Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
4/2016
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 32
POLACY WOBEC „INNYCH”.
Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców

nr 33
Wybory 2015 w badanich CBOS


Komunikaty

Samopoczucie Polaków w roku 2015
Preferencje partyjne w styczniu
Opinie o działalności parlamentu i prezydenta
Poprawa notowań rządu
Zaufanie do polityków w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców
Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich
Preferencje partyjne w trzeciej dekadzie stycznia
Potencjał społecznikowski oraz zaangażowanie w pracę społeczną
Aktywność społeczno-polityczna Polaków
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku do demokracji
zaufania społecznego
wyjazdów wypoczynkowych w roku 2015 i planów na rok 2016
 
Alienacja polityczna

W ciągu dwóch miesięcy od poprzedniego badania znacznie zmniejszył się odsetek obywateli twierdzących, że nie ma dla nich znaczenia, czy rządy w kraju są demokratyczne czy niedemokratyczne i – co ważne – jest on obecnie jednym z najniższych w historii naszych badań demokracji. Jednocześnie grupa deklarujących, że nie jest im to obojętne, okazała największa z dotychczas zarejestrowanych.
Najwyższy poziom alienacji politycznej, podobnie jak znaczne przyzwolenie na rządy niedemokratyczne, odnotowaliśmy po wyborach parlamentarnych w 2005 roku. Z kolei w badaniu przeprowadzonym po przyspieszonych wyborach w 2007 roku obserwowaliśmy znaczne nasilenie się przeciwnych, prodemokratycznych postaw, które notujemy również obecnie.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1992–2016.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl