CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
41/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do rządu w listopadzie
Religijność młodych na tle ogółu społeczeństwa
Stosunek do szczepień i postrzeganie polityki rządu w listopadzie
Zaufanie do polityków w listopadzie
Nastroje społeczne w listopadzie
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie listopada
Naruszenia praw pracowniczych
Bilans drugiego gabinetu Mateusza Morawieckiego po dwóch latach działalności
Różne barwy korupcji w Polsce
Sytuacja zawodowa Polaków i gotowość zmiany zatrudnienia


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stanu wojennego
zdrowia psychicznego Polaków
 
Polacy o stanie wojennym
Niespełna połowa dorosłych Polaków pamięta dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego, czyli 13 grudnia 1981 roku (47%), prawie jedna piąta (19%) w ogóle nie zna tej daty. W grupie powyżej 44 roku życia datę tę pamięta ponad połowa badanych, wśród najmłodszych respondentów do 34 roku życia zaledwie około jednej czwartej.
Im dalej od daty wprowadzenia stanu wojennego, tym bardziej krytyczna staje się ocena zasadności tego kroku. Jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku większość Polaków była przekonana, że decyzja ta była słuszna, zaś jedna czwarta uważała, że było to posunięcie nieuzasadnione i błędne. W kolejnej dekadzie proporcje głosów nieco się wyrównały, nadal jednak utrzymywała się przewaga respondentów oceniających, że w ówczesnych warunkach geopolitycznych wprowadzenia stanu wojennego nie można było uniknąć. Na początku trzeciej dekady XXI wieku, po czterdziestu latach od tego wydarzenia, opinie Polaków się odwróciły – nieco większy jest odsetek osób uznających, że wprowadzenie stanu wojennego było nieuzasadnione i błędne (37%), niż uważających, że w ówczesnej sytuacji politycznej było to posunięcie słuszne (33%).
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (379) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 listopada 2021 roku na próbie liczącej 1100 osób (w tym: 56,1% metodą CAPI, 29,8% – CATI i 14,1% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do rządu w listopadzie
Religijność młodych na tle ogółu społeczeństwa
Stosunek do szczepień i postrzeganie polityki rządu w listopadzie
Zaufanie do polityków w listopadzie
Nastroje społeczne w listopadzie
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie listopada
Naruszenia praw pracowniczych
Bilans drugiego gabinetu Mateusza Morawieckiego po dwóch latach działalności
Różne barwy korupcji w Polsce
Sytuacja zawodowa Polaków i gotowość zmiany zatrudnienia


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stanu wojennego
zdrowia psychicznego Polaków
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89