Banner 1Banner 2
4/2014   
 
OSTATNIE PUBLIKACJE:

„Opinie i Diagnozy” nr 26:
Rodzina i jej przemiany

„Opinie i Diagnozy” nr 27:
Struktura społeczna i jej wymiary

Komunikaty:

 • Ukraina między Rosją a Unią Europejską
 • Zaufanie do polityków w styczniu
 • Igrzyska w Soczi w cieniu zagrożenia terrorystycznego
 • Stosunek do rządu w styczniu
 • Polska regionalna
 • Zainteresowanie igrzyskami w Soczi oraz ocena szans medalowych Polaków
 • Opinie o korupcji oraz standardach życia publicznego w Polsce
 • Religijność a zasady moralne
 • Dwudziesta piąta rocznica obrad Okrągłego Stołu
 • Aktywności i doświadczenia Polaków w 2013 roku
WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ KOMUNIKATY DOTYCZĄCE:

 • bezpieczeństwa narodowego
 • wypoczynku Polaków w 2013 roku

Polacy najbardziej ufają WOŚP
Tradycyjnie już przy okazji kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez media przetoczyła się pełna kontrowersji dyskusja o działalności tej organizacji i jej lidera. W styczniowym sondażu, którego realizacja przypadła na czas trwania 22. Finału WOŚP, zapytaliśmy Polaków o zaufanie do fundacji Jerzego Owsiaka, a także do Caritasu i Polskiej Akcji Humanitarnej.
Działalność poddanych ocenie respondentów organizacji pożytku publicznego wzbudza niemal powszechną aprobatę, przy czym największym zaufaniem społecznym cieszy się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ufa jej aż 87% ankietowanych, w tym niemal połowa (47%) zdecydowanie. Tylko nieznacznie mniejszym zaufaniem badani darzą Polską Akcję Humanitarną (80%) i Caritas (79%), z tym że obu tym organizacjom zdecydowanie ufa po 33% respondentów.
Rysunek 1
Od wielu lat społeczne zaufanie do WOŚP i Caritasu utrzymuje się niezmiennie na wysokim poziomie, jeżeli zaś chodzi o PAH – nie mamy porównywalnych danych.
Rysunek 2
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2002–2014.

Zapytaj          Zamów publikacje          Zapisz się          Wypisz się


Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl