Banner 1Banner 2
28/2013   
 
OSTATNIE PUBLIKACJE:

„Opinie i Diagnozy” nr 24: Zdrowie w wymiarze osobistym i instytucjonalnym – samooceny, zachowania, opinie

„Opinie i Diagnozy” nr 25:
Kobieta w rodzinie, w pracy, w przestrzeni publicznej

Komunikaty:

 • Reakcje na planowane zmiany dotyczące funkcjonowania OFE
 • Stosunek do łapownictwa i doświadczenia z nim związane
 • Polityka prorodzinna – oceny i postulaty
 • Wartości i normy
 • Preferencje partyjne w sierpniu
 • Stosunek do rządu w sierpniu
 • Nastroje społeczne w sierpniu
 • Opinie o działalności parlamentu i prezydenta
 • Zaufanie do polityków w sierpniu
 • Wieś polska – postawy, styl życia
WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ KOMUNIKATY DOTYCZĄCE:

 • etyki polityków
 • poczucia wpływu na sprawy publiczne
 • nowych i starych mieszkańców wsi

Opinie na temat sprawy księdza Lemańskiego
Ponad połowa Polaków jest zdania, że księża – z racji specyfiki instytucji, której służą – powinni ograniczać publiczne wyrażanie swoich prywatnych poglądów na różne tematy niezwiązane z religią. Prawie dwie trzecie respondentów uważa, że nie jest właściwe, by księża publicznie krytykowali swoich przełożonych. Jednak w sprawie księdza Wojciecha Lemańskiego ci, którzy o niej słyszeli, zdecydowanie częściej biorą stronę księdza (27%) niż arcybiskupa Henryka Hosera (8%). O tym, że obie strony mają trochę racji, przekonanych jest 28% badanych z tej grupy, ale największy odsetek spośród nich nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie (37%).
Rysunek 1
Więcej na ten temat w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 1–12 sierpnia 2013.

Zapytaj          Zamów publikacje          Zapisz się          Wypisz się


Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl