pod Smoleńskiem, żałoba, prezydent, Lech Kaczyński, wybory prezydenckie, obrońcy krzyża, Katyń, katastrofa lotnicza, pomnik
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

W przedstawianym numerze "Opinii i Diagnoz" ograniczamy się do socjologicznej kroniki wydarzeń. Centrum Badania Opinii Społecznej chciało ten czas - najpierw straszny, ale pełen powagi, piękna i wzniosłości, z czasem zapełniany gniewem i wrogością - udokumentować.

Swoiste wprowadzenie do naszych opracowań stanowi analiza treści trzech dzienników ogólnopolskich ("Gazety Wyborczej", "Rzeczpospolitej" i "Dziennika") z 12 - 25 kwietnia 2010 roku. Została ona zamierzona jako przypomnienie, że w ciągu dwóch tygodni po katastrofie także media były w żałobie.

Dalej prezentujemy rezultaty kilku badań sondażowych w zasadzie w porządku chronologicznym, tak jak staraliśmy się nadążać za zmieniającą się sytuacją.

Na koniec dołączamy dwa nasze opracowania dotyczące znaczenia katastrofy smoleńskiej dla stosunków polsko-rosyjskich.

Trudno tu o jakieś podsumowanie czy tym bardziej wnioski. Wydarzyła się tragiczna katastrofa - czy i jak będzie ona wykorzystywana, jakie będą jej konsekwencje, to pozostaje kwestią otwartą.

33. 
2010-08-11
Opinie i Diagnozy nr 16: "Solidarność" - doświadczenie, pamięć i dziedzictwo
 
2010-08-11
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 15.75 zł   
Sygnatura: OiD16
Numer publikacji: 16
Liczba stron: 167
Kategorie tematyczne: Historia; stosunek do przeszłości
Autorzy: Mirosława Grabowska (red.)
Badania: 201011: Solidarność - doświadczenie i pamięć
Słowa kluczowe: historia, NSZZ Solidarność, przeszłość, związek zawodowy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Rozumiejąc i doceniając historyczne znaczenie ruchu i związku zawodowego "Solidarność" oraz wagę społecznej pamięci o "Solidarności" i jej dziedzictwie, Centrum Badania Opinii Społecznej i Europejskie Centrum Solidarności postanowiły zrealizować - na zasadzie partnerskiej współpracy - projekt badawczy "Solidarność" - doświadczenie i pamięć.
Zasługi podjęcia inicjatywy w tym względzie, a także opracowania projektu, należy przypisać profesorowi Ireneuszowi Krzemińskiemu.

Projekt składał się z dwóch części. Pierwsza to badanie sondażowe "Solidarność" - doświadczenie i pamięć zrealizowane przez CBOS w dniach 12 marca - 12 kwietnia 2010 roku na 1803-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Sondaż ten uzupełniony został o dodatkowe badanie zrealizowane w dniach 12 marca - 25 kwietnia 2010 roku na 300-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Trójmiasta. W obu przypadkach kwestionariusz był w zasadzie ten sam (mieszkańcom Trójmiasta zadano kilka dodatkowych pytań), co umożliwia porównania Gdańska (oraz Sopotu i Gdyni) z innymi dużymi miastami i, ogólniej, z resztą kraju.(...)

Trzeba dodać, że zbiór danych z badania sondażowego "Solidarność" - doświadczenie i pamięć zostanie przekazany do Archiwum Danych Społecznych i będą mogli z niego korzystać wszyscy zainteresowani dalszymi analizami. (...)

Niniejszy numer "Opinii i Diagnoz" jest tylko jedną z publikacji prezentujących rezultaty tego projektu - opublikowane już zostały komunikaty CBOS, a planowane i przygotowywane do druku są jeszcze inne pozycje.

34. 
2009-06-04
Opinie i Diagnozy nr 15: Dwadzieścia lat przemian ustrojowych w Polsce
 
2009-06-04
Cena wersji drukowanej: 26.25 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: OiD15
Numer publikacji: 15
Liczba stron: 188
Kategorie tematyczne: Przemiany
Autorzy: Bogna Wciórka, Beata Roguska, Michał Strzeszewski, Krzysztof Pankowski, Rafał Boguszewski, Ewelina Kuźmicz, Agnieszka Cybulska, Michał Feliksiak
Badania: (...)
200901: Aktualne problemy i wydarzenia (224)
200920: Aktualne problemy i wydarzenia (228)
Słowa kluczowe: transformacja ustrojowa, przemiany, demokracja, dwudziestolecie RP, ustrój
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Na dwudziestą rocznicę pierwszych częściowo demokratycznych i wolnych wyborów oraz obalenia komunizmu przygotowaliśmy cykl badawczy (tematy i bloki pytań) poświęcony społecznemu postrzeganiu polskich przemian, jakie zaszły od roku 1989. Cykl ten zaczęliśmy już w styczniu. W kolejnych badaniach uwzględnialiśmy - w miarę możliwości - zarówno ogólniejszą problematykę przemian, jak i rocznice konkretnych wydarzeń. W miarę możliwości wykorzystywaliśmy też wcześniejsze nasze pytania, niektóre wielokrotnie powtarzane. Stwarza to szczególnie cenną możliwość obserwowania zmian w społecznych nastawieniach, postawach i opiniach. Ale przy wyborze pytań i tematów nie działaliśmy automatycznie. Skupiliśmy się na kilku wybranych obszarach problemowych, ponieważ nie mogliśmy zbadać wszystkiego, tym bardziej że przemiany zapoczątkowane w 1989 roku miały bezprecedensowy zakres i głębokość. (...)

Nasze badania obejmują ludzi dorosłych. Musimy jednak pamiętać, że dzisiejszych osiemnastolatków w roku 1989 nie było na świecie, a ówcześni piętnastolatkowie mają teraz 35 lat! Oni zapewne pamiętają ancien régime, a przynajmniej sytuację rodziny i komentarze rodziców, szkołę, programy telewizyjne, sklepy. Dlatego niektóre pytania dotyczące przeszłości zadawaliśmy tylko badanym trzydziestopięcioletnim i starszym. Ludzie młodsi nie mają własnych doświadczeń społecznych sprzed roku 1989, a ich pamięć ogranicza się do szkoły i może pierwszej komunii świętej. Natomiast mają jakieś wyobrażenie o komunistycznej przeszłości ukształtowane pod wpływem rodziny i szkoły oraz przekazów medialnych i kulturowych (filmu, muzyki, literatury). Dlatego mogą odpowiadać na pytania dotyczące zarówno ich oceny tamtych czasów, jak i ich bilansu minionych dwudziestu lat.

35. 
2009-05-15
Opinie i Diagnozy nr 14: Polacy o zmianach klimatu
 
2009-05-15
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 15.75 zł   
Sygnatura: OiD14
Numer publikacji: 14
Liczba stron: 58
Kategorie tematyczne: Ekologia
Autorzy: Agnieszka Kolbowska, Magdalena Gwiazda
Badania: 200911: Polacy o zmianach klimatu [zlecone]
Słowa kluczowe: ekologia, zmiany klimatu, środowisko naturalne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Badanie "Polacy o zmianach klimatu" zrealizowano w celu poznania opinii na temat zmian klimatu, a także oceny deklarowanej wiedzy o efektywności energetycznej oraz emisji dwutlenku węgla.

Wyniki badania, stanowiące cenną rekomendację do podjęcia kolejnych działań ukierunkowanych na ochronę klimatu, zostały przedstawione 29 kwietnia 2009 roku na konferencji prasowej, w której udział wzięli Jego Ekscelencja ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Damian Roderic Todd, dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej dr hab. Mirosława Grabowska oraz eksperci w dziedzinie ochrony klimatu, energetyki odnawialnej i technologii zrównoważonego rozwoju - prof. dr hab. Maciej Sadowski, dr Zbigniew Karaczun i prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski.

Fragmenty wypowiedzi ekspertów otwierają niniejszy raport. Prezentowane w nim badanie CBOS przeprowadził na zlecenie Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

36. 
2009-01-26
Opinie i Diagnozy nr 13: Młodzież 2008
 
2009-01-26
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 18.90 zł   
Sygnatura: OiD13
Numer publikacji: 13
Liczba stron: 157
Kategorie tematyczne: Młodzież
Autorzy: Barbara Badora, Agnieszka Kolbowska, Michał Lutostański, Michał Wenzel, Bogna Wciórka, Jolanta Kalka, Krzysztof Pankowski, Magdalena Gwiazda
Badania: 200833: Młodzież 2008 [zlecenie KBPN]
Słowa kluczowe: młodzież
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Przedstawiamy Czytelnikom kolejne opracowanie z serii "Opinie i Diagnozy". Tym razem poświęcone jest ono młodzieży, a ściślej uczniom ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych). Jest to publikacja szczególna. Badana młodzież, to ludzie w większości 18-19-letni, którzy rozpoczęli edukację w wolnym, demokratycznym kraju. "To ta generacja będzie w niedalekiej przyszłości rozstrzygać o pozycji politycznej, gospodarczej i intelektualnej naszego kraju. Dlatego przyjrzenie się ich poglądom, poznanie ich postaw i perspektyw jest szczególnie interesujące" (ze Wstępu).

Ponadto istotna jest powtarzalność badań poświęconych młodzieży. Zastosowanie tej samej metody i w pewnej mierze tego samego narzędzia pozwoliło autorom na porównanie wyników ostatniego badania (z października 2008 roku) z wcześniejszymi, z lat: 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 1999 oraz 2003.

CBOS zaczynał to przedsięwzięcie badawcze na początku lat 90. jako swoje dodatkowe badanie statutowe, natomiast trzy ostatnie pomiary miały zewnętrznych zleceniodawców: w 1999 był to Instytut Psychiatrii i Neurologii, a w latach 2003 i 2008 - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Kierownictwu KBPN bardzo dziękujemy za współpracę i zgodę na opublikowanie danych.

37. 
2008-10-07
Opinie i Diagnozy nr 12: Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część II
 
2008-10-07
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 4026
Numer publikacji: 12/2
Liczba stron: 137
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Katarzyna Staszyńska
Badania: 2007 FGI: Warunki życia społeczeństwa polskiego. Problemy i strategie
Słowa kluczowe: gmina, Bartoszyce, Gubin, Żychlin, Niepołomice, Ryn
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Obecnie przedstawiamy Czytelnikowi wyniki jakościowego badania warunków życia rodzin. Było ono przeprowadzone na celowo dobieranych próbach mieszkańców i przedstawicieli instytucji w 7 gminach: Bartoszycach, Gubinie, Kocku, Niepołomicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Rynie oraz w Żychlinie.

Dobór gmin nie był przypadkowy. Chodziło o to, by dogłębnie zbadać warunki życia społeczności lokalnych w gminach zróżnicowanych ze względu na poziom rozwoju gospodarczego i kontekst społeczny. Mimo że społeczeństwo polskie jest zasadniczo homogeniczne, na warunki życia ludności mają wpływ rozmaite cechy dziedzictwa, położenie na terenie trzech różnych byłych zaborów, tradycje przemysłowe lub rolnicze.

W części pierwszej prezentujemy podsumowanie wyników badania jakościowego mieszkańców 7 gmin oraz Ostrowiec Świętokrzyski i Kock, natomiast w drugiej - pozostałych 5 gmin.

38. 
2008-10-07
Opinie i Diagnozy nr 12: Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I
 
2008-10-07
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 4025
Numer publikacji: 12/1
Liczba stron: 140
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Katarzyna Staszyńska
Badania: 2007 FGI: Warunki życia społeczeństwa polskiego. Problemy i strategie
Słowa kluczowe: gmina, Ostrowiec Świętokrzyski, Kock
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Obecnie przedstawiamy Czytelnikowi wyniki jakościowego badania warunków życia rodzin. Było ono przeprowadzone na celowo dobieranych próbach mieszkańców i przedstawicieli instytucji w 7 gminach: Bartoszycach, Gubinie, Kocku, Niepołomicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Rynie oraz w Żychlinie.

Dobór gmin nie był przypadkowy. Chodziło o to, by dogłębnie zbadać warunki życia społeczności lokalnych w gminach zróżnicowanych ze względu na poziom rozwoju gospodarczego i kontekst społeczny. Mimo że społeczeństwo polskie jest zasadniczo homogeniczne, na warunki życia ludności mają wpływ rozmaite cechy dziedzictwa, położenie na terenie trzech różnych byłych zaborów, tradycje przemysłowe lub rolnicze.

W części pierwszej prezentujemy podsumowanie wyników badania jakościowego mieszkańców 7 gmin oraz Ostrowiec Świętokrzyski i Kock, natomiast w drugiej - pozostałych 5 gmin.

39. 
2008-09-12
Opinie i Diagnozy nr 11/15: Jak się żyje w województwie wielkopolskim?
 
2008-09-12
Cena wersji drukowanej: 31.50 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 4010
Numer publikacji: 11/15
Liczba stron: 139
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Rafał Boguszewski
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne, religia, kultura, edukacja, więzi społeczne, warunki materialne, szkoła
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

40. 
2008-09-12
Opinie i Diagnozy nr 11/6: Jak się żyje w województwie małopolskim?
 
2008-09-12
Cena wersji drukowanej: 31.50 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 4009
Numer publikacji: 11/6
Liczba stron: 122
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Małgorzata Omyła
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne, religia, kultura, edukacja, więzi społeczne, warunki materialne, szkoła
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

41. 
2008-09-12
Opinie i Diagnozy nr 11/4: Jak się żyje w województwie lubuskim?
 
2008-09-12
Cena wersji drukowanej: 31.50 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 4008
Numer publikacji: 11/4
Liczba stron: 150
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Jolanta Kalka
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne, religia, kultura, edukacja, więzi społeczne, warunki materialne, szkoła
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

42. 
2008-09-12
Opinie i Diagnozy nr 11/1: Jak się żyje w województwie dolnośląskim?
 
2008-09-12
Cena wersji drukowanej: 31.50 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 4007
Numer publikacji: 11/1
Liczba stron: 170
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Barbara Badora, Jolanta Kalka
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne, religia, kultura, edukacja, więzi społeczne, warunki materialne, szkoła
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

43. 
2008-09-12
Opinie i Diagnozy nr 11/16: Jak się żyje w województwie zachodniopomorskim?
 
2008-09-12
Cena wersji drukowanej: 31.50 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 4006
Numer publikacji: 11/16
Liczba stron: 137
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Joanna Szczepańska
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne, religia, kultura, edukacja, więzi społeczne, warunki materialne, szkoła
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

44. 
2008-09-12
Opinie i Diagnozy nr 11/5: Jak się żyje w województwie łódzkim?
 
2008-09-12
Cena wersji drukowanej: 31.50 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 4005
Numer publikacji: 11/5
Liczba stron: 143
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Rafał Boguszewski
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne, religia, kultura, edukacja, więzi społeczne, warunki materialne, szkoła
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

45. 
2008-09-12
Opinie i Diagnozy nr 11/2: Jak się żyje w województwie kujawsko-pomorskim?
 
2008-09-12
Cena wersji drukowanej: 31.50 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 4004
Numer publikacji: 11/2
Liczba stron: 137
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Joanna Szczepańska
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne, religia, kultura, edukacja, więzi społeczne, warunki materialne, szkoła
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

46. 
2008-09-12
Opinie i Diagnozy nr 11/8: Jak się żyje w województwie opolskim?
 
2008-09-12
Cena wersji drukowanej: 31.50 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 4003
Numer publikacji: 11/8
Liczba stron: 129
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne, religia, kultura, edukacja, więzi społeczne, warunki materialne, szkoła
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

47. 
2008-09-12
Opinie i Diagnozy nr 11/13: Jak się żyje w województwie świętokrzyskim?
 
2008-09-12
Cena wersji drukowanej: 31.50 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 4002
Numer publikacji: 11/13
Liczba stron: 131
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Magdalena Gwiazda, Beata Roguska
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne, religia, kultura, edukacja, więzi społeczne, warunki materialne, szkoła
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

48. 
2008-08-22
Opinie i Diagnozy nr 11/14: Jak się żyje w województwie warmińsko-mazurskim?
 
2008-08-22
Cena wersji drukowanej: 31.50 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 3990
Numer publikacji: 11/14
Liczba stron: 141
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: demografia, zadowolenie z życia, praca, warunki materialne, więzi społeczne, edukacja, kultura, religia, ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

49. 
2008-08-22
Opinie i Diagnozy nr 11/12: Jak się żyje w województwie śląskim?
 
2008-08-22
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 3989
Numer publikacji: 11/12
Liczba stron: 151
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: demografia, zadowolenie z życia, praca, szkoła, warunki materialne, więzi społeczne, edukacja, kultura, religia, ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

50. 
2008-08-22
Opinie i Diagnozy nr 11/11: Jak się żyje w województwie pomorskim?
 
2008-08-22
Cena wersji drukowanej: 31.50 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 3988
Numer publikacji: 11/11
Liczba stron: 119
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Michał Wenzel
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: demografia, zadowolenie z życia, praca, szkoła, warunki materialne, więzi społeczne, edukacja, kultura, religia, ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

51. 
2008-08-22
Opinie i Diagnozy nr 11/10: Jak się żyje w województwie podlaskim?
 
2008-08-22
Cena wersji drukowanej: 31.50 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 3987
Numer publikacji: 11/10
Liczba stron: 129
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Magdalena Gwiazda, Beata Roguska
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: demografia, zadowolenie z życia, praca, szkoła, warunki materialne, więzi społeczne, edukacja, kultura, religia, ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

52. 
2008-08-22
Opinie i Diagnozy nr 11/9: Jak się żyje w województwie podkarpackim?
 
2008-08-22
Cena wersji drukowanej: 31.50 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 3986
Numer publikacji: 11/9
Liczba stron: 133
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Michał Strzeszewski
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: demografia, zadowolenie z życia, praca, szkoła, warunki materialne, więzi społeczne, edukacja, kultura, religia, ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

53. 
2008-08-22
Opinie i Diagnozy nr 11/7: Jak się żyje w województwie mazowieckim?
 
2008-08-22
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 3985
Numer publikacji: 11/7
Liczba stron: 137
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: demografia, zadowolenie z życia, praca, szkoła, warunki materialne, więzi społeczne, edukacja, kultura, religia, ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

54. 
2008-08-22
Opinie i Diagnozy nr 11/3: Jak się żyje w województwie lubelskim?
 
2008-08-22
Cena wersji drukowanej: 31.50 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 3984
Numer publikacji: 11/3
Liczba stron: 133
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Miejscowość; region
Autorzy: Magdalena Gwiazda, Beata Roguska
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: demografia, zadowolenie z życia, praca, szkoła, warunki materialne, więzi społeczne, edukacja, kultura, religia, ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, aktywność społeczna, rolnictwo, władze lokalne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

55. 
2008-06-30
Opinie i Diagnozy nr 10: Jak się żyje w przyszłych metropoliach?
 
2008-06-30
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 3958
Numer publikacji: 10
Liczba stron: 97
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Janusz Hryniewicz, Bohdan Jałowiecki, Anna Tucholska
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: metropolie, warunki życia, lokalny rynek pracy, bezrobocie, ochrona zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, więzi rodzinne, więzi społeczne, aktywność społeczna, władze lokalne, zadowolenie z życia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W raporcie publikujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla ośmiu obszarów wielkomiejskich: katowickiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, poznańskiego, trójmiejskiego, warszawskiego i wrocławskiego.

56. 
2008-05-26
Opinie i Diagnozy nr 9: Jak się nam żyje? Część II
 
2008-05-26
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 15.75 zł   
Sygnatura: 3932
Numer publikacji: 9/2
Liczba stron: 195
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Krzysztof Zagórski
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: władze lokalne, wymiar sprawiedliwości, poczucie bezpieczeństwa, więzi społeczne, pomoc, świadczenia zdrowotne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Raport powstał na podstawie badań przeprowadzonych na blisko czterdziestotysięcznej próbie ogółu społeczeństwa polskiego. Umożliwiła ona dokonanie analiz w skali całego kraju oraz ukazanie zróżnicowań między województwami

57. 
2008-05-26
Opinie i Diagnozy nr 9: Jak się nam żyje? Część I
 
2008-05-26
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 3931
Numer publikacji: 9/1
Liczba stron: 240
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Krzysztof Zagórski
Badania: 200726: Jak się nam żyje?
Słowa kluczowe: kondycja psychiczna, zadowolenie z życia, warunki życia, oszczędności, długi, sytuacja materialna, życie zawodowe, bezrobocie, praca za granicą, sytuacja mieszkaniowa, dobra trwałego użytku
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Raport powstał na podstawie badań przeprowadzonych na blisko czterdziestotysięcznej próbie ogółu społeczeństwa polskiego. Umożliwiła ona dokonanie analiz w skali całego kraju oraz ukazanie zróżnicowań między województwami

58. 
2008-05-05
Opinie i Diagnozy nr 8: Społeczeństwo obywatelskie 1998-2008
 
2008-05-05
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 15.75 zł   
Sygnatura: 3918
Numer publikacji: 8
Liczba stron: 99
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Bogna Wciórka
Badania: 200801: Aktualne problemy i wydarzenia (212)
Słowa kluczowe: społeczeństwo obywatelskie, aktywność społeczna, praca społeczna, zaufanie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Po osiemnastu latach funkcjonowania systemu demokratycznego w Polsce wciąż aktualne pozostaje pytanie o kierunek, w jakim rozwija się nasze społeczeństwo - czy staje się ono społeczeństwem obywatelskim, tzn. czy rośnie zainteresowanie Polaków sprawami wykraczającymi poza życie prywatne, czy dostrzegają potrzebę solidarności międzyludzkiej i są gotowi współpracować dla dobra wspólnego, czy częściej się samoorganizują i podejmują działania obywatelskie w celu współtworzenia świata wokół siebie, wspólnego rozwiązywania problemów społecznych.

59. 
2007-05-21
Opinie i Diagnozy nr 7: Bezrobocie i bezrobotni w badanich opinii społecznej z lat 2001-2007
 
2007-05-21
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 3737
Numer publikacji: 7
Liczba stron: 55
Kategorie tematyczne: Praca, Bezrobocie
Autorzy: Bogna Wciórka
Badania: 200708: Aktualne problemy i wydarzenia (202)
Słowa kluczowe: bezrobocie, bezrobotni, lokalny rynek pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Od sześciu lat, czyli od czasu, kiedy bezrobocie w kraju osiągnęło poziom nienotowany wcześniej, badamy społeczne oceny sytuacji panującej na krajowym rynku pracy oraz przewidywania dotyczące jej rozwoju w najbliższym roku. Monitorujemy także opinie Polaków na temat lokalnego rynku pracy (w miejscu zamieszkania lub okolicy). Od początku przemian ustrojowych mierzymy też poziom zagrożenia utratą pracy u osób mających zatrudnienie. Przede wszystkim jednak w ostatnich sześciu latach co roku na podstawie deklaracji ankietowanych staramy się odtworzyć społeczny zakres bezrobocia w Polsce oraz opisać sytuację życiową osób bezrobotnych.

60. 
2007-04-03
Opinie i Diagnozy nr 6: Opinia społeczna o sytuacji kobiet w Polsce
 
2007-04-03
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 3713
Numer publikacji: 6
Liczba stron: 88
Kategorie tematyczne: Kobiety
Autorzy: Joanna Szczepańska
Badania: 200625: Aktualne problemy i wydarzenia (195)
Słowa kluczowe: kobiety, mężczyźni, dyskryminacja, praca, równość płci, równouprawnienie, obowiązki domowe, sfera publiczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Od kilkunastu lat prowadzimy badania poświęcone sytuacji kobiet w Polsce - ich pozycji na rynku pracy, udziałowi w życiu publicznym, a także podziałowi obowiązków domowych i innym zagadnieniom. Tej problematyki dotyczył obszerny blok pytań w jednym z ubiegłorocznych sondaży , którego wyniki prezentujemy w niniejszym opracowaniu.

W naszej kulturze nadal żywy jest podział na role kobiece i role męskie. Mimo formalnego równouprawnienia (choć można podawać w wątpliwość - co czynią środowiska feministyczne - czy rzeczywiście mamy do czynienia choćby z takim zrównaniem) w wielu obszarach sytuacja obu płci dość mocno się różni, zazwyczaj na niekorzyść kobiet. Z naszych badań wynika, że Polacy dość dobrze zdają sobie sprawę z tych różnic. Choć prawie nikt nie ma wątpliwości co do konieczności równouprawnienia kobiet i mężczyzn, a większość ankietowanych uważa, że polskie prawo zapewnia je w wystarczającym stopniu, wielu badanych przyznaje, że w Polsce istnieje zjawisko dyskryminacji kobiet. To odczucie potwierdzają odpowiedzi na pytania bardziej szczegółowe, odwołujące się nie do ogólnego pojęcia dyskryminacji, które może nie być do końca jasne dla wszystkich ankietowanych, ale raczej do sytuacji znanych z życia.

61. 
2007-01-09
Opinie i Diagnozy nr 5: Wieś i miasto w badaniach opinii społecznej 1993 - 2006
 
2007-01-09
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 26.25 zł   
Sygnatura: 3657
Numer publikacji: 5
Liczba stron: 114
Kategorie tematyczne: Miasto; wieś
Autorzy: Bogna Wciórka, Krzysztof Zagórski
Badania: 200601: Aktualne problemy i wydarzenia (188)
(...)
200619: Aktualne problemy i wydarzenia (193)
Słowa kluczowe: miasto, wieś, standard życia, zróżnicowanie społeczne, wizerunek, jakość życia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Rosnąca w ostatnich latach w Polsce liczba ankietowych badań socjologicznych koncentrowała się głównie na różnorodnych, subiektywnych aspektach transformacji ustrojowej. Zadziwiająco mało tych badań dotyczyło jednak wsi i rolnictwa, mimo że transformacja obejmowała wieś w nie mniejszym stopniu niż miasta. Niewiele jest nawet informacji przedstawiających szczegółowo i wieloaspektowo stopień zaangażowania Polaków w rolniczą działalność gospodarczą. Popularność zyskują natomiast pewne stereotypy zmian struktury społeczno-gospodarczej w rodzaju: "więcej wsi, mniej rolnictwa". Nie są to stereotypy nieuzasadnione lub całkowicie nieprawdziwe, z pewnością jednak wymagają lepszego udokumentowania.

Bacznego śledzenia wymagają też różnice warunków życia na wsi i w mieście oraz ich subiektywne konsekwencje i oceny. Te ostatnie mogą mieć znaczny wpływ na kształtowanie postaw wobec wielu innych aspektów życia społecznego.

W prezentowanej publikacji CBOS z serii "Opinie i Diagnozy" staramy się więc scharakteryzować i porównać dwie zbiorowości - mieszkańców wsi i miast. Przeanalizujemy też krzyżowanie się tego podziału z podziałem na różnie definiowaną ludność rolniczą i nierolniczą. Chcemy się też dowiedzieć, co Polacy sądzą o życiu na wsi i w mieście oraz jak postrzegają ludzi żyjących w tych środowiskach. Interesują nas również zmiany, jakie w ostatnich kilkunastu latach zaszły w opiniach na ten temat.

Charakter reprezentatywnych prób w badaniach CBOS sprawia, że wszystkie przedstawiane przez nas analizy dotyczą tylko ludności dorosłej, w wieku 18 lat i więcej.

62. 
2006-05-15
Opinie i Diagnozy nr 4: Bezrobocie i bezrobotni w świetle wyników badań opinii społecznej z lat 2001-2006
 
2006-05-15
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 3539
Numer publikacji: 4
Liczba stron: 70
Kategorie tematyczne: Bezrobocie
Autorzy: Bogna Wciórka
Badania: 200608: Aktualne problemy i wydarzenia (190)
Słowa kluczowe: bezrobocie, bezrobotni
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Utrzymujące się od wielu lat wysokie bezrobocie jest tak traumatycznym doświadczeniem społecznym, że wielu Polaków głównie przez jego pryzmat postrzega obecne problemy oraz perspektywy kraju, rodziny i swoje osobiste . Zmniejszenie bezrobocia jest od jesieni 2001 roku zdecydowanie najczęściej formułowanym postulatem pod adresem każdego nowego rządu - ważniejszym niż materialne warunki życia czy rozwój gospodarczy kraju . Należy też przypomnieć, że nadzieje na spadek bezrobocia oraz łatwiejszy dostęp do unijnego rynku pracy były najistotniejszym powodem opowiadania się Polaków za przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej.

Zakres i dynamikę bezrobocia w Polsce ilustrują dane statystyczne GUS. Dotyczą one jednak tylko tych bezrobotnych, którzy są zarejestrowani w urzędach pracy . Nasze badania pozwalają natomiast odtworzyć społeczny zakres bezrobocia, obejmujący również bezrobocie nierejestrowane, i bliżej przyjrzeć się położeniu życiowemu wszystkich bezrobotnych. Raz w roku, począwszy od 2001 roku, obok comiesięcznych pytań dotyczących sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz zagrożenia bezrobociem osób pracujących zadajemy respondentom szereg dodatkowych pytań o bezrobocie w kraju, w ich gospodarstwach domowych oraz o osobiste doświadczenia w tym zakresie.

63. 
2006-03-10
Opinie i Diagnozy nr 3: Społeczeństwo obywatelskie 1998 - 2006
 
2006-03-10
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 3497
Numer publikacji: 3
Liczba stron: 85
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Bogna Wciórka
Badania: 200601: Aktualne problemy i wydarzenia (188)
Słowa kluczowe: społeczeństwo obywatelskie, podmiotowość obywatelska, aktywność polityczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Przełom roku 1989 zapoczątkował w Polsce rozwój prywatnej przedsiębiorczości, któremu towarzyszyła znacznie rzadziej dostrzegana, a przede wszystkim mniej doceniana przez władze fala inicjatyw obywatelskich. Doświadczenia ostatnich siedemnastu lat ukazują, że władze państwowe i samorządowe nie potrafią same skutecznie zmierzyć się z wieloma niekorzystnymi dla społeczeństwa zjawiskami. Niezbędne są działania obywatelskie - zainteresowanie Polaków sprawami wykraczającymi poza ich życie osobiste, wrażliwość na dobro wspólne i chęć samoorganizowania się w celu współtworzenia świata wokół siebie, rozwiązywania trudnych problemów społecznych. Nasuwa się pytanie, czy w Polsce XXI wieku rzeczywiście rozwija się społeczeństwo obywatelskie.

64. 
2004-09-15
Opinie i Diagnozy nr 2: Młodzież 2003
 
2004-09-15
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 26.25 zł   
Sygnatura: 3197
Numer publikacji: 2
Liczba stron: 142
Kategorie tematyczne: Młodzież
Autorzy: Barbara Badora, Magdalena Gwiazda, Jolanta Kalka, Grażyna Świątkiewicz
Badania: 200339: Młodzież 2003 [zlecenie KBPN]
Słowa kluczowe: młodzież, aspiracje, szkoła, demokracja, gospodarka, praca, rodzice, wartości życiowe, czas wolny, używki, zainteresowania, seks, system wartości
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników opracowanie "Młodzież 2003", które ukazuje się w CBOS-owskiej serii "Opinie i Diagnozy".

Z kilku względów jest to publikacja szczególna. Przede wszystkim dlatego, że przedmiotem badania była wprawdzie wewnętrznie zróżnicowana, ale jedna grupa społeczna. Większość badań CBOS realizowana jest na reprezentatywnych próbach ogółu dorosłej ludności Polski. W tym przypadku badano opinie i sytuację pokolenia, które swoją karierę zawodową rozpocznie już w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej. To ta generacja będzie w niedalekiej przyszłości rozstrzygać o pozycji politycznej, gospodarczej i intelektualnej naszego kraju, dlatego przyjrzenie się jej poglądom wydaje się szczególnie interesujące.

Drugi powód wyjątkowości tej publikacji polega na powtarzalności badania poświęconego młodzieży. W nie tak długiej historii polskiej demokracji niewiele jest przedsięwzięć badawczych realizowanych kilkakrotnie z zastosowaniem tej samej metody i narzędzi. Pozwala to na porównanie wyników ostatniego badania (z grudnia 2003 roku) z wcześniejszymi. We wszystkich badaniach rdzeń kwestionariusza był ten sam. Dzięki temu także śledzenie trendów zyskało solidną podstawę metodologiczną. Rozpoczynaliśmy to przedsięwzięcie badawcze na początku lat dziewięćdziesiątych jako dodatkowe badanie statutowe CBOS, dwie ostatnie edycje miały już zewnętrznych zleceniodawców - w roku 1999 był to Instytut Psychiatrii i Neurologii, a w 2003 - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Wyrażamy wdzięczność Instytutowi Psychiatrii i Neurologii, a zwłaszcza dr. Jackowi Moskalewiczowi, za kontynuowanie idei badania i konsultacje. Przedstawicielom Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii bardzo dziękujemy za życzliwą współpracę i zgodę na publikowanie danych.

Liczymy, że publikacja ta zainteresuje różne kręgi odbiorców - od środowisk akademickich do działów strategicznych agencji reklamowych.

Janusz Durlik
Zastępca dyrektora CBOS

65. 
2004-06-25
Opinie i Diagnozy nr 1: Społeczeństwo obywatelskie 1998 - 2004
 
2004-06-25
Cena wersji drukowanej: 21.00 zł   
Cena wersji elektronicznej: 21.00 zł   
Sygnatura: 3152
Numer publikacji: 1
Liczba stron: 82
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Bogna Wciórka
Badania: 200401: Aktualne problemy i wydarzenia (164)
201707: Aktualne problemy i wydarzenia (323)
201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: społeczeństwo obywatelskie, podmiotowość obywatelska, aktywność społeczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Po niemal piętnastu latach od upadku realnego socjalizmu nasuwa się pytanie, czy społeczeństwo polskie rozwija się w kierunku społeczeństwa obywatelskiego, tzn. czy Polacy stają się coraz bardziej wrażliwi na dobro wspólne, czy częściej się samoorganizują, by współtworzyć świat wokół siebie, a przede wszystkim - by rozwiązywać palące problemy społeczne.

66. 
2003-05-12
Bezrobocie i bezrobotni w świetle wyników badań opinii społecznej z 2003 roku
 
2003-05-12
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 24.60 zł   
Sygnatura: 2925
Numer publikacji: brak_numeru
Liczba stron: 94
Kategorie tematyczne: Bezrobocie
Autorzy: Bogna Wciórka
Badania: 200302: Aktualne problemy i wydarzenia (153)
200303: Aktualne problemy i wydarzenia (154)
200307: Aktualne problemy i wydarzenia (155)
Słowa kluczowe: bezrobocie, bezrobotni, utrata pracy, zagrożenie bezrobociem, skutki bezrobocia, źródła utrzymania, sytuacja na rynku pracy, poszukiwanie pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Wprowadzenie
Sytuacja na rynku pracy i zagrożenia bezrobociem
- Oceny i przewidywania sytuacji na krajowym rynku pracy
- Oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy
- Poczucie zagrożenia utratą pracy
Polacy o przyczynach i skutkach bezrobocia
- Opinie o przyczynach trwania bezrobocia
- Opinie o społecznych skutkach bezrobocia
- Ocena stosunku państwa do bezrobotnych i bezrobocia
Bezrobotni o swojej sytuacji życiowej
- Przyczyny bezrobocia
- Czas pozostawania bez pracy, rejestracja i zasiłek
- Źródła utrzymania bezrobotnych
- Odczuwane konsekwencje bezrobocia
- Oparcie społeczne
- Poszukiwanie pracy i gotowość do wyrzeczeń
- Ocena sytuacji na rynku pracy w miejscu zamieszkania bezrobotnych
- Kwalifikacje bezrobotnych
Poszukiwanie pracy - opinie i doświadczenia Polaków
- Co jest pomocne przy poszukiwaniu pracy?
- Jakie strategie szukania pracy są obecnie skuteczne?
- Jak znalazły swoją obecną pracę osoby aktywne zawodowo?
- Jak zmieniała się skuteczność niektórych sposobów poszukiwania pracy?
- Doświadczenia osób obecnie szukających pracy
Tabele aneksowe

 
67. 
2002-02-04
Polacy o schizofrenii i chorych na schizofrenię
 
2002-02-04
Cena wersji drukowanej: Nakład wyczerpany
Cena wersji elektronicznej: 24.60 zł   
Sygnatura: 2644
Numer publikacji: brak numeru
Liczba stron: 142
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Bogna Wciórka, Jacek Wciórka
Badania: 200127: Omnibus I - październik 2001
Słowa kluczowe: schizofrenia, choroba psychiczna, stereotyp, dystans społeczny, leczenie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
SPOŁECZNE ROZUMIENIE SŁOWA „SCHIZOFRENIA”
Ocena stopnia poinformowania o schizofrenii
Kontakty z osobami chorymi na schizofrenię
Stopień poinformowania a osobiste doświadczenia
ROZDZIAŁ II
SPOŁECZNY OBRAZ SCHIZOFRENII
Przebieg, czas trwania, uleczalność, skutki życiowe schizofrenii
Przyczyny schizofrenii
Czy schizofrenia jest uważana za chorobę wstydliwą? Społeczne piętno schizofrenii
Czy schizofrenia budzi większy lęk niż inne choroby?
ROZDZIAŁ III
SPOŁECZNY WIZERUNEK OSÓB CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ
Po czym można poznać osobę chorą na schizofrenię?
Czy Polacy dostrzegają „inność” osób, które przebyły schizofrenię?
ROZDZIAŁ IV
POSTAWY SPOŁECZEŃSTWA WOBEC OSÓB DOTKNIĘTYCH SCHIZOFRENIĄ
Osobiste spotkanie z osobą chorą na schizofrenię
Jakie role społeczne mogą pełnić osoby, które chorowały na schizofrenię
i leczyły się w szpitalu psychiatrycznym?
Obraz schizofrenii i osób nią dotkniętych a postawy dystansu wobec byłych pacjentów
ROZDZIAŁ V
OPINIE O LECZENIU OSÓB CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ
Do kogo udać się po radę i pomoc?
Co decyduje o skuteczności leczenia schizofrenii?
Preferowane formy leczenia osób chorych na schizofrenię
Pożądany czas pobytu w szpitalu psychiatrycznym
Klimat społeczny wokół leczenia i rekonwalescencji osób chorych na schizofrenię
ZAKOŃCZENIE
Społeczne rozumienie słowa „schizofrenia”
Społeczny obraz schizofrenii
Społeczny wizerunek osób chorych na schizofrenię
Postawy społeczeństwa wobec osób dotkniętych schizofrenią
Opinie o leczeniu osób chorych na schizofrenię
ANEKS

ROZDZIAŁ I

CZY POLACY WIEDZĄ, CO TO JEST SCHIZOFRENIA

Co oznacza dla Pana(i) określenie SCHIZOFRENIA? Proszę dokończyć zdanie: Schizofrenia jest to ...
Choroba związana z psychiką:
- choroba psychiczna
- choroba umysłowa
- choroba nerwowa
- choroba głowy
Choroba bliżej nieokreślona
Specyficzne doświadczenia, w tym:
- problemy indywidualne chorych: zaburzenia świadomości, osobowości, uczuć, nastroju, pamięci, rozszczepienie jaźni, nieadekwatna ocena rzeczywistości
- problemy interpersonalne chorych: zaburzenia kontaktu, komunikacji, kontroli, nieprzewidywalność, niezrównoważenie, agresja, zagrożenie
- problemy nieprzystosowania społecznego chorych: bezradność, niezdecydowanie, upośledzenie, niedołężność, wycofanie, wykluczenie, odmienność, nienormalność
Cechy samej choroby: przyczyny, uleczalność, dynamika, nasilenie objawów, częstość występowania
Odpowiedzi zawierające określenia pejoratywne, np. wariat, czubek, świr,
ktoś pomylony, głupota - trzeba mieć palmę
Odpowiedzi zawierające określenia inne lub niejednoznaczne, np. to chyba coś, co sobie wmawiam, życie w obecnych czasach, martwica organizmu
Odpowiedzi: nie wiem /tabele aneksowe/

OCENA STOPNIA POINFORMOWANIA O SCHIZOFRENII

Czy słyszał(a) Pan(i) kiedyś coś na temat choroby psychicznej nazywanej schizofrenią?
- Tak i sporo wiem
- Tak, ale niewiele wiem
- Nie /wykres/ oraz /tabele aneksowe/

KONTAKTY Z OSOBAMI CHORYMI NA SCHIZOFRENIĘ

Czy zetknął(ęła) się Pan(i) kiedyś z osobą chorą na schizofrenię?
Kto to był?
- Ja sam(a)
- Osoba z najbliższej rodziny - mąż, żona, dziecko, matka, ojciec, siostra, brat
- Ktoś z przyjaciół
- Osoba z dalszej rodziny
- Ktoś ze znajomych, sąsiadów
- Ktoś znany tylko z widzenia
- Postać ukazana w filmie, w telewizji, w radiu, w książkach, czasopismach /tabele aneksowe/

STOPIEŃ POINFORMOWANIA A OSOBISTE DOŚWIADCZENIA

ROZDZIAŁ II

SPOŁECZNY OBRAZ SCHIZOFRENII

Jak Pan(i) sądzi, czy schizofrenia należy do chorób:
- lekkich
- ciężkich
- najcięższych
Trudno powiedzieć
- trwających krótko (kilka tygodni lub miesięcy)
- trwających latami
- trwających całe życie
Trudno powiedzieć
- całkowicie uleczalnych
- częściowo uleczalnych
- całkowicie nieuleczalnych
Trudno powiedzieć
- niepowodujących inwalidztwa
- niekiedy prowadzących do inwalidztwa
- nieuchronnie prowadzących do inwalidztwa
Trudno powiedzieć /wykres/ oraz /tabela wg stopnia poinformowania/ oraz /tabela wg kontaktu z osobami chorymi na schizofrenię/ oraz /tabele aneksowe/

Jak Pan(i) sądzi, co może być przyczyną zachorowania na schizofrenię? Czy chorobę tę najczęściej powodują:
- nadwrażliwość psychiczna
- urazy psychiczne
- obciążenia dziedziczne
- nieprawidłowości rozwoju mózgu
- niepowodzenia życiowe
- błędy w wychowaniu

CZY SCHIZOFRENIA JEST UWAŻANA ZA CHOROBĘ WSTYDLIWĄ?

Czy zaliczył(a)by Pan(i) schizofrenię, czy też nie, do chorób, które zazwyczaj ukrywa się przed innymi ludźmi jako wstydliwe?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć /tabela aneksowa/

Pewne choroby wywołują u ludzi szczególny niepokój, lęk. Których z poniższych chorób obawia się Pan(i) najbardziej?
- Choroby nowotworowe (rak)
- Choroby serca
- AIDS
- Choroby psychiczne, np. schizofrenia*
- Narkomania
- Alkoholizm
- Gruźlica
- Choroby weneryczne
- Nie obawiam się żadnej choroby /tabela wg terminów badań VII‘96, XII‘99, X‘01/ oraz /tabela aneksowa/

ROZDZIAŁ III

PO CZYM MOŻNA POZNAĆ OSOBĘ CHORĄ NA SCHIZOFRENIĘ?

Jak Pan(i) sądzi, po czym można poznać, że ktoś jest obecnie chory na schizofrenię? Czy, Pana(i) zdaniem,
taka osoba:
- mówi „od rzeczy”
- przejawia strach
- słyszy nierzeczywiste „głosy”
- jest zobojętniała wobec własnego losu
- nie wie, że jest chora
- zaniedbuje swój wygląd i higienę
- jest bardzo przygnębiona
- nie wie, co robi
- uważa się za kogoś, kim nie jest
- porusza się niespokojnie
- wykonuje dziwaczne ruchy
- jest bierna, bezczynna, bezwolna
- myśli o popełnieniu samobójstwa
- unika ludzi
- nie może spać
- zachowuje się agresywnie w stosunku do innych ludzi
- jest napastliwa wobec innych osób
- okazuje niepohamowaną wesołość /tabele aneksowe/

Jak Pan(i) sądzi, czy osoby, które przebyły schizofrenię, odróżniają się w jakiś szczególny
sposób od innych ludzi?
-Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć /tabela aneksowa/

ROZDZIAŁ IV

POSTAWY SPOŁECZEŃSTWA WOBEC OSÓB DOTKNIĘTYCH SCHIZOFRENIĄ

Jak Pan(i) sądzi, co na ogół odczuwają zdrowi ludzie przy osobistym zetknięciu się z osobą
chorą na schizofrenię? Czy odczuwają:
- współczucie
- zakłopotanie
- bezradność
- litość
- strach
- zaciekawienie
- obojętność
- szacunek
- odrazę
- rozbawienie
- pogardę
- złość
Trudno powiedzieć /tabele aneksowe/

Jak zareagował(a)by Pan(i), gdyby okazało się, że osoba, która chorowała na schizofrenię i leczyła się w szpitalu psychiatrycznym, ma teraz:
- uczyć Pana(i) dziecko
- leczyć Pana(ią)
- wieźć Pana (ią) samochodem
- zostać Pana(i) synową lub zięciem
- współpracować z Panem(ią)
- zamieszkać w mieszkaniu obok Pana(i)
- kupić od Pana(i) mieszkanie /tabele aneksowe/

ROZDZIAŁ V

OPINIE O LECZENIU OSÓB CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ

Do kogo zwrócił(a)by się Pan(i) w pierwszej kolejności po radę i pomoc, gdyby podejrzewał(a)by Pan(i), że bliska Panu(i) osoba zachorowała na schizofrenię? Czy byłby to:
- lekarz psychiatra
- lekarz
- ktoś z rodziny
- psycholog
- ktoś z przyjaciół
- ksiądz
- bioenergoterapeuta
Nie zwrócił(a)bym się do nikogo w tej sprawie
Trudno powiedzieć /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, jakie warunki muszą być spełnione w leczeniu osoby chorej na schizofrenię, by jej stan
zdrowia mógł się poprawić? Czy do wyleczenia potrzebny/a/e jest /są:
- dobry kontakt z lekarzem
- troska ze strony rodziny
- łatwy dostęp do lekarza w poradni zdrowia psychicznego (psychiatrycznej)
- życzliwość ludzi w otoczeniu
- przyjmowanie leków psychiatrycznych (psychotropowych)
- indywidualne rozmowy z psychoterapeutą
- wizyty lekarza w domu
- wiedza chorego na temat swojej choroby
- grupowe zajęcia z psychoterapeutą
- pobyt w oddziale psychiatrycznym
- opieka duszpasterska /tabele aneksowe/

Jakie warunki leczenia wybrał(a)by Pan(i) jako najbardziej odpowiednie, gdyby na schizofrenię zachorował ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny?
Wybierał(a)bym różne możliwości, w zależności od potrzeb
- pobyt w specjalistycznym szpitalu psychiatrycznym, najlepiej z dala od miejsca zamieszkania
- pobyt w oddziale psychiatrycznym w najbliższym szpitalu ogólnym
- pobyt w psychiatrycznym oddziale dziennym, do którego chorzy dojeżdżają na zajęcia rano, a po południu wracają do domu
- odpowiednio częste wizyty lekarza psychiatry w domu chorego
- odpowiednio częste wizyty chorego w publicznej poradni psychiatrycznej
- odpowiednio częste wizyty chorego w prywatnym gabinecie psychiatrycznym
Szukał(a)bym innych możliwości pomocy niż leczenie psychiatryczne
Trudno powiedzieć /tabela aneksowa/

Jak długo, Pana(i) zdaniem, osoby chore na schizofrenię powinny leczyć się w szpitalu psychiatrycznym? Czy pobyt w szpitalu powinien trwać:
- tyle, ile potrzeba do odzyskania równowagi, dobrego samopoczucia
- tyle ile potrzeba, by powrót do domu nie stwarzał napięć ani problemów
- tyle ile trzeba, by nie zagrażać innym ludziom
- jak najkrócej - tylko do czasu opanowania ostrych objawów choroby
- pobyt w szpitalu psychiatrycznym nie jest potrzebny, a często wręcz szkodliwy
- jak najdłużej, szpital psychiatryczny jest właściwym miejscem pobytu chorych na schizofrenię
- do końca życia, chorzy na schizofrenię wymagają stałego nadzoru i kontroli
Trudno powiedzieć /tabela aneksowa/

Osoby chore na schizofrenię czasem nie zgadzają się na podjęcie leczenia. Jak Pan(i) sądzi, czy można je do tego zmuszać, czy raczej nie powinno się tego robić? Poniżej przedstawiono różne opinie
na ten temat - z którymi z nich zgadza się Pan(i), z którymi zaś Pan(i) się nie zgadza? Chorych na schizofrenię:
- należy zmuszać do leczenia wtedy, gdy ich zachowanie zagraża zdrowiu lub życiu innych osób
- należy zmuszać do leczenia wtedy, gdy chcą popełnić samobójstwo
- należy zmuszać do leczenia wtedy, gdy brak leczenia pogarsza ich stan zdrowia
- należy zmuszać do leczenia wtedy, gdy nie są w stanie zaspokoić swych podstawowych potrzeb życiowych
- należy zmuszać do leczenia wtedy, gdy ich postępowanie narusza reguły współżycia społecznego
- należy zawsze zmuszać do leczenia, jeśli nie chcą się leczyć /tabela aneksowa/
- nie należy zmuszać do leczenia

Jak Pan(i) sądzi, czy osobom, które chorowały na schizofrenię i leczyły się w szpitalu psychiatrycznym, należy z powodu ich choroby:
Uprawnienia:
- zapewnić bezpłatne leczenie
- zapewnić miejsce w zakładzie opiekuńczym
- zapewnić zwolnienie z odpowiedzialności za ewentualne naruszanie prawa
Ograniczenia:
- odebrać prawo posiadania broni
- pozwolić na pracę tylko w warunkach specjalnych, tzw. pracy chronionej
- odebrać prawo kierowania pojazdami
- nakazać noszenie przy sobie dokumentu potwierdzającego przebycie choroby
- ograniczyć prawo do posiadania potomstwa
- ograniczyć możliwość zawierania małżeństwa
- ograniczyć zdolność do czynności prawnych, tzn. ubezwłasnowolnić
- ograniczyć prawa wyborcze /tabele aneksowe/

Tabele aneksowe

 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze