Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
7/2019
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne


Komunikaty

Polacy o zjednoczeniu opozycji
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2018 roku
Preferencje partyjne w lutym
Rodzina – jej znaczenie i rozumienie
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2018 roku i plany na rok 2019
Opinie o działalności Sejmu, Senatu i prezydenta
Stosunek do rządu w lutym
Zaufanie do polityków w lutym
Reakcje społeczne na tzw. taśmy Kaczyńskiego
Nastroje społeczne w lutym
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wynagrodzenia pierwszej damy
wyborów do PE
 
Wynagrodzenie pierwszej damy

W debacie publicznej co pewien czas powraca temat przyznania wynagrodzenia pierwszej damie – małżonce prezydenta RP. Zwolennicy takiego rozwiązania argumentują, że jest ona w praktyce zmuszona do zrezygnowania z pracy zawodowej, a zajmując się pełnieniem funkcji reprezentacyjnych w sytuacjach oficjalnych, podejmuje pracę na rzecz państwa polskiego. Przeciwnicy przypominają, że pierwsza dama pełni jedynie funkcję honorową, niewiążącą się z żadnymi formalnie zdefiniowanymi obowiązkami. Co więcej – jej rezygnacja z pracy zawodowej ma charakter wyłącznie zwyczajowy.
Zapytaliśmy Polaków, jakie jest ich zdanie w tej sprawie. Opinie w tej kwestii są podzielone, ale skłaniają się raczej ku nieprzyznawaniu pierwszej damie pensji. Niemal połowa badanych (49%) uważa, że podczas pełnienia swojej funkcji nie powinna ona otrzymywać wynagrodzenia. Przeciwnego zdania jest 40% ankietowanych.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lutym 2019 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl