UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
KOMUNIKATY Z BADAŃ CBOS  |  CBOS FLASH  |  CBOS FOKUS  |  CBOS NEWS  |  OPINIE I DIAGNOZY  |  POLISH PUBLIC OPINION  |  KSIĄŻKI  |  PRENUMERATA  | 

KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS

Komunikaty z badań CBOS to bieżące raporty sporządzane na podstawie wyników badań statutowych realizowanych co miesiąc w serii "Aktualne problemy i wydarzenia". Upubliczniamy je bezpłatnie na stronie internetowej 30 dni po dacie opublikowania (PDF). Wersja bezpłatna komunikatu z badań CBOS nie zawiera aneksu z tabelami zróżnicowań społeczno-demograficznych.

2024

Lp.
Data
wydania
Tytuł
 
14.
2024-02-20
O konfliktach społecznych
 
Data wydania: 2024-02-20
Cena wersji elektronicznej: Opublikowany dzisiaj

Sygnatura: 6659
Numer publikacji: Nr 14/2024
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Konflikt
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202329: Aktualne problemy i wydarzenia (404)
Słowa kluczowe: konflikt społeczny, konflikt polityczny, podziały polityczne, podziały społeczne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Mówi się i pisze o konfliktach społecznych w Polsce.
Czy uważa Pan(i), że takie konflikty istnieją rzeczywiście?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć /wykres/ oraz /tabela wg badań "Polacy"- 1984, 1987-88, 1990; CBOS - III‘94, VIII‘96, IX’13, XII’23/ oraz /tabela aneksowa/

Kto z kim jest w konflikcie?
-- Wszyscy ze wszystkimi
-- Konflikty o podłożu politycznym
- Różne partie między sobą
- Rząd - opozycja
- Władza (rząd itp.) – społeczeństwo (naród itp.)
- Konflikt w rządzie (koalicji), we władzy
- Rząd – Kościół, państwo – Kościół
- Komuniści (czerwoni itp.) – inni
- Walka o stołki (władzę, przywileje) – ogólnie
-- Konflikty niepolityczne
- Bogaci – biedni
- Pracownicy – pracodawcy
- Konflikty narodowościowe
- Wierzący – niewierzący, Kościół (kler) – społeczeństwo (różne grupy, kategorie ludzi, instytucje)
- Miasto – wieś
- Inne konflikty niepolityczne, np. kibicowskie, regionalne, sąsiedzkie
/tabela wg badań "Polacy"- 1984, 1987-88, 1990; CBOS - IX‘92, III‘94, VIII‘96, IX’13, XII’23/

Jak silne, Pana(i) zdaniem, są w Polsce konflikty pomiędzy:
- zwolennikami rządzących a zwolennikami opozycji
- zwolennikami zmian społecznych i obyczajowych
- a przeciwnikami zmian społecznych i obyczajowych
- Polakami a imigrantami z innych krajów
- wierzącymi a niewierzącymi
- elitami a zwykłymi ludźmi
- biednymi a bogatymi
- młodymi a starymi
- pracodawcami a pracownikami
- miastem a wsią
- pracującymi fizycznie a pracującymi umysłowo
- kobietami a mężczyznami
/wykres/
*Bardzo silne
*Silne
*Niezbyt silne
*Nie ma konfliktów
*Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabele aneksowe/

Tabela – Siła konfliktu pomiędzy zwolennikami rządzących a zwolennikami opozycji w podziale na preferencje partyjne

Jak silne, Pana(i) zdaniem, są w Polsce konflikty pomiędzy:
- biednymi a bogatymi
- młodymi a starymi
- miastem a wsią
- pracującymi fizycznie a pracującymi umysłowo
- kobietami a mężczyznami
*Bardzo silne
*Silne
*Niezbyt silne
*Nie ma konfliktów
*Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań 1994, 1997, 1998, III’99, XII’99, 2000, 2003, 2023/

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
13.
2024-02-09
Wydarzenie roku 2023 w Polsce i na świecie
 
Data wydania: 2024-02-09
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6658
Numer publikacji: Nr 13/2024
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202402: Aktualne problemy i wydarzenia (405)
Słowa kluczowe: wydarzenie roku, ważne wydarzenia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

WYDARZENIE ROKU 2023 W POLSCE

Które z wydarzeń minionego 2023 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla Polski? [pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]
- Wybory parlamentarne, koniec rządów PiS, zmiana rządu, przejęcie władzy przez Tuska
- Kwestie socjalne: 13. i 14. emerytury, podwyżka emerytur, kontynuacja 500+, podniesienie 500+ do 800+
- Pomoc dla Ukrainy, zbrojenie Ukrainy, imigracja z Ukrainy
- Kwestie militarne i obronność – obecność wojsk NATO, wzmocnienie kraju pod względem obronności, zakupy broni
- Marsz Niepodległości 11 listopada, działalność Kaczyńskiego, oddanie suwerenności UE
- Różne: zakończenie pandemii, zaostrzenie aborcji
- Imigracja: problem z imigrantami na granicy z Białorusią, napływ imigrantów, mur na granicy
- Frekwencja wyborcza, marsz Miliona Serc, marsz Tuska
- Inwestycje: oddanie przekopu na Mierzei Wiślanej, tunel w Świnoujściu, budowa CPK, decyzja o budowie elektrowni atomowej
- Konflikt gospodarczy z Ukrainą, zalanie zbożem, wstrzymanie importu zboża z Ukrainy
- Wydarzenia sportowe: Żyła zdobył złoto, sukcesy siatkarzy
- Inne wydarzenia z dziedziny gospodarki: inflacja, dużo ludzi młodych ma pracę
- Wydarzenia osobiste
- Pieniądze z KPO, odblokowanie pieniędzy z Unii
- Afera wizowa
- Wydarzenia międzynarodowe: spotkanie z Bidenem
- Nie było takiego, nic, żadne
- Trudno powiedzieć

WYDARZENIE ROKU 2023 NA ŚWIECIE

Które z wydarzeń minionego 2023 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla świata? [pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]
- Wojna w Ukrainie
- Wojna Hamasu z Izraelem, wojna w Strefie Gazy
- Wojny (ogólnie), różne wojny na świecie, niepokój geopolityczny, napięcia międzynarodowe
- Wybory parlamentarne w Polsce, zmiana władzy (rządu) w Polsce
- Różne zjawiska i katastrofy klimatyczne
- Wydarzenia dotyczące USA i sytuacji w tym kraju
- Osiągnięcia naukowe: nagrody Nobla, elektrownia atomowa w Polsce
- Wstąpienie Szwecji i Finlandii do NATO, umacnianie NATO
- COVID, koniec pandemii, szczepienia
- Sztuczna inteligencja, rozwój AI, powstanie ChatGPT
- Różne zjawiska ekonomiczne: wzrost inflacji na świecie, kryzys energetyczny
- Imigracja, atak demograficzny na kraje UE
- Inne: odwieczne Królowanie Boga Ojca
- Uzyskanie pieniędzy z KPO, pieniądze z Unii
- Koronacja króla Karola III
- Zagrożenie populizmami i totalitaryzmami
- Wydarzenia sportowe: sukcesy Świątek
- Nie było takiego, żadne
- Trudno powiedzieć

 
12.
2024-02-07
Nastroje na rynku pracy w styczniu
 
Data wydania: 2024-02-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6657
Numer publikacji: Nr 12/2024
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202402: Aktualne problemy i wydarzenia (405)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań XII 2022 - I 2024 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - I 2024 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań XII 2022 - I 2024 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – I 2024 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2023 - I 2024/ oraz /wykres wg badań V 2001 - I 2024: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań XII 2022 - I 2024 / oraz /wykres wg badań I 2002 - I 2024/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
11.
2024-02-06
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2023 roku
 
Data wydania: 2024-02-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6656
Numer publikacji: Nr 11/2024
Liczba stron: 27
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202402: Aktualne problemy i wydarzenia (405)
Słowa kluczowe: kino, teatr, książka, życie kulturalne, czas wolny, życie towarzyskie, wyjazdy, wyjazd za granicę, finanse, życie codzienne, pożyczki, dobroczynność, wolontariat, działalność charytatywna, impreza sportowa, strajk, aktywność obywatelska
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy w minionym roku:
* przekazał(a) Pan(i) pieniądze na cele dobroczynne
* przeczytał(a) Pan(i) książkę dla przyjemności
* urządził(a) Pan(i) przyjęcie dla grona przyjaciół, znajomych
* był(a) Pan(i) z rodziną lub przyjaciółmi w restauracji
* kupił(a) Pan(i) coś atrakcyjnego, nieplanowanego
* przekazał(a) Pan(i) rzeczy, np. ubrania, książki, na cele dobroczynne
* wyjeżdżał(a) Pan(i) na wypoczynek
* był(a) Pan(i) w kinie
* był(a) Pan(i) na koncercie
* był(a) Pan(i) za granicą
* był(a) Pan(i) na imprezie sportowej
* był(a) Pan(i) na wystawie, w galerii, w muzeum
* przeznaczył(a) Pan(i) własną pracę, usługi na cele dobroczynne
* zaciągnął(ęła) Pan(i) kredyt lub pożyczkę w banku lub innej instytucji finansowej
* był(a) Pan(i) w teatrze
* pożyczył(a) Pan(i) pieniądze od znajomych
* uczestniczył(a) Pan(i) w strajku lub demonstracji
* pracował(a) Pan(i) za granicą
* pracował(a) Pan(i) jako wolontariusz(ka)
- Tak, wiele razy
- Tak, kilka razy
- Tak, tylko raz
- Nie
/tabela, w tym: ogółem odpowiedzi twierdzące oraz różnica odpowiedzi twierdzących w porównaniu z rokiem 2022/

UDZIAŁ W KULTURZE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Pójście do kina /wg badań ‘87 - ‘23/
- Pójście na koncert /wg badań ‘11 - ‘23/
- Pójście na wystawę, do galerii, muzeum /wg badań ‘11 - ‘23/
- Pójście do teatru /wg badań ‘87 - ‘23/
/wykres/oraz /tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

CZAS WOLNY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Urządzenie przyjęcia dla przyjaciół, znajomych /wg badań ‘87 - ‘23/
- Pójście z rodziną do restauracji /wg badań ‘87 - ‘23/
- Przeczytanie książki dla przyjemności /wg badań ‘88 - ‘23/
- Pójście na imprezę sportową /wg badań ‘87 - ‘23/
/wykres / oraz/ tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

WYJAZDY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Wyjazd na wypoczynek /wg badań ‘06 - ‘23/
- Wyjazd za granicę /wg badań ‘93 - ‘23/
/wykres/ oraz/ tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Przekazanie pieniędzy na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘23/
- Przekazanie rzeczy, np. ubrań, książek, na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘23/
- Przeznaczenie własnej pracy, usług na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘23/
- Praca w charakterze wolontariusza /wg badań ‘06 - ‘23/
- Udział w strajku lub demonstracji /wg badań ‘87 - ‘23/
/wykres / oraz/ tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

FINANSE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Kupno czegoś atrakcyjnego, nieplanowanego /wg badań ‘96 - ‘23/
- Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w instytucji finansowej /wg badań ‘07 - ‘23/
- Pożyczenie pieniędzy od znajomych /wg badań ‘87 - ‘23/
/wykres/ oraz /tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
10.
2024-01-31
Pierwsze notowania rządu Donalda Tuska
 
Data wydania: 2024-01-31
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6655
Numer publikacji: Nr 10/2024
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202402: Aktualne problemy i wydarzenia (405)
Słowa kluczowe: Donald Tusk, rząd, akceptacja premiera, premier, stosunek do rządu
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

REAKCJE SPOŁECZNE NA POWOŁANIE NOWEGO RZĄDU

Czy rząd premiera [...] budzi w Panu(i):
* Tadeusza Mazowieckiego (IX ‘89)
* Jana Krzysztofa Bieleckiego (I ‘91)
* Jana Olszewskiego (I ‘92)
* Hanny Suchockiej (VII ‘92)
* Waldemara Pawlaka (XI ‘93)
* Józefa Oleksego (IV ‘95)
* Włodzimierza Cimoszewicza (II ‘96)
* Jerzego Buzka (XI ‘97)
* Leszka Millera (XI ‘01)
* Marka Belki (VII ‘04)
* Kazimierza Marcinkiewicza (XI ‘05)
* Jarosława Kaczyńskiego (VIII ‘06)
* Donalda Tuska (XI‘07)
* Donalda Tuska (XI‘11)
* Ewy Kopacz (X ‘14)
* Beaty Szydło (XII ‘15)
* Mateusza Morawieckiego (I‘18)
* Mateusza Morawieckiego (XII‘19)
* Donalda Tuska (I ’24)
- nadzieję, wiarę, że będzie lepiej
- zawód, bo nic się nie zmieni
- lęk, obawę, że będzie gorzej
- obojętność, nie interesuje to Pana(i)
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy rząd premiera Donalda Tuska budzi w Panu(i):
- nadzieję, wiarę, że będzie lepiej
- zawód, bo nic się nie zmieni
- lęk, obawę, że będzie gorzej
- obojętność, nie interesuje to Pana(i)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, nowy rząd będzie w porównaniu z poprzednim lepszy czy też gorszy?
Gabinety rządowe:
* Waldemara Pawlaka (XI ‘93)
* Józefa Oleksego (IV ‘95)
* Włodzimierza Cimoszewicza (II ‘96)
* Jerzego Buzka (XI ‘97)
* Leszka Millera (XI ‘01)
* Marka Belki (VII ‘04)
* Kazimierza Marcinkiewicza (XI ‘05)
* Jarosława Kaczyńskiego (VIII ‘06)
* Donalda Tuska (XI‘07)
* Donalda Tuska (XI‘11)
* Ewy Kopacz (X ‘14)
* Beaty Szydło (XII ‘15)
* Mateusza Morawieckiego (I‘18)
* Mateusza Morawieckiego (XII‘19)
* Donalda Tuska (I ’24)
- lepszy
- taki sam - ani lepszy, ani gorszy
- gorszy
- trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, rząd Donalda Tuska będzie w porównaniu z poprzednim lepszy czy też gorszy?
- Lepszy
- Taki sam - ani lepszy, ani gorszy
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2022 - I 2024/

Stosunek do poszczególnych rządów na początku ich działalności.
Rząd (data badania):
* Waldemara Pawlaka (XI ‘93)
* Józefa Oleksego (IV ‘95)
* Włodzimierza Cimoszewicza (II ‘96)
* Jerzego Buzka (XI ‘97)
* Leszka Millera (XI ‘01)
* Marka Belki (VII ‘04)
* Kazimierza Marcinkiewicza (XI ‘05)
* Jarosława Kaczyńskiego (VIII ‘06)
* Donalda Tuska (XI‘07)
* Donalda Tuska (XI‘11)
* Ewy Kopacz (X ‘14)
* Beaty Szydło (XII ‘15)
* Mateusza Morawieckiego (I‘18)
* Mateusza Morawieckiego (XII‘19)
* Donalda Tuska (I ’24)
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
- Trudno powiedzieć
/tabela/

Jak określił(a)by Pan(i) swój stosunek do rządu Donalda Tuska? Czy jest Pan(i) jego:
- Zwolennikiem
- Przeciwnikiem
- Czy też stosunek do obecnego rządu jest obojętny
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

ZADOWOLENIE Z PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk? (Do listopada 2023 roku pytaliśmy o rząd Mateusza Morawieckiego, w styczniu 2024 roku pytaliśmy o rząd Donalda Tuska)
- Tak
- Nie
-Trudno powiedzieć
/tabela wg badań XI 2022 - I 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi (według terminów badań):
* Tadeusz Mazowiecki (IX ‘89)
* Jan Krzysztof Bielecki (I ‘91)
* Jan Olszewski (I ‘92)
* Hanna Suchocka (VII ‘92)
* Waldemar Pawlak (X ‘93)
* Józef Oleksy (IV ‘95)
* Włodzimierz Cimoszewicz (III ‘96)
* Jerzy Buzek (XI ‘97)
* Leszek Miller (XI ‘01)
* Marek Belka (VI ‘04)
* Kazimierz Marcinkiewicz (XI ‘05)
* Jarosław Kaczyński (VIII ‘06)
* Donald Tusk (XI ‘07)
* Donald Tusk (XI ‘11)
* Ewa Kopacz (X ‘14)
* Beata Szydło (XII ‘15)
* Mateusz Morawiecki (I‘18)
* Mateusz Morawiecki (XII‘19)
* Donald Tusk (I ’24)
- Zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
/tabela/

OCENY WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Donalda Tuska od czasu objęcia przezeń władzy? (Do listopada 2023 roku pytaliśmy o rząd Mateusza Morawieckiego, w styczniu 2024 roku pytaliśmy o rząd Donalda Tuska)
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2022 - I 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OPINIE O POLITYCE GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2022 - I 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
9.
2024-01-29
Zaufanie do polityków w styczniu
 
Data wydania: 2024-01-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6654
Numer publikacji: Nr 9/2024
Liczba stron: 27
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202402: Aktualne problemy i wydarzenia (405)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość, polityk
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź.
Zaufanie do polityków
-Szymon Hołownia
-Rafał Trzaskowski
-Andrzej Duda
-Władysław Kosiniak-Kamysz
-Donald Tusk
-Mateusz Morawiecki
-Krzysztof Bosak
-Barbara Nowacka
-Adam Bodnar
-Radosław Sikorski
-Mariusz Błaszczak
-Jarosław Kaczyński
-Małgorzata Kidawa-Błońska
-Włodzimierz Czarzasty
-Borys Budka
-Bartłomiej Sienkiewicz
-Krzysztof Gawkowski
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań I 2023 - I 2024

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań I 2023 - I 2024

ŚREDNIE NA SKALI ZAUFANIA-NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w styczniu 2024 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań XII 2023 - I 2024

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
8.
2024-01-26
Nastroje społeczne w styczniu
 
Data wydania: 2024-01-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6653
Numer publikacji: Nr 8/2024
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202402: Aktualne problemy i wydarzenia (405)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2022 – I 2024/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – I 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2024/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2022 – I 2024/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2024/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2022 – I 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2024/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2022 – I 2024/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2024/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2022 – I 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2022 – I 2024/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2024/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań XII 2022 – I 2024/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – I 2024/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań XII 2022 – I 2024/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – I 2024/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2022 – I 2024/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2024/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań XII 2022 – I 2024/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – I 2024/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
7.
2024-01-25
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych w styczniu
 
Data wydania: 2024-01-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6652
Numer publikacji: Nr 7/2024
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202402: Aktualne problemy i wydarzenia (405)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda, władze lokalne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2022 - I 2024/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2022 - I 2024/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2024

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2024

Tabela - oceny działalności Sejmu wg preferencji politycznych

Tabela - oceny działalności Senatu wg preferencji politycznych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2022 - I 2024/ oraz/ tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku/ oraz / tabela wg. komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu / oraz/ tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2024 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela – oceny działalności prezydenta wg preferencji politycznych

Tabela – oceny działalności prezydenta wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku

OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Oceny działalności władz miasta/gminy
- Dobre
- Złe
/tabela wg terminów badań IV 2018 - I 2024/ oraz /wykres wg terminów XII 1997- I 2024/ oraz/ tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
6.
2024-01-24
Zadowolenie z życia w roku 2023
 
Data wydania: 2024-01-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6651
Numer publikacji: Nr 6/2024
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Życie codzienne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202329: Aktualne problemy i wydarzenia (404)
Słowa kluczowe: zadowolenie z życia, dzieci, małżeństwo, satysfakcja, zdrowie, materialne warunki życia, praca zawodowa, dochody, przyjaciele, wykształcenie, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie, z całego życia?
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
/wykres wg terminów badań XI 1994 – XII 2023/ oraz /tabela wg wieku i terminów badań XII 2021 – XII 2023/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Bardzo zadowolony(a)
- Raczej zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Raczej niezadowolony(a)
- Bardzo niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań ’99-’23/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
- Nie dotyczy
/wykresy/ oraz /tabela wg stopnia zadowolenia/ oraz /tabele aneksowe/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych /XII 2008 - XII 2023/
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji /XII 2008 - XII 2023/
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość /XII 2007 - XII 2023/
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
/Tabela - odsetki badanych zadowolonych z poszczególnych dziedzin życia wg badań XI 1999 - XII 2023/ oraz /wykresy wg badań XI 1994 - XII 2023 i odpowiedzi: zadowolony, średnio zadowolony, niezadowolony/

Tabela - wpływ zadowolenia z poszczególnych aspektów życia na ogólne zadowolenie z całego życia (współczynniki korelacji rang Spearmana)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
5.
2024-01-15
Mieszkańcy wsi i polityka
 
Data wydania: 2024-01-15

Sygnatura: 6650
Numer publikacji: Nr 5/2024
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Miasto; wieś, Polityka
Autorzy: Marcin Głowacki
Badania: 202326: Aktualne problemy i wydarzenia (403)
Słowa kluczowe: wieś, rolnicy, polityka, zainteresowanie polityką, poglądy polityczne, deklaracje udziału w wyborach
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

ILU ROLNIKÓW JEST WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WSI?

Wykres - Udział mieszkańców wsi i rolników wśród ogółu badanych – listopad 2023 roku

Wykres - Udział rolników wśród ogółu badanych w latach 1989–2023

Wykres - Rolnicy, mieszkańcy wsi i ogół Polaków – struktura według wieku i płci w latach 1989–2023

Wykres – Rolnicy, mieszkańcy wsi i ogół Polaków – struktura według wieku i płci w roku 2023

Wykres – Rolnicy, mieszkańcy wsi i ogół Polaków – struktura według wykształcenia w latach 1989–2023

Wykres – Rolnicy, mieszkańcy wsi i ogół Polaków – struktura według wykształcenia w roku 2023

ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ

Stopień zainteresowania polityką w latach 1989–2023 wśród:
*rolników
*mieszkańców wsi
*ogółu Polaków
- bardzo duże
- duże
- średnie
- nikłe, niewielkie
- żadne
/wykres/

Wykres - Zainteresowanie polityką wśród ogółu Polaków (lata 1989–2023, w procentach dla poszczególnych lat)

Wykres - Zainteresowanie polityką wśród mieszkańców wsi (lata 1989–2023, w procentach dla poszczególnych lat)

Wykres - Zainteresowanie polityką wśród rolników (lata 1989–2023, w procentach dla poszczególnych lat)

Wykres - Zainteresowanie polityką – wskaźnik dla rolników, mieszkańców wsi i ogółu Polaków (lata 1989–2023, średnia dla poszczególnych lat)

DEKLARACJE UDZIAŁU W WYBORACH

Deklarowany udział w wyborach w latach 1989–2023 wśród:
*rolników
*mieszkańców wsi
*ogółu Polaków
-Na pewno wezmę w nich udział
-Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział
-Na pewno nie wezmę w nich udziału
/wykres/

Wykres - Deklaracje udziału w wyborach do Sejmu i Senatu – ogół Polaków (lata1989–2023, w procentach dla poszczególnych lat)

Wykres – Deklaracje udziału w wyborach do Sejmu i Senatu – rolnicy na tle ogółu Polaków (lata 1989–2023, w procentach dla poszczególnych lat)

Wykres – Deklaracje udziału w wyborach do Sejmu i Senatu – mieszkańcy wsi na tle ogółu Polaków (lata 1989–2023, w procentach dla poszczególnych lat)

Wykres - Deklaracje udziału w wyborach do Sejmu i Senatu – wskaźnik dla rolników, mieszkańców wsi i ogółu Polaków (lata 1989–2023, średnia dla poszczególnych lat)

POGLĄDY POLITYCZNE

Deklarowane poglądy polityczne rolników, mieszkańców wsi i ogółu Polaków w latach 1990–2023
*Rolnicy
*Mieszkańcy wsi
*Ogół Polaków
-lewicowe
-centrowe
-prawicowe
-Trudno powiedzieć
/wykres/

Deklarowane poglądy polityczne rolników, mieszkańców wsi i ogółu Polaków w okresie od stycznia do października 2023 roku
*Rolnicy
*Mieszkańcy wsi
*Ogół Polaków
-lewicowe
-centrowe
-prawicowe
-Trudno powiedzieć
/wykres/

Wykres - Deklarowane poglądy polityczne ogółu Polaków (lata 1990–2023, w procentach dla poszczególnych lat)

Wykres - Deklarowane poglądy polityczne mieszkańców wsi (lata 1990–2023, w procentach dla poszczególnych lat)

Wykres - Deklarowane poglądy polityczne rolników (lata 1990–2023, w procentach dla poszczególnych lat)

Wykres - Deklarowane poglądy polityczne rolników, mieszkańców wsi i ogółu Polaków (lata 1990–2023, średnia dla poszczególnych lat)

4.
2024-01-12
Roczny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2024-01-12

Sygnatura: 6649
Numer publikacji: Nr 4/2024
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje społeczne, Gospodarka
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
(...)
202329: Aktualne problemy i wydarzenia (404)
Słowa kluczowe: nastroje, gospodarka, poziom życia, polityka, zakład pracy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce w 2023 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2023/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza w Polsce w 2023 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2023/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Sytuacja w zakładach pracy respondentów w 2023 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2023/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin w 2023 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2023/

3.
2024-01-10
Samopoczucie Polaków w roku 2023
 
Data wydania: 2024-01-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6648
Numer publikacji: Nr 3/2024
Liczba stron: 25
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Nastroje społeczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202329: Aktualne problemy i wydarzenia (404)
Słowa kluczowe: kondycja psychiczna, samopoczucie, nastroje środowiskowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

WŁASNE SAMOPOCZUCIE

Jak często w ciągu mijającego roku doznawał(a) Pan(i) następujących uczuć?
* Był(a) Pan(i) zadowolony(a), bo coś się udało, powiodło się w życiu
* Był(a) Pan(i) dumny(a) ze swoich osiągnięć
* Czuł(a) Pan(i) pewność, że wszystko układa się dobrze
* Był(a) Pan(i) szczególnie czymś zaciekawiony(a), zainteresowany(a), podekscytowany(a)
* Czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę
* Był(a) Pan(i) zdenerwowany(a), rozdrażniony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) zniechęcony(a), znużony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) bezradny(a)
* Czuł(a) się Pan(i) nieszczęśliwy(a), był(a) Pan(i) w depresji
* Ogarniała Pana(ią) wściekłość, miał(a) Pan(i) ochotę wszystko rozwalić
* Myślał(a) Pan(i) o popełnieniu samobójstwa
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela/ oraz /tabela: zsumowane odpowiedzi "bardzo często" i "często" w latach 1990 - 2023/ oraz /tabele aneksowe: bardzo często lub często; rzadko, prawie wcale/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- zadowolenia, że coś się w życiu udało
- dumy z własnych osiągnięć
- pewności, że wszystko układa się dobrze
- zaciekawienia, podekscytowania
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2023/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- poczucia lekceważenia przez władzę
- zniechęcenia, znużenia
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- zdenerwowania, rozdrażnienia
- bezradności
- wściekłości
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2023/

Wykres - Samopoczucie Polaków w latach 1988-2023 na osi: dyskomfort psychiczny - komfort psychiczny

Wykres – Średnia wartość wskaźnika samopoczucia a ocena własnych warunków materialnych

Tabela - Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania wymienionych uczuć wśród badanych oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako: złe, średnie, dobre

Jak często w ciągu mijającego roku czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę?
- Bardzo często, często
- Rzadko, prawie wcale, wcale
/tabela wg w potencjalnych elektoratów partyjnych/

NASTROJE W OTOCZENIU BADANYCH

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania? Które z następujących określeń najlepiej to oddaje?
- Ogólne odprężenie i zadowolenie, wiara, że będzie lepiej
- Pewne odprężenie i zadowolenie, że jest trochę lepiej
- Apatia, rezygnacja, pogodzenie się z losem
- Lęk, obawa, co przyniesie przyszłość, niepewność jutra
- Ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 1988 - XII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny nastrojów środowiskowych
- Pozytywne
- Negatywne
/wykresy wg terminów badań XII 1999 - XII 2023/

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania?
- Pozytywne oceny
- Negatywne oceny
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

2.
2024-01-05
Nastroje na rynku pracy w grudniu 2023 roku
 
Data wydania: 2024-01-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6647
Numer publikacji: Nr 2/2024
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202329: Aktualne problemy i wydarzenia (404)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2022 - XII 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - XII 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2022 - XII 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – XII 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy a przewidywana sytuacja w ciągu najbliższego roku

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2022 - XII 2023/ oraz /wykres wg badań V 2001 - XII 2023: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Liczenie się z możliwością utraty pracy a ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań XI 2022 - XII 2023 / oraz /wykres wg badań I 2002 - XII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

1.
2024-01-04
Polityk roku 2023 w Polsce i na świecie
 
Data wydania: 2024-01-04

Sygnatura: 6646
Numer publikacji: Nr 1/2024
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202329: Aktualne problemy i wydarzenia (404)
Słowa kluczowe: polityk roku, politycy zagraniczni, Donald Tusk, Joe Biden, Polska, świat
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POLITYK ROKU 2023 W POLSCE

Któremu z polskich polityków należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2023? Chodzi o człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju, społeczeństwa, ludzi takich jak Pan(i).
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Donald Tusk
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Jarosław Kaczyński
- Rafał Trzaskowski
- Sławomir Mentzen
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Patryk Jaki
- Krzysztof Bosak
- Mariusz Błaszczak
- Inni politycy (21 nazwisk)
- Nie ma takiego, żaden nie zasłużył
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 1993 - 2023/

POLITYK ROKU 2023 NA ŚWIECIE

Któremu z zagranicznych polityków, działających na arenie światowej, należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2023?
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Joe Biden
- Wołodymyr Zełenski
- Donald Trump
- Giorgia Meloni
- Emmanuel Macron
- Inni politycy
- Nie ma takiego
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 2002 - 2023/

Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze