CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
30/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Ocena polityki rodzinnej rządu i zaspokojenie potrzeb prokreacyjnych Polaków
Dlaczego Polacy odchodzą z Kościoła?
Preferencje partyjne w sierpniu
Sytuacja mieszkaniowa Polaków
Jak Polacy chcieliby mieszkać?
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w drugiej połowie sierpnia
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w drugiej połowie sierpnia
Nastroje społeczne w sierpniu
Polacy o wojnie na Ukrainie i Rosjanach


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

problemów energetyki
preferencji partyjnych we wrześniu
 
Obawy związane z nadchodzącym sezonem grzewczym
W naszym ostatnim sondażu zapytaliśmy Polaków o obawy związane z nadchodzącym sezonem grzewczym. Zdecydowana większość badanych (79%) korzystających z pieców i kotłów węglowych przewiduje, że ich gospodarstwa domowe będą miały problemy z zaopatrzeniem w ten surowiec w nadchodzącym sezonie. Najczęściej obawy te dotyczą zarówno braku węgla na rynku, jak i zbyt wysokich jego cen (46%), rzadziej jedynie zbyt wysokich cen (22%) bądź też jedynie deficytu tego surowca na rynku (11%).
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (388) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 14 do 25 sierpnia 2022 roku na próbie liczącej 1043 osoby (w tym: 60,0% metodą CAPI, 23,3% – CATI i 16,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Ocena polityki rodzinnej rządu i zaspokojenie potrzeb prokreacyjnych Polaków
Dlaczego Polacy odchodzą z Kościoła?
Preferencje partyjne w sierpniu
Sytuacja mieszkaniowa Polaków
Jak Polacy chcieliby mieszkać?
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w drugiej połowie sierpnia
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w drugiej połowie sierpnia
Nastroje społeczne w sierpniu
Polacy o wojnie na Ukrainie i Rosjanach


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

problemów energetyki
preferencji partyjnych we wrześniu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89