UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
KOMUNIKATY Z BADAŃ CBOS  |  CBOS NEWS  |  OPINIE I DIAGNOZY  |  POLISH PUBLIC OPINION  |  KSIĄŻKI  |  PRENUMERATA  | 

KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS

Komunikaty z badań CBOS to bieżące raporty sporządzane na podstawie wyników badań statutowych realizowanych co miesiąc w serii "Aktualne problemy i wydarzenia". Upubliczniamy je bezpłatnie na stronie internetowej 30 dni po dacie opublikowania (PDF). Wersja bezpłatna komunikatu z badań CBOS nie zawiera aneksu z tabelami zróżnicowań społeczno-demograficznych.

2023

Lp.
Data
wydania
Tytuł
 
13.
2023-02-01
Stosunek do rządu w styczniu
 
Data wydania: 2023-02-01
Cena wersji elektronicznej: Opublikowany dzisiaj

Sygnatura: 6500
Numer publikacji: Nr 13/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - I 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

ZADOWOLENIE Z PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - I 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
12.
2023-01-31
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
 
Data wydania: 2023-01-31
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6499
Numer publikacji: Nr 12/2023
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: wojna, Ukraina, bezpieczeństwo, konflikt zbrojny, uchodźcy, pomoc, aktywność społeczna
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ SYTUACJI

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022, IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Pan(i) sądzi, jak zakończy się wojna?
-Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę
-Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium
-Rosja wycofa się z zaatakowanych terytoriów Ukrainy
-Rosja wycofa się także z terytoriów Ukrainy zajętych w 2014 roku
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, VI 2022, VIII 2022, X 2022, XI 2022, I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, społeczność międzynarodowa robi wystarczająco dużo, aby pomóc Ukrainie, czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, I 2023/ oraz/ tabela aneksowa/

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - I 2023/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, pomoc, którą nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy, jest:
-zbyt mała
-wystarczająca
-zbyt duża
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, V 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jakie nastawienie do uchodźców z Ukrainy mają, w Pana(i) ocenie, na ogół Polacy?
-Zdecydowanie pozytywne
-Przeważnie pozytywne
-Przeważnie obojętne
-Przeważnie negatywne
-Zdecydowanie negatywne
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
11.
2023-01-30
Zaufanie do polityków na początku roku wyborczego
 
Data wydania: 2023-01-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6498
Numer publikacji: Nr 11/2023
Liczba stron: 29
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: zaufanie, polityk, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Mateusz Morawiecki
- Mariusz Błaszczak
- Szymon Hołownia
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Donald Tusk
- Jarosław Kaczyński
- Adam Niedzielski
- Elżbieta Witek
- Krzysztof Bosak
- Zbigniew Ziobro
- Piotr Gliński
- Tomasz Grodzki
- Zbigniew Rau
- Jacek Sasin
- Włodzimierz Czarzasty
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w styczniu 2023 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań XII 2022 - I 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
10.
2023-01-27
Nastroje na rynku pracy w styczniu
 
Data wydania: 2023-01-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6497
Numer publikacji: Nr 10/2023
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2022 - I 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - I 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2022 - I 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – I 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy a przewidywana sytuacja w ciągu najbliższego roku

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2022 - I 2023/ oraz /wykres wg badań V 2001 - I 2023: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Liczenie się z możliwością utraty pracy a przewidywana sytuacja w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2022 - I 2023/ oraz /wykres wg badań I 2002 - I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
9.
2023-01-27
Nastroje społeczne w styczniu
 
Data wydania: 2023-01-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6496
Numer publikacji: Nr 9/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2023/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2023/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
8.
2023-01-25
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w styczniu
 
Data wydania: 2023-01-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6495
Numer publikacji: Nr 8/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, Andrzej Duda, parlament, prezydent
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2023

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2023

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2023 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
7.
2023-01-23
Preferencje partyjne w styczniu
 
Data wydania: 2023-01-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6494
Numer publikacji: Nr 7/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań V 2022 - I 2023 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
/wykres wg terminów badań 28 XI – 11 XII 2022, 9 – 22 I 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
6.
2023-01-20
Roczny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2023-01-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6493
Numer publikacji: Nr 6/2023
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje społeczne, Gospodarka
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
(...)
202220: Aktualne problemy i wydarzenia (392)
Słowa kluczowe: nastroje, gospodarka, poziom życia, polityka, zakład pracy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce w 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2022/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza w Polsce w 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2022/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Sytuacja w zakładach pracy respondentów w 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2022/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin w 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2022/

 
5.
2023-01-19
Zadowolenie z życia w roku 2022
 
Data wydania: 2023-01-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6492
Numer publikacji: Nr 5/2023
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Życie codzienne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202220: Aktualne problemy i wydarzenia (392)
Słowa kluczowe: zadowolenie z życia, dzieci, małżeństwo, satysfakcja, zdrowie, materialne warunki życia, praca zawodowa, dochody, przyjaciele, wykształcenie, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Bardzo zadowolony(a)
- Raczej zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Raczej niezadowolony(a)
- Bardzo niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela /oraz/ wykres wg badań 1994 – 2022/ oraz/ tabela wg terminów ’97-’22)
Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
/tabela wg badań XII 2021, XII 2022 i wg wieku/ oraz /tabela aneksowa/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
- Nie dotyczy
/wykresy/ oraz /tabela wg stopnia zadowolenia/ oraz /tabele aneksowe/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych /XII 2008 - XII 2022/
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji /XII 2008 - XII 2022/
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość /XII 2007 - XII 2022/
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
/Tabela - odsetki badanych zadowolonych z poszczególnych dziedzin życia wg badań XI 1994 - XII 2022/ oraz /wykresy wg badań XI 1994 - XII 2022 i odpowiedzi: zadowolony, średnio zadowolony, niezadowolony/

Tabela - wpływ zadowolenia z poszczególnych aspektów życia na ogólne zadowolenie z całego życia (współczynniki korelacji rang Spearmana)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
4.
2023-01-12
Samopoczucie Polaków w roku 2022
 
Data wydania: 2023-01-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6491
Numer publikacji: Nr 4/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Nastroje społeczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202220: Aktualne problemy i wydarzenia (392)
Słowa kluczowe: kondycja psychiczna, samopoczucie, nastroje środowiskowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

WŁASNE SAMOPOCZUCIE

Jak często w ciągu mijającego roku doznawał(a) Pan(i) następujących uczuć?

* Był(a) Pan(i) zadowolony(a), bo coś się udało, powiodło się w życiu
* Był(a) Pan(i) dumny(a) ze swoich osiągnięć
* Czuł(a) Pan(i) pewność, że wszystko układa się dobrze
* Był(a) Pan(i) szczególnie czymś zaciekawiony(a), zainteresowany(a), podekscytowany(a)
* Czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę
* Był(a) Pan(i) zdenerwowany(a), rozdrażniony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) zniechęcony(a), znużony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) bezradny(a)
* Czuł(a) się Pan(i) nieszczęśliwy(a), był(a) Pan(i) w depresji
* Ogarniała Pana(ią) wściekłość, miał(a) Pan(i) ochotę wszystko rozwalić
* Myślał(a) Pan(i) o popełnieniu samobójstwa
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela/ oraz /tabela: zsumowane odpowiedzi "bardzo często" i "często" w latach 1990 - 2022/ oraz /tabele aneksowe: bardzo często lub często; rzadko, prawie wcale lub wcale/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- zadowolenia, że coś się w życiu udało
- dumy z własnych osiągnięć
- pewności, że wszystko układa się dobrze
- zaciekawienia, podekscytowania
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2022/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- poczucia lekceważenia przez władzę
- zniechęcenia, znużenia
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- zdenerwowania, rozdrażnienia
- bezradności
- wściekłości
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2022/

Wykres - Samopoczucie Polaków w latach 1988-2022 na osi: dyskomfort psychiczny - komfort psychiczny

Wykres – Wartość wskaźnika samopoczucia a ocena własnych warunków materialnych

Tabela - Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania wymienionych uczuć wśród badanych oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako: złe, średnie, dobre

Jak często w ciągu mijającego roku czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę?
- Bardzo często, często
- Rzadko, prawie wcale, wcale
/tabela wg w potencjalnych elektoratów partyjnych/

NASTROJE W OTOCZENIU BADANYCH

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania? Które z następujących określeń najlepiej to oddaje?
- Pewne odprężenie i zadowolenie, że jest trochę lepiej
- Ogólne odprężenie i zadowolenie, wiara, że będzie lepiej
- Lęk, obawa, co przyniesie przyszłość, niepewność jutra
- Ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę
- Apatia, rezygnacja, pogodzenie się z losem
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 1988 - XII 2022/

Oceny nastrojów środowiskowych
- Pozytywne
- Negatywne
/wykresy wg terminów badań XII 1999 - XII 2022/

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania?
- Pozytywne oceny
- Negatywne oceny
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
3.
2023-01-11
Postawy prokreacyjne kobiet
 
Data wydania: 2023-01-11
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6490
Numer publikacji: Nr 3/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Kobiety
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202219: Aktualne problemy i wydarzenia (391)
202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
Słowa kluczowe: prokreacja, dzieci, kobiety
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Kobiety w wieku 18–45 lat
- planujące potomstwo w ciągu najbliższych 3–4 lat
- planujące potomstwo w dalszej perspektywie
- nieplanujące potomstwa lub nie wiedzą czy planują
/wykres/ oraz /tabele wg zmiennych socjo-demograficznych/ oraz / tabela wg liczby posiadanych dzieci/

Plany prokreacyjne kobiet w wieku 18–45 lat – wykresy
Plany prokreacyjne kobiet w wieku 18–45 lat – tabele wg zmiennych socjo-demograficznych

Niezależnie od aktualnych planów, gdyby zdecydowała się Pani na dziecko, na czyją pomoc w codziennej opiece nad nim mogłaby Pani liczyć? Czy mogłaby Pani liczyć na:
– pomoc partnera w opiece nad dzieckiem
– pomoc rodziców w opiece nad dzieckiem
– pomoc rodziców męża / partnera w opiece nad dzieckiem*
– pomoc innych członków rodziny w opiece nad dzieckiem
– nieodpłatną pomoc innych osób (spoza rodziny) w opiece nad dzieckiem
* tak
* nie
/tabela - odpowiedzi kobiet w wieku 18–45 lat wg planów prokreacyjnych/
Wskaźnik pomocy (liczba źródeł pomocy) – odpowiedzi kobiet w wieku 18-45lat
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
/wykres/ oraz/ tabela wg planów prokreacyjnych/

Krótkoterminowe plany prokreacyjne kobiet w wieku 18-45 lat
- Liczba dzieci (kategoria referencyjna: nieposiadanie dziecka)
1 dziecko
2 dzieci
3 dzieci i więcej
-- Wiek respondentki (kategoria referencyjna: 40-45 lat)
18-24 lata
25–29 lat
30–34 lata
35-39 lat
- Wykształcenie wyższe (kategoria referencyjna – pozostałe poziomy wykształcenia)
- Pozostawanie w związku formalnym (kategoria referencyjna – niepozostawanie w związku)
- Pomoc innych członków rodziny niż rodzice, teściowie i partner (kategoria referencyjna – brak takiej pomocy)
/tabela: istotność, iloraz szans/

 
2.
2023-01-04
Polskie szkoły 2022
 
Data wydania: 2023-01-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6489
Numer publikacji: Nr 2/2023
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Edukacja; nauka; oświata
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202219: Aktualne problemy i wydarzenia (391)
Słowa kluczowe: szkoła, rodzice, edukacja, system edukacji, wychowanie, szkolnictwo, reforma systemu edukacji, reforma szkolnictwa, nadzór nad szkołami, nauczyciel, nauczyciele, zajęcia dodatkowe, organizacje pozarządowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA POZIOMU KSZTAŁCENIA

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) obecny poziom kształcenia w Polsce:
*w publicznych szkołach podstawowych
*w publicznych liceach ogólnokształcących
*w publicznych technikach
*w publicznych szkołach branżowych (zasadniczych szkołach zawodowych)
-Bardzo dobrze
-Raczej dobrze
-Raczej źle
-Bardzo źle
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres z wyłączeniem odpowiedzi „Trudno powiedzieć”/ oraz /tabela wg respondentów mających oraz niemających dzieci w wieku szkolnym: dobrze, źle/ oraz /wykres wg terminów badań 2008, 2017, 2018, 2022/ oraz /tabele aneksowe: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

JAKIE SĄ POLSKIE SZKOŁY?

Jak Pan(i) sądzi, czy obecnie polskie szkoły na ogół:
*uczą patriotyzmu
*współpracują z rodzicami uczniów
*uczą zasad moralnych
*uczą tolerancji
*dbają o rozwój fizyczny uczniów
*zapewniają uczniom wysoki poziom wiedzy
*zapewniają uczniom bezpieczeństwo, chronią przed przemocą
*rozwijają zainteresowania
*zapewniają równy start życiowy młodzieży z różnych środowisk społecznych
*uczą pracy zespołowej, współdziałania przy rozwiązywaniu problemów
*uczą samodzielnego myślenia
*przygotowują do aktywnego udziału w życiu swojej społeczności lokalnej
*przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym kraju
*uczą radzenia sobie z problemami, jakie niesie współczesne życie
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
- „Tak” łącznie
- „Nie” łącznie
/tabela/ oraz /tabela wg respondentów mających oraz niemających dzieci w wieku szkolnym: tak, nie/ oraz /tabela wg terminów badań IV 1998, VI 2001, V 2007, VI 2014, XI 2022: połączone odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”/

Tabela - Syntetyczny wskaźnik oceny szkolnictwa (skala od 1 – zdecydowanie źle, do 4 – zdecydowanie dobrze)
*średnia
*odchylenie standardowe
/tabela wg wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, grupy społecznej i zawodowej, dochodów, oceny własnych warunków materialnych oraz poglądów politycznych/

PROBLEMY SZKOLNICTWA

Jakie są obecnie, Pana(i) zdaniem, największe problemy polskich szkół?
- Za dużo nauki pamięciowej, za mało przydatnych umiejętności
- Nauczanie nastawione na rozwiązywanie testów, uczenie pod testy
- Braki kadrowe, ciągłe zmiany nauczycieli
- Przemoc wśród uczniów i inne problemy wychowawcze
- Brak indywidualnego podejścia do ucznia
- Niewystarczające wsparcie psychologiczne dla uczniów
- Za duże klasy, zmianowy system nauki
- Niewystarczające wspomaganie dzieci, które nie radzą sobie z nauką, brak zajęć reedukacyjnych
- Za mało lekcji WF-u
- Za mało lekcji języków obcych
- Brak neutralności światopoglądowej
- Niski poziom nauczania
- Za mało zajęć pozalekcyjnych
- Niski standard pomieszczeń, braki w wyposażeniu
- Za mały nacisk na wychowywanie, przekazywanie zasad moralnych
- Zbyt małe możliwości wpływania rodziców na życie szkoły
- Niewłaściwe odnoszenie się nauczycieli do uczniów
- Inne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres: odpowiedzi rodziców dzieci w wieku szkolnym/ oraz /wykres: porównanie odpowiedzi ogółu badanych oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym/

Jak Pan(i) sądzi, czy obecne zarobki nauczycieli w Polsce są:
- Zdecydowanie za wysokie
- Trochę za wysokie
- Odpowiednie
- Trochę za niskie
- Zdecydowanie za niskie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W SZKOŁACH

Czy prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach i przedszkolach przez organizacje pozarządowe:
- wystarczy wyłącznie decyzja dyrekcji i rady rodziców
- powinno wymagać zatwierdzenia przez kuratora oświaty
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
1.
2023-01-03
Polityk roku 2022 w Polsce i na świecie
 
Data wydania: 2023-01-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6488
Numer publikacji: Nr 1/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202220: Aktualne problemy i wydarzenia (392)
Słowa kluczowe: polityk roku, politycy zagraniczni, Andrzej Duda, Wołodymyr Załenski, Polska, świat
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POLITYK ROKU 2022 W POLSCE

Któremu z polskich polityków należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2022? Chodzi o człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju, społeczeństwa, ludzi takich jak Pan(i).
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Donald Tusk
- Jarosław Kaczyński
- Rafał Trzaskowski
- Szymon Hołownia
- Mariusz Błaszczak
- Sławomir Mentzen
- Krzysztof Bosak
- Grzegorz Braun
- Inni politycy (43 nazwiska)
- Nie ma takiego, żaden nie zasłużył
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 1993 - 2022/

POLITYK ROKU 2022 NA ŚWIECIE

Któremu z zagranicznych polityków, działających na arenie światowej, należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2022?
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Wołodymyr Załenski
- Joe Biden
- Donald Trump
- Boris Johnson
- Ursula von der Leyen
- Donald Tusk
- Victor Orbán
- Angela Merkel
- Inni politycy
- Nie ma takiego
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 2002 - 2022/

 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze