Banner 1Banner 2
36/2014   
 
OSTATNIE PUBLIKACJE:

„Opinie i Diagnozy” nr 29:
25 lat wolności – bilans zmian

„Opinie i Diagnozy” nr 30:
Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy

Komunikaty:

 • Oceny instytucji publicznych
 • Nastroje społeczne w październiku
 • Zaufanie do polityków po zmianie rządu
 • Zainteresowanie sytuacją na Ukrainie i poczucie zagrożenia w październiku
 • Pierwsze notowania rządu Ewy Kopacz
 • Oczekiwania wobec rządu Ewy Kopacz
 • Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2014/2015
 • Ranga wyborów samorządowych i zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli
 • Granice tolerancji – stosunek do wybranych grup mniejszościowych
 • Przed wyborami samorządowymi
WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ
KOMUNIKATY DOTYCZĄCE:

 • wprowadzenia euro
 • wyborów władz gminnych

Opinie o wprowadzeniu w Polsce euro
Plany wejścia Polski do strefy euro budzą negatywne reakcje. Większość dorosłych Polaków (68%) jest przeciwna przyjęciu przez nasz kraj wspólnej europejskiej waluty. Wprowadzenie euro popiera jedynie 24% ankietowanych. Od lutego 2013 roku odsetek zwolenników przystąpienia Polski do strefy euro zmniejszył się o 5 punktów i obecnie należy do najniższych w historii naszych badań.
Rysunek 1
Przyjęcie euro budzi zdecydowanie więcej obaw niż nadziei. W ciągu ostatniego półtora roku obawy z tym związane jeszcze się nasiliły. Wśród najważniejszych skutków wprowadzenia euro wskazywano przede wszystkim na wzrost cen (64%), niekorzystny kurs wymiany złotego na euro (42%), ułatwienia dla podróżujących (35%) oraz utratę przez Polskę możliwości prowadzenia samodzielnej polityki pieniężnej (27%).
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie CBOS.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 2002 – 2014.

Zapytaj          Zamów publikacje          Zapisz się          Wypisz się


Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl