CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
20/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy wobec wojny na Ukrainie
Majowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Polacy o zagrożeniu koronawirusem w przededniu zniesienia stanu epidemii
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Korzystanie z internetu w 2022 roku
Preferencje partyjne w czerwcu
O bezpieczeństwie państwa i kwestiach związanych z obronnością
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Zaufanie do polityków w czerwcu
Nastroje społeczne w czerwcu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku do rządu
religijności Polaków
 
Spadek obaw przed zarażeniem koronawirusem
W pierwszym sondażu realizowanym już po zniesieniu stanu epidemii rejestrujemy dalszy spadek obaw związanych z zarażeniem koronawirusem. W stosunku do maja zmniejszył się odsetek badanych bojących się zakażenia (o 6 punktów, z 36% do 30%), a zwiększył niewyrażających takich obaw (z 63% do 68%). Poziom lęku odnotowany w czerwcu jest najniższy od marca 2020 roku, od kiedy monitorujemy tę kwestię.
Rysunek 1
*Badanie przeprowadzone w czasie lockdownu na próbie internautów
Obawy przed zarażeniem koronawirusem bardzo wyraźnie zależą od wieku badanych. Zakażenia boi się zaledwie 6% osób w wieku 18–24 lata, podczas gdy wśród najstarszych ankietowanych w wieku 75+ takie obawy wyraża blisko połowa.
Rysunek 2
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (386) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 maja do 9 czerwca 2022 roku na próbie liczącej 1050 osób (w tym: 61,6% metodą CAPI, 23,1% – CATI i 15,2% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy wobec wojny na Ukrainie
Majowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Polacy o zagrożeniu koronawirusem w przededniu zniesienia stanu epidemii
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Korzystanie z internetu w 2022 roku
Preferencje partyjne w czerwcu
O bezpieczeństwie państwa i kwestiach związanych z obronnością
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Zaufanie do polityków w czerwcu
Nastroje społeczne w czerwcu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku do rządu
religijności Polaków
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89