CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
4/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Polityk roku 2022 w Polsce i na świecie
Polskie szkoły 2022
Postawy prokreacyjne kobiet
Samopoczucie Polaków w roku 2022
Zadowolenie z życia w roku 2022
Roczny bilans nastrojów społecznych
Preferencje partyjne w styczniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Nastroje na rynku pracy w styczniu
Zaufanie do polityków na początku roku wyborczego
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Stosunek do rządu w styczniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wydarzenia roku 2022
inflacji
 
Wzrost obaw przed zakażeniem koronawirusem
Od marca ubiegłego roku niezmiennie udział badanych deklarujących, że nie boją się zakażenia koronawirusem, przewyższa odsetek wyrażających obawy z tym związane.
Mimo obserwowanego w dłuższej perspektywie spadku obaw przed zakażeniem, od grudnia odsetek obawiających się wzrósł o 7 punktów procentowych, z 31% do 38% (w tym co dziesiąty badany zadeklarował, że bardzo się tego boi).
Wielkość i skala obaw przed zarażeniem się koronawirusem zależą przede wszystkim od wieku – im starsi respondenci, tym częstszy i silniejszy niepokój w tej kwestii. Zakażenia obawiają się przede wszystkim osoby w wieku 55+ (ogółem 55% badanych mających od 55 do 64 lat i 60% starszych ankietowanych). Do obaw częściej przyznają się kobiety (45%) niż mężczyźni (30%).
Rysunek 1
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (393) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 9 do 22 stycznia 2023 roku na próbie liczącej 1028 osób (w tym: 59,5% metodą CAPI, 21,8% – CATI i 18,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Polityk roku 2022 w Polsce i na świecie
Polskie szkoły 2022
Postawy prokreacyjne kobiet
Samopoczucie Polaków w roku 2022
Zadowolenie z życia w roku 2022
Roczny bilans nastrojów społecznych
Preferencje partyjne w styczniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Nastroje na rynku pracy w styczniu
Zaufanie do polityków na początku roku wyborczego
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Stosunek do rządu w styczniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wydarzenia roku 2022
inflacji
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89