CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
5/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Roczny bilans nastrojów społecznych
Zadowolenie z życia
Preferencje partyjne w styczniu
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, policji i Kościoła
Wzrost zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w styczniu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
Zaufanie do polityków w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

aktywności Polaków w 2020 roku
wyjazdów urlopowych w 2020 roku
 
Spadek udziału Polaków w kulturze w 2020 roku
Wybuch pandemii COVID-19 i związane z nim rządowe restrykcje zaowocowały spadkami w wielu obszarach aktywności Polaków. Najsilniejsze piętno odcisnęły jednak na ich uczestnictwie w kulturze. Odsetek Polaków, którzy wybrali się w minionym roku na koncert spadł o 28 punktów procentowych (z 42% do 14%) w stosunku do roku 2019, osiągając tym samym najniższą wartość, jaką do tej pory odnotowaliśmy. O 27 punktów procentowych zmniejszył się z kolei odsetek Polaków, którzy w ubiegłym roku wybrali się do kina (spadek z 53% do 26%), podobne i niższe wyniki odnotowywaliśmy ostatnio w latach 90. W roku 2020 16% Polaków poszło na wystawę, do galerii lub do muzeum (spadek o 17 punktów procentowych), a 9% do teatru (spadek o 12 punktów).
Powyższe wyniki można oczywiście wiązać z tym, że przez znaczną część roku kina, muzea czy teatry były przymusowo zamknięte, a organizacja wydarzeń kulturalnych zakazana. W takiej sytuacji można byłoby się spodziewać wzmożenia tych aktywności kulturalnych, których restrykcje nie obejmowały, jak choćby czytanie książek. Z naszych danych wynika jednak, że czytelnictwo Polaków w 2020 roku utrzymywało się na zbliżonym, a nawet nieco niższym poziomie niż w roku poprzednim. Przynajmniej raz w roku książkę przeczytało dla przyjemności 58% Polaków wobec 61% w roku 2019.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (368) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 stycznia 2021 roku na próbie liczącej 1150 osób (w tym: 44,1% metodą CAPI, 42,8% – CATI i 13,1% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Roczny bilans nastrojów społecznych
Zadowolenie z życia
Preferencje partyjne w styczniu
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, policji i Kościoła
Wzrost zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w styczniu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
Zaufanie do polityków w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

aktywności Polaków w 2020 roku
wyjazdów urlopowych w 2020 roku
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89