Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
3/2019
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne


Komunikaty

Jaki będzie rok 2019?
Zadowolenie z życia
Stosunek Polaków do rozwodów
Preferencje partyjne w styczniu
Stosunek do szczepień ochronnych dzieci
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, NBP i KNF
Decyzje wyborcze w wyborach samorządowych 2018
Nastroje społeczne w styczniu
Zaufanie do polityków w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

rozwodów w osobistych doświadczeniach Polaków
30 rocznicy rozpoczęcia rozmów Okrągłego Stołu
 
Rozwodnicy są wśród nas

W okresie od 2005 do 2018 roku sądy orzekały w Polsce średnio około 65 tysięcy rozwodów rocznie. W ostatnich latach na mniej więcej trzy zawierane związki małżeńskie przypada jeden rozwód. Oznacza to, że osoby rozwiedzione stanowią w społeczeństwie coraz większą grupę, co też potwierdzają badania empiryczne. Okazuje się, że dwie trzecie dorosłych Polaków (67%) ma w swoim otoczeniu przynajmniej jedną osobę, która się rozwiodła.
Ci, którzy mają w swoim kręgu osoby rozwiedzione, w większości twierdzą, że po rozwodzie jest ktoś z ich dalszych znajomych lub sąsiadów (64%). Niemal trzy piąte ma takie osoby w gronie najbliższych przyjaciół lub znajomych (57%) oraz wśród dalszych krewnych (58%). Z kolei dwie piąte (40%) deklaruje, że po rozwodzie jest ktoś z ich najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo, dzieci) lub ktoś z rodziny męża/żony czy partnera/partnerki (37%). Co dziewiąty z tej grupy badanych sam jest rozwiedziony (11%), a co czternasty żyje obecnie w związku z osobą rozwiedzioną (7%).
Rysunek 1

Odnosząc powyższe dane do ogółu badanych można stwierdzić, że ponad dwie piąte dorosłych Polaków zetknęło się z rozwodem wśród swoich dalszych znajomych lub sąsiadów (42%), a niewiele mniej do grona osób rozwiedzionych może zaliczyć kogoś spośród swojej dalszej rodziny (38%) lub najbliższych przyjaciół i znajomych (38%). Mniej więcej jedna czwarta osoby rozwiedzione ma wśród członków najbliższej rodziny (27%) lub w rodzinie swojego męża/żony czy partnera/partnerki (24%). Co dwunasty dorosły Polak deklaruje, że sam jest rozwiedziony (8%), a 4% stanowią ci, których obecny mąż/żona lub partner/partnerka są po rozwodzie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 29 listopada – 9 grudnia 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl