Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
36/2015
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 30
Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy

nr 31
Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II


Komunikaty

Jak Polacy postrzegają swoich sąsiadów
Korzystanie z telefonów komórkowych
Autoportret Polaków i postrzegany dystans kulturowy wobec sąsiadów
Preferencje partyjne we wrześniu
Oceny i prognozy stanu gospodarki oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech
Nastroje społeczne we wrześniu
Stosunek do rządu we wrześniu
Oceny instytucji publicznych
Zaufanie do polityków miesiąc przed wyborami parlamentarnymi
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

„Opinie i Diagnozy”

nr 32
POLACY WOBEC „INNYCH”.
Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców

Komunikaty dotyczące:

stosunku do uchodźców
wakacji dzieci
 
Uchodźcy czy imigranci?

Wśród Polaków przeważa opinia, że większość przybyszów z Bliskiego Wschodu i Afryki to nie uchodźcy, ale imigranci zarobkowi (39%). Około jednej czwartej (27%) jest przeciwnego zdania – sądzi, że przybysze to w większości uchodźcy poszukujący w Europie schronienia przed wojnami. Prawie taka sama grupa (25%) ocenia, że wśród przybywających do UE jest niemal tyle samo uchodźców, co imigrantów.
Rysunek 1

Więcej na ten temat w komunikacie
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego we wrześniu 2015 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl