Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
40/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota


Komunikaty

Czy PiS wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej?
Nastroje społeczne w listopadzie
Listopadowy ranking zaufania do polityków
(Nad)używanie smartfonów
Polacy wobec zmian klimatu
Społeczna ocena organizacyjnej strony wyborów samorządowych
Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami samorządowymi
Wybory samorządowe – ich wygrani i zadowolenie Polaków z wyników
Ocena funkcjonowania demokratycznych mechanizmów i procedur wyborczych w Polsce
Preferencje partyjne w grudniu
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

codziennej aktywności Polaków
motywów głosowania w wyborach samorządowych
Polski w Unii Europejskiej
 

„Opinie i Diagnozy”

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne

 
Czemu poświęcają Polacy najwięcej czasu i energii?

Z uzyskanych deklaracji wynika, że obecnie treścią codziennego życia Polaków jest rodzina (72% wskazań). Na drugim miejscu, z dużo niższym odsetkiem odpowiedzi, plasuje się praca zawodowa (53%). Ponad jedna czwarta badanych (28%) wśród rodzajów działalności, którym obecnie poświęca najwięcej czasu i energii, wymienia ochronę zdrowia i leczenie. Rzadziej wskazywano zdobywanie pieniędzy (15%), aktywność fizyczną, uprawianie sportu (14%), korzystanie z życia – rozrywki i inne przyjemności (11%), remontowanie, urządzanie domu lub mieszkania (11%) oraz życie religijne (10%). Relatywnie najmniej czasu Polacy poświęcają dążeniom do zakupu, budowy domu lub mieszkania (3%), politykowaniu (3%), wspinaniu się po szczeblach kariery zawodowej (2%), lenistwu (2%) oraz staraniom o pracę za granicą (1%).
Rysunek 1

Od roku 1988 wyraźnie zmniejszają się odsetki badanych, którzy swój czas i energię poświęcają na przetrwanie, zdobywanie pieniędzy oraz poszukiwanie zatrudnienia poza Polską. Maleje także znaczenie przypisywane życiu religijnemu. Na popularności zyskują natomiast podróże i aktywność fizyczna, uprawianie sportu.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w październiku 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl