UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
KOMUNIKATY Z BADAŃ CBOS  |  CBOS NEWS  |  OPINIE I DIAGNOZY  |  POLISH PUBLIC OPINION  |  KSIĄŻKI  |  PRENUMERATA  | 

KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS

2021

Lp.
Data
wydania
Tytuł
 
28.
2021-03-03
Poglądy polityczne młodych Polaków a płeć i miejsce zamieszkania
 
Data wydania: 2021-03-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6186
Numer publikacji: Nr 28/2021
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Młodzież, Polityka
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: T019: Aktualne wydarzenia (12)
(...)
202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: zainteresowanie polityką, poglądy polityczne, młodzież, kobiety, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

RÓŻNICE POGLĄDÓW POLITYCZNYCH A PŁEĆ
Deklarowane poglądy polityczne kobiet i mężczyzn w wieku 18-24 lata
- Lewicowe
- Centrowe
- Prawicowe
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Zmiany w odsetkach deklaracji poglądów lewicowych i prawicowych wśród młodych kobiet i mężczyzn od 1990 do 2020 roku
- Kobiety w wieku 18-24 lata o poglądach lewicowych
- Mężczyźni w wieku 18-24 lata o poglądach lewicowych
- Kobiety w wieku 18-24 lata o poglądach prawicowych
- Mężczyźni w wieku 18-24 lata o poglądach prawicowych
/wykres wg badań 1990-2020/

RÓŻNICE POGLĄDÓW POLITYCZNYCH A WIELKOŚĆ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
Deklarowane poglądy polityczne osób w wieku18–24 lata a miejsce zamieszkania
- Lewicowe
- Centrowe
- Prawicowe
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres wg miejsca zamieszkania i wg badań 2015-2020/

RÓŻNICE POGLĄDÓW POLITYCZNYCH A PŁEĆ I WIELKOŚĆ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
Deklarowane poglądy polityczne osób w wieku 18–24 lata a płeć i miejsce zamieszkania
- Lewicowe
- Centrowe
- Prawicowe
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres wg płci, miejsca zamieszkania, badań 2015 i 2020/

 
27.
2021-02-25
Zaufanie do polityków w lutym
 
Data wydania: 2021-02-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6185
Numer publikacji: Nr 27/2021
Liczba stron: 31
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Szymon Hołownia
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Kaczyński
- Adam Niedzielski
- Paweł Kukiz
- Elżbieta Witek
- Krzysztof Bosak
- Jarosław Gowin
- Piotr Gliński
- Tomasz Grodzki
- Jacek Sasin
- Borys Budka
- Michał Dworczyk
- Włodzimierz Czarzasty
- Przemysław Czarnek
- Marlena Maląg
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w lutym 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań I 2021, II 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
26.
2021-02-24
Nastroje społeczne w lutym
 
Data wydania: 2021-02-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6184
Numer publikacji: Nr 26/2021
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Nastroje, Gospodarka, Polityka
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – II 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 – II 2021/ oraz /tabela wg terminów badań II 2020 – I I2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/


Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/wykres wg terminów badań IV 1987 – II 2021/ oraz/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – II 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
25.
2021-02-23
Szczepienia przeciw COVID-19 - decyzje i oceny
 
Data wydania: 2021-02-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6183
Numer publikacji: Nr 25/2021
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, senior, koronawirus, COVID-19, epidemia, zdrowie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XI 2020 - II 2021 / oraz /tabela wg wieku/ oraz/tabele aneksowe: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

ZAPISY NA SZCZEPIENIA – DOŚWIADCZENIA RESPONDENTÓW

Czy próbował(a) Pan(i) zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19? [odpowiedzi seniorów 70+, którzy chcą się zaszczepić]
- Tak, ale nie mam jeszcze wyznaczonego terminu
- Tak i mam już wyznaczony termin
- Nie, jeszcze nie próbowałe(a)m
/wykres/
W jaki sposób rejestrował(a) się Pan(i) na szczepienie? Proszę podać wszystkie sposoby, których Pan(i) próbował(a) [odpowiedzi seniorów 70+, którzy chcą się zaszczepić (bądź już się zaszczepili) i próbowali się zarejestrować]
- Kontakt ze swoja przychodnią
- Ogólnopolska infolinia 989
- Kontakt z inna przychodnią, punktem szczepień
- Formularz elektroniczny dostępny na pacjent.gov.pl
- SMS o treści SzczepimySie na numer 664 908 556
/wykres/

Czy ktoś Panu(i) w tym pomagał? [odpowiedzi seniorów 70+, którzy chcą się zaszczepić (bądź już się zaszczepili) i próbowali się zarejestrować]
- Tak
- Nie
/wykres/oraz/ tabela wg wieku/

Czy zgłosił(a) Pan(i) chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19? [osoby poniże 70 roku życia, które zadeklarowały chęć zaszczepienia się]
- Tak
- Nie
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ

Jak, ogólnie rzecz biorąc, Pan(i) ocenia organizację szczepień przeciw COVID-19?
- Raczej dobrze
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/oraz tabela aneksowa/

Tabela - zależność oceny organizacji szczepień przeciw COVID-19 od faktu czy respondent oczekuje na termin szczepienia , czy został zaszczepiony lub ma wyznaczony termin (odpowiedzi badanych 70+)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
24.
2021-02-22
Zawiedzione nadzieje, czyli PO–PiS 20 lat później
 
Data wydania: 2021-02-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6182
Numer publikacji: Nr 24/2021
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Partie polityczne
Autorzy: Mirosława Grabowska
Badania: 200001: Aktualne problemy i wydarzenia (116)
(...)
202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: PO RP - Platforma Obywatelska, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, elektorat, SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Tabela - wyniki wybranych partii w kolejnych wyborach do Sejmu w latach: 2001, 2005, 2007, 2011, 2015, 2019 (procent zdobytych głosów)

AFERA RYWINA

Tabela - deklarowane poparcie dla SLD, PO, PiS wg terminów badań I 2000 - XII 2020

ZAWIEDZIONE NADZIEJE I ZAJADŁA RYWALIZACJA

DLACZEGO? MECHANIKA SYSTEMU PARTYJNEGO I HISTORIA

Praktykujący regularnie i niepraktykujący w elektoratach PiS, PO oraz SLD
- Praktykujący regularnie w elektoracie PiS
- Niepraktykujący w elektoracie PiS
- Praktykujący regularnie w elektoracie PO
- Niepraktykujący w elektoracie PO
- Praktykujący regularnie w elektoracie SLD
- Niepraktykujący w elektoracie SLD
/wykres: dane z badań zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020/

Deklarowane poglądy polityczne elektoratów PiS i PO oraz SLD
- PiS - lewica
- PiS - prawica
- PO - lewica
- PO - prawica
- SLD - lewica
- SLD - prawica
/wykres: dane z badań zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020/

Wykres - deklarowane poglądy polityczne elektoratów PiS, PO oraz SLD – średnie na skali lewica–prawica zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020

IDEE I POLITYKA A STRUKTURA SPOŁECZNA

Udział najmłodszych (18–24 lata) i starszych (55+) w elektoratach PiS, PO oraz SLD
- PiS – 18-24 lata
- PiS – 55+
- PO – 18-24 lata
- PO – 55+
- SLD – 18-24 lata
- SLD – 55+
/wykres: dane z badań zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020/

Udział mieszkańców wsi i największych miast w elektoratach PiS, PO oraz SLD
- PiS – wieś
- PiS – miasta powyżej 500 tys. ludności
- PO – wieś
- PO – miasta powyżej 500 tys. ludności
- SLD – wieś
- SLD – miasta powyżej 500 tys. ludności
/wykres: dane z badań zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020/

Udział osób z wykształceniem wyższym oraz podstawowym i zawodowym w elektoratach PiS, PO oraz SLD
- PiS – podstawowe lub zasadnicze zawodowe
- PiS – wyższe
- PO – podstawowe lub zasadnicze zawodowe
- PO – wyższe
- SLD – podstawowe lub zasadnicze zawodowe
- SLD – wyższe
/wykres: dane z badań zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020/

Wybrane kategorie zawodowe i społeczne w elektoratach PiS, PO oraz SLD
- Dyrektorzy, prezesi i kadra kierownicza przedsiębiorstw, instytucji oraz administracji państwowej i samorządowej
- Zawody twórcze i specjaliści z wyższym wykształceniem, inżynierowie, lekarze, prawnicy, nauczyciele
- Robotnicy wykwalifikowani i brygadziści zatrudnieni poza rolnictwem i leśnictwem
- Rolnicy indywidualni i pomagający im członkowie rodzin
- Właściciele i współwłaściciele prywatnych firm, zakładów, sklepów, punktów sprzedaży oraz ajenci i inne osoby prowadzące działalność gospodarczą poza rolnictwem
- Uczniowie i studenci
- Emeryci
/tabela wg badań 2001, 2020/

CO DALEJ?

 
23.
2021-02-19
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lutego
 
Data wydania: 2021-02-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6181
Numer publikacji: Nr 23/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Nastroje, Praca
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: sytuacja na rynku pracy, lokalny rynek pracy, sytuacja w zakładzie pracy, zagrożenie bezrobociem, bezpieczeństwo zatrudnienia, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg badań I 1992 - II 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań I 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/wykres wg badań I 1992 - II 2021/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2020 - II 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - II 2021: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
/wykres wg badań X 2001 - II 2021/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
22.
2021-02-18
Stosunek do rządu w lutym
 
Data wydania: 2021-02-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6180
Numer publikacji: Nr 22/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki, ocena działalności, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - II 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - II 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - II 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - II 2021 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
21.
2021-02-17
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w lutym
 
Data wydania: 2021-02-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6179
Numer publikacji: Nr 21/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Zdrowie; choroba
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: koronawirus, epidemia, obawy, rząd, Mateusz Morawiecki, ograniczenia, restrykcje, tarcza antykryzysowa, pakiet pomocowy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa a ocena organizacji szczepień przeciw COVID-19 - tabela

POSTRZEGANIE OGRANICZEŃ I RESTRYKCJI

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji a opinie na temat działań rządu w celu zwalczenia epidemii - tabela

OCENA WSPARCIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena działań rządu mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców a opinie na temat działań rządu w celu zwalczenia epidemii - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
20.
2021-02-16
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2021-02-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6178
Numer publikacji: Nr 20/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2019 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2019 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2021

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2019 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta: wykres wg terminów badań II 1998 - II 2021 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
19.
2021-02-15
Edukacja zdalna - doświadczenia i oceny
 
Data wydania: 2021-02-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6177
Numer publikacji: Nr 19/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Edukacja; nauka; oświata
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: edukacja zdalna, nauka zdalna, szkoła, internet, trudności, problemy, konsekwencje, uczeń, uczniowie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

EDUKACJA ZDALNA – DOŚWIADCZENIA

W jaki sposób odbywała się edukacja zdalna?
- Większość lekcji odbywała się w postaci wideospotkań z nauczycielami
- Większość lekcji przesyłana była w postaci materiałów, zadań do samodzielnego wykonania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg rodzaju szkoły i poziomu edukacji dziecka/

Czy podczas nauki zdalnej dziecko potrzebowało pomocy czy też radziło sobie samodzielnie?
- Dziecko radziło sobie samodzielnie
- Wymagało niewielkiej pomocy
- Wymagało dużej pomocy
- Trudno powiedzieć
/wykres/oraz/tabela wg poziomu edukacji dziecka i sposobu odbywania się edukacji zdalnej/

TRUDNOŚCI PODCZAS EDUKACJI ZDALNEJ

Czy Pana(i) dziecko/dzieci podczas edukacji zdalnej miało/miały któreś z następujących trudności? Proszę wskazać wszystkie występujące trudności
- Problemy z łączem internetowym
- Trudności w obsłudze komputera, programów komputerowych
- Konieczność współdzielenia komputera z innymi domownikami
- Brak komputera w gospodarstwie domowym
- Brak odpowiedniego miejsca, przestrzeni do nauki
- Żadne z powyższych trudności nie wystąpiły
/wykres/ oraz/ tabele wg miejsca zamieszkania, dochodu na osobę, wykształcenia rodziców i poziomu edukacji dziecka

OCENA JAKOŚCI NAUCZANIA
Czy, Pana(i) zdaniem, jesienią szkoły radziły sobie z nauką zdalną lepiej czy gorzej niż wiosną?
- Jesienią radziły sobie lepiej
- Jesienią i wiosna radziły sobie porównywalnie
- Jesienią radziły sobie gorzej
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak ogólnie ocenia Pan(i) jakość zdalnego nauczania?
- Jest zdecydowanie gorsza od jakości nauki stacjonarnej
- Jest trochę gorsza od jakości nauki stacjonarnej
- Jest porównywalna z jakością nauki stacjonarnej
- Jest zdecydowanie lepsza od jakości nauki stacjonarnej
- Jest trochę lepsza od jakości nauki stacjonarnej
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak ogólnie ocenia Pan(i) jakość zdalnego nauczania?
- Jest lepsza bądź porównywalna z jakością nauki stacjonarnej
- Jest trochę gorsza od jakości nauki stacjonarnej
- Jest zdecydowanie gorsza od jakości nauki stacjonarnej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg wykształcenia, dochodów na jedną osobę i poziomu edukacji dziecka/

POSTRZEGANE KONSEKWENCJE NAUKI ZDALNEJ

Czy w oparciu o własne doświadczenia, dostrzega Pan(i) jakieś problemy wynikające z nauki zdalnej i nieuczęszczania dzieci do szkoły? Proszę wskazać wszystkie występujące trudności
- Brak kontaktów, ograniczenie kontaktów z rówieśnikami
- Zbyt duża ilość czasu spędzanego przy komputerze, w internecie
- Brak, za mało aktywności fizycznej
- Obniżenie nastroju, rozdrażnienie, zachowania agresywne, wybuchy złości u dzieci
- Nadmierne zaangażowanie, obciążenie rodziców
- Trudności z nauką, przyswajaniem wiedzy
- Zahamowanie rozwoju, regres w rozwoju, utrata wcześniej nabytych umiejętności
- Niezdrowe nawyki żywieniowe, jedzenie niezdrowych rzeczy przez dzieci
- Pogorszenie relacji w rodzinie
- Nie dostrzegam żadnych problemów
- Inne
- Trudno powiedzieć
/wykres/oraz/tabele wg miejsca zamieszkania, wykształcenia rodziców i poziomu edukacji dziecka

Czy dostrzega Pan(i) jakieś pozytywne konsekwencje zdalnej edukacji?
- Nie
- Tak
- Trudno powiedzieć
/wykres/oraz/tabela wg płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia rodziców/

Jakie pozytywne konsekwencje zdalnej edukacji Pan(i) dostrzega?

Czy dostrzega Pan(i) jakieś pozytywne konsekwencje zdalnej edukacji?
- Rozwój kompetencji informatycznych
- Oszczędności czasowe i finansowe wynikające z pozostawania w domu, braku dojazdów
- Bezpieczeństwo epidemiologiczne, mniej zakażeń
- Więcej czasu spędzanego z dziećmi, lepszy kontakt z dziećmi
- Zadowolenie, że dzieci się uczą, z jakości nauki
- Dzieci są mniej zestresowane, bardziej swobodna nauka
- Rodzice są lepiej poinformowani o tym, co dzieje się w szkole
- Inne

 
18.
2021-02-12
Preferencje partyjne w lutym
 
Data wydania: 2021-02-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6176
Numer publikacji: Nr 18/2021
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
/wykres wg terminów badań I 2021, II 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników VIII 2020 - II 2021 z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela wg: grup wiekowych, poziomu wykształcenia/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
17.
2021-02-12
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2020 roku i plany na rok 2021
 
Data wydania: 2021-02-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6175
Numer publikacji: Nr 17/2021
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje, Turystyka
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: urlop, wakacje, wypoczynek, wyjazdy, wyjazd za granicę
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ILU POLAKÓW WYJECHAŁO NA WYPOCZYNEK W 2020 ROKU

Czy w minionym roku wyjeżdżał(a) Pan(i) w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
- Tak
- Nie
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Korzystanie z wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych a deklarowane obawy przed zarażeniem koronawirusem – tabela

ILE RAZY W CIĄGU ROKU POLACY WYJEŻDŻAJĄ NA WYPOCZYNEK

Liczba deklarowanych co najmniej dwudniowych wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2020
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

ŁĄCZNY CZAS TRWANIA WYPOCZYNKU POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Łączna liczba dni spędzonych na wyjazdach w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2020
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

Ile w sumie dni trwał (lub będzie trwał) Pana(i) tegoroczny wypoczynek poza miejscem zamieszkania?
- Do 7 dni
- Od 8 do 14 dni
- Od 15 do 21 dni
- Od 22 do 30 dni
- Powyżej 30 dni
- Brak danych o liczbie dni
- Średnia liczba dni wypoczynku poza miejscem zamieszkania
/tabela - Deklaracje respondentów, którzy wyjeżdżali na wypoczynek poza miejsce zamieszkania w kolejnych latach: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

DŁUGOŚĆ POJEDYNCZYCH WYJAZDÓW

Długość przeciętnego pojedynczego wyjazdu w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2020
- Średnia
- Modalna
- Mediana
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

Długość wyjazdów wypoczynkowych w latach 2012-2020
- zarówno długie (5 i więcej dni), jak i krótkie podróże (2-4 dni)
- wyłącznie długie podróże (5 i więcej dni)
- Wyłącznie krótkie podróże (2-4 dni)
- Niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

Wyjeżdżający na wypoczynek co najmniej tygodniowy (trwający 7 dni i więcej) oraz krótszy niż tygodniowy (trwający mniej niż 7 dni)
- wyjazdy co najmniej tygodniowe
- wyjazdy trwające krócej niż tydzień
/ wykresy wg lat: 1992-2020/

GDZIE WYPOCZYWALI WYJEŻDŻAJĄCY POLACY

Dokąd Pan(i) wyjeżdżał(a) na wypoczynek? Czy był to lub będzie wypoczynek:
- wyłącznie w kraju
- wyłącznie za granicą
- zarówno w kraju, jak i za granicą
- niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

WYJAZDY KRAJOWE

Gdzie – w jakiej miejscowości, jakim regionie kraju – Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju. Respondenci, którzy odwiedzili poszczególne regiony)
- Odpowiedzi na pytanie otwarte zaklasyfikowane wg województw
- Odpowiedzi niemożliwe do przypisania do konkretnych województw
Morze, Bałtyk – ogólnie
Góry – ogólnie
Nad jeziorami, nad wodą – ogólnie
Beskidy
Centrum Polski – ogólnie
Zachodnia Polska – ogólnie
Południe kraju – ogólnie
Północ kraju - ogólnie
Działka – ogólnie
/tabela wg lat: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

Respondenci wypoczywający w kraju, którzy w 2020 roku odwiedzili poszczególne województwa. Deklarujący co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju - mapka Polski w podziale na województwa

WYJAZDY ZAGRANICZNE

W jakim kraju (jakich krajach) Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek za granicą)
Chorwacja
Niemcy
Grecja
Czechy
Austria
Hiszpania
Słowacja
Włochy
Bułgaria
Belgia
USA
Szwecja
Albania
Malta
Izrael
Litwa
Tajlandia
Francja
Portugalia
Turcja
Sri Lanka
Holandia
Egipt
Łotwa
Estonia
Jordania
Kambodża
Czarnogóra
Wietnam
Wielka Brytania
Mjanma
Gambia
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Dania
Norwegia
Irlandia
Słowenia
/tabela wg lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

POWODY REZYGNACJI Z WYJAZDÓW WYPOCZYNKOWYCH

[Odpowiedzi osób, które deklarowały, że w roku 2020 ani razu nie wyjechały na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania]
Dlaczego nie wyjechał(a) Pan(i) w minionym roku na wypoczynek? Proszę wskazać jedną najważniejszą przyczynę:
- Nie odczuwałe(a)m potrzeby, chęci wyjazdu
- Wypoczywałe(a)m w miejscu zamieszkania
- Nie miałe(a)m Pan(i) pieniędzy na taki wyjazd
- Pandemia COVID-19 (odpowiedź spoza zaprezentowanej listy)
- Nie miałe(a)m możliwości ze względu na wiek lub stan zdrowia
- Miałe(a)m obowiązki domowe
- Miałe(a)m obowiązki służbowe, zawodowe, musiałe(a)m zarabiać pieniądze
- Nie miałe(a)m urlopu, wakacji
- Z innych powodów
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz

Tabela - odpowiedzi wg terminów badań 2014 - 2020

PLANY NA ROK 2021

Czy w tym roku zamierza Pan(i) wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Tak
- Nie
- Jeszcze nie wiem
/wykresy wg terminów badań I 2013, I 2014, I 2015, I 2016, I 2017, I 2018, I 2019, I 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Wyjazdy wypoczynkowe w roku 2020 a plany na rok 2021 – tabela

Plany wypoczynkowe na rok 2021 a deklarowane obawy przed zarażeniem koronawirusem - tabela

[Odpowiedzi respondentów deklarujących zamiar wyjazdu na co najmniej dwudniowy wypoczynek]
Gdzie planuje Pan(i) wypoczywać w tym roku? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Wyłącznie w kraju
- Wyłącznie za granicą
- Częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- Trudno powiedzieć
/wykresy dotyczące lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
16.
2021-02-08
Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne młodych Polaków na tle ogółu badanych
 
Data wydania: 2021-02-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6174
Numer publikacji: Nr 16/2021
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Młodzież, Polityka
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: T019: Aktualne wydarzenia (12)
(...)
202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: zainteresowanie polityką, poglądy polityczne, wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, młodzież
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ

Zainteresowanie polityką wśród ogółu Polaków w latach 1989– 2020 (w procentach dla poszczególnych lat).
Jak określił(a)by Pan(i) swoje zainteresowanie polityką? Czy jest ono:
- bardzo duże - uważnie (szczegółowo) śledzi Pan(i) prawie wszystko, co się dzieje w polityce
- duże dość uważnie śledzi Pan(i) to, co się dzieje w polityce
- średnie - śledzi Pan(i) jedynie główne wydarzenia
- nikłe, niewielkie - często umykają Pana(i) uwadze nawet ważne wydarzenia
- żadne - praktycznie Pana(ią) to nie interesuje
/wykres wg badań 1989- 2020/

Zainteresowanie polityką wśród młodych Polaków w wieku od 18 do 24 lat w latach 1989–2020
(w procentach dla poszczególnych lat) – wykres
Deklaracje udziału w wyborach do Sejmu i Senatu – ogół Polaków (lata 1989–2020, w procentach dla poszczególnych lat)
- Na pewno wezmę w nich udział
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział
- Na pewno nie wezmę w nich udziału
/wykres wg badań 1989- 2020/
Deklaracje udziału w wyborach do Sejmu i Senatu – Polacy w wieku od 18 do 24 lat na tle ogółu badanych (lata 1989–2020, w procentach dla poszczególnych lat)
- Na pewno wezmę w nich udział (18-24 lata)
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział (18-24 lata)
- Na pewno nie wezmę w nich udziału (18-24 lata)
- Na pewno wezmę w nich udział (ogół badanych)
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział (ogół badanych)
- Na pewno nie wezmę w nich udziału (ogół badanych)
/wykresy wg badań 1989- 2020/

POGLĄDY POLITYCZNE

Deklarowane poglądy polityczne ogółu Polaków (lata 1990–2020, w procentach dla poszczególnych lat)
- lewicowe
- centrowe
- prawicowe
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 1990- 2020/

Deklarowane poglądy polityczne badanych w wieku od 18 do 24 lat (lata 1990–2020, w procentach dla poszczególnych lat)
- lewicowe
- centrowe
- prawicowe
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 1990- 2020/
Deklarowane poglądy polityczne badanych w wieku od 18 do 24 lat na tle ogółu (trzymiesięczne centrowane średnie kroczące)
- lewicowe (18-24 lata)
- prawicowe (18-24 lata)
- lewicowe (ogół badanych)
- prawicowe (ogół badanych)
/wykresy wg badań 2010- 2020/

 
15.
2021-02-02
Rok 2020 pod znakiem pandemii
 
Data wydania: 2021-02-02

Sygnatura: 6173
Numer publikacji: Nr 15/2021
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: wydarzenie roku, ważne wydarzenia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Które z wydarzeń minionego 2020 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla Polski?
[pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]

- Pandemia, epidemia, COVID-19, koronawirus, lockdown, zaraza, walka z chorobą, szczepionki, dostęp do szczepionek itp.
- Wybory prezydenckie, wybór Dudy, wybór PiS, frekwencja w wyborach, przegrana Trzaskowskiego, wzmocnienie pozycji PiS, Kaczyńskiego, Kontynuacja rządów PiS
- Strajki (strajk) kobiet, młodzieży; łamanie praw kobiet, aborcja, „Wyrok" Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, protesty, pałowanie kobiet. Także: pojawienie się nowych ruchów, przebudzenie młodzieży
- Wszystko, co dotyczy uchwalenie budżetu UE na kolejne lata, a także pieniędzy na walkę ze skutkami pandemii; sprzeciw wobec Unii, udane negocjacje, pieniądze z UE, niezawetowanie budżetu
- Wszystko, co dotyczy stosunków z USA, przegrana Trumpa, zniesienie wiz, zwiększenie kontyngentu amerykańskich żołnierzy w Polsce, zakup samolotów F-16, wybór Bidena
- Zamrożenie gospodarki, kłopoty gospodarcze, spadek koniunktury, bankructwa przedsiębiorców, utrata pracy przez Polaków, wzrost zadłużenia Polski, strajk przedsiębiorców, strajk rolników, zniszczenie gospodarki
- Różne sukcesy rządzących: gospodarka na plus, dobra organizacja polityki zdrowotnej, dobry minister zdrowia. Opanowano pandemię, nie dopuszczono do zapaści gospodarczej, sądy lepiej działają, odzyskanie niepodległości
- Finansowe transfery społeczne: dodatkowe renty, emerytury, 13 emerytura, zasiłki, 500+. Także: dbają o dzieci
- Wydarzenia sportowe: złota piłka Lewandowskiego, sukces Igi Świątek, zwycięstwa skoczków narciarskich, mistrzostwa w lekkiej atletyce
- Wybory, których nie było, nieodbyte, nieudane wybory. Także: afery, fikcyjne respiratory
- Inne negatywne opinie o rządzących: nieudolna polityka zdrowotna, w sensie negatywnym dalsze rządy PiS i koalicjantów, PiS traci poparcie wśród obywateli
- Wydarzenia religijne: utrzymanie chrześcijaństwa, beatyfikacja Wyszyńskiego, 100 rocznica urodzin Jana Pawła II, walka z Kościołem
- Postępująca degradacja praworządności, łamanie Konstytucji, upolitycznienie środków przekazu, zawłaszczenie TVP przez PiS, przejęcie przez PiS Trybunału Konstytucyjnego
- Inwestycje rządowe: przekop Mierzei Wiślanej, budowa infrastruktury kolejowej
- Pogarszająca się pozycja (wizerunek) Polski w UE, awantura z UE
- Inne kwestie: walka Konfederacji o lepszą przyszłość, wypadki samochodowe, koniec roku
- Nie było takiego, żadne
- Inne odpowiedzi
- Nie wiem, nie pamiętam
/tabela/

Które z wydarzeń minionego 2020 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla świata? [pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]

- Pandemia, epidemia, COVID-19, koronawirus, lockdown, zaraza itp.
- Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, wybór Bidena, przegrana Trumpa, wybór kobiety na wiceprezydenta, Ameryka
- Wynalezienie szczepionki na COVID-19, uruchomienie produkcji szczepionki, prace na szczepionką, walka z koronawirusem
- Konflikty na świecie, wybory na Białorusi, protesty na Białorusi, łamanie praw człowieka, Ukraina, sprawa Nawalnego, kryzys uchodźczy
- Brexit, wyjście Wielkiej Brytanii z UE
- Wojska USA w Polsce, współpraca (ogólnie), współpraca militarna, zniesienie wiz
- Podpisanie budżetu UE, fundusze dla Polski i Węgier, bycie w UE
- Inne dotyczące USA: atak na Kapitol, Senat, wstrzymanie/sankcje na rurociąg Nord Stream 2
- Aborcja na życzenia w Argentynie, strajk kobiet, protesty, aborcja
- Wydarzenia sportowe, złota piłka Lewandowskiego, sukces Igi Świątek
- Ocieplenie klimatu, zmiany klimatyczne
- Wydarzenia naukowe, test rakiety Starship SpaceX, rakiety Muska
- Nie było takiego
- Nie wiem, nie pamiętam
- Odmowa odpowiedzi
/tabela/

14.
2021-02-01
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2020 roku
 
Data wydania: 2021-02-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6172
Numer publikacji: Nr 14/2021
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: kino, teatr, książka, życie kulturalne, czas wolny, życie towarzyskie, wyjazdy, finanse, życie codzienne, pożyczki, dobroczynność, wolontariat, działalność charytatywna, impreza sportowa, strajk, praca za granicą, aktywność obywatelska, internet
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy w minionym roku:
* korzystał(a) Pan(i) z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową
* przekazał(a) Pan(i) pieniądze na cele dobroczynne
* przeczytał(a) Pan(i) książkę dla przyjemności
* urządził(a) Pan(i) przyjęcie dla grona przyjaciół, znajomych
* był(a) Pan(i) z rodziną lub przyjaciółmi w restauracji
* kupił(a) Pan(i) coś atrakcyjnego, nieplanowanego
* przekazał(a) Pan(i) rzeczy, np. ubrania, książki, na cele dobroczynne
* wyjeżdżał(a) Pan(i) na wypoczynek
* był(a) Pan(i) w kinie
* był(a) Pan(i) za granicą
* był(a) Pan(i) na imprezie sportowej
* był(a) Pan(i) na wystawie, w galerii, w muzeum
* grał(a) Pan(i) w gry liczbowe Totalizatora Sportowego
* przeznaczył(a) Pan(i) własną pracę, usługi na cele dobroczynne
* był(a) Pan(i) na koncercie
* zaciągnął(ęła) Pan(i) kredyt lub pożyczkę w banku lub innej instytucji finansowej
* był(a) Pan(i) w teatrze
* pożyczył(a) Pan(i) pieniądze od znajomych
* uczestniczył(a) Pan(i) w strajku lub demonstracji
* pracował(a) Pan(i) za granicą
* pracował(a) Pan(i) jako wolontariusz(ka)
- Tak, wiele razy
- Tak, kilka razy
- Tak, tylko raz
- Nie
/tabela, w tym: ogółem odpowiedzi twierdzące oraz różnica odpowiedzi twierdzących w porównaniu z rokiem 2019/

UDZIAŁ W KULTURZE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Pójście do kina /wg badań ‘87 - ‘20/
- Pójście na koncert /wg badań ‘11 - ‘20/
- Pójście na wystawę, do galerii, muzeum /wg badań ‘11 - ‘20/
- Pójście do teatru /wg badań ‘87 - ‘20/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

CZAS WOLNY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Urządzenie przyjęcia dla przyjaciół, znajomych /wg badań ‘87 - ‘20/
- Pójście z rodziną do restauracji /wg badań ‘87 - ‘20/
- Przeczytanie książki dla przyjemności /wg badań ‘88 - ‘20/
- Korzystanie z internetu w celach pozazawodowych /wg badań ‘06 - ‘20/
- Pójście na imprezę sportową /wg badań ‘87 - ‘20/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe; bez pytania o imprezę sportową/

WYJAZDY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Wyjazd na wypoczynek /wg badań ‘06 - ‘20/
- Wyjazd za granicę /wg badań ‘93 - ‘20/ oraz /tabela aneksowa/
- Praca za granicą /wg badań ‘96 - ‘20/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Przekazanie pieniędzy na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘20/
- Przekazanie rzeczy, np. ubrań, książek, na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘20/
- Przeznaczenie własnej pracy, usług na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘20/ oraz / tabela aneksowa/
- Praca w charakterze wolontariusza /wg badań ‘06 - ‘20/
- Udział w strajku lub demonstracji /wg badań ‘87 - ‘20/ oraz /tabela aneksowa/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

FINANSE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Kupno czegoś atrakcyjnego, nieplanowanego /wg badań ‘96 - ‘20/
- Gra w gry liczbowe Totalizatora Sportowego /wg badań ‘06 - ‘20/ oraz /tabela aneksowa/
- Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w instytucji finansowej /wg badań ‘07 - ‘20/
- Pożyczenie pieniędzy od znajomych /wg badań ‘87 - ‘20/ oraz /tabela aneksowa
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

13.
2021-01-29
Nastroje społeczne w styczniu
 
Data wydania: 2021-01-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6171
Numer publikacji: Nr 13/2021
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Nastroje, Gospodarka, Polityka
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2021/ oraz /tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2021/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/wykres wg terminów badań IV 1987 – I 2021/ oraz/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

12.
2021-01-28
Stosunek do rządu w styczniu
 
Data wydania: 2021-01-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6170
Numer publikacji: Nr 12/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki, polityka gospodarcza, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - I 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - I 2021 Mateusz Morawiecki/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

11.
2021-01-26
Zaufanie do polityków w styczniu
 
Data wydania: 2021-01-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6169
Numer publikacji: Nr 11/2021
Liczba stron: 27
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Szymon Hołownia
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Paweł Kukiz
- Jarosław Kaczyński
- Adam Niedzielski
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Gowin
- Elżbieta Witek
- Krzysztof Bosak
- Tomasz Grodzki
- Piotr Gliński
- Borys Budka
- Michał Dworczyk
- Jacek Sasin
- Włodzimierz Czarzasty

/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w styczniu 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań XII 2020, I 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

10.
2021-01-25
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
 
Data wydania: 2021-01-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6168
Numer publikacji: Nr 10/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Nastroje, Praca
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, zagrożenie bezrobociem, bezpieczeństwo zatrudnienia, sytuacja w zakładzie pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg badań I 1992 - I 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań XI 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/


Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań XI 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/wykres wg badań I 1992 - I 2021/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2019 - I 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - I 2021: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
/wykres wg badań X 2001 - I 2021/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

9.
2021-01-22
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w styczniu
 
Data wydania: 2021-01-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6167
Numer publikacji: Nr 9/2021
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Zdrowie; choroba
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: koronawirus, obawy, epidemia, ograniczenia, restrykcje, rząd, Mateusz Morawiecki, tarcza antykryzysowa, pakiet pomocowy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III - XII 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI - XII 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa a obawa przed zarażeniem - tabela

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII - XII 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji a obawa przed zarażeniem - tabela

OCENA WSPARCIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI - XII 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

8.
2021-01-21
Wzrost zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19
 
Data wydania: 2021-01-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6166
Numer publikacji: Nr 8/2021
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, koronawirus, COVID-19, epidemia, zdrowie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Trudno powiedzieć
/wykres: porównanie wyników I 2021 z XI 2020/ oraz /tabele aneksowe: odpowiedzi zrekodowane i niezrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

[Pytanie zadane badanym, którzy nie chcieliby się zaszczepić przeciw COVID-19]
Dlaczego nie chciał(a)by się Pan(i) zaszczepić przeciw COVID-19? Z poniższej listy proszę wybrać maksymalnie dwa najważniejsze powody
- Obawiam się skutków ubocznych, jakie może wywołać nowa szczepionka
- Obawiam się, że szczepionka nie będzie skutecznie chronić przed zachorowaniem
- W ogóle unikam szczepień
- Już chorował(a)em na COVID-19
- Uważam, że COVID-19 nie jest groźną chorobą
- Obawiam się, że szczepionka może być za droga dla mnie [tylko w XI 2020]
- Z innych powodów
/wykres wg terminów badań XI 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

7.
2021-01-20
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, policji i Kościoła
 
Data wydania: 2021-01-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6165
Numer publikacji: Nr 7/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda, TK -Trybunał Konstytucyjny, Kościół, Kościół rzymskokatolicki
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2021

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta: wykres wg terminów badań II 1998 - I 2021 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego - wykres wg terminów badań XII 2002 - I 2021

Tabela - oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Oceny działalności policji
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2012 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności policji - wykres wg terminów badań XII 1997 – I 2021

Tabela - oceny działalności policji wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań IX 2014 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/
Zmiany ocen działalności Kościoła rzymskokatolickiego
-Aprobata
-Dezaprobata
/wykres wg terminów badań I 1989 – XII 1997

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego - wykres wg terminów badań II 1998 – I 2021

Tabela - oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

6.
2021-01-15
Preferencje partyjne w styczniu
 
Data wydania: 2021-01-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6164
Numer publikacji: Nr 6/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
/wykres wg terminów badań XII 2020, I 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników VII 2020 - I 2021 z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

5.
2021-01-13
Zadowolenie z życia
 
Data wydania: 2021-01-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6163
Numer publikacji: Nr 5/2021
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Życie codzienne
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: zadowolenie z życia, dzieci, małżeństwo, satysfakcja, zdrowie, materialne warunki życia, praca zawodowa, dochody, przyjaciele, wykształcenie, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
- Nie dotyczy
/wykresy/ oraz /tabela wg stopnia zadowolenia/ oraz /tabele aneksowe/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych /XII 2008 - XII 2020/
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji /XII 2008 - XII 2020/
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość /XII 2007 - XII 2020/
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
/Tabela - odsetki badanych zadowolonych z poszczególnych dziedzin życia wg badań XI 1994 - XII 2020/ oraz /wykresy wg badań XI 1994 - XII 2020 i odpowiedzi: zadowolony, średnio zadowolony, niezadowolony/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
/wykres wg badań XI 1994 - XII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Bardzo zadowolony(a)
- Raczej zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Raczej niezadowolony(a)
- Bardzo niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań 1994 - 2020/

Tabela - wpływ zadowolenia z poszczególnych aspektów życia na ogólne zadowolenie z całego życia (współczynniki korelacji rang Spearmana)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

4.
2021-01-12
Roczny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2021-01-12

Sygnatura: 6162
Numer publikacji: Nr 4/2021
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje, Gospodarka
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
(...)
202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: nastroje, gospodarka, polityka, poziom życia, zakład pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce
[Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
- oceny
* średnia
* przedział ufności
- prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2020/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza
[Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
- oceny
* średnia
* przedział ufności
- prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2020/

POZIOM ŻYCIA
Poziom życia respondentów i ich rodzin
[Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
- oceny
* średnia
* przedział ufności
- prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2020/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Sytuacja w zakładach pracy respondentów
[Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
- oceny
* średnia
* przedział ufności
- prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2020/

3.
2021-01-08
Prognozy na rok 2021
 
Data wydania: 2021-01-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6161
Numer publikacji: Nr 3/2021
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: prognozy, sfera prywatna, sfera publiczna, ocena roku
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

DLA SIEBIE I RODZINY

Jaki będzie 2021 rok:
* dla Pana(i) osobiście
* dla Pana(i) rodziny
- O wiele lepszy niż rok 2020
- Lepszy niż rok 2020
- Nieco lepszy niż rok 2020
- Taki sam jak rok 2020
- Nieco gorszy niż rok 2020
- Gorszy niż rok 2020
- Trudno powiedzieć
/wykresy/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) osobiście?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok: 1991 - 2021/ oraz /tabela aneksowa dla roku 2021/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) rodziny?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok: 1991 - 2021/ oraz /tabela aneksowa dla roku 2021/

DLA ZAKŁADU PRACY

Jaki będzie 2021 rok dla Pana(i) zakładu pracy?
[Odpowiedzi osób aktywnych zawodowo]
- O wiele lepszy niż rok 2020
- Lepszy niż rok 2020
- Nieco lepszy niż rok 2020
- Taki sam jak rok 2020
- Nieco gorszy niż rok 2020
- Gorszy niż rok 2020
- Dużo gorszy niż rok 2020
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) zakładu pracy?
[Odpowiedzi osób aktywnych zawodowo; odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok: 1991 - 2021/ oraz /tabela aneksowa dla roku 2021/

DLA POLSKI

Jaki będzie 2021 rok dla Polski?
- O wiele lepszy niż rok 2020
- Lepszy niż rok 2020
- Nieco lepszy niż rok 2020
- Taki sam jak rok 2020
- Nieco gorszy niż rok 2020
- Gorszy niż rok 2020
- Dużo gorszy niż rok 2020
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Polski?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok: 1986 - 2021/ oraz /tabela wg stosunku do rządu Mateusza Morawieckiego/ oraz /tabela aneksowa dla roku 2021/

DLA ŚWIATA

Jaki będzie 2021 rok dla świata?
- O wiele lepszy niż rok 2020
- Lepszy niż rok 2020
- Nieco lepszy niż rok 2020
- Taki sam jak rok 2020
- Nieco gorszy niż rok 2020
- Gorszy niż rok 2020
- Dużo gorszy niż rok 2020
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jaki będzie nadchodzący rok dla świata?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok: 1991 - 2021/ oraz /tabela aneksowa dla roku 2021/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

2.
2021-01-07
Polityk roku 2020 w Polsce i na świecie
 
Data wydania: 2021-01-07

Sygnatura: 6160
Numer publikacji: Nr 2/2021
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: polityk roku, politycy zagraniczni, Mateusz Morawiecki, Donald Trump, Polska, świat
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POLITYK ROKU W POLSCE

Któremu z polskich polityków należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2020? Chodzi o człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju, społeczeństwa, ludzi takich jak Pan(i).
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Mateusz Morawiecki
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Rafał Trzaskowski
- Jarosław Kaczyński
- Tomasz Grodzki
- Donald Tusk
- Zbigniew Ziobro
- Krzysztof Bosak
- Łukasz Szumowski
- Jan Krzysztof Ardanowski
- Grzegorz Braun
- Inni politycy (34 nazwiska)
- Nie ma takiego, żaden nie zasłużył, nikt się specjalnie nie wyróżnił
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 1993 - 2020/

POLITYK ROKU 2020 NA ŚWIECIE

Któremu z zagranicznych polityków, działających na arenie światowej, należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2019?
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Donald Trump
- Angela Merkel
- Joe Biden
- Victor Orbán
- Donald Tusk
- Ursula von der Leyen
- Barack Obama
- Władimir Putin
- Emmanuel Macron
- Justin Trudeau
- Inni politycy – łącznie
- Nie ma takiego
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 2002 - 2020/

1.
2021-01-05
Samopoczucie Polaków w roku 2020
 
Data wydania: 2021-01-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6159
Numer publikacji: Nr 1/2021
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Nastroje
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: kondycja psychiczna, samopoczucie, nastroje środowiskowe
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

WŁASNE SAMOPOCZUCIE

Jak często w ciągu mijającego roku doznawał(a) Pan(i) następujących uczuć?

* Był(a) Pan(i) zadowolony(a), bo coś się udało, powiodło się w życiu
* Był(a) Pan(i) dumny(a) ze swoich osiągnięć
* Czuł(a) Pan(i) pewność, że wszystko układa się dobrze
* Był(a) Pan(i) szczególnie czymś zaciekawiony(a), zainteresowany(a), podekscytowany(a)
* Czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę
* Był(a) Pan(i) zdenerwowany(a), rozdrażniony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) zniechęcony(a), znużony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) bezradny(a)
* Czuł(a) się Pan(i) nieszczęśliwy(a), był(a) Pan(i) w depresji
* Ogarniała Pana(ią) wściekłość, miał(a) Pan(i) ochotę wszystko rozwalić
* Myślał(a) Pan(i) o popełnieniu samobójstwa
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela/ oraz /tabela: zsumowane odpowiedzi "bardzo często" i "często" w latach 1990 - 2020/ oraz /tabele aneksowe: bardzo często lub często; rzadko, prawie wcale lub wcale/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- zadowolenia, że coś się w życiu udało
- dumy z własnych osiągnięć
- pewności, że wszystko układa się dobrze
- zaciekawienia, podekscytowania
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2020/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- poczucia lekceważenia przez władzę
- zniechęcenia, znużenia
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- zdenerwowania, rozdrażnienia
- bezradności
- wściekłości
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2020/

Wykres - Samopoczucie Polaków w latach 1988-2020 na osi: dyskomfort psychiczny - komfort psychiczny

Tabela - Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania wymienionych uczuć wśród badanych oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako: złe, średnie, dobre

Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania:
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- bezradności
- zniechęcenia, znużenia
/tabela - deklaracje osób w wieku 18-24 lata w latach 2000 - 2020/

Jak często w ciągu mijającego roku czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę?
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela wg w potencjalnych elektoratów partyjnych/

NASTROJE W OTOCZENIU BADANYCH

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania? Które z następujących określeń najlepiej to oddaje?
- Pewne odprężenie i zadowolenie, że jest trochę lepiej
- Ogólne odprężenie i zadowolenie, wiara, że będzie lepiej
- Lęk, obawa, co przyniesie przyszłość, niepewność jutra
- Ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę
- Apatia, rezygnacja, pogodzenie się z losem
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 1988 - XII 2020/

Oceny nastrojów środowiskowych
- Pozytywne
- Negatywne
/wykresy wg terminów badań XII 1999 - XII 2020/

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania?
- Pozytywne oceny
- Negatywne oceny
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze