Banner 1Banner 2
12/2015   
 
OSTATNIE PUBLIKACJE:

„Opinie i Diagnozy” nr 29:
25 lat wolności – bilans zmian

„Opinie i Diagnozy” nr 30:
Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy

Komunikaty:

 • Postawy wobec islamu i muzułmanów
 • Preferencje partyjne w połowie marca
 • Zaufanie do polityków w marcu
 • Deklaracje uczestnictwa i preferencje w wyborach prezydenckich na niespełna dwa miesiące przed głosowaniem
 • Opinie o kandydatach na prezydenta
 • Oceny instytucji publicznych
 • Nastroje społeczne w marcu
 • Polacy o swych decyzjach wyborczych – pewność głosowania, ocena szans i alternatywy wyborcze
 • Katolik w życiu publicznym – potencjalne konflikty norm i wartości
WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ:

„Opinie i Diagnozy” nr 31:
Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II

Komunikaty dotyczące:

 • pamięci o Janie Pawle II i znajomości jego nauczania
 • autyzmu
 • stosunków państwo–Kościół

Pamięć o Janie Pawle II wciąż żywa
Mimo upływu dziesięciu lat od śmierci Jana Pawła II Polacy niemal niezmiennie często deklarują znajomość jego nauczania (70%) i twierdzą, iż kierują się w życiu jego wskazaniami (68%), a także są przekonani o moralnym autorytecie papieża. Nadal dla niemal wszystkich dorosłych Polaków (95%) Jan Paweł II pozostaje ważnym wzorem postępowania, w tym dwie trzecie (65% ogółu) nie ma co do tego wątpliwości. Okazuje się, że mimo olbrzymiej sympatii i szacunku Polaków dla obecnego papieża, Jan Paweł II częściej jest uznawany za autorytet moralny niż papież Franciszek (11-punktowa różnica wskazań).
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w lutym i marcu 2015 roku.

Zapytaj          Zamów publikacje          Zapisz się          Wypisz się


Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl