Banner 1Banner 2
7/2013   
 
OSTATNIE PUBLIKACJE:

„Opinie i Diagnozy” nr 23: Metoda i znaczenie. Problematyka rozumienia w badaniach sondażowych

„Opinie i Diagnozy” nr 24: Zdrowie w wymiarze osobistym i instytucjonalnym – samooceny, zachowania, opinie

Komunikaty:

 • Wyjazdy wypoczynkowe Polaków
 • Preferencje partyjne w lutym
 • Oceny instytucji publicznych
 • Nastroje społeczne w lutym
 • Walentynki 2013
 • Stosunek do rządu w lutym
 • Zaufanie do polityków w lutym
 • Poparcie dla ratyfikacji paktu fiskalnego
 • Zainteresowanie sportami zimowymi przed Mistrzostwami Świata w Narciarstwie Klasycznym
WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ KOMUNIKATY DOTYCZĄCE:

 • związków partnerskich
 • reprezentatywności partii politycznych
 • zarabiania w sieci
 • wraku tupolewa

Związki partnerskie – za czy przeciw?
Aprobatę legalizacji heteroseksualnych związków partnerskich wyraża ogromna większość Polaków (85%), z kolei formalne związki osób tej samej płci zaakceptowałaby tylko jedna trzecia (33%). Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że 35% badanych aprobuje legalizację związków partnerskich niezależnie od płci osób zainteresowanych ich zawarciem, nieco ponad połowa (53%) dopuszcza ich zawieranie wyłącznie przez pary heteroseksualne, a co dziewiąty respondent (11%) w ogóle ich nie akceptuje – niezależnie od tego, czy miałyby je zawierać osoby tej samej czy różnej płci.
Rysunek 1
Rysunek 2
Od 2011 roku nie zmieniło się poparcie dla legalizacji heteroseksualnych związków partnerskich, wzrosła natomiast aprobata formalnych związków par tej samej płci, a tym samym pełne poparcie dla wprowadzenia takiego prawa.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2011 i 2013.

Zapytaj          Zamów publikacje          Zapisz się          Wypisz się


Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl