Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
2/2019
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne


Komunikaty

Jaki będzie rok 2019?
Zadowolenie z życia
Stosunek Polaków do rozwodów
Preferencje partyjne w styczniu
Stosunek do szczepień ochronnych dzieci
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, NBP i KNF
Decyzje wyborcze w wyborach samorządowych 2018
Nastroje społeczne w styczniu
Zaufanie do polityków w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

rozwodów w osobistych doświadczeniach Polaków
30 rocznicy rozpoczęcia rozmów Okrągłego Stołu
 
Opinie Polaków dotyczące jawności zarobków

Temat ujawniania wynagrodzeń osób zatrudnionych w instytucjach związanych z budżetem państwa powrócił w ostatnich tygodniach do debaty publicznej. Opinie Polaków dotyczące jawności wynagrodzeń badaliśmy w kwietniu ubiegłego roku. Interesowało nas wtedy między innymi to, kto – zdaniem respondentów – powinien być zobowiązany do udzielania takich informacji.
Co do zasady, większość badanych była wtedy sceptycznie nastawiona do ujawniania zarobków osób prywatnych. Jednocześnie jednak okazało się, że Polacy są skłonni zgodzić się, że jawność zarobków może być pożądana w przypadku niektórych kategorii pracowników. Zdecydowana większość ankietowanych była zdania, że publicznie dostępne powinny być informacje o pensjach osób na wyższych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa (85%) oraz w administracji publicznej (83%). Dwie trzecie respondentów (66%) przychylnie odnosiło się też do ujawniania zarobków wszystkich pracowników spółek Skarbu Państwa, a nieco mniej (57%) – wszystkich zatrudnionych w administracji publicznej. Przyzwolenie na upowszechnianie danych o zarobkach osób zatrudnionych w firmach prywatnych było zdecydowanie niższe – zgodę na takie rozwiązanie wyrażał tylko co piąty badany (21%). Można więc powiedzieć, że Polacy byli w większości skłonni zaakceptować jawność zarobków jako element kontroli wydatkowania pieniędzy publicznych.
Rysunek 1

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 5–12 kwietnia 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl