Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
25/2015
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 29
25 lat wolności – bilans zmian

nr 30
Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy

nr 31
Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II


Komunikaty

Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce
Jakiego systemu wyborczego chcą Polacy?
Nieobecni na wyborach
Opinie o dopuszczalności stosowania zapłodnienia in vitro
Przepływy elektoratów i strategie wyborcze w wyborach prezydenckich
Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie
Sympatia i niechęć do partii i inicjatyw politycznych
Preferencje partyjne w lipcu
Opinie o działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do rządu w lipcu
Nastroje społeczne w lipcu
Zaufanie do polityków w lipcu
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wrześniowego referendum
mniejszości narodowych
 
Czy Polacy wiedzą, o czym będą decydować w referendum

Na dwa miesiące przed ogólnokrajowym referendum – mimo formalnego rozpoczęcia kampanii referendalnej – połowa dorosłych Polaków nie wie, czego konkretnie będzie ono dotyczyć. Wiedzę w tym zakresie deklarują przede wszystkim ci, którzy bardziej interesują się polityką i mają wyraziste poglądy polityczne.
Rysunek 1

Wprawdzie nieco rośnie odsetek Polaków deklarujących wiedzę o kwestiach, które będą poddane pod referendum, jednak praktycznie niezmienny pozostaje relatywnie niski poziom zainteresowania nim, co na razie nie gwarantuje frekwencji zapewniającej ważność tego głosowania.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w czerwcu i lipcu 2015 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl