CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
25/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Preferencje partyjne w czerwcu
Piłka nożna i UEFA Euro 2020
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Polacy o zapowiadanych zmianach w podatkach
Polacy o szczepieniach przeciw COVID-19
Nastroje społeczne w czerwcu
Zaufanie do polityków w czerwcu
Stosunek do rządu w czerwcu
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i postrzeganie działań rządu w czerwcu
Nastroje na rynku pracy w czerwcu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

niepożądanych odczynów poszczepiennych
preferencji partyjnych w lipcu
 
Efekty uboczne szczepień przeciw COVID-19 – doświadczenia zaszczepionych
Respondenci, którzy już zaszczepili się przeciw COVID-19, zapytani o występowanie efektów ubocznych szczepień, w swobodnych wypowiedziach najczęściej wymieniali podwyższoną temperaturę, gorączkę bądź stan podgorączkowy. Te skutki uboczne szczepień wymieniło 14% badanych zaszczepionych przynajmniej jedną dawką. Kolejnym dosyć często wymienianym niepożądanym odczynem dotyczącym 13% zaszczepionych był ból w miejscu wkłucia, ból ręki lub ramienia. Relatywnie często pojawiającym się w wypowiedziach ankietowanych efektem ubocznym szczepień były również bóle mięśni, stawów, kości oraz osłabienie i zmęczenie (po 6% zaszczepionych). Pozostałe niepożądane odczyny poszczepienne wymieniane były rzadziej.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badania „Aktualne problemy i wydarzenia” (372 i 373) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnych imiennych próbach pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanych z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie majowe zrealizowano w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na próbie liczącej 1163 osoby (w tym: 54,8% metodą CAPI, 30,0% – CATI i 15,2% – CAWI), a badanie czerwcowe zrealizowano w dniach od 7 do 17 czerwca 2021 roku na próbie liczącej 1218 osób (w tym: 60,8% metodą CAPI, 26,7% – CATI i 12,6% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Preferencje partyjne w czerwcu
Piłka nożna i UEFA Euro 2020
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Polacy o zapowiadanych zmianach w podatkach
Polacy o szczepieniach przeciw COVID-19
Nastroje społeczne w czerwcu
Zaufanie do polityków w czerwcu
Stosunek do rządu w czerwcu
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i postrzeganie działań rządu w czerwcu
Nastroje na rynku pracy w czerwcu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

niepożądanych odczynów poszczepiennych
preferencji partyjnych w lipcu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89