Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
3/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Czy w Warszawie potrzebne są nowe pomniki?
Zadowolenie z życia
Samopoczucie Polaków w roku 2017
Poparcie dla partii politycznych w województwach
Preferencje partyjne po rekonstrukcji rządu
Pierwsze notowania rządu Mateusza Morawieckiego
Opinie o działalności Sejmu, Senatu i prezydenta
Nastroje społeczne w styczniu
Zaufanie do polityków po rekonstrukcji rządu
Oczekiwania wobec rządu Mateusza Morawieckiego
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

reakcji na uruchomienie przez KE wobec Polski art. 7 TUE
oceny połowy kadencji Prezydenta RP
aktywności i doświadczeń Polaków w 2017 roku
 
Na czyje wsparcie może liczyć Polska w sporze z Komisją Europejską?

Dwudziestego grudnia 2017 roku Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej i zwróciła się do Rady UE z wnioskiem o stwierdzenie istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wartości europejskich w Polsce. Gdyby w kolejnym kroku wszczętej już procedury doszło do głosowania w Radzie Europejskiej nad wnioskiem o stwierdzenie poważnego i stałego naruszenia przez Polskę wartości europejskich, co w przyszłości może skutkować wprowadzeniem sankcji wobec naszego kraju, to – w ocenie społecznej – przynajmniej jeden kraj stanąłby po stronie Polski. Tego zdania jest ogółem 63% badanych, w tym 35% uważa, że takich krajów byłoby więcej.
Rysunek 1

Respondenci przekonani, że co najmniej jedno państwo członkowskie stanęłoby po stronie Polski głosując przeciwko stwierdzeniu poważnego i stałego naruszenia wartości europejskich przez nasz kraj, zdecydowanie najczęściej spontanicznie wymieniali w tym kontekście Węgry (77%). Stosunkowo dużo osób liczy na wsparcie Czech (22%), Słowacji (16%) oraz Bułgarii (14%).
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w styczniu 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl