Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
7/2016
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 32
POLACY WOBEC „INNYCH”.
Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców

nr 33
Wybory 2015 w badaniach CBOS


Komunikaty

Notowania rządu bez większych zmian
Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców
Program „Rodzina 500 plus” jako element systemu wspierania rodzin i dzietności
Polacy o partycypacji w procesie stanowienia prawa i wpływie grup interesów na ten proces
Nastroje społeczne w lutym
Polacy o przyszłości energetycznej kraju
Zaufanie do polityków w lutym
Aktywności i doświadczenia w 2015 roku
Polska w Unii Europejskiej
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

ekologii w energetyce
społecznych ocen uczciwości i rzetelności zawodowej
polityki społeczno­‑ekonomicznej rządu
 
Ocena wszczęcia przez Komisję Europejską procedury monitorowania praworządności w Polsce

Opinie Polaków na temat zasadności uruchomienia przez Komisję Europejską procedury monitorowania praworządności w Polsce są podzielone – praktycznie tyle samo osób uważa, że decyzja Komisji była uzasadniona, co sądzi, że nieuzasadniona. Motywy działania KE także nie są postrzegane jednoznacznie, jednak przekonanie, że decyzja Komisji była podyktowana niechęcią do PiS-u i wynikała z braku dostatecznej wiedzy o sytuacji w Polsce, jest częstsze niż pogląd, że wynikała ona jedynie z troski o praworządność w Polsce i obaw, że została ona naruszona.
Rysunek 1

Więcej na ten temat w komunikacie „Polska w Unii Europejskiej”.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lutym 2016 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl