Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
10/2016
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 32
POLACY WOBEC „INNYCH”.
Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców

nr 33
Wybory 2015 w badaniach CBOS


Komunikaty

Opinia publiczna o nowych rozwiązaniach z zakresu polityki społeczno-gospodarczej
Polacy o oszczędzaniu energii i energetyce obywatelskiej
Zmiany klimatu na tle innych zagrożeń cywilizacyjnych oraz świadomość źródeł globalnej emisji CO2
Preferencje partyjne w marcu
Stan środowiska i zmiany klimatu
Dobroczynność w Polsce
Notowania rządu po 100 dniach urzędowania
Nastroje społeczne w marcu
Oceny instytucji publicznych
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

„planu Morawieckiego”
zaufania do polityków
wielkopostnych oraz wielkanocnych praktyk religijnych
 
Ile państwa w gospodarce?

W naszym ostatnim sondażu zapytaliśmy badanych, za jakim modelem relacji państwo–gospodarka się opowiadają. Ponad połowa badanych (55%) jest zdania, że państwo powinno odgrywać aktywną rolę w gospodarce, natomiast co trzeci (34%) uważa, że im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej.
Rysunek 1

Z analiz wynika, że opinie na ten temat są zależne przede wszystkim od poglądów politycznych. Co interesujące, za aktywną rolą państwa w gospodarce najczęściej opowiadają się badani identyfikujący się z prawicą, najrzadziej zaś – utożsamiający się z lewicą. W potencjalnych elektoratach partyjnych aktywną rolę państwa w gospodarce najczęściej postulują zwolennicy PiS, najmniejszą ingerencję w sprawy gospodarcze – sympatycy Nowoczesnej. Warto zwrócić uwagę na różnicę między wyborcami PO i Nowoczesnej – wśród tych pierwszych przekonanie, że państwo powinno odgrywać aktywną rolę w gospodarce, jest zdecydowanie częstsze (53% wobec 36%).
Rysunek 2

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w marcu 2016 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl