Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
42/2015
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 31
Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II

nr 32
POLACY WOBEC „INNYCH”.
Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców


Komunikaty

Sytuacja zawodowa Polaków
Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia
Polacy o uchodźcach – w internecie i w „realu”
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2015/2016
Stosunek do uchodźców w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Między kościołem a lokalem wyborczym
Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW
Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim
Nastroje społeczne w listopadzie
Zaufanie do polityków po wyborach parlamentarnych
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

pracy za granicą
reakcji na wyniki wyborów parlamentarnych
 
W poszukiwaniu wyższych zarobków

Co dziesiąty badany (10%) deklaruje gotowość pracy za granicą (3% twierdzi, że już się o nią stara, a 7% zamierza szukać jej w przyszłości). Większość (56%) jako przyczynę tych zabiegów podaje niskie zarobki w Polsce. Nierzadko takie postawy wynikają z kłopotów ze znalezieniem jakiegokolwiek zatrudnienia (dotyczy to 15% ankietowanych już starających się o pracę za granicą bądź mających taki zamiar). Dla części respondentów gotowych do wyjazdu najważniejsze są możliwości poznawania świata (12%) oraz zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą (9%). Nieliczni chcą dołączyć do kogoś bliskiego (4%) lub dokształcić się językowo (1%).
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w październiku 2015.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl