Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
29/2015
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 29
25 lat wolności – bilans zmian

nr 30
Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy

nr 31
Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II


Komunikaty

Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie
Sympatia i niechęć do partii i inicjatyw politycznych
Preferencje partyjne w lipcu
Opinie o działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do rządu w lipcu
Nastroje społeczne w lipcu
Zaufanie do polityków w lipcu
Polacy o referendum na dwa miesiące przed głosowaniem
Tożsamość narodowa i postrzeganie praw mniejszości narodowych i etnicznych
Postulaty dotyczące zmian systemowych w Polsce
Oczekiwania wobec prezydentury Andrzeja Dudy
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

bezpieczeństwa w internecie
postrzegania Żydów
 
Prywatność w sieci

Większość internautów (80%) udostępniła w sieci jakieś informacje na swój temat. Dwie piąte (40%) zamieściło je online wyłącznie dla wybranych osób lub firm (instytucji), natomiast pozostali (40%) opublikowali jakieś prywatne dane dla wszystkich, nie ograniczając do nich dostępu. Jakie informacje o sobie zamieszczali online polscy internauci?
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lipcu 2015 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl