Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
42/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota


Komunikaty

Codzienna aktywność Polaków. Autoportret i obraz środowiska społecznego w latach 1988–2018
Motywy głosowania w wyborach samorządowych 2018
Polska w Unii Europejskiej
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, NBP i KNF
Stosunek do rządu w grudniu
Polacy o aferze KNF
Zaufanie do polityków w grudniu
Nastroje społeczne w grudniu
Przyczyny absencji w wyborach samorządowych 2018
Zaufanie do systemu bankowego
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

samopoczucia Polaków w 2018 roku
ocen roku 2018
rocznego bilansu nastrojów społecznych
 

„Opinie i Diagnozy”

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne

 
Samopoczucie Polaków w 2018 roku

W mijającym roku najczęściej odczuwanym przez Polaków stanem było zadowolenie, że coś się udało, powiodło w ich życiu (61% osób doświadczało go często lub bardzo często w 2018 roku). Niemal takiej samej grupie osób (60%) towarzyszyła pewność, że wszystko układa się dobrze. Nieco ponad połowa Polaków (52%) była często dumna ze swoich osiągnięć, a co drugi (50%) wielokrotnie w ciągu 2018 roku czuł się szczególnie czymś zaciekawiony, podekscytowany. Wymienione pozytywne emocje towarzyszyły Polakom częściej niż odczucia negatywne.
Rysunek 1

Emocje panujące wśród Polaków w 2018 roku niewiele różnią się od tych, jakie obserwowaliśmy rok wcześniej. Warto jednak zauważyć, że wzrosło odczuwanie zaciekawienia, podekscytowania (o 6 punktów procentowych) oraz pewności, że wszystko układa się dobrze (o 3 punkty). Jednocześnie w stosunku do wyników z 2017 roku wzrósł odsetek Polaków, którzy czuli się lekceważeni przez władzę (o 3 punkty procentowe).
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 29 listopada – 9 grudnia 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl