Banner 1Banner 2
1/2013   
 
OSTATNIE PUBLIKACJE:

„Opinie i Diagnozy” nr 23: Metoda i znaczenie. Problematyka rozumienia w badaniach sondażowych

„Opinie i Diagnozy” nr 24: Zdrowie w wymiarze osobistym i instytucjonalnym – samooceny, zachowania, opinie

Komunikaty:

 • Zaufanie do polityków w grudniu
 • Oceny instytucji publicznych w grudniu
 • Nastroje społeczne w grudniu
 • O finansowym bilansie integracji i budżecie UE na lata 2014–2020
 • Wizerunek nauczycieli
 • Oceny roku 2012 i prognozy na rok 2013
 • Przyszłość koalicji rządowej po zmianie szefa PSL
 • Polityk roku 2012 w Polsce i na  świecie
 • Rok pod znakiem Euro – wydarzenie roku 2012 w Polsce i na świecie
 • Samopoczucie Polaków w roku 2012
 • Zadowolenie z życia
WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ KOMUNIKATY DOTYCZĄCE:

 • bezpieczeństwa żywności i GMO
 • wymiaru sprawiedliwości

Stosunek Polaków do uprawy roślin modyfikowanych genetycznie i żywności zawierającej GMO
21 grudnia 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o nasiennictwie, która reguluje m.in. kwestie związane z wprowadzaniem do obrotu nasion roślin genetycznie modyfikowanych. 2 stycznia 2013 roku Rada Ministrów wydała dwa rozporządzenia wprowadzające zakaz stosowania materiału siewnego genetycznie zmodyfikowanej odmiany ziemniaka Amflora i kukurydzy MON 810, jedynych dopuszczonych obecnie do uprawy w UE roślin modyfikowanych genetycznie.
Wśród Polaków przeważają opinie (65%), że w Polsce powinno się zakazać uprawy roślin modyfikowanych genetycznie (GMO). Większość z tej grupy (42% ogółu) opowiada się za zakazem zdecydowanie. Przeciwnicy zakazu stanowią nieco ponad jedną piątą badanych (22%), przy czym jedynie 6% sprzeciwia się zakazowi w sposób zdecydowany.
Rysunek 1
Przeważająca większość badanych jest zdania, że zarówno produkty zwierające organizmy modyfikowane genetycznie (GMO), jak i produkty ze zwierząt karmionych paszą zawierającą organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) powinny być odpowiednio oznakowane.
Więcej na ten temat w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzonego w dniach 30 listopada – 6 grudnia 2012 roku.

Zapytaj          Zamów publikacje          Zapisz się          Wypisz się


Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl