Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
41/2015
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 31
Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II

nr 32
POLACY WOBEC „INNYCH”.
Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców


Komunikaty

Nastroje społeczne przed wyborami parlamentarnymi
Stosunek do rządu w październiku
Zaufanie do polityków w ostatnich dniach kampanii wyborczej
Sytuacja zawodowa Polaków
Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia
Polacy o uchodźcach – w internecie i w „realu”
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2015/2016
Stosunek do uchodźców w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Między kościołem a lokalem wyborczym
Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

nastrojów społecznych
zaufania do polityków
 
50 lat po liście biskupów polskich do biskupów niemieckich

Mija 50 lat od wystosowania „Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim”, zapraszającego do udziału w zbliżających się obchodach Millenium Chrztu Polski. W dokumencie podsumowano wielowiekowe relacje polsko-niemieckie i zaapelowano o nawiązanie dialogu w duchu trwającego Soboru Watykańskiego II, co najdobitniej wyrażono słowami: „W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was, siedzących tu na ławach kończącego się Soboru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”.
Choć ówczesna reakcja niemieckiego episkopatu, a w szczególności brak poparcia dla granicy na Odrze i Nysie, rozczarowała nie tylko autorów listu, to po 50 latach od tego wydarzenia Polacy w większości popierają tamtą inicjatywę polskich biskupów. Warto jednak podkreślić, iż badani znacznie częściej przekonani są o moralnej niż o politycznej słuszności tej inicjatywy.
Rysunek 1

Więcej na temat stosunków polsko-niemieckich wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w listopadzie 2015.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl