Banner 1Banner 2
8/2015   
 
OSTATNIE PUBLIKACJE:

„Opinie i Diagnozy” nr 29:
25 lat wolności – bilans zmian

„Opinie i Diagnozy” nr 30:
Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy

Komunikaty:

 • Preferencje partyjne w lutym
 • Deklaracje udziału w wyborach prezydenckich i preferencje wyborcze
 • Oceny instytucji publicznych
 • O sytuacji na Ukrainie i polskiej pomocy dla wschodniego sąsiada
 • Stosunek do rządu w lutym
 • Zaufanie do polityków w lutym
 • Nastroje społeczne w lutym
 • Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II
 • Pigułka „dzień po” w ocenie społecznej
 • Poparcie dla kandydatów w wyborach prezydenckich
WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ
KOMUNIKATY DOTYCZĄCE:

 • kanonu wiary Polaków
 • stosunku do innych narodów na tle oceny relacji politycznych

Życie po śmierci?
Mimo silnego przekonania Polaków o istnieniu Boga i dość powszechnego w Polsce religijnego obchodzenia Wielkanocy, stanowiącej świętowanie tajemnicy zmartwychwstania, tylko nieco ponad jedna trzecia respondentów sądzi, że po śmierci – w zależności od naszego postępowania na ziemi – trafimy do nieba, piekła lub czyśćca. Nieliczni badani są pewni, że wszyscy pójdziemy do nieba. Dość popularna w społeczeństwie jest opinia, że śmierć wprawdzie nie jest końcem, ale trudno przewidzieć, co po niej nastąpi. Tego typu niepewność ujawnia jedna trzecia ogółu respondentów. Co czternasty wyraża wątpliwość co do samej egzystencji po śmierci, bez względu na jej charakter, a niespełna jedna piąta sądzi, że śmierć jest końcem i nic po niej nie następuje. Pozostałe koncepcje dotyczące życia po śmierci nie mają zbyt wielu zwolenników.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie CBOS.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lutym 2015 roku.

Zapytaj          Zamów publikacje          Zapisz się          Wypisz się


Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl