Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
15/2015
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 29
25 lat wolności – bilans zmian

nr 30
Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy

nr 31
Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II


Komunikaty

Materialny wymiar życia Polaków
Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem
Preferencje partyjne w kwietniu
Preferencje w wyborach prezydenckich
Stosunek do rządu w kwietniu
Nastroje społeczne w kwietniu
Zaufanie do polityków w kwietniu
Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW
Wybory prezydenckie: pewność głosowania, preferencje niezdecydowanych i przewidywania wyniku wyborów
Wiedza o ułatwieniach w głosowaniu przed wyborami prezydenckimi
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

frekwencji w wyborach prezydenckich
preferencji w ewentualnej II turze wyborów
70. rocznicy zakończenia II wojny światowej
 
Prognozowane wyniki I tury wyborów prezydenckich

W drugiej połowie kwietnia udział w nadchodzących wyborach prezydenckich zapowiadało 73% badanych. Faktyczna frekwencja w wyborach z reguły okazuje się jednak znacznie niższa niż deklarowana w sondażach. Biorąc pod uwagę te rozbieżności oraz zróżnicowany stopień pewności towarzyszący deklaracjom pójścia na wybory, można szacować, że do urn pójdzie mniej więcej połowa uprawnionych do głosowania.
 

Rysunek 1
Szacunki nie obejmują wyników dla pozostałych kandydatów ze względu na brak w badaniu osób deklarujących dla nich poparcie.

Analizy przeprowadzono na podstawie wyników badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 16–22 kwietnia 2015 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl