UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
KOMUNIKATY Z BADAŃ CBOS  |  CBOS NEWS  |  OPINIE I DIAGNOZY  |  POLISH PUBLIC OPINION  |  KSIĄŻKI  |  PRENUMERATA  | 

KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS

2021

Lp.
Data
wydania
Tytuł
 
54.
2021-04-30
Nastroje społeczne w kwietniu
 
Data wydania: 2021-04-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6212
Numer publikacji: Nr 54/2021
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – IV 2021/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2021/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ / oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2021/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – IV 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – IV 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
53.
2021-04-29
Stosunek do rządu w kwietniu
 
Data wydania: 2021-04-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6211
Numer publikacji: Nr 53/2021
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, rząd, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 - IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - IV 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 - IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - IV 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 - IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - IV 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 - IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - IV 2021 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
52.
2021-04-28
Nastroje na rynku pracy w kwietniu
 
Data wydania: 2021-04-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6210
Numer publikacji: Nr 52/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy, zagrożenie bezrobociem, prognozy, sytuacja na rynku pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, nastroje
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań III 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg badań I 1992 - IV 2021/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ wykres wg badań I 1992 – IV 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań III 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2020 - IV 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - IV 2021: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
/wykres wg badań X 2001 - IV 2021/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
51.
2021-04-27
Zaufanie do polityków w kwietniu
 
Data wydania: 2021-04-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6209
Numer publikacji: Nr 51/2021
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Rafał Trzaskowski
- Mateusz Morawiecki
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Adam Niedzielski
- Paweł Kukiz
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Kaczyński
- Jarosław Gowin
- Tomasz Grodzki
- Michał Dworczyk
- Elżbieta Witek
- Piotr Gliński
- Włodzimierz Czarzasty
- Borys Budka
- Jacek Sasin
- Przemysław Czarnek
- Janusz Korwin-Mikke
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań V/VI 2020 - IV 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań V/VI 2020 - IV 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w kwietniu 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań III 2021, IV 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
50.
2021-04-23
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 i ocena ich organizacji
 
Data wydania: 2021-04-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6208
Numer publikacji: Nr 50/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, COVID-19, koronawirus, epidemia, zdrowie, organizacja szczepień
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XI 2020 - IV 2021 / oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

Czy ma dla Pana(i) znaczenie, jaką szczepionką Pan(i) się zaszczepi?
[odpowiedzi osób deklarujących chęć zaszczepienia się]
- To bez znaczenia
- To ma znaczenie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Którą z dostępnych szczepionek najbardziej chciał(a)by się Pan(i) zaszczepić? Może Pan(i) wybrać więcej niż jedną odpowiedź
[odpowiedzi osób deklarujących chęć zaszczepienia się, dla których wybór szczepionki ma znaczenie]
- Pfizer BioNTech
- Moderna
- Janssen (Johnson & Johnson)
- AstraZeneca (nowa nazwa: Vaxzevria)
- Inna szczepionka
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Gdyby miał(a) Pan(i) możliwość wyboru szczepionki, to czy zdecydował(a)by się Pan(i) na szczepienie?
[odpowiedzi badanych, którzy nie chcą się szczepić]
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela aneksowa/

Którą z dostępnych szczepionek najbardziej chciał(a)by się Pan(i) zaszczepić? Może Pan(i) wybrać więcej niż jedną odpowiedź
[odpowiedzi osób nie deklarujących chęci zaszczepienia się, które zmieniłyby zdanie, gdyby mogły wybrać szczepionkę]
- Pfizer BioNTech
- Moderna
- Janssen (Johnson & Johnson)
- AstraZeneca (nowa nazwa: Vaxzevria)
- Inna szczepionka
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ

Pod koniec marca rząd ogłosił zmiany w organizacji szczepień przeciw COVID-19 mające na celu ich przyspieszenie. Zmiany te obejmują m.in. zwiększenie liczby punktów szczepień, uproszczenie procesu kwalifikacji do szczepienia, a także poszerzenie kadry kwalifikującej do szczepienia i wykonującej szczepienia. Czy popiera Pan(i) wprowadzenie tych zmian czy też jest im Pan(i) przeciwny(a)?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak, ogólnie rzecz biorąc, Pan(i) ocenia organizację szczepień przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność oceny organizacji szczepień od aprobaty dla zmian proponowanych przez rząd

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
49.
2021-04-23
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2021-04-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6207
Numer publikacji: Nr 49/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - IV 2021

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - IV 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - IV 2021 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
48.
2021-04-22
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w kwietniu
 
Data wydania: 2021-04-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6206
Numer publikacji: Nr 48/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Zdrowie; choroba
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: koronawirus, epidemia, obawy, rząd, Mateusz Morawiecki, ograniczenia, restrykcje, pakiet pomocowy, tarcza antykryzysowa
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Obawy przed zakażeniem koronawirusem wg wieku - tabela

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - IV 2021/ oraz /tabela wg wieku/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa wg wieku - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

POSTRZEGANIE OGRANICZEŃ I RESTRYKCJI

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji a obawy przed zakażeniem - tabela

Ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

OCENA WSPARCIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu, mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców, w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
47.
2021-04-20
Termomodernizacja - potrzeby i plany
 
Data wydania: 2021-04-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6205
Numer publikacji: Nr 47/2021
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Ekologia
Autorzy: Michał Feliksiak, Beata Roguska
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: termomodernizacja, ogrzewanie, dofinansowanie, termoizolacja budynków, zachowania proekologiczne, energetyka prosumencka, energetyka
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OGRZEWANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH

W jaki sposób ogrzewane jest Pana(i) mieszkanie / dom? Jeśli wykorzystywane jest więcej niż jedno źródło, proszę wskazać to, które dostarcza najwięcej ciepła.
- Z miejskiej lub lokalnej (np. osiedlowej) sieci ciepłowniczej
- Przy wykorzystaniu własnych pieców, kotłów węglowych
- Przy wykorzystaniu własnego ogrzewania gazowego, olejowego, elektrycznego
- W inny sposób
/wykres wg terminów badań III 2018 i III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

[Pytanie zadawane osobom stosującym ogrzewanie węglowe]
Czy w Pana(i) mieszkaniu / domu używa się pieca lub kotła:
- Starszego typu wykorzystującego zwykły węgiel / miał węglowy, muł itp.
- Nowszego typu, np. kotła z automatycznym podajnikiem umożliwiającego palenie ekogroszkiem
- Trudno powiedzieć
/wykres/

W jaki sposób ogrzewane jest Pana(i) mieszkanie / dom?
- Z miejskiej lub lokalnej (np. osiedlowej) sieci ciepłowniczej
- Przy wykorzystaniu własnych pieców, kotłów węglowych
-- starszego typu
-- nowszego typu
-- Trudno powiedzieć
- Przy wykorzystaniu własnego ogrzewania gazowego, olejowego, elektrycznego
- W inny sposób
/tabela wg miejsca zamieszkania/ oraz /tabela wg makroregionów/

Tabela - wielkość miejscowości zamieszkania a sposób ogrzewania mieszkania lub domu wg terminów badań 2018, 2021

[Odpowiedzi badanych, których gospodarstwa domowe nie są podłączone do sieci ciepłowniczej]
Czy w ciągu najbliższych dwóch lat w Pana(i) mieszkaniu/domu planowana jest wymiana lub modernizacja ogrzewania, np. pieca, kotła?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
- System ogrzewania został już wymieniony lub zmodernizowany
/wykres /oraz /tabela wg sposobu ogrzewania mieszkania lub domu/ oraz /tabela wg miejsca zamieszkania/ oraz/ mapka – makroregiony /oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych, których gospodarstwa domowe nie są podłączone do sieci ciepłowniczej]
Czy w ciągu najbliższych dwóch lat budynek, w którym Pan(i) mieszka, zostanie podłączony do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

TERMOIZOLACJA BUDYNKÓW – OCIEPLANIE I WYMIANA OKIEN

Czy budynek, w którym Pan(i) mieszka, jest dodatkowo ocieplony?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2016, III 2021/

[Odpowiedzi badanych mieszkających w nieocieplonych budynkach]
Czy w ciągu najbliższych dwóch lat budynek, w którym Pan(i) mieszka, zostanie dodatkowo ocieplony (ściany zewnętrzne, stropy itp.)?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy w Pana(i) mieszkaniu / domu są nowoczesne (szczelne) okna zapewniające izolację termiczną?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2016, III 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących, że w ich mieszkaniach lub domach nie ma okien zapewniających izolację termiczną]
Czy w ciągu najbliższych dwóch lat w Pana(i) mieszkaniu / domu planowana jest wymiana okien na takie, które są bardziej szczelne (zapewniają lepszą izolację termiczną)?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

DOFINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe korzystało z dofinansowania wymiany lub modernizacji instalacji grzewczej lub innych prac termomodernizacyjnych w swoim mieszkaniu / domu takich, jak docieplenie ścian, stropów, wymiana okien?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe zamierza skorzystać z takiego dofinansowania?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Odsetek deklarujących zamiar skorzystania z dofinansowania w makroregionach – mapka

ENERGETYKA PROSUMENCKA, CZYLI PRODUKCJA ENERGII W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

[Deklaracje osób mieszkających w domach i będących ich właścicielami, współwłaścicielami lub członkami rodziny właścicieli]
Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym rozważa się zastosowanie instalacji umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii w swoim domu lub budynku gospodarczym?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Już posiadamy taką instalację
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

[Deklaracje osób z gospodarstw domowych mających warunki do samodzielnej produkcji energii]
Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym rozważa się zastosowanie instalacji umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii w swoim domu lub budynku gospodarczym?
- Już posiadający taką instalację
- Rozważający taką instalację
/mapki/

Jaki typ produkcji energii rozważa lub już realizuje Pana(i) gospodarstwo domowe?
Czy jest to:
* Wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby
* Wytwarzanie energii cieplnej na własne potrzeby
* Odsprzedawanie nadwyżki energii elektrycznej do sieci
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Przeznaczenie instalacji umożliwiającej pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE)
* Wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby
* Wytwarzanie energii cieplnej na własne potrzeby
* Odsprzedawanie nadwyżki energii elektrycznej do sieci
- Już posiadający taką instalację
- Rozważający taką instalację
/wykres/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
46.
2021-04-19
Preferencje partyjne w kwietniu
 
Data wydania: 2021-04-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6204
Numer publikacji: Nr 46/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych, hipotetyczne wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
/wykres wg terminów badań III 2021, IV 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii / bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań X 2020 - IV 2021 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
45.
2021-04-19
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych po roku pandemii
 
Data wydania: 2021-04-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6203
Numer publikacji: Nr 45/2021
Liczba stron: 20
Kategorie tematyczne: Materialne warunki życia
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, finanse, warunki materialne gospodarstw domowych, sposób gospodarowania pieniędzmi, zagrożenie biedą, oszczędności, długi, zadłużenie, pożyczki, opłaty, bieda
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI I ZAGROŻENIE BIEDĄ

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie - nie starcza mi (nam) nawet na podstawowe potrzeby
- Żyjemy skromnie - musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować
- Żyjemy średnio - starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy
- Żyjemy dobrze - starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania
- Żyjemy bardzo dobrze - mogę (możemy) pozwolić sobie na pewien luksus
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań III 2004 - III 2021/

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie lub skromnie
- Żyjemy średnio
- Żyjemy dobrze lub bardzo dobrze
/wykres wg terminów badań V 1993 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Które z poniższych stwierdzeń wybrał(a)by Pan(i) jako najbardziej zgodne z obecną sytuacją finansową w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Jestem spokojny(a), że finansowo dam (damy) sobie radę
- Nie boję się biedy, chociaż martwię się, że moja (nasza) sytuacja materialna może się pogorszyć
- Obawiam się biedy, choć sądzę, że jakoś sobie poradzę (poradzimy)
- Boję się biedy i nie wiem, jak sobie poradzę (poradzimy)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1997 - III 2021/ oraz /tabela wg terminów badań III 2004 - III 2021/ oraz /tabela wg sposobu gospodarowania pieniędzmi/ oraz /tabela aneksowa/

WARUNKI MATERIALNE GOSPODARSTW DOMOWYCH – OCENY I PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/wykres wg terminów badań IV 1987 – III 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/wykres wg terminów badań I 2000 – III 2021/

Tabela – zależność prognozy dotyczącej warunków materialnych gospodarstwa domowego od ich aktualnej oceny

OSZCZĘDNOŚCI

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe posiada oszczędności pieniężne?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, IX 2020, III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność między posiadaniem oszczędności a sytuacją finansową gospodarstw domowych (żyje się: bardzo biednie lub skromnie, średnio, dobrze lub bardzo dobrze)

Jak Pan(i) sądzi, gdyby była potrzeba przeznaczenia wszystkich Państwa oszczędności na bieżące utrzymanie i wydatki, jak długo byliby Państwo w stanie żyć ze zgromadzonych zasobów finansowych, nie obniżając dotychczasowego poziomu życia?
- Najwyżej kilka dni
- Mniej więcej tydzień
- 2–3 tygodnie
- Około miesiąca
- 2–3 miesiące
- 4–6 miesięcy
- Jeszcze dłużej
- Trudno powiedzieć
/tabela: wskazania respondentów z gospodarstw domowych posiadających oszczędności - wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, IX 2020, III 2021/

DŁUGI I KREDYTY

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma obecnie do spłacenia jakieś raty, pożyczki, długi lub kredyty?
- Tak, ale spłacamy je regularnie
- Tak i mamy kłopoty z ich spłaceniem
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, IX 2020, III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między zadłużeniem a sytuacją finansową gospodarstw domowych

Oszczędności i długi Polaków:
- Osoby, których gospodarstwa domowe mają oszczędności i nie mają długów
- Osoby, których gospodarstwa domowe mają oszczędności i długi
- Osoby, których gospodarstwa domowe nie mają oszczędności, ani długów
- Osoby, których gospodarstwa domowe nie mają oszczędności i mają długi
/wykresy wg terminów badań III 2019, III 2020, IX 2020, III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma do spłacenia jakieś zaległe należności (np. za czynsz, elektryczność, telefon, zaległe podatki)?
- Tak, ale stopniowo je spłacamy
- Tak i mamy kłopoty z ich spłaceniem
- Nie
/wykresy wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, IX 2020, III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między oszczędnościami i długami a występowaniem zaległości w opłatach

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
44.
2021-04-14
Powstania śląskie w pamięci zbiorowej
 
Data wydania: 2021-04-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6202
Numer publikacji: Nr 44/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Historia; stosunek do przeszłości
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: źródła informacji, wydarzenia historyczne, historia, rocznice, Śląsk, powstania śląskie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

WIEDZA O POWSTANIACH ŚLĄSKICH

Czy słyszał(a) Pan(i) o powstaniach śląskich?
- Tak, wiele o nich słyszałe(a)m
- Coś o nich słyszałe(a)m
- Nic nie wiem na ten temat
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

[Odpowiedzi respondentów, którzy słyszeli o powstaniach śląskich]
W jakich latach miały miejsce powstania śląskie?
- Właściwe daty trzech powstań
- Właściwe daty dwóch powstań
- Właściwa data jednego powstania
- Zbliżone daty (do 5 lat wstecz lub w przód)
- Przybliżony okres
- Całkowicie niewłaściwe daty
- Nie wiem, nie pamiętam
/wykres/

[Odpowiedzi respondentów, którzy słyszeli o powstaniach śląskich]
Czy pamięta Pan(i) nazwiska przywódców powstań śląskich lub osób, które przyczyniły się do tego, że po I wojnie światowej część Górnego Śląska znalazła się w granicach Polski?
- Wojciech Korfanty
- Alfons Zgrzebniok
- Inne nazwiska
- Nie pamiętam, nie znam
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

[Odpowiedzi respondentów, którzy słyszeli o powstaniach śląskich]
Skąd przede wszystkim czerpie Pan(i) wiedzę na temat powstań śląskich?
- Ze szkoły
- Z radia, telewizji
- Z książek
- Z internetu
- Z filmów
- Z gazet
- Z uroczystości rocznicowych
- Z rozmów z innymi ludźmi
- Z rozmów w rodzinie
- Z innych źródeł
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg osobistych związków respondentów z Górnym Śląskiem/ oraz/ wg posiadania krewnych, którzy uczestniczyli w którymś z powstań śląskich

ZNACZENIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH

Jak Pan(i) sądzi, dla kogo przede wszystkim powstania śląskie są dzisiaj ważne?
- Dla Ślązaków
- Dla wszystkich Polaków
- Dla ludzi starszego pokolenia
- Powstania śląskie mało kogo dziś interesują
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy powstania śląskie powinny stanowić powód do dumy dla Ślązaków?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

[Odpowiedzi respondentów, którzy słyszeli o powstaniach śląskich]
Czy powstania śląskie powinny stanowić powód do dumy dla wszystkich Polaków?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

GÓRNY ŚLĄSK 100 LAT PO POWSTANIACH

Niektóre organizacje, takie jak Ruch Autonomii Śląska, nawołują do zwiększenia autonomii politycznej Górnego Śląska. Jaki jest Pana(i) stosunek do tego postulatu?
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg osobistych związków respondentów z Górnym Śląskiem/ oraz/ wg posiadania krewnych, którzy uczestniczyli w którymś z powstań śląskich/ oraz/ tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
43.
2021-04-12
Scena polityczna – identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
 
Data wydania: 2021-04-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6201
Numer publikacji: Nr 43/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Partie polityczne, Polityka
Autorzy: Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: alternatywy wyborcze, wybory parlamentarne, decyzje wyborcze, partia drugiego wyboru, identyfikacje partyjne, elektoraty negatywne, partie polityczne, antypatie wyborcze
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POZIOM IDENTYFIKACJI WYBORCÓW Z POPIERANĄ PARTIĄ

[Odpowiedzi respondentów deklarujących udział w wyborach i mających sprecyzowane sympatie partyjne] Czy i w jakim stopniu czuje się Pan(i) związany(a) z partią / ugrupowaniem, na które zamierza Pan(i) głosować w wyborach do Sejmu?
- W bardzo dużym stopniu
- W dużym stopniu
- Raczej w niewielkim stopniu
- W ogóle nie czuję się związany(a) z tą partią/ugrupowaniem
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ /wykres wg terminów badań II-III 2017, IX 2017, II-III 2021/ oraz /wykres wg elektoratów partyjnych/

Tabela – Stopień identyfikacji z popieranym ugrupowaniem wg elektoratów partyjnych (średnia, odchylenie standardowe)

ALTERNATYWY WYBORCZE

[Odpowiedzi osób deklarujących udział w wyborach i mających sprecyzowane preferencje partyjne]
Gdyby mógł Pan (mogła Pani) głosować na kandydatów jeszcze jednej partii/ugrupowania, inicjatywy politycznej, to którą wybrał(a)by Pan(i) jako drugą?
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Lewica (Nowa Lewica, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL–Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość
- Kukiz’15
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Nie mam takiej partii/ugrupowania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów wyborczych/

ELEKTORATY NEGATYWNE

[Odpowiedzi osób deklarujących udział w wyborach ] Na kandydata której partii/ugrupowania na pewno by Pan(i) nie zagłosował(a)?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość
- Lewica (Nowa Lewica, Wiosna, Lewica Razem)
- Kukiz’15
- PSL–Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Nie mam takiej partii/ugrupowania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów wyborczych/

 
42.
2021-04-08
Bilans nastrojów społecznych w pierwszym kwartale
 
Data wydania: 2021-04-08

Sygnatura: 6200
Numer publikacji: Nr 42/2021
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
(...)
202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - III 2020 i I-III 2021/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - III 2020 i I-III 2021/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - III 2020 i I-III 2021/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Sytuacja w zakładach pracy respondentów
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - III 2020 i I-III 2021/

41.
2021-04-06
Smog i jak sobie z nim radzić
 
Data wydania: 2021-04-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6199
Numer publikacji: Nr 41/2021
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Ekologia
Autorzy: Michał Feliksiak, Beata Roguska
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: smog, zanieczyszczanie środowiska, zanieczyszczenie powietrza, ochrona środowiska, środowisko naturalne, ekologia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

JAK POWAŻNY JEST PROBLEM SMOGU?

Jak poważnym problemem w Pana(i) miejscu zamieszkania, okolicy jest zanieczyszczenie powietrza, smog?
- Bardzo poważnym
- Dość poważnym
- Niezbyt poważnym
- W ogóle nie ma tego problemu
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2018, II 2019, III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Odsetki badanych deklarujących, że w ich miejscu zamieszkania, okolicy:
- smog jest bardzo poważnym problemem
- w ogóle nie ma problemu smogu
/wykres wg typu miejscowości zamieszkania/ oraz /mapki - makroregiony/

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED SMOGIEM?

Co Pan(i) robi, aby chronić się przed smogiem?
- Zamykam w domu okna
- Staram się nie wychodzić z domu
- Trzymam w domu rośliny antysmogowe, pochłaniające zanieczyszczenia
- Używam domowego oczyszczacza powietrza
- Wychodząc z domu używam maski antysmogowej, przeciwpyłowej
- Coś innego
- Nic nie robię
/wykres: deklaracje ogółu badanych vs deklaracje osób postrzegających smog w swojej okolicy jako poważny problem/ oraz /wykres wg badań III 2018, II 2019, III 2021/ oraz /mapki - makroregiony/

PRAKTYKI GRZEWCZE POWODUJĄCE SMOG

Czy gospodarstwa domowe w Pana(i) okolicy na ogół:
- korzystają z miejskiej lub lokalnej (np. osiedlowej) sieci ciepłowniczej
- korzystają z własnych pieców, kotłów węglowych
- korzystają z własnego ogrzewania gazowego, olejowego, elektrycznego
- Ogrzewają się w inny sposób
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2018 i III 2021/oraz/ wykres wg typu miejscowości zamieszkania/

[Deklaracje osób, w których okolicy dominują gospodarstwa korzystające z własnych pieców, kotłów węglowych]
Czy, według Pana(i) wiedzy, zdarza się, że w Pana(i) okolicy mieszkańcy:
* palą drewnem
* palą w niesprawnych lub przestarzałych piecach, kotłach
* palą złej jakości węglem
* spalają śmieci, odpady domowe
- Bardzo często
- Dość często
- Rzadko
- Wcale
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ wykres wg badań III 2018 i III 2021/

Badani deklarujący, że mieszkańcy w ich okolicy często:
- palą w niesprawnych lub przestarzałych piecach, kotłach
- palą złej jakości węglem
- spalają śmieci, odpady domowe
/mapka - makroregiony/

PRZYCZYNY POWSTAWANIA SMOGU

Jak Pan(i) sądzi, jaka jest główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza, smogu w Polsce?
- Transport drogowy, samochody
- Przemysł
- Elektrownie, elektrociepłownie
- Spaliny pochodzące z kotłów i pieców gospodarstw domowych
- Coś innego
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2018 i III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ SMOGOWI – OCZEKIWANIA SPOŁECZNE

Które z rozwiązań są lub byłyby Pana(i) zdaniem najlepsze, by ograniczyć zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalinami pochodzącymi z pieców i kotłów gospodarstw domowych?
- Dofinansowanie do wymiany starych kotłów, termomodernizacji (np. ocieplenia budynku, wymiany okien)
- Kary dla palących śmieciami lub innym paliwami złej jakości
- Promowanie i wsparcie finansowe dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)
- Ulga podatkowa dla osób, które zainwestowały w termomodernizację
- Dopłaty do opału dla najuboższych
- Zakaz używania paliwa złej jakości (np. miału, mułu węglowego)
- Preferencyjne, niskooprocentowane kredyty na wymianę starych kotłów, termomodernizacji
- Ułatwienia i wsparcie finansowe dla podłączania gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej
- Zakaz stosowania kotłów niskiej jakości, niespełniających norm
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między postulowanymi rozwiązaniami a sposobem ogrzewania własnego mieszkania lub domu

Które z następujących rozwiązań są lub byłyby, Pana(i) zdaniem, najlepsze, by ograniczyć zanieczyszczenie powietrza związane z transportem drogowym, ruchem samochodowym?
- Budowa obwodnic miast
- Dofinansowywanie zakupu samochodów elektrycznych i hybrydowych
- Zachęcanie kierowców do rezygnacji z samochodów, np. poprzez darmową komunikacją miejską, budowę ścieżek rowerowych
- Rozwój kolei, transportu kolejowego
- Wymiana taboru autobusowego, autobusy hybrydowe i elektryczne
- Zwalczanie usuwania filtrów w samochodach z silnikiem Diesla, skuteczna kontrola
emisji spalin w samochodach
- Ograniczenie ruchu samochodowego, np. zakaz wjazdu do centrum miasta
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

40.
2021-03-29
Doświadczenia związane z bezrobociem
 
Data wydania: 2021-03-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6198
Numer publikacji: Nr 40/2021
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Bezrobocie, Bezrobotni
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: bezrobotni, bezrobocie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

BEZROBOCIE W RODZINACH RESPONDENTÓW I JEGO SKUTKI EKONOMICZNE

Czy ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego jest obecnie bezrobotny, szuka pracy i byłby gotów podjąć ją w najbliższym czasie?
- Tak
- Nie
- Odmowa odpowiedzi, trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań IV 2001 do III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - deklaracje dotyczące bezrobocia wśród członków rodziny a dochód na osobę w gospodarstwie domowym

Tabela - deklaracje dotyczące bezrobocia wśród członków rodziny a ocena własnych warunków materialnych

OSOBISTE DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BEZROBOCIEM

Czy Pan(i) jest obecnie bezrobotny(a) lub kiedykolwiek w przeszłości był(a) Pan(i) bezrobotny(a) przez krótki lub dłuższy czas?
- Nie jestem i nigdy nie byłe(a)m bezrobotny(a)
- Nie jestem bezrobotny(a), ale w przeszłości byłe(a)m bezrobotny(a) przez krótki czas
- Nie jestem bezrobotny(a), ale w przeszłości byłe(a)m bezrobotny(a) przez dłuższy czas
- Obecnie jestem bezrobotny(a)
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań IV 2001 do III 2021/ oraz /tabela wg grup wiekowych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - odsetek deklarujących bezrobocie w momencie badania oraz odsetek badanych, którzy doświadczyli bezrobocia w ciągu swojego życia w podziale na grupy wiekowe

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

39.
2021-03-26
Stosunek do rządu w marcu
 
Data wydania: 2021-03-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6197
Numer publikacji: Nr 39/2021
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 - III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - III 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - III 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 - III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 - III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - III 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 - III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - III 2021 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

38.
2021-03-25
Oceny działalności instytucji publicznych
 
Data wydania: 2021-03-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6196
Numer publikacji: Nr 38/2021
Liczba stron: 45
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: instytucje publiczne, ocena działalności, Sejm, Senat, parlament, prezydent, Andrzej Duda, władze samorządowe, władze lokalne, TK -Trybunał Konstytucyjny, RPO - Rzecznik Praw Obywatelskich, NIK - Najwyższa Izba Kontroli, sądy, prokuratura, policja, wojsko, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid), KAS - Krajowa Administracja Skarbowa, NBP - Narodowy Bank Polski, IPN - Instytut Pamięci Narodowej, Kościół rzymskokatolicki, Kościół, związki zawodowe
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności:
* Sejmu
* Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – III 2021/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności Sejmu – wykres wg terminów badań II 1998 – III 2021
Oceny działalności Senatu – wykres wg terminów badań II 1998 – III 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych
Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda) – wykres wg terminów badań II 1998 – III 2021

Tabela – oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Oceny działalności władz miasta/gminy
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2016 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności władz samorządowych miasta/gminy respondenta – wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2016 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności TK - wykres wg terminów badań XII 2002 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Oceny działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2014 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności RPO - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Oceny działalności Najwyższej Izby Kontroli
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2014 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NIK - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW I PROKURATURY

Oceny działalności:
* Sądów
* Prokuratury
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2014 – III 2021/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności sądów - wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2021

Oceny działalności prokuratury - wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Oceny działalności policji
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2013 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności policji - wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI WOJSKA

Oceny działalności wojska
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2012 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności wojska - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oceny działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2013 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności ZUS - wykres wg terminów badań X 2009 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Oceny działalności Narodowego Funduszu Zdrowia
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2013 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NFZ - wykres wg terminów badań I 2010 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepidu)?
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IX 2020, III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Oceny działalności Krajowej Administracji Skarbowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2017, III 2018, IX 2018, III 2019, IX 2019, III 2020, IX 2020, III 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IX 2017 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Oceny działalności Narodowego Banku Polskiego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2014 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NBP - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Oceny działalności Instytutu Pamięci Narodowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2012 - III 2021/ / oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności IPN - wykres wg terminów badań VI 2005 - III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań X 2014 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego - wykres wg terminów badań II 1998 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Oceny działalności związków zawodowych:
* NSZZ "Solidarność"
* Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2014 – III 2021/ oraz /tabele aneksowe/
* Forum Związków Zawodowych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2015 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NSZZ "Solidarność" - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2021

Oceny działalności OPZZ - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2021

Oceny działalności FZZ - wykres wg terminów badań IX 2015 – III 2021


Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

37.
2021-03-24
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
 
Data wydania: 2021-03-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6195
Numer publikacji: Nr 37/2021
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy, rynek pracy w Polsce, zagrożenie bezrobociem, prognozy, sytuacja na rynku pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, nastroje
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg badań I 1992 - III 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2020 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań I 2020 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/wykres wg badań I 1992 - III 2021/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2020 - III 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - III 2021: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2020 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
/wykres wg badań X 2001 - III 2021/

SYTUACJA NA KRAJOWYM RYNKU PRACY

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację na rynku pracy w Polsce? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2014, III 2015, III 2016, III 2017, III 2018, III 2019, III 2020, III 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację na rynku pracy w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
/wykres wg badań X 2001 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między oceną na rynku pracy w Polsce a oceną lokalnego rynku pracy

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja na rynku pracy w Polsce:
- zdecydowanie się poprawi
- raczej się poprawi
- pozostanie bez zmian
- raczej się pogorszy
- zdecydowanie się pogorszy
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2014, III 2015, III 2016, III 2017, III 2018, III 2019, III 2020, III 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja na rynku pracy w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg badań X 2001 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

36.
2021-03-22
Marcowy ranking zaufania do polityków
 
Data wydania: 2021-03-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6194
Numer publikacji: Nr 36/2021
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Szymon Hołownia
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Adam Niedzielski
- Jarosław Kaczyński
- Paweł Kukiz
- Zbigniew Ziobro
- Tomasz Grodzki
- Krzysztof Bosak
- Jarosław Gowin
- Piotr Gliński
- Elżbieta Witek
- Borys Budka
- Michał Dworczyk
- Włodzimierz Czarzasty
- Jacek Sasin
- Przemysław Czarnek
- Marlena Maląg
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań III 2020 - III 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań III 2020 - III 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w marcu 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań II 2021, III 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

35.
2021-03-18
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w marcu
 
Data wydania: 2021-03-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6193
Numer publikacji: Nr 35/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Zdrowie; choroba
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: koronawirus, epidemia, obawy, rząd, Mateusz Morawiecki, ograniczenia, restrykcje, tarcza antykryzysowa, pakiet pomocowy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2020 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

POSTRZEGANIE OGRANICZEŃ I RESTRYKCJI

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII 2020 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji a obawy przed zakażeniem - tabela

OCENA WSPARCIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu, mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców, w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

34.
2021-03-18
Nastroje społeczne w marcu
 
Data wydania: 2021-03-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6192
Numer publikacji: Nr 34/2021
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Magdalena Gwiazda
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – III 2021/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – III 2021/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – III 2021/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – III 2021/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – III 2021/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – III 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

33.
2021-03-16
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w marcu
 
Data wydania: 2021-03-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6191
Numer publikacji: Nr 33/2021
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, koronawirus, COVID-19, epidemia, zdrowie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XI 2020 - III 2021 / oraz /tabela wg wieku/ oraz/tabele aneksowe: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

Dlaczego nie chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19? Z poniższej listy proszę wybrać maksymalnie dwa najważniejsze powody
- Obawiam się skutków ubocznych, jakie może wywołać nowa szczepionka
- Obawiam się, że szczepionka nie będzie skutecznie chronić przed zachorowaniem
- Uważam, że COVID-19 nie jest groźną chorobą
- Już chorowałe(a)m na COVID-19
- W ogóle unikam szczepień
- Z innych powodów
- Obawiam się, że szczepionka może być za droga dla mnie
/wykres/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

32.
2021-03-15
Motywacje wyborcze Polaków
 
Data wydania: 2021-03-15

Sygnatura: 6190
Numer publikacji: Nr 32/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne, Partie polityczne
Autorzy: Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: elektorat, motywy głosowania, Polska 2050 Szymona Hołowni, motywacje wyborcze, partie polityczne, Lewica (Nowa Lewica; Wiosna; Lewica Razem), Koalicja Obywatelska (PO; Nowoczesna; Inicjatywa Polska; Zieloni), Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN; Ruch Narodowy; Braun), Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Badani deklarujący udział w potencjalnych wyborach parlamentarnych i mający sprecyzowane preferencje partyjne odpowiadali na pytanie otwarte: Dlaczego przede wszystkim poparł(a)by Pan(i) to ugrupowanie?

Motywy głosowania na PiS (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Dobrze rządzą, poprawili sytuację gospodarczą, dobry gospodarz, nie ma bezrobocia, najniższa płaca (krajowa) rośnie, jestem zadowolona z rządu
- Dbają o dobro wszystkich ludzi, Polaków, dobro Narodu, dużo ludziom pomogli, coś robią dla ludzi, pomagają biedniejszemu społeczeństwu. Także: szacunek do ludzi
- Mam do nich zaufanie, lubię ich, nie kłamią, są uczciwi, wierzę im, są wiarygodni, sprawiedliwi, zachowują się, jak należy, stabilni, nie zmieniają poglądów
- Dbają o ludzi starszych, emerytów, rencistów, podwyżki emerytur, obniżenie wieku emerytalnego
- Dbają o dzieci, ludzi młodych, 500+
- Obawy przed opozycją, negatywne zdania o partiach opozycyjnych, inne partie mogą wpro¬wa¬dzić niepotrzebne zmiany, za czasów PO żyło się gorzej
- Dbają o rodzinę, wspomagają rodzinę
- Mają dobry program, program dla Polski, spełniają obietnice wyborcze
- Bo żyje mi się lepiej, skorzystaliśmy finansowo, żeby zostały obecne dofinansowania, wszelkie wypowiedzi podkreślające osobiste korzyści za rządów PiS
- Podzielam ich poglądy, wartości, program ideowy, odpowiadają mi politycznie, jestem umiarkowanym konserwatystą
- Bo są polską partią, są patriotami, dbają o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej, najwięcej zrobili dla Polski
- Bo jestem osobą wierzącą, z powodu religii, są religijni, wartości chrześcijańskie, wszelkie wzmianki o religii i Kościele
- Wszelkie określenia pozytywno–negatywne, nie widzę, żeby jakoś strasznie cyganili, źle nie rządzą, mniejsze zło
- Tradycyjnie, zawsze na nich głosowałem
- Mają najmądrzejszych ludzi, wszelkie superlatywy pod kątem konkretnych polityków
- Zwalczają przestępczość, ścigają nadużycia, zwalczyli mafię vatowską, za ściganie złodziejstwa
- Zatrzymali wyprzedaż Polski, wstrzymali wyprzedaż zakładów pracy, prywatyzację
- Trudno powiedzieć, nie wiem


Motywy głosowania na Koalicję Obywatelską (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Anty PiS, są najsilniejszą partią opozycyjną, główny przeciwnik PiS, nie toleruję polityki PiS, boję się autorytaryzmu
- Podzielam ich poglądy, wartości, liberalizm, człowieczeństwo, wolnościowi, odpowiadają mi politycznie, jestem liberałem
- Dają szansę na zmianę, na poprawę sytuacji gospodarczej, powrót do normalności, trzeba ratować Polskę
- Bronią praw (swobód) obywatelskich, nikogo do niczego nie zmuszają, prawa kobiet, prawo do aborcji, tolerancyjni, różnorodni, otwarci
- Nowoczesność, zdrowo myślą, postępowi, rozsądni, przewidywalni, sensowni, praktyczni, progresywni, dążą do pojednania
- Mają dobrych ludzi, młodych, wykształconych, kompetentni, nie ma stetryczałych decydentów, Trzaskowski
- Przestrzegają konstytucji, trójpodział władz, szanują (przestrzegają) prawo, dbają o praworządność, bronią wolnych sądów
- Mniejsze zło, bo inni są jeszcze gorsi, wszelkie określania pozytywno–negatywne
- Ufam im, mam do nich zaufanie, nie kłamią, są uczciwi, wiarygodni, stabilni
- Proeuropejscy, zbieżni z ideami UE, lepsza polityka zagraniczna. Także: dbają o przyszłość planety, klimat
- Zawsze na nich głosowałem, popierałem
- Jak rządziła Platforma żyło się lepiej, rządzili 8 lat i dużo zrobili, stabilni, było pewnie i bezpiecznie, rządy w białych rękawiczkach
- Mają dobry program
- Trudno powiedzieć, nie wiem


Motywy głosowania na Polskę 2050 Szymona Hołowni
- Nadzieja na zmianę, chcę zmian, świeża (nowa, młoda) partia, myślą inaczej, nowe argumenty, nadzieja, młody narybek, świeża krew. Również: szansa poprawy sytuacji, mają przyszłość, mają wizję przyszłości
- Podzielam ich poglądy, wartości, styl myślenia, ugrupowanie centrowe, demokratyczne podejście, zdroworozsądkowy konserwatywny liberalizm, odpowiadają mi politycznie
- Niezależni, niezwiązani z innymi partiami, jeszcze nie byli u władzy, jeszcze nie rządzili
- Hołownia (lider) dobrze mówi, sensownie rozmawia, słucha, dobrze mu z oczu patrzy, nie czyta z kartki, mówi do rzeczy, pracuje oddolnie, młody z pomysłami. Także: rzeczowy, realista
- Mają dobry (ciekawy) program, dobre założenia
- Pozostałe ugrupowania się nie sprawdziły, reszta mnie zawiodła, sparzyłem się na KO, bo nie są Popisem, jestem zmęczony sporem PO i PiS
- Anty PiS, dają nadzieję na pokonanie PiS, rządzącej kliki, wszelkie krytyczne głosy o PiS
- Ufam im, mam do nich zaufanie, lubię ich, nie kłamią, wiarygodni, rzetelni
- Dobrze rozumie problemy zwykłych ludzi, zadbałby o młodych, dobrze by rządził
- Trudno powiedzieć, nie wiem


Motywy głosowania na Lewicę (Nowa Lewica – dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Podzielam ich poglądy, wartości, światopogląd, mam lewicowe poglądy, liberalizm
- Mniejsze zło, inni się skompromitowali, nie ma alternatywy
- Zawsze na nich głosowałem, popierałem, wychowałem się w tych czasach
- Tolerancja, prawa osób LGBT, zachowanie dotychczasowego kompromisu aborcyjnego, równość małżeństw dla wszystkich
- Ufam im, mam do nich zaufanie, nie kłamią, są uczciwi, szczerzy, wiarygodni, stabilni
- Trzeźwo myślą, postępowi, rozsądni, progresywni
- Mają dobrych ludzi, młodych, wykształconych, kompetentnych. Także: Robert Biedroń
- Ze względu na program
- Ze względu na krytyczny stosunek do Kościoła katolickiego, zależy mi na rozdzieleniu państwa od Kościoła.
- Bronią konstytucji, dbają o praworządność, bronią wolnych sądów
- Bo mogą coś zmienić, chcą rozwijać i edukować nasz kraj
- Proeuropejscy, pogłębienie więzi z UE, wszelkie wzmianki o Europie. Także: klimat, ekologia
- Trudno powiedzieć, nie wiem


Motywy głosowania na Konfederację Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Podzielam ich poglądy, wartości, światopogląd, wolność gospodarcza, własność, jak najmniej państwa w gospodarce, konserwatyzm
- Ufam im, mam do nich zaufanie, nie kłamią, są wiarygodni, stabilni, mówią prawdę, są dużą partią w Sejmie
- Bo inni się skompromitowali, nie ma alternatywy, nie ma lepszych, przeciwstawiają się niektórym obłąkanym politykom, mniejsze zło
- Nadzieja na zmianę. Także: Głosy krytyczne wobec PiS i jego programów – koniec 500+
- Ze względu na program, ogólnie
- Mają dobrych ludzi, młodych, wykształconych, kompetentni, wszelkie superlatywy pod adresem konkretnych polityków
- Patriotyzm, jedyna opcja propolska, wartości narodowe
- Zawsze na nich głosowałem, popierałem
- Trudno powiedzieć, nie wiem

31.
2021-03-12
Preferencje partyjne w marcu
 
Data wydania: 2021-03-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6189
Numer publikacji: Nr 31/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, hipotetyczne wybory parlamentarne, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
/wykres wg terminów badań II 2021, III 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników IX 2020 - III 2021 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela wg grup wiekowych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

30.
2021-03-10
Stosunek do innych narodów
 
Data wydania: 2021-03-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6188
Numer publikacji: Nr 30/2021
Liczba stron: 35
Kategorie tematyczne: Stosunek do innych państw - narodów - narodowości
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: stosunek do innych narodów, sympatia, antypatia, niechęć, obojętność, ksenofobia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYMPATIA I ANTYPATIA DO INNYCH NARODÓW

Jak by Pan(i) określił(a) swój stosunek do różnych narodów, grup narodowościowych lub etnicznych?
- Amerykanie
- Anglicy
- Arabowie
- Białorusini
- Chińczycy
- Chorwaci
- Czesi
- Estończycy
- Francuzi
- Hiszpanie
- Holendrzy
- Litwini
- Niemcy
- Norwegowie
- Romowie (Cyganie)
- Rosjanie
- Rumuni
- Słowacy
- Ukraińcy
- Węgrzy
- Włosi
- Żydzi

/wykresy: sympatia, obojętność, niechęć, trudno powiedzieć/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany sympatii do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań 1993 - 2021

Zmiany niechęci do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań 1993 - 2021

Średnie ocen na skali sympatii-niechęci do wybranych narodów. Średnie mierzone na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) - mapa

Zmiany średnich na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia). Narody uszeregowane według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań 2020, 2021

Zmiany nastawienia do naszych sąsiadów (Słowaków, Czechów, Litwinów, Białorusinów, Niemców, Ukraińców i Rosjan). Średnie ocen mierzone na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) – wykres wg terminów badań 1993-2021

ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

Wskaźnik sympatii do narodów – liczba narodów, do których deklarowano sympatię - wykres oraz tabela aneksowa dla średniej

Wskaźnik niechęci do narodów – liczba narodów, do których deklarowano niechęć - wykres oraz tabela aneksowa dla średniej

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

29.
2021-03-08
Program Rodzina 500 plus po pięciu latach funkcjonowania
 
Data wydania: 2021-03-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6187
Numer publikacji: Nr 29/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Rodzina, Polityka społeczna
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: program Rodzina 500 plus, polityka prorodzinna, rodzina, dzieci, 500+
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA POLITYKI PAŃSTWA WOBEC RODZINY
Ludzie różnie oceniają obecną politykę państwa wobec rodziny. Stosując skalę ocen od „bardzo dobrze” do „niedostatecznie”, proszę powiedzieć, jak Pan(i) ocenia obecną politykę państwa wobec rodziny?
- bardzo dobrze
- dobrze
- dostatecznie
- niedostatecznie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX 1996, II 2000, II 2006, IV 2012, VII 2013, III 2017, V 2018, III 2019, II 2021/tabela aneksowa/

Stosując skalę ocen od „bardzo dobrze” do „niedostatecznie”, proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) obecną politykę państwa wobec rodziny?
- bardzo dobrze
- dobrze
- dostatecznie
- niedostatecznie
- trudno powiedzieć
/tabela wg liczby posiadania dzieci do 18r.ż./

POPARCIE DLA PROGRAMU RODZINA 500 PLUS
Czy, ogólnie rzecz biorąc, popiera Pan(i) czy też jest Pan(i) przeciwny(a) programowi Rodzina 500 plus, w ramach którego rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych na każde dziecko?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/oraz/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/oraz/tabela wg liczby posiadania dzieci do 18r.ż./ tabela aneksowa/

POWSZECHNOŚĆ ŚWIADCZENIA
Komu, Pana(i) zdaniem, powinno przysługiwać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko?
- Tylko najbiedniejszym rodzinom
- Biednym i średnio sytuowanym rodzinom
- Wszystkim wychowującym dzieci, niezależnie od dochodu
- Trudno powiedzieć
/wykres/oraz/tabele wg liczby posiadania dzieci do 18r.ż./wg oceny warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego/wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ tabela aneksowa/

POSTRZEGANIE SKUTÓW PROGRAMU
Czy zetknął(a) się Pan(i) z następującymi sytuacjami dotyczącymi rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze?
*Swobodniejsze gospodarowanie pieniędzmi
*Znacząca poprawa sytuacji dzieci z ubogich rodzin
*Niechętne reakcje, np. nieprzychylne komen¬tarze osób niekorzystających ze świad¬czenia wychowawczego pod adresem korzystających z programu Rodzina 500 plus
*Rezygnacja matki (lub ojca) z pracy zawodowej
*Niewłaściwy sposób wydawania pieniędzy z programu Rodzina 500 plus
*Podjęcie lub przyspieszenie decyzji o pierwszym lub kolejnym dziecku
- Tak, dotyczy to mnie osobiście i mojej rodziny
- Tak, zetknąłem(ęłam) się z takimi przypadkami/ sytuacjami w rodzinach, które znam osobiście
- Tak, słyszałe(a)m, wiem o takich przypadkach (np. od znajomych, z mediów), ale nie zetknąłem(ęłam) się z takimi przypadkami
- Nie, nie słysza¬łe(a)m o takich przypad¬kach/ sytuacjach
/tabela wg terminów badań 2017, 2019, 2021/

Tabela postrzegania skutków programu Rodzina 500 plus przez rodziców/opiekunów dzieci do 18 roku życia pobierających świadczenie wychowawcze przez jego beneficjentów oraz osoby, które zetknęły się z nimi pośrednio

PERSPEKTYWICZNOŚĆ PROGRAMU
Jak Pan(i) sądzi, czy w kolejnych latach będą pieniądze na realizację programu Rodzina 500 plus?
- Raczej tak, myślę, że program będzie traktowany priorytetowo i będzie realizowany przez lata
- Raczej nie, myślę, że ten rząd lub kolejny wycofa się z realizacji tego programu
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań: II 2016, III 2017, II 2021/oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/oraz/ tabela wg liczby posiadania dzieci do 18r.ż./ tabela aneksowa/

28.
2021-03-03
Poglądy polityczne młodych Polaków a płeć i miejsce zamieszkania
 
Data wydania: 2021-03-03

Sygnatura: 6186
Numer publikacji: Nr 28/2021
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Młodzież, Polityka
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: T019: Aktualne wydarzenia (12)
(...)
202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: zainteresowanie polityką, poglądy polityczne, młodzież, kobiety, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

RÓŻNICE POGLĄDÓW POLITYCZNYCH A PŁEĆ
Deklarowane poglądy polityczne kobiet i mężczyzn w wieku 18-24 lata
- Lewicowe
- Centrowe
- Prawicowe
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Zmiany w odsetkach deklaracji poglądów lewicowych i prawicowych wśród młodych kobiet i mężczyzn od 1990 do 2020 roku
- Kobiety w wieku 18-24 lata o poglądach lewicowych
- Mężczyźni w wieku 18-24 lata o poglądach lewicowych
- Kobiety w wieku 18-24 lata o poglądach prawicowych
- Mężczyźni w wieku 18-24 lata o poglądach prawicowych
/wykres wg badań 1990-2020/

RÓŻNICE POGLĄDÓW POLITYCZNYCH A WIELKOŚĆ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
Deklarowane poglądy polityczne osób w wieku18–24 lata a miejsce zamieszkania
- Lewicowe
- Centrowe
- Prawicowe
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres wg miejsca zamieszkania i wg badań 2015-2020/

RÓŻNICE POGLĄDÓW POLITYCZNYCH A PŁEĆ I WIELKOŚĆ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
Deklarowane poglądy polityczne osób w wieku 18–24 lata a płeć i miejsce zamieszkania
- Lewicowe
- Centrowe
- Prawicowe
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres wg płci, miejsca zamieszkania, badań 2015 i 2020/

27.
2021-02-25
Zaufanie do polityków w lutym
 
Data wydania: 2021-02-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6185
Numer publikacji: Nr 27/2021
Liczba stron: 31
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Szymon Hołownia
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Kaczyński
- Adam Niedzielski
- Paweł Kukiz
- Elżbieta Witek
- Krzysztof Bosak
- Jarosław Gowin
- Piotr Gliński
- Tomasz Grodzki
- Jacek Sasin
- Borys Budka
- Michał Dworczyk
- Włodzimierz Czarzasty
- Przemysław Czarnek
- Marlena Maląg
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w lutym 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań I 2021, II 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

26.
2021-02-24
Nastroje społeczne w lutym
 
Data wydania: 2021-02-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6184
Numer publikacji: Nr 26/2021
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Nastroje, Gospodarka, Polityka
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – II 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 – II 2021/ oraz /tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/wykres wg terminów badań IV 1987 – II 2021/ oraz/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – II 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

25.
2021-02-23
Szczepienia przeciw COVID-19 - decyzje i oceny
 
Data wydania: 2021-02-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6183
Numer publikacji: Nr 25/2021
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, senior, koronawirus, COVID-19, epidemia, zdrowie, organizacja szczepień
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XI 2020, I 2021, II 2021 / oraz /tabela wg wieku/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

ZAPISY NA SZCZEPIENIA – DOŚWIADCZENIA RESPONDENTÓW

Czy próbował(a) Pan(i) zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19?
[odpowiedzi seniorów 70+, którzy chcą się zaszczepić]
- Tak, ale nie mam jeszcze wyznaczonego terminu
- Tak i mam już wyznaczony termin
- Nie, jeszcze nie próbowałe(a)m
/wykres/

W jaki sposób rejestrował(a) się Pan(i) na szczepienie? Proszę podać wszystkie sposoby, których Pan(i) próbował(a)
[odpowiedzi seniorów 70+, którzy chcą się zaszczepić (bądź już się zaszczepili) i próbowali się zarejestrować]
- Kontakt ze swoja przychodnią
- Ogólnopolska infolinia 989
- Kontakt z inna przychodnią, punktem szczepień
- Formularz elektroniczny dostępny na pacjent.gov.pl
- SMS o treści SzczepimySie na numer 664 908 556
/wykres/

Czy ktoś Panu(i) w tym pomagał? [odpowiedzi seniorów 70+, którzy chcą się zaszczepić (bądź już się zaszczepili) i próbowali się zarejestrować]
- Tak
- Nie
/wykres/ oraz /tabela wg wieku: 70-75 lat, 76 lat i więcej/

Czy zgłosił(a) Pan(i) chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19?
[osoby poniżej 70 roku życia, które zadeklarowały chęć zaszczepienia się]
- Tak
- Nie
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ

Jak, ogólnie rzecz biorąc, Pan(i) ocenia organizację szczepień przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność oceny organizacji szczepień przeciw COVID-19 od faktu, czy respondent oczekuje na termin szczepienia, czy został zaszczepiony lub ma wyznaczony termin (odpowiedzi badanych 70+)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

24.
2021-02-22
Zawiedzione nadzieje, czyli PO–PiS 20 lat później
 
Data wydania: 2021-02-22

Sygnatura: 6182
Numer publikacji: Nr 24/2021
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Partie polityczne
Autorzy: Mirosława Grabowska
Badania: 200001: Aktualne problemy i wydarzenia (116)
(...)
202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: PO RP - Platforma Obywatelska, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, elektorat, SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Tabela - wyniki wybranych partii w kolejnych wyborach do Sejmu w latach: 2001, 2005, 2007, 2011, 2015, 2019 (procent zdobytych głosów)

AFERA RYWINA

Tabela - deklarowane poparcie dla SLD, PO, PiS wg terminów badań I 2000 - XII 2020

ZAWIEDZIONE NADZIEJE I ZAJADŁA RYWALIZACJA

DLACZEGO? MECHANIKA SYSTEMU PARTYJNEGO I HISTORIA

Praktykujący regularnie i niepraktykujący w elektoratach PiS, PO oraz SLD
- Praktykujący regularnie w elektoracie PiS
- Niepraktykujący w elektoracie PiS
- Praktykujący regularnie w elektoracie PO
- Niepraktykujący w elektoracie PO
- Praktykujący regularnie w elektoracie SLD
- Niepraktykujący w elektoracie SLD
/wykres: dane z badań zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020/

Deklarowane poglądy polityczne elektoratów PiS i PO oraz SLD
- PiS - lewica
- PiS - prawica
- PO - lewica
- PO - prawica
- SLD - lewica
- SLD - prawica
/wykres: dane z badań zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020/

Wykres - deklarowane poglądy polityczne elektoratów PiS, PO oraz SLD – średnie na skali lewica–prawica zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020

IDEE I POLITYKA A STRUKTURA SPOŁECZNA

Udział najmłodszych (18–24 lata) i starszych (55+) w elektoratach PiS, PO oraz SLD
- PiS – 18-24 lata
- PiS – 55+
- PO – 18-24 lata
- PO – 55+
- SLD – 18-24 lata
- SLD – 55+
/wykres: dane z badań zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020/

Udział mieszkańców wsi i największych miast w elektoratach PiS, PO oraz SLD
- PiS – wieś
- PiS – miasta powyżej 500 tys. ludności
- PO – wieś
- PO – miasta powyżej 500 tys. ludności
- SLD – wieś
- SLD – miasta powyżej 500 tys. ludności
/wykres: dane z badań zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020/

Udział osób z wykształceniem wyższym oraz podstawowym i zawodowym w elektoratach PiS, PO oraz SLD
- PiS – podstawowe lub zasadnicze zawodowe
- PiS – wyższe
- PO – podstawowe lub zasadnicze zawodowe
- PO – wyższe
- SLD – podstawowe lub zasadnicze zawodowe
- SLD – wyższe
/wykres: dane z badań zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020/

Wybrane kategorie zawodowe i społeczne w elektoratach PiS, PO oraz SLD
- Dyrektorzy, prezesi i kadra kierownicza przedsiębiorstw, instytucji oraz administracji państwowej i samorządowej
- Zawody twórcze i specjaliści z wyższym wykształceniem, inżynierowie, lekarze, prawnicy, nauczyciele
- Robotnicy wykwalifikowani i brygadziści zatrudnieni poza rolnictwem i leśnictwem
- Rolnicy indywidualni i pomagający im członkowie rodzin
- Właściciele i współwłaściciele prywatnych firm, zakładów, sklepów, punktów sprzedaży oraz ajenci i inne osoby prowadzące działalność gospodarczą poza rolnictwem
- Uczniowie i studenci
- Emeryci
/tabela wg badań 2001, 2020/

CO DALEJ?

23.
2021-02-19
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lutego
 
Data wydania: 2021-02-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6181
Numer publikacji: Nr 23/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Nastroje, Praca
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: sytuacja na rynku pracy, lokalny rynek pracy, sytuacja w zakładzie pracy, zagrożenie bezrobociem, bezpieczeństwo zatrudnienia, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg badań I 1992 - II 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań I 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/wykres wg badań I 1992 - II 2021/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2020 - II 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - II 2021: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
/wykres wg badań X 2001 - II 2021/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

22.
2021-02-18
Stosunek do rządu w lutym
 
Data wydania: 2021-02-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6180
Numer publikacji: Nr 22/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki, ocena działalności, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - II 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - II 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - II 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - II 2021 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

21.
2021-02-17
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w lutym
 
Data wydania: 2021-02-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6179
Numer publikacji: Nr 21/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Zdrowie; choroba
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: koronawirus, epidemia, obawy, rząd, Mateusz Morawiecki, ograniczenia, restrykcje, tarcza antykryzysowa, pakiet pomocowy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa a ocena organizacji szczepień przeciw COVID-19 - tabela

POSTRZEGANIE OGRANICZEŃ I RESTRYKCJI

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji a opinie na temat działań rządu w celu zwalczenia epidemii - tabela

OCENA WSPARCIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena działań rządu mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców a opinie na temat działań rządu w celu zwalczenia epidemii - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

20.
2021-02-16
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2021-02-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6178
Numer publikacji: Nr 20/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2019 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2019 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2021

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2019 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta: wykres wg terminów badań II 1998 - II 2021 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

19.
2021-02-15
Edukacja zdalna - doświadczenia i oceny
 
Data wydania: 2021-02-15

Sygnatura: 6177
Numer publikacji: Nr 19/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Edukacja; nauka; oświata
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: edukacja zdalna, nauka zdalna, szkoła, internet, trudności, problemy, konsekwencje, uczeń, uczniowie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

EDUKACJA ZDALNA – DOŚWIADCZENIA

W jaki sposób odbywała się edukacja zdalna?
- Większość lekcji odbywała się w postaci wideospotkań z nauczycielami
- Większość lekcji przesyłana była w postaci materiałów, zadań do samodzielnego wykonania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg rodzaju szkoły i poziomu edukacji dziecka/

Czy podczas nauki zdalnej dziecko potrzebowało pomocy czy też radziło sobie samodzielnie?
- Dziecko radziło sobie samodzielnie
- Wymagało niewielkiej pomocy
- Wymagało dużej pomocy
- Trudno powiedzieć
/wykres/oraz/tabela wg poziomu edukacji dziecka i sposobu odbywania się edukacji zdalnej/

TRUDNOŚCI PODCZAS EDUKACJI ZDALNEJ

Czy Pana(i) dziecko/dzieci podczas edukacji zdalnej miało/miały któreś z następujących trudności? Proszę wskazać wszystkie występujące trudności
- Problemy z łączem internetowym
- Trudności w obsłudze komputera, programów komputerowych
- Konieczność współdzielenia komputera z innymi domownikami
- Brak komputera w gospodarstwie domowym
- Brak odpowiedniego miejsca, przestrzeni do nauki
- Żadne z powyższych trudności nie wystąpiły
/wykres/ oraz/ tabele wg miejsca zamieszkania, dochodu na osobę, wykształcenia rodziców i poziomu edukacji dziecka

OCENA JAKOŚCI NAUCZANIA
Czy, Pana(i) zdaniem, jesienią szkoły radziły sobie z nauką zdalną lepiej czy gorzej niż wiosną?
- Jesienią radziły sobie lepiej
- Jesienią i wiosna radziły sobie porównywalnie
- Jesienią radziły sobie gorzej
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak ogólnie ocenia Pan(i) jakość zdalnego nauczania?
- Jest zdecydowanie gorsza od jakości nauki stacjonarnej
- Jest trochę gorsza od jakości nauki stacjonarnej
- Jest porównywalna z jakością nauki stacjonarnej
- Jest zdecydowanie lepsza od jakości nauki stacjonarnej
- Jest trochę lepsza od jakości nauki stacjonarnej
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak ogólnie ocenia Pan(i) jakość zdalnego nauczania?
- Jest lepsza bądź porównywalna z jakością nauki stacjonarnej
- Jest trochę gorsza od jakości nauki stacjonarnej
- Jest zdecydowanie gorsza od jakości nauki stacjonarnej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg wykształcenia, dochodów na jedną osobę i poziomu edukacji dziecka/

POSTRZEGANE KONSEKWENCJE NAUKI ZDALNEJ

Czy w oparciu o własne doświadczenia, dostrzega Pan(i) jakieś problemy wynikające z nauki zdalnej i nieuczęszczania dzieci do szkoły? Proszę wskazać wszystkie występujące trudności
- Brak kontaktów, ograniczenie kontaktów z rówieśnikami
- Zbyt duża ilość czasu spędzanego przy komputerze, w internecie
- Brak, za mało aktywności fizycznej
- Obniżenie nastroju, rozdrażnienie, zachowania agresywne, wybuchy złości u dzieci
- Nadmierne zaangażowanie, obciążenie rodziców
- Trudności z nauką, przyswajaniem wiedzy
- Zahamowanie rozwoju, regres w rozwoju, utrata wcześniej nabytych umiejętności
- Niezdrowe nawyki żywieniowe, jedzenie niezdrowych rzeczy przez dzieci
- Pogorszenie relacji w rodzinie
- Nie dostrzegam żadnych problemów
- Inne
- Trudno powiedzieć
/wykres/oraz/tabele wg miejsca zamieszkania, wykształcenia rodziców i poziomu edukacji dziecka

Czy dostrzega Pan(i) jakieś pozytywne konsekwencje zdalnej edukacji?
- Nie
- Tak
- Trudno powiedzieć
/wykres/oraz/tabela wg płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia rodziców/

Jakie pozytywne konsekwencje zdalnej edukacji Pan(i) dostrzega?

Czy dostrzega Pan(i) jakieś pozytywne konsekwencje zdalnej edukacji?
- Rozwój kompetencji informatycznych
- Oszczędności czasowe i finansowe wynikające z pozostawania w domu, braku dojazdów
- Bezpieczeństwo epidemiologiczne, mniej zakażeń
- Więcej czasu spędzanego z dziećmi, lepszy kontakt z dziećmi
- Zadowolenie, że dzieci się uczą, z jakości nauki
- Dzieci są mniej zestresowane, bardziej swobodna nauka
- Rodzice są lepiej poinformowani o tym, co dzieje się w szkole
- Inne

18.
2021-02-12
Preferencje partyjne w lutym
 
Data wydania: 2021-02-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6176
Numer publikacji: Nr 18/2021
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, hipotetyczne wybory parlamentarne, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
/wykres wg terminów badań I 2021, II 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników VIII 2020 - II 2021 z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela wg: grup wiekowych, poziomu wykształcenia/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

17.
2021-02-12
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2020 roku i plany na rok 2021
 
Data wydania: 2021-02-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6175
Numer publikacji: Nr 17/2021
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje, Turystyka
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: urlop, wakacje, wypoczynek, wyjazdy, wyjazd za granicę
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ILU POLAKÓW WYJECHAŁO NA WYPOCZYNEK W 2020 ROKU

Czy w minionym roku wyjeżdżał(a) Pan(i) w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
- Tak
- Nie
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Korzystanie z wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych a deklarowane obawy przed zarażeniem koronawirusem – tabela

ILE RAZY W CIĄGU ROKU POLACY WYJEŻDŻAJĄ NA WYPOCZYNEK

Liczba deklarowanych co najmniej dwudniowych wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2020
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

ŁĄCZNY CZAS TRWANIA WYPOCZYNKU POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Łączna liczba dni spędzonych na wyjazdach w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2020
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

Ile w sumie dni trwał (lub będzie trwał) Pana(i) tegoroczny wypoczynek poza miejscem zamieszkania?
- Do 7 dni
- Od 8 do 14 dni
- Od 15 do 21 dni
- Od 22 do 30 dni
- Powyżej 30 dni
- Brak danych o liczbie dni
- Średnia liczba dni wypoczynku poza miejscem zamieszkania
/tabela - Deklaracje respondentów, którzy wyjeżdżali na wypoczynek poza miejsce zamieszkania w kolejnych latach: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

DŁUGOŚĆ POJEDYNCZYCH WYJAZDÓW

Długość przeciętnego pojedynczego wyjazdu w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2020
- Średnia
- Modalna
- Mediana
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

Długość wyjazdów wypoczynkowych w latach 2012-2020
- zarówno długie (5 i więcej dni), jak i krótkie podróże (2-4 dni)
- wyłącznie długie podróże (5 i więcej dni)
- Wyłącznie krótkie podróże (2-4 dni)
- Niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

Wyjeżdżający na wypoczynek co najmniej tygodniowy (trwający 7 dni i więcej) oraz krótszy niż tygodniowy (trwający mniej niż 7 dni)
- wyjazdy co najmniej tygodniowe
- wyjazdy trwające krócej niż tydzień
/ wykresy wg lat: 1992-2020/

GDZIE WYPOCZYWALI WYJEŻDŻAJĄCY POLACY

Dokąd Pan(i) wyjeżdżał(a) na wypoczynek? Czy był to lub będzie wypoczynek:
- wyłącznie w kraju
- wyłącznie za granicą
- zarówno w kraju, jak i za granicą
- niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

WYJAZDY KRAJOWE

Gdzie – w jakiej miejscowości, jakim regionie kraju – Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju. Respondenci, którzy odwiedzili poszczególne regiony)
- Odpowiedzi na pytanie otwarte zaklasyfikowane wg województw
- Odpowiedzi niemożliwe do przypisania do konkretnych województw
Morze, Bałtyk – ogólnie
Góry – ogólnie
Nad jeziorami, nad wodą – ogólnie
Beskidy
Centrum Polski – ogólnie
Zachodnia Polska – ogólnie
Południe kraju – ogólnie
Północ kraju - ogólnie
Działka – ogólnie
/tabela wg lat: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

Respondenci wypoczywający w kraju, którzy w 2020 roku odwiedzili poszczególne województwa. Deklarujący co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju - mapka Polski w podziale na województwa

WYJAZDY ZAGRANICZNE

W jakim kraju (jakich krajach) Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek za granicą)
Chorwacja
Niemcy
Grecja
Czechy
Austria
Hiszpania
Słowacja
Włochy
Bułgaria
Belgia
USA
Szwecja
Albania
Malta
Izrael
Litwa
Tajlandia
Francja
Portugalia
Turcja
Sri Lanka
Holandia
Egipt
Łotwa
Estonia
Jordania
Kambodża
Czarnogóra
Wietnam
Wielka Brytania
Mjanma
Gambia
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Dania
Norwegia
Irlandia
Słowenia
/tabela wg lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

POWODY REZYGNACJI Z WYJAZDÓW WYPOCZYNKOWYCH

[Odpowiedzi osób, które deklarowały, że w roku 2020 ani razu nie wyjechały na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania]
Dlaczego nie wyjechał(a) Pan(i) w minionym roku na wypoczynek? Proszę wskazać jedną najważniejszą przyczynę:
- Nie odczuwałe(a)m potrzeby, chęci wyjazdu
- Wypoczywałe(a)m w miejscu zamieszkania
- Nie miałe(a)m Pan(i) pieniędzy na taki wyjazd
- Pandemia COVID-19 (odpowiedź spoza zaprezentowanej listy)
- Nie miałe(a)m możliwości ze względu na wiek lub stan zdrowia
- Miałe(a)m obowiązki domowe
- Miałe(a)m obowiązki służbowe, zawodowe, musiałe(a)m zarabiać pieniądze
- Nie miałe(a)m urlopu, wakacji
- Z innych powodów
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz

Tabela - odpowiedzi wg terminów badań 2014 - 2020

PLANY NA ROK 2021

Czy w tym roku zamierza Pan(i) wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Tak
- Nie
- Jeszcze nie wiem
/wykresy wg terminów badań I 2013, I 2014, I 2015, I 2016, I 2017, I 2018, I 2019, I 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Wyjazdy wypoczynkowe w roku 2020 a plany na rok 2021 – tabela

Plany wypoczynkowe na rok 2021 a deklarowane obawy przed zarażeniem koronawirusem - tabela

[Odpowiedzi respondentów deklarujących zamiar wyjazdu na co najmniej dwudniowy wypoczynek]
Gdzie planuje Pan(i) wypoczywać w tym roku? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Wyłącznie w kraju
- Wyłącznie za granicą
- Częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- Trudno powiedzieć
/wykresy dotyczące lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

16.
2021-02-08
Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne młodych Polaków na tle ogółu badanych
 
Data wydania: 2021-02-08

Sygnatura: 6174
Numer publikacji: Nr 16/2021
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Młodzież, Polityka
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: T019: Aktualne wydarzenia (12)
(...)
202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: zainteresowanie polityką, poglądy polityczne, wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, młodzież, hipotetyczne wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ

Zainteresowanie polityką wśród ogółu Polaków w latach 1989– 2020 (w procentach dla poszczególnych lat).
Jak określił(a)by Pan(i) swoje zainteresowanie polityką? Czy jest ono:
- bardzo duże - uważnie (szczegółowo) śledzi Pan(i) prawie wszystko, co się dzieje w polityce
- duże dość uważnie śledzi Pan(i) to, co się dzieje w polityce
- średnie - śledzi Pan(i) jedynie główne wydarzenia
- nikłe, niewielkie - często umykają Pana(i) uwadze nawet ważne wydarzenia
- żadne - praktycznie Pana(ią) to nie interesuje
/wykres wg badań 1989 - 2020/

Zainteresowanie polityką wśród młodych Polaków w wieku od 18 do 24 lat w latach 1989–2020
(w procentach dla poszczególnych lat) – wykres
Deklaracje udziału w wyborach do Sejmu i Senatu – ogół Polaków (lata 1989–2020, w procentach dla poszczególnych lat)
- Na pewno wezmę w nich udział
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział
- Na pewno nie wezmę w nich udziału
/wykres wg badań 1989 - 2020/

Deklaracje udziału w wyborach do Sejmu i Senatu – Polacy w wieku od 18 do 24 lat na tle ogółu badanych (lata 1989–2020, w procentach dla poszczególnych lat)
- Na pewno wezmę w nich udział (18-24 lata)
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział (18-24 lata)
- Na pewno nie wezmę w nich udziału (18-24 lata)
- Na pewno wezmę w nich udział (ogół badanych)
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział (ogół badanych)
- Na pewno nie wezmę w nich udziału (ogół badanych)
/wykresy wg badań 1989 - 2020/

POGLĄDY POLITYCZNE

Deklarowane poglądy polityczne ogółu Polaków (lata 1990–2020, w procentach dla poszczególnych lat)
- lewicowe
- centrowe
- prawicowe
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 1990 - 2020/

Deklarowane poglądy polityczne badanych w wieku od 18 do 24 lat (lata 1990–2020, w procentach dla poszczególnych lat)
- lewicowe
- centrowe
- prawicowe
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 1990 - 2020/

Deklarowane poglądy polityczne badanych w wieku od 18 do 24 lat na tle ogółu (trzymiesięczne centrowane średnie kroczące)
- lewicowe (18-24 lata)
- prawicowe (18-24 lata)
- lewicowe (ogół badanych)
- prawicowe (ogół badanych)
/wykresy wg badań 2010 - 2020/

15.
2021-02-02
Rok 2020 pod znakiem pandemii
 
Data wydania: 2021-02-02

Sygnatura: 6173
Numer publikacji: Nr 15/2021
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: wydarzenie roku, ważne wydarzenia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Które z wydarzeń minionego 2020 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla Polski?
[pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]

- Pandemia, epidemia, COVID-19, koronawirus, lockdown, zaraza, walka z chorobą, szczepionki, dostęp do szczepionek itp.
- Wybory prezydenckie, wybór Dudy, wybór PiS, frekwencja w wyborach, przegrana Trzaskowskiego, wzmocnienie pozycji PiS, Kaczyńskiego, Kontynuacja rządów PiS
- Strajki (strajk) kobiet, młodzieży; łamanie praw kobiet, aborcja, „Wyrok" Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, protesty, pałowanie kobiet. Także: pojawienie się nowych ruchów, przebudzenie młodzieży
- Wszystko, co dotyczy uchwalenie budżetu UE na kolejne lata, a także pieniędzy na walkę ze skutkami pandemii; sprzeciw wobec Unii, udane negocjacje, pieniądze z UE, niezawetowanie budżetu
- Wszystko, co dotyczy stosunków z USA, przegrana Trumpa, zniesienie wiz, zwiększenie kontyngentu amerykańskich żołnierzy w Polsce, zakup samolotów F-16, wybór Bidena
- Zamrożenie gospodarki, kłopoty gospodarcze, spadek koniunktury, bankructwa przedsiębiorców, utrata pracy przez Polaków, wzrost zadłużenia Polski, strajk przedsiębiorców, strajk rolników, zniszczenie gospodarki
- Różne sukcesy rządzących: gospodarka na plus, dobra organizacja polityki zdrowotnej, dobry minister zdrowia. Opanowano pandemię, nie dopuszczono do zapaści gospodarczej, sądy lepiej działają, odzyskanie niepodległości
- Finansowe transfery społeczne: dodatkowe renty, emerytury, 13 emerytura, zasiłki, 500+. Także: dbają o dzieci
- Wydarzenia sportowe: złota piłka Lewandowskiego, sukces Igi Świątek, zwycięstwa skoczków narciarskich, mistrzostwa w lekkiej atletyce
- Wybory, których nie było, nieodbyte, nieudane wybory. Także: afery, fikcyjne respiratory
- Inne negatywne opinie o rządzących: nieudolna polityka zdrowotna, w sensie negatywnym dalsze rządy PiS i koalicjantów, PiS traci poparcie wśród obywateli
- Wydarzenia religijne: utrzymanie chrześcijaństwa, beatyfikacja Wyszyńskiego, 100 rocznica urodzin Jana Pawła II, walka z Kościołem
- Postępująca degradacja praworządności, łamanie Konstytucji, upolitycznienie środków przekazu, zawłaszczenie TVP przez PiS, przejęcie przez PiS Trybunału Konstytucyjnego
- Inwestycje rządowe: przekop Mierzei Wiślanej, budowa infrastruktury kolejowej
- Pogarszająca się pozycja (wizerunek) Polski w UE, awantura z UE
- Inne kwestie: walka Konfederacji o lepszą przyszłość, wypadki samochodowe, koniec roku
- Nie było takiego, żadne
- Inne odpowiedzi
- Nie wiem, nie pamiętam
/tabela/

Które z wydarzeń minionego 2020 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla świata? [pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]

- Pandemia, epidemia, COVID-19, koronawirus, lockdown, zaraza itp.
- Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, wybór Bidena, przegrana Trumpa, wybór kobiety na wiceprezydenta, Ameryka
- Wynalezienie szczepionki na COVID-19, uruchomienie produkcji szczepionki, prace na szczepionką, walka z koronawirusem
- Konflikty na świecie, wybory na Białorusi, protesty na Białorusi, łamanie praw człowieka, Ukraina, sprawa Nawalnego, kryzys uchodźczy
- Brexit, wyjście Wielkiej Brytanii z UE
- Wojska USA w Polsce, współpraca (ogólnie), współpraca militarna, zniesienie wiz
- Podpisanie budżetu UE, fundusze dla Polski i Węgier, bycie w UE
- Inne dotyczące USA: atak na Kapitol, Senat, wstrzymanie/sankcje na rurociąg Nord Stream 2
- Aborcja na życzenia w Argentynie, strajk kobiet, protesty, aborcja
- Wydarzenia sportowe, złota piłka Lewandowskiego, sukces Igi Świątek
- Ocieplenie klimatu, zmiany klimatyczne
- Wydarzenia naukowe, test rakiety Starship SpaceX, rakiety Muska
- Nie było takiego
- Nie wiem, nie pamiętam
- Odmowa odpowiedzi
/tabela/

14.
2021-02-01
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2020 roku
 
Data wydania: 2021-02-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6172
Numer publikacji: Nr 14/2021
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: kino, teatr, książka, życie kulturalne, czas wolny, życie towarzyskie, wyjazdy, finanse, życie codzienne, pożyczki, dobroczynność, wolontariat, działalność charytatywna, impreza sportowa, strajk, praca za granicą, aktywność obywatelska, internet
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy w minionym roku:
* korzystał(a) Pan(i) z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową
* przekazał(a) Pan(i) pieniądze na cele dobroczynne
* przeczytał(a) Pan(i) książkę dla przyjemności
* urządził(a) Pan(i) przyjęcie dla grona przyjaciół, znajomych
* był(a) Pan(i) z rodziną lub przyjaciółmi w restauracji
* kupił(a) Pan(i) coś atrakcyjnego, nieplanowanego
* przekazał(a) Pan(i) rzeczy, np. ubrania, książki, na cele dobroczynne
* wyjeżdżał(a) Pan(i) na wypoczynek
* był(a) Pan(i) w kinie
* był(a) Pan(i) za granicą
* był(a) Pan(i) na imprezie sportowej
* był(a) Pan(i) na wystawie, w galerii, w muzeum
* grał(a) Pan(i) w gry liczbowe Totalizatora Sportowego
* przeznaczył(a) Pan(i) własną pracę, usługi na cele dobroczynne
* był(a) Pan(i) na koncercie
* zaciągnął(ęła) Pan(i) kredyt lub pożyczkę w banku lub innej instytucji finansowej
* był(a) Pan(i) w teatrze
* pożyczył(a) Pan(i) pieniądze od znajomych
* uczestniczył(a) Pan(i) w strajku lub demonstracji
* pracował(a) Pan(i) za granicą
* pracował(a) Pan(i) jako wolontariusz(ka)
- Tak, wiele razy
- Tak, kilka razy
- Tak, tylko raz
- Nie
/tabela, w tym: ogółem odpowiedzi twierdzące oraz różnica odpowiedzi twierdzących w porównaniu z rokiem 2019/

UDZIAŁ W KULTURZE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Pójście do kina /wg badań ‘87 - ‘20/
- Pójście na koncert /wg badań ‘11 - ‘20/
- Pójście na wystawę, do galerii, muzeum /wg badań ‘11 - ‘20/
- Pójście do teatru /wg badań ‘87 - ‘20/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

CZAS WOLNY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Urządzenie przyjęcia dla przyjaciół, znajomych /wg badań ‘87 - ‘20/
- Pójście z rodziną do restauracji /wg badań ‘87 - ‘20/
- Przeczytanie książki dla przyjemności /wg badań ‘88 - ‘20/
- Korzystanie z internetu w celach pozazawodowych /wg badań ‘06 - ‘20/
- Pójście na imprezę sportową /wg badań ‘87 - ‘20/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe; bez pytania o imprezę sportową/

WYJAZDY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Wyjazd na wypoczynek /wg badań ‘06 - ‘20/
- Wyjazd za granicę /wg badań ‘93 - ‘20/ oraz /tabela aneksowa/
- Praca za granicą /wg badań ‘96 - ‘20/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Przekazanie pieniędzy na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘20/
- Przekazanie rzeczy, np. ubrań, książek, na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘20/
- Przeznaczenie własnej pracy, usług na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘20/ oraz / tabela aneksowa/
- Praca w charakterze wolontariusza /wg badań ‘06 - ‘20/
- Udział w strajku lub demonstracji /wg badań ‘87 - ‘20/ oraz /tabela aneksowa/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

FINANSE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Kupno czegoś atrakcyjnego, nieplanowanego /wg badań ‘96 - ‘20/
- Gra w gry liczbowe Totalizatora Sportowego /wg badań ‘06 - ‘20/ oraz /tabela aneksowa/
- Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w instytucji finansowej /wg badań ‘07 - ‘20/
- Pożyczenie pieniędzy od znajomych /wg badań ‘87 - ‘20/ oraz /tabela aneksowa
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

13.
2021-01-29
Nastroje społeczne w styczniu
 
Data wydania: 2021-01-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6171
Numer publikacji: Nr 13/2021
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Nastroje, Gospodarka, Polityka
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2021/ oraz /tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2021/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/wykres wg terminów badań IV 1987 – I 2021/ oraz/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

12.
2021-01-28
Stosunek do rządu w styczniu
 
Data wydania: 2021-01-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6170
Numer publikacji: Nr 12/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki, polityka gospodarcza, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - I 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - I 2021 Mateusz Morawiecki/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

11.
2021-01-26
Zaufanie do polityków w styczniu
 
Data wydania: 2021-01-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6169
Numer publikacji: Nr 11/2021
Liczba stron: 27
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Szymon Hołownia
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Paweł Kukiz
- Jarosław Kaczyński
- Adam Niedzielski
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Gowin
- Elżbieta Witek
- Krzysztof Bosak
- Tomasz Grodzki
- Piotr Gliński
- Borys Budka
- Michał Dworczyk
- Jacek Sasin
- Włodzimierz Czarzasty
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w styczniu 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań XII 2020, I 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

10.
2021-01-25
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
 
Data wydania: 2021-01-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6168
Numer publikacji: Nr 10/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Nastroje, Praca
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, zagrożenie bezrobociem, bezpieczeństwo zatrudnienia, sytuacja w zakładzie pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg badań I 1992 - I 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań XI 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/


Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań XI 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/wykres wg badań I 1992 - I 2021/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2019 - I 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - I 2021: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
/wykres wg badań X 2001 - I 2021/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

9.
2021-01-22
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w styczniu
 
Data wydania: 2021-01-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6167
Numer publikacji: Nr 9/2021
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Zdrowie; choroba
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: koronawirus, obawy, epidemia, ograniczenia, restrykcje, rząd, Mateusz Morawiecki, tarcza antykryzysowa, pakiet pomocowy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III - XII 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI - XII 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa a obawa przed zarażeniem - tabela

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII - XII 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji a obawa przed zarażeniem - tabela

OCENA WSPARCIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI - XII 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

8.
2021-01-21
Wzrost zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19
 
Data wydania: 2021-01-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6166
Numer publikacji: Nr 8/2021
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, koronawirus, COVID-19, epidemia, zdrowie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Trudno powiedzieć
/wykres: porównanie wyników I 2021 z XI 2020/ oraz /tabele aneksowe: odpowiedzi zrekodowane i niezrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

[Pytanie zadane badanym, którzy nie chcieliby się zaszczepić przeciw COVID-19]
Dlaczego nie chciał(a)by się Pan(i) zaszczepić przeciw COVID-19? Z poniższej listy proszę wybrać maksymalnie dwa najważniejsze powody
- Obawiam się skutków ubocznych, jakie może wywołać nowa szczepionka
- Obawiam się, że szczepionka nie będzie skutecznie chronić przed zachorowaniem
- W ogóle unikam szczepień
- Już chorował(a)em na COVID-19
- Uważam, że COVID-19 nie jest groźną chorobą
- Obawiam się, że szczepionka może być za droga dla mnie [tylko w XI 2020]
- Z innych powodów
/wykres wg terminów badań XI 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

7.
2021-01-20
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, policji i Kościoła
 
Data wydania: 2021-01-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6165
Numer publikacji: Nr 7/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda, TK -Trybunał Konstytucyjny, Kościół, Kościół rzymskokatolicki
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2021

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta: wykres wg terminów badań II 1998 - I 2021 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego - wykres wg terminów badań XII 2002 - I 2021

Tabela - oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Oceny działalności policji
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2012 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności policji - wykres wg terminów badań XII 1997 – I 2021

Tabela - oceny działalności policji wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań IX 2014 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/
Zmiany ocen działalności Kościoła rzymskokatolickiego
-Aprobata
-Dezaprobata
/wykres wg terminów badań I 1989 – XII 1997

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego - wykres wg terminów badań II 1998 – I 2021

Tabela - oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

6.
2021-01-15
Preferencje partyjne w styczniu
 
Data wydania: 2021-01-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6164
Numer publikacji: Nr 6/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, hipotetyczne wybory parlamentarne, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
/wykres wg terminów badań XII 2020, I 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników VII 2020 - I 2021 z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

5.
2021-01-13
Zadowolenie z życia
 
Data wydania: 2021-01-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6163
Numer publikacji: Nr 5/2021
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Życie codzienne
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: zadowolenie z życia, dzieci, małżeństwo, satysfakcja, zdrowie, materialne warunki życia, praca zawodowa, dochody, przyjaciele, wykształcenie, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
- Nie dotyczy
/wykresy/ oraz /tabela wg stopnia zadowolenia/ oraz /tabele aneksowe/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych /XII 2008 - XII 2020/
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji /XII 2008 - XII 2020/
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość /XII 2007 - XII 2020/
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
/Tabela - odsetki badanych zadowolonych z poszczególnych dziedzin życia wg badań XI 1994 - XII 2020/ oraz /wykresy wg badań XI 1994 - XII 2020 i odpowiedzi: zadowolony, średnio zadowolony, niezadowolony/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
/wykres wg badań XI 1994 - XII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Bardzo zadowolony(a)
- Raczej zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Raczej niezadowolony(a)
- Bardzo niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań 1994 - 2020/

Tabela - wpływ zadowolenia z poszczególnych aspektów życia na ogólne zadowolenie z całego życia (współczynniki korelacji rang Spearmana)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

4.
2021-01-12
Roczny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2021-01-12

Sygnatura: 6162
Numer publikacji: Nr 4/2021
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje, Gospodarka
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
(...)
202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: nastroje, gospodarka, polityka, poziom życia, zakład pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2020/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2020/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2020/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Sytuacja w zakładach pracy respondentów
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2020/

3.
2021-01-08
Prognozy na rok 2021
 
Data wydania: 2021-01-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6161
Numer publikacji: Nr 3/2021
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: prognozy, sfera prywatna, sfera publiczna, ocena roku
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

DLA SIEBIE I RODZINY

Jaki będzie 2021 rok:
* dla Pana(i) osobiście
* dla Pana(i) rodziny
- O wiele lepszy niż rok 2020
- Lepszy niż rok 2020
- Nieco lepszy niż rok 2020
- Taki sam jak rok 2020
- Nieco gorszy niż rok 2020
- Gorszy niż rok 2020
- Trudno powiedzieć
/wykresy/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) osobiście?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok: 1991 - 2021/ oraz /tabela aneksowa dla roku 2021/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) rodziny?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok: 1991 - 2021/ oraz /tabela aneksowa dla roku 2021/

DLA ZAKŁADU PRACY

Jaki będzie 2021 rok dla Pana(i) zakładu pracy?
[Odpowiedzi osób aktywnych zawodowo]
- O wiele lepszy niż rok 2020
- Lepszy niż rok 2020
- Nieco lepszy niż rok 2020
- Taki sam jak rok 2020
- Nieco gorszy niż rok 2020
- Gorszy niż rok 2020
- Dużo gorszy niż rok 2020
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) zakładu pracy?
[Odpowiedzi osób aktywnych zawodowo; odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok: 1991 - 2021/ oraz /tabela aneksowa dla roku 2021/

DLA POLSKI

Jaki będzie 2021 rok dla Polski?
- O wiele lepszy niż rok 2020
- Lepszy niż rok 2020
- Nieco lepszy niż rok 2020
- Taki sam jak rok 2020
- Nieco gorszy niż rok 2020
- Gorszy niż rok 2020
- Dużo gorszy niż rok 2020
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Polski?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok: 1986 - 2021/ oraz /tabela wg stosunku do rządu Mateusza Morawieckiego/ oraz /tabela aneksowa dla roku 2021/

DLA ŚWIATA

Jaki będzie 2021 rok dla świata?
- O wiele lepszy niż rok 2020
- Lepszy niż rok 2020
- Nieco lepszy niż rok 2020
- Taki sam jak rok 2020
- Nieco gorszy niż rok 2020
- Gorszy niż rok 2020
- Dużo gorszy niż rok 2020
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jaki będzie nadchodzący rok dla świata?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok: 1991 - 2021/ oraz /tabela aneksowa dla roku 2021/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

2.
2021-01-07
Polityk roku 2020 w Polsce i na świecie
 
Data wydania: 2021-01-07

Sygnatura: 6160
Numer publikacji: Nr 2/2021
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: polityk roku, politycy zagraniczni, Mateusz Morawiecki, Donald Trump, Polska, świat
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POLITYK ROKU W POLSCE

Któremu z polskich polityków należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2020? Chodzi o człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju, społeczeństwa, ludzi takich jak Pan(i).
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Mateusz Morawiecki
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Rafał Trzaskowski
- Jarosław Kaczyński
- Tomasz Grodzki
- Donald Tusk
- Zbigniew Ziobro
- Krzysztof Bosak
- Łukasz Szumowski
- Jan Krzysztof Ardanowski
- Grzegorz Braun
- Inni politycy (34 nazwiska)
- Nie ma takiego, żaden nie zasłużył, nikt się specjalnie nie wyróżnił
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 1993 - 2020/

POLITYK ROKU 2020 NA ŚWIECIE

Któremu z zagranicznych polityków, działających na arenie światowej, należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2019?
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Donald Trump
- Angela Merkel
- Joe Biden
- Victor Orbán
- Donald Tusk
- Ursula von der Leyen
- Barack Obama
- Władimir Putin
- Emmanuel Macron
- Justin Trudeau
- Inni politycy – łącznie
- Nie ma takiego
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 2002 - 2020/

1.
2021-01-05
Samopoczucie Polaków w roku 2020
 
Data wydania: 2021-01-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6159
Numer publikacji: Nr 1/2021
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Nastroje
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: kondycja psychiczna, samopoczucie, nastroje środowiskowe
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

WŁASNE SAMOPOCZUCIE

Jak często w ciągu mijającego roku doznawał(a) Pan(i) następujących uczuć?

* Był(a) Pan(i) zadowolony(a), bo coś się udało, powiodło się w życiu
* Był(a) Pan(i) dumny(a) ze swoich osiągnięć
* Czuł(a) Pan(i) pewność, że wszystko układa się dobrze
* Był(a) Pan(i) szczególnie czymś zaciekawiony(a), zainteresowany(a), podekscytowany(a)
* Czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę
* Był(a) Pan(i) zdenerwowany(a), rozdrażniony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) zniechęcony(a), znużony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) bezradny(a)
* Czuł(a) się Pan(i) nieszczęśliwy(a), był(a) Pan(i) w depresji
* Ogarniała Pana(ią) wściekłość, miał(a) Pan(i) ochotę wszystko rozwalić
* Myślał(a) Pan(i) o popełnieniu samobójstwa
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela/ oraz /tabela: zsumowane odpowiedzi "bardzo często" i "często" w latach 1990 - 2020/ oraz /tabele aneksowe: bardzo często lub często; rzadko, prawie wcale lub wcale/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- zadowolenia, że coś się w życiu udało
- dumy z własnych osiągnięć
- pewności, że wszystko układa się dobrze
- zaciekawienia, podekscytowania
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2020/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- poczucia lekceważenia przez władzę
- zniechęcenia, znużenia
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- zdenerwowania, rozdrażnienia
- bezradności
- wściekłości
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2020/

Wykres - Samopoczucie Polaków w latach 1988-2020 na osi: dyskomfort psychiczny - komfort psychiczny

Tabela - Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania wymienionych uczuć wśród badanych oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako: złe, średnie, dobre

Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania:
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- bezradności
- zniechęcenia, znużenia
/tabela - deklaracje osób w wieku 18-24 lata w latach 2000 - 2020/

Jak często w ciągu mijającego roku czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę?
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela wg w potencjalnych elektoratów partyjnych/

NASTROJE W OTOCZENIU BADANYCH

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania? Które z następujących określeń najlepiej to oddaje?
- Pewne odprężenie i zadowolenie, że jest trochę lepiej
- Ogólne odprężenie i zadowolenie, wiara, że będzie lepiej
- Lęk, obawa, co przyniesie przyszłość, niepewność jutra
- Ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę
- Apatia, rezygnacja, pogodzenie się z losem
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 1988 - XII 2020/

Oceny nastrojów środowiskowych
- Pozytywne
- Negatywne
/wykresy wg terminów badań XII 1999 - XII 2020/

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania?
- Pozytywne oceny
- Negatywne oceny
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze