UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
KOMUNIKATY Z BADAŃ CBOS  |  CBOS NEWS  |  OPINIE I DIAGNOZY  |  POLISH PUBLIC OPINION  |  KSIĄŻKI  |  PRENUMERATA  | 

KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS

2020

Lp.
Data
wydania
Tytuł
 
153.
2020-12-01
O dopuszczalności przerywania ciąży i protestach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
 
Data wydania: 2020-12-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6144
Numer publikacji: Nr 153/2020
Liczba stron: 27
Kategorie tematyczne: Aborcja, Zjawiska kontrowersyjne
Autorzy: Feliksiak Michał, Roguska Beata
Badania: 202019: Aktualne problemy i wydarzenia (366)
Słowa kluczowe: aborcja, przerywanie ciąży, prawo, kobiety, protesty, zdrowie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

KIEDY MOŻNA PRZERWAĆ CIĄŻĘ?

Jak Pan(i) sądzi, czy przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne przez prawo, gdy:
* zagrożone jest życie matki
* zagrożone jest zdrowie matki
* ciąża jest wynikiem gwałtu, kazirodztwa
* z badań prenatalnych wynika, że płód obarczony jest nieuleczalną chorobą prowadzącą do śmierci
* z badań prenatalnych wynika, że płód ma zespół Downa
* wiadomo, że dziecko urodzi się upośledzone
* kobieta jest w ciężkiej sytuacji materialnej
* kobieta jest w trudnej sytuacji osobistej
* kobieta po prostu nie chce mieć dziecka
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 1992, VI 1999, X 2002, I 2005, XI 2006, IX 2007, VI 2010, VIII 2011, XI 2012, III 2016, X 2016, XI 2020: tak, nie/ oraz /tabele aneksowe/

Wykres - różnice między odpowiedzi "zdecydowanie tak" i "raczej tak" a sumą odpowiedzi "zdecydowanie nie" i "raczej nie" na poszczególne podpytania (wg badań 1992, 1999, 2002, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, III 2016, X 2016, 2020)

Zakres okoliczności, w jakich kobieta powinna mieć prawo do przerwania ciąży
- Węższy niż ustawowy
- Taki, jak w ustawie
- Szerszy niż ustawowy
- Konfiguracja mieszana
/wykres wg badań VIII 2011, XI 2012, III 2016, X 2016, XI 2020/ oraz /tabela wg wybranych cech socjodemograficznych: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, udział w praktykach religijnych, poglądy polityczne, preferencje partyjne/ oraz /tabela w podziale na grupy wiekowe i płeć/

PROTESTY PO WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO – UDZIAŁ I POPARCIE

Czy popiera Pan(i), czy też nie protesty społeczne po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją dopuszczalności aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej nie popieram
- Zdecydowanie nie popieram
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela: odsetek osób deklarujących poparcie dla protestów wg wybranych cech socjodemograficznych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pan(i) osobiście uczestniczył(a) w tych protestach?
- Tak
- Nie
/wykres/ oraz /tabela: odsetek osób deklarujących udział w protestach wg wybranych cech socjodemograficznych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - odsetki kobiet i mężczyzn deklarujących udział w protestach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w podziale na grupy wiekowe

Wykres - stosunek do prawnej dopuszczalności aborcji w różnych sytuacjach wśród uczestników protestów

Wykres - stosunek do prawnej dopuszczalności aborcji w różnych sytuacjach wśród popierających protesty

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
152.
2020-11-30
Stosunek do rządu w listopadzie
 
Data wydania: 2020-11-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6143
Numer publikacji: Nr 152/2020
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 202019: Aktualne problemy i wydarzenia (366)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki, polityka gospodarcza, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 - XI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - XI 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2019 - XI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - XI 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2019 - XI 2020/ oraz /tabela: oceny pracujących i niepracujących zarobkowo/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - XI 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 - XI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - XI 2020 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
151.
2020-11-27
Nastroje społeczne w listopadzie
 
Data wydania: 2020-11-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6142
Numer publikacji: Nr 151/2020
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje, Gospodarka, Polityka
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202019: Aktualne problemy i wydarzenia (366)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 – XI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – XI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 – XI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – XI 2020/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 – XI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2020/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 – XI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2020/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 – XI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2020/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 – XI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2020/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań XI 2019 – XI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – XI 2020/ oraz /tabela aneksowa z Trudno powiedzieć/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań XI 2019 – XI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – XI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 – XI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – XI 2020/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań XI 2019 – XI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – XI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
150.
2020-11-25
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego
 
Data wydania: 2020-11-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6141
Numer publikacji: Nr 150/2020
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202019: Aktualne problemy i wydarzenia (366)
Słowa kluczowe: ocena działalności, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda, TK -Trybunał Konstytucyjny
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2019 - XI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2019 - XI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - XI 2020

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - XI 2020

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2019 - XI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta: wykres wg terminów badań II 1998 - XI 2020 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - XI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego - wykres wg terminów badań XII 2002 - XI 2020

Tabela - oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
149.
2020-11-24
Zaufanie do polityków w pierwszej połowie listopada
 
Data wydania: 2020-11-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6140
Numer publikacji: Nr 149/2020
Liczba stron: 27
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202019: Aktualne problemy i wydarzenia (366)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Szymon Hołownia
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Mateusz Morawiecki
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Zbigniew Ziobro
- Mariusz Błaszczak
- Jarosław Gowin
- Krzysztof Bosak
- Jarosław Kaczyński
- Elżbieta Witek
- Tomasz Grodzki
- Borys Budka
- Adam Niedzielski
- Włodzimierz Czarzasty
- Piotr Gliński
- Jacek Sasin
- Przemysław Czarnek
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, obojętność, nieufność, nieznajomość - XI 2020 i różnica od X/2 2020/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań X/2 2019 - XI 2020

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań X/2 2019 - XI 2020

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w listopadzie 2020 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań X/2 2020, XI 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
148.
2020-11-23
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie listopada
 
Data wydania: 2020-11-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6139
Numer publikacji: Nr 148/2020
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Nastroje, Praca
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202019: Aktualne problemy i wydarzenia (366)
Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, utrata pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg badań I 1992 - XI 2020/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IX 2019 - XI 2020/ oraz /tabela aneksowa/


Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IX 2019 - XI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/wykres wg badań I 1992 - XI 2020/

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX 2019 - XI 2020/ oraz /wykres wg badań V 2001 - XI 2020: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX 2019 - XI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
/wykres wg badań I 2002 - XI 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
147.
2020-11-20
Opinie o stacjach telewizyjnych i radiowych
 
Data wydania: 2020-11-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6138
Numer publikacji: Nr 147/2020
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Środki masowego przekazu; Media
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202017: Aktualne problemy i wydarzenia (364)
Słowa kluczowe: media, środki masowego przekazu, radio, telewizja, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Oceny stacji telewizyjnych:
* Telewizja publiczna (TVP)
* Telewizja TVN
* Telewizja Polsat
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2010 - X 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz tabele aneksowe/

Zmiany opinii o telewizji publicznej (TVP) - wykres wg terminów badań XII 1997 - X 2020
Zmiany opinii o telewizji TVN - wykres wg terminów badań VI 2002 - X 2020
Zmiany opinii o telewizji Polsat - wykres wg terminów badań VI 2002 - X 2020

Oceny stacji radiowych:
* Radio RMF FM
* Radio Zet
* Polskie Radio (publiczne)
* Radio Maryja
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2009 - X 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz tabele aneksowe/

Zmiany opinii o Radiu RMF FM - wykres wg terminów badań XII 2002 - X 2020
Zmiany opinii o Radiu Zet - wykres wg terminów badań XII 2002 - X 2020
Zmiany opinii o Polskim Radiu - wykres wg terminów badań XII 1997 - X 2020
Zmiany opinii o Radiu Maryja - wykres wg terminów badań XII 2002 - X 2020


Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
146.
2020-11-19
Rząd wobec epidemii – oceny w pierwszej połowie listopada
 
Data wydania: 2020-11-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6137
Numer publikacji: Nr 146/2020
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202019: Aktualne problemy i wydarzenia (366)
Słowa kluczowe: epidemia, koronawirus, rząd, Mateusz Morawiecki, restrykcje, ograniczenia, tarcza antykryzysowa, pakiet pomocowy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI, VII, VIII, X, X/2, XI 2020/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa a obawa przed zarażeniem - tabela

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII, IX, X, X/2, XI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji a obawa przed zarażeniem - tabela

OCENA WSPARCIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI, VI, VII, VIII, IX, X/2, XI 2020/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
145.
2020-11-16
Preferencje partyjne w listopadzie
 
Data wydania: 2020-11-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6136
Numer publikacji: Nr 145/2020
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202019: Aktualne problemy i wydarzenia (366)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - XI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz‘15, UED)
/wykres wg terminów badań X(2) 2020, XI 2020/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKIZ15, UED)
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników V/VI 2020 - XI 2020 z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
144.
2020-11-13
Nastroje społeczne w ostatniej dekadzie października
 
Data wydania: 2020-11-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6135
Numer publikacji: Nr 144/2020
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje, Gospodarka, Polityka
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202018: Aktualne problemy i wydarzenia (365)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2019 – X(2) 2020/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – X(2) 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2019 – X(2) 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – X(2) 2020/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2019 – X(2) 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – X(2) 2020/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2019 – X(2) 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – X(2) 2020/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2019 – X(2) 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – X(2) 2020/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2019 – X(2) 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – X(2) 2020/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań X 2019 – X(2) 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – X(2) 2020/ oraz /tabela aneksowa z trudno powiedzieć/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań X 2019 – X(2) 2020/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – X(2) 2020/ oraz /tabela aneksowa

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2019 – X(2) 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – X(2) 2020/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań X 2019 – X(2) 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – X(2) 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
143.
2020-11-12
Zaufanie do polityków w ostatniej dekadzie października
 
Data wydania: 2020-11-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6134
Numer publikacji: Nr 143/2020
Liczba stron: 26
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202018: Aktualne problemy i wydarzenia (365)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZPOZNAWALNOŚĆ POLITYKÓW, ZAUFANIE, NIEUFNOŚĆ I OBOJĘTNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Szymon Hołownia
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Mariusz Błaszczak
- Zbigniew Ziobro
- Elżbieta Witek
- Jarosław Kaczyński
- Krzysztof Bosak
- Tomasz Grodzki
- Jarosław Gowin
- Piotr Gliński
- Borys Budka
- Włodzimierz Czarzasty
- Jacek Sasin
- Adam Niedzielski
- Przemysław Czarnek
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań X 2019 - X/2 2020

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań X 2019 - X/2 2020

ŚREDNIE NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w ostatniej dekadzie października 2020 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań X 2020, X/2 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
142.
2020-11-10
Stosunek do rządu w ostatniej dekadzie października
 
Data wydania: 2020-11-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6133
Numer publikacji: Nr 142/2020
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202018: Aktualne problemy i wydarzenia (365)
Słowa kluczowe: rząd, Mateusz Morawiecki, akceptacja premiera, stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2019 - X/2 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - X/2 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2019 - X/2 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - X/2 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2019 - X/2 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - X/2 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2019 - X/2 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - X/2 2020 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
141.
2020-11-09
Obawy przed zarażeniem koronawirusem i postrzeganie działań rządu
 
Data wydania: 2020-11-09
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6132
Numer publikacji: Nr 141/2020
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Zdrowie; choroba
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202018: Aktualne problemy i wydarzenia (365)
Słowa kluczowe: koronawirus, rząd, Mateusz Morawiecki, ograniczenia, epidemia, tarcza antykryzysowa, pakiet pomocowy, restrykcje, obawy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III, IV, V/VI, VI, VII, VIII, X, X/2 2020/ oraz /tabela aneksowa/

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI, VII, VIII, X, X/2 2020/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa a obawa przed zarażeniem - tabela

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII, IX, X, X/2 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji a obawa przed zarażeniem - tabela

OCENA WSPARCIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V, VI, VII, VIII, IX, X/2 2020/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
140.
2020-11-09
Nastroje na rynku pracy w ostatniej dekadzie października
 
Data wydania: 2020-11-09
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6131
Numer publikacji: Nr 140/2020
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202018: Aktualne problemy i wydarzenia (365)
Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, utrata pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IX 2019 - X/2 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg badań I 1992 - X/2 2020/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IX 2019 - X/2 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/wykres wg badań I 1992 - X/2 2020/

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX 2019 - X/2 2020/ oraz /wykres wg badań V 2001 - X/2 2020: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX 2019 - X/2 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
/wykres wg badań I 2002 - X/2 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
139.
2020-11-04
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2020-11-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6130
Numer publikacji: Nr 139/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202018: Aktualne problemy i wydarzenia (365)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2019 - X/2 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2019 - X/2 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - X/2 2020

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - X/2 2020

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2019 - X/2 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta: wykres wg terminów badań II 1998 - X/2 2020 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
138.
2020-10-30
Preferencje partyjne w ostatniej dekadzie października
 
Data wydania: 2020-10-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6129
Numer publikacji: Nr 138/2020
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202018: Aktualne problemy i wydarzenia (365)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - X(2) 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz‘15, UED)
/wykres wg terminów badań X 2020, X(2) 2020/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKIZ15, UED)
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników III 2020 - X(2) 2020 z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

137.
2020-10-29
Religijność Polaków w warunkach pandemii
 
Data wydania: 2020-10-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6128
Numer publikacji: Nr 137/2020
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Religia; wiara
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
Słowa kluczowe: praktyki religijne, religijność, epidemia, koronawirus
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZMIANY W ŻYCIU RELIGIJNYM

Czy Pana(i) zaangażowanie religijne jest obecnie takie samo jak w okresie największych ograniczeń (przypadających na kwiecień i Święta Wielkanocne)?
- Tak, tyle samo czasu poświęcam na modlitwę, medytację i inne praktyki religijne
- Obecnie więcej czasu poświęcam na modlitwę, medytację i inne praktyki religijne
- Obecnie mniej czasu poświęcam na modlitwę, medytację i inne praktyki religijne
- W ogóle nie uczestniczę w praktykach religijnych
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Czy w ostatnim miesiącu respondentom zdarzyło się, że:
- chodzili do kościoła na mszę św.
- oglądali transmisje mszy św. w telewizji
- chodzili do kościoła na modlitwę indywidualną lub nabożeństwa
- brakowało im wspólnotowej modlitwy w kościele
- słuchali mszy św. w radiu
- modlili się, np. na różańcu, w łączności z innymi (przez internet, radio)
- oglądali transmisje mszy św. przez internet
- Żadne z powyższych
/wykres wg terminów badań V/VI 2020, IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - liczba wskazanych odpowiedzi dotyczących życia religijnego w czasie pandemii (w ostatnim miesiącu)

Tabela - zmiany w zaangażowaniu religijnym a średnia liczba wskazanych odpowiedzi dotyczących życia religijnego w ostatnim miesiącu

Tabela - deklaracje na temat udziału w praktykach religijnych a średnia liczba wskazanych odpowiedzi dotyczących życia religijnego w ostatnim miesiącu

WPŁYW PANDEMII NA ŻYCIE RELIGIJNE

Czy Pana(i) zaangażowanie religijne jest obecnie takie samo jak przed pandemią koronawirusa?
- Tak, tyle samo czasu poświęcam na modlitwę, medytację i inne praktyki religijne
- Obecnie więcej czasu poświęcam na modlitwę, medytację i inne praktyki religijne
- Obecnie mniej czasu poświęcam na modlitwę, medytację i inne praktyki religijne
- W ogóle nie uczestniczę w praktykach religijnych
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

POWRÓT DO KOŚCIOŁÓW

Czy po zniesieniu ograniczenia liczby osób w kościele uczestniczy Pan(i) w mszach św. i nabożeństwach w kościele:
- kilka razy w tygodniu
- raz w tygodniu
- mniej więcej 1-2 razy w miesiącu
- rzadziej
- W ogóle nie uczestniczę
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - odpowiedzi dotyczące życia religijnego w ostatnim miesiącu wśród osób w ogóle nieuczestniczących w mszy św. w kościele po zniesieniu limitu wiernych

Tabela - deklaracje na temat udziału w praktykach religijnych a uczestnictwo w mszach św. w kościele po zniesieniu limitu wiernych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

136.
2020-10-26
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2020/2021
 
Data wydania: 2020-10-26

Sygnatura: 6127
Numer publikacji: Nr 136/2020
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Edukacja; nauka; oświata, Dzieci
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202017: Aktualne problemy i wydarzenia (364)
Słowa kluczowe: dzieci, uczniowie, wydatki szkolne, zajęcia dodatkowe, szkoła
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

WYDATKI NA SZKOLNE POTRZEBY DZIECI

Ile mniej więcej pieniędzy przeznaczył(a) Pan(i) w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego na szkolne potrzeby swoich dzieci (podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty, np. ubezpieczenie, czesne, internat, stancja)?
* Ogół rodziców mających dzieci w wieku szkolnym
/wykresy: średnia i mediana w złotych wg roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 /
* Wydatki w zależności od liczby dzieci w wieku szkolnym:
- jedno
- dwoje
- troje i więcej
/wykresy: średnia i mediana w złotych wg roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016, 2016/201, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 /

Wysokość wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Deklaracje osób mających dzieci w wieku szkolnym
- Brak wydatków
- Do 300 zł
- 301–500 zł
- 501–800 zł
- 801–1000 zł
- 1001–1500 zł
- Powyżej 1500 zł
- Nieokreślone wydatki
/tabela wg terminów badań 2009 - 2020/

Średnie wydatki rodziców w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym.
Liczba dzieci w wieku szkolnym na utrzymaniu rodziny:
- Jedno
- Dwoje
- Troje i więcej
- Ogółem
/tabela wg terminów badań 2009 - 2020 oraz wydatki w roku 2020 w odniesieniu do wydatków w roku 2019 - w procentach/


DODATKOWE PŁATNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE I OGÓLNOROZWOJOWE

Zasięg zjawiska

Czy któreś z Pana(i) dzieci będących w wieku szkolnym uczęszcza lub będzie uczęszczać w bieżącym roku szkolnym na zajęcia dodatkowe, opłacane przez Pana(ią) w szkole lub poza szkołą?
Odpowiedzi osób mających dzieci w wieku szkolnym
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań 1998 - 2020/

Czynniki wpływające na finansowanie dodatkowych zajęć

Czy któreś z Pana(i) dzieci będących w wieku szkolnym uczęszcza lub będzie uczęszczać w bieżącym roku szkolnym na zajęcia dodatkowe, opłacane przez Pana(ią) w szkole lub poza szkołą?
- Tak
- Nie
/tabela wg poziomu wykształcenia rodzica/ oraz /tabela wg miejsca zamieszkania/

Popularność różnego rodzaju płatnych zajęć dodatkowych

Płatne zajęcia pozalekcyjne:
Deklaracje rodziców mających dzieci w wieku szkolnym
- Nauka języków obcych
- Zajęcia sportowe
- Korepetycje, kursy przygotowawcze
- Zajęcia artystyczne
- Rodzice nie opłacają żadnych dodatkowych zajęć
/wykresy wg roku szkolnego od 2009/2010 do 2020/2021 /

[Odpowiedzi twierdzące respondentów mających dzieci w wieku szkolnym]
Na jakie dodatkowo opłacane przez Pana(ią) zajęcia uczęszczają lub będą uczęszczać Pana(i) dzieci w wieku szkolnym? Czy są to:
- nauka języków obcych
- zajęcia sportowe
- korepetycje, kursy przygotowawcze
- zajęcia artystyczne
- inne
- Rodzice nie opłacają żadnych dodatkowych zajęć
/tabela wg terminów badań 1998 - 2020/

Deklarowana wysokość wydatków na dodatkowe, płatne zajęcia

Średnie miesięczne wydatki rodziców na dodatkowe zajęcia dzieci w wieku szkolnym
- Na wszystkie dzieci korzystające z zajęć
- Na jedno dziecko korzystające z zajęć
/tabela wg terminów badań 2009 - 2020 oraz wydatki w roku 2020 w odniesieniu do wydatków w roku 2019- w procentach/

135.
2020-10-23
Nastroje społeczne na przełomie września i października
 
Data wydania: 2020-10-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6126
Numer publikacji: Nr 135/2020
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje, Gospodarka, Polityka
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202017: Aktualne problemy i wydarzenia (364)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2019 – X 2020/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – X 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2019 – X 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – X 2020/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2019 – X 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2020/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2019 – X 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2020/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2019 – X 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2020/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2019 – X 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2020/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań IX 2019 – X 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – X 2020/ oraz /tabela aneksowa z trudno powiedzieć/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań IX 2019 – X 2020/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – X 2020/ oraz /tabela aneksowa

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2019 – X 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – X 2020/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań IX 2019 – X 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – X 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

134.
2020-10-22
Opinia publiczna w Polsce o amerykańskich wyborach prezydenckich
 
Data wydania: 2020-10-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6125
Numer publikacji: Nr 134/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Stosunki międzynarodowe, Wydarzenia międzynarodowe; wydarzenia za granicą
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202017: Aktualne problemy i wydarzenia (364)
Słowa kluczowe: stosunki polsko-amerykańskie, wybory w USA, zainteresowanie wyborami, Donald Trump, Joe Biden, USA - Stany Zjednoczone
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA STOSUNKÓW POLSKO-AMERYKAŃSKICH

Jak ocenia Pan(i) obecne stosunki polsko-amerykańskie? Czy są one:
- zdecydowanie dobre
- raczej dobre
- ani dobre, ani złe
- raczej złe
- zdecydowanie złe
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak ocenia Pan(i) obecne stosunki polsko-amerykańskie? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań X 1987, X 1988, III 1990, V 2011, XI 2012, X 2016, IV 2018, III 2019, VII 2019, X 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

WYBORY PREZYDENCKIE W STANACH ZJEDNOCZONYCH Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY

Obecnie w Stanach Zjednoczonych trwa kampania przed mającymi się odbyć [...] wyborami prezydenckimi. Czy Pan(i) osobiście interesuje się tymi wyborami czy też nie?
* 8 listopada 2016
* 3 listopada 2020
- Bardzo się nimi interesuję – uważnie śledzę wszystko, co jest związane z tymi wyborami, sam(a) szukam na ten temat informacji
- Jestem dość zainteresowany(a) – zwracam uwagę na informacje dotyczące tych wyborów
- Raczej się tym nie interesuję – wiem tylko to, co przypadkiem gdzieś usłyszę lub zobaczę
- W ogóle nie jestem tym zainteresowany(a) – nie zwracam uwagi na informacje dotyczące tych wyborów
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań X 2016, X 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy dla Polski to, kto zostanie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest Pana(i) zdaniem:
- bardzo ważne
- raczej ważne
- raczej nieważne
- zupełnie nieważne
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań XI 2012, X 2016, X 2020/ oraz /tabela wg oceny stosunków polsko-amerykańskich/ oraz /tabela aneksowa/

Który z kandydatów byłby, z punktu widzenia Polski, lepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych?
- Mitt Romney
- Barack Obama
- Obaj jednakowo
- Trudno powiedzieć
/wykres: XI 2012/

Który z kandydatów byłby, z punktu widzenia Polski, lepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych?
- Donald Trump
- Hillary Clinton
- Oboje jednakowo
- Trudno powiedzieć
/wykres: X 2016/

Który z kandydatów byłby, z punktu widzenia Polski, lepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych?
- Donald Trump
- Joe Biden
- Obaj jednakowo
- Trudno powiedzieć
/wykres: X 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg oceny stosunków polsko-amerykańskich/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

133.
2020-10-22
Zaufanie do polityków na przełomie września i października
 
Data wydania: 2020-10-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6124
Numer publikacji: Nr 133/2020
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202017: Aktualne problemy i wydarzenia (364)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Szymon Hołownia
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Jarosław Kaczyński
- Mariusz Błaszczak
- Zbigniew Ziobro
- Rafał Trzaskowski
- Krzysztof Bosak
- Jarosław Gowin
- Elżbieta Witek
- Piotr Gliński
- Jacek Sasin
- Jadwiga Emilewicz
- Tomasz Grodzki
- Borys Budka
- Włodzimierz Czarzasty
- Dariusz Piontkowski
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań VIII 2019 - X 2020

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań VIII 2019 - X 2020

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w październiku 2020 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań IX 2020, X 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

132.
2020-10-21
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2020-10-21

Sygnatura: 6123
Numer publikacji: Nr 132/2020
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
(...)
202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce.
Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)
- Oceny
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I, II, III, V/VI, VI, VII, VIII, IX 2020/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza
Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)
- Oceny
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I, II, III, V/VI, VI, VII, VIII, IX 2020/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin
Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)
- Oceny
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I, II, III, V/VI, VI, VII, VIII, IX 2020/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Sytuacja w zakładach pracy respondentów
Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)
- Oceny
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I, II, III, V/VI, VI, VII, VIII, IX 2020/

131.
2020-10-20
Opinie o zmianach w ochronie zwierząt
 
Data wydania: 2020-10-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6122
Numer publikacji: Nr 131/2020
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Stosunek do zwierząt
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202017: Aktualne problemy i wydarzenia (364)
Słowa kluczowe: ochrona zwierząt, zwierzęta, cyrk, ubój, chów zwierząt
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Oto niektóre propozycje zmian w ustawie o ochronie zwierząt. W przypadku każdej z nich proszę określić, czy ją Pan(i) popiera czy też jest jej Pan(i) przeciwna.
* Zwiększenie kontroli schronisk dla zwierząt – częstsze kontrole, nadanie inspekcji weterynaryjnej prawa do nakładania mandatów za trzymanie zwierząt w złych warunkach
* Zwiększenie uprawnień organizacji społecznych w zakresie ochrony zwierząt i umożliwienie asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt
* Zakaz stałego trzymania zwierząt na uwięzi oraz tymczasowego trzymania ich na uwięzi krótszej niż 6 metrów i powierzchni mniejszej niż 20 metrów kwadratowych
* Zakaz wykorzystania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, np. w cyrkach
* Zakaz uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego ogłuszenia z wyjątkiem tzw. uboju rytualnego na potrzeby krajowych związków religijnych
* Zakaz chowu i hodowli zwierząt w celu pozyskania z nich futer
- zdecydowanie popieram
- raczej popieram
- raczej jestem przeciwny(a)
- zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabele aneksowe/

Odsetki popierających proponowane rozwiązania
- żadnego (zero)
- jedno
- dwa
- trzy
- cztery
- pięć
- sześć (wszystkie)

Odsetki popierających proponowane rozwiązania:
- Odsetek popierających od 0 do 2 rozwiązań
- Odsetek popierających od 3 do 5 rozwiązań
- Odsetek popierających wszystkie 6 rozwiązań
- Średnia liczba popieranych rozwiązań
/tabela - ogółem i wg zmiennych socjo-demograficznych/

Zakaz chowu i hodowli zwierząt w celu pozyskania z nich futer wg elektoratów ugrupowań politycznych - tabela

Zakaz uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego ogłuszenia z wyjątkiem tzw. uboju rytualnego na potrzeby krajowych związków religijnych wg elektoratów ugrupowań politycznych - tabela

Jeśli wprowadzono by prawo zakazujące hodowli zwierząt na futra, to:
- działalność ferm futrzarskich powinna być zakończona jak najszybciej
- fermy futrzarskie powinny mieć więcej czasu na zakończenie swojej działalności
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Zakaz chowu i hodowli zwierząt w celu pozyskania z nich futer a wprowadzenie prawa zakazującego hodowli zwierząt na futra - tabela

Wprowadzenie prawa zakazującego hodowli zwierząt na futra wg elektoratów ugrupowań politycznych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

130.
2020-10-16
Stosunek do rządu na przełomie września i października
 
Data wydania: 2020-10-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6121
Numer publikacji: Nr 130/2020
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 202017: Aktualne problemy i wydarzenia (364)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki, ocena działalności, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2019 - X 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - X 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2019 - X 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - X 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2019 - X 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - X 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2019 - X 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - X 2020 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

129.
2020-10-16
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2020-10-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6120
Numer publikacji: Nr 129/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202017: Aktualne problemy i wydarzenia (364)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2019 - X 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2019 - X 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - X 2020

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - X 2020

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2019 - X 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta: wykres wg terminów badań II 1998 - X 2020 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

128.
2020-10-15
Nastroje na rynku pracy w końcówce września i pierwszym tygodniu października
 
Data wydania: 2020-10-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6119
Numer publikacji: Nr 128/2020
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Nastroje, Praca
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202017: Aktualne problemy i wydarzenia (364)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, sytuacja na rynku pracy, lokalny rynek pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, utrata pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg badań I 1992 - X 2020/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć
/tabela wg badań VIi 2019 - X 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań VII 2019 - X 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/wykres wg badań I 1992 - X 2020/

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań VII 2019 - X 2020/ oraz /wykres wg badań V 2001 - X 2020: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia a prognozy co do sytuacji zakładu pracy w perspektywie roku

Tabela - poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań VII 2019 - X 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
/wykres wg badań X 2001 - X 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

127.
2020-10-14
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu
 
Data wydania: 2020-10-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6118
Numer publikacji: Nr 127/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Zdrowie; choroba
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202017: Aktualne problemy i wydarzenia (364)
Słowa kluczowe: koronawirus, rząd, Mateusz Morawiecki, epidemia, ograniczenia, restrykcje, obawy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III, IV, V/VI, VII, VIII, X 2020/

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III, IV, V/VI, VII, VIII, X 2020/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa a obawa przed zarażeniem - tabela

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII, IX, X 2020/

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

126.
2020-10-14
Sytuacja zawodowa Polaków w trakcie epidemii koronawirusa
 
Data wydania: 2020-10-14

Sygnatura: 6117
Numer publikacji: Nr 126/2020
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Praca, Życie codzienne
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
Słowa kluczowe: epidemia, koronawirus, praca zawodowa, praca zarobkowa, utrata pracy, ograniczenia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Praca zarobkowa 1 marca bieżącego roku i obecnie
- Pracujący 1 marca i obecnie
- Pracujący 1 marca, obecnie niepracujący
- Niepracujący 1 marca, obecnie pracujący
- Niepracujący 1 marca i obecnie
/wykres wg badań V/VI, IX 2020/ oraz /tabela wg płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, grupy społeczno-zawodowej, sektora gospodarki/ oraz /tabela aneksowa/

Czy z powodu epidemii koronawirusa i ograniczeń z nią związanych zaszły jakieś zmiany w Pana(i) pracy zawodowej?
Odpowiedzi twierdzące badanych, którzy na początku marca pracowali zawodowo.
- Musiał(a) zamknąć swoją firmę
- Musiał(a) ograniczyć działalność i zredukować zatrudnienie w swojej firmie
- Stracił(a) pracę
- Pracuje w zmniejszonym wymiarze czasu pracy
- Pracuje zdalnie
- Zmienił(a) Pan(i) pracę
- Korzysta z dodatkowego zasiłku opiekuńczego i zajmuje się dzieckiem lub dziećmi w domu
/wykresy wg badań V/VI, IX 2020/

Czy z powodu epidemii koronawirusa i ograniczeń z nią związanych zaszły jakieś zmiany w Pana(i) pracy zawodowej?
- Musiał(a) zamknąć swoją firmę
- Musiał(a) ograniczyć działalność i zredukować zatrudnienie w swojej firmie
- Stracił(a) pracę
- Pracuje w zmniejszonym wymiarze czasu pracy
- Pracuje zdalnie
- Zmienił(a) pracę
/tabela - odpowiedzi twierdzące wg płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, grupy zawodowej, sektora gospodarki/ oraz /tabela aneksowa/

Czy ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego – osób wspólnie z Panem(ią) mieszkających i utrzymujących się stracił pracę lub przestał zarabiać z powodu epidemii koronawirusa i ograniczeń z nią związanych?
- tak
- nie
- odmowa odpowiedzi
/wykres wg badań V/VI, IX 2020/

Deklarowany wpływ epidemii na sytuację zawodową
- pracę stracił respondent lub ktoś z gospodarstwa domowego
- pracę stracił respondent i ktoś z gospodarstwa domowego
- nikt w gospodarstwie domowym nie stracił pracy
/wykresy wg badań V/VI, IX 2020/

Deklarowany wpływ epidemii na sytuację zawodową a dochody na jedną osobę - tabela

Deklarowany wpływ epidemii na sytuację zawodową a ocena własnych warunków materialnych - tabela

125.
2020-10-13
Turystyka letnia w czasach pandemii
 
Data wydania: 2020-10-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6116
Numer publikacji: Nr 125/2020
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Turystyka, Urlop; wakacje
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
Słowa kluczowe: wypoczynek, wakacje, urlop, wyjazdy, koronawirus, epidemia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ILU POLAKÓW SKORZYSTAŁO Z LETNICH WYJAZDÓW

Czy tego lata zamierza Pan(i) wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
- tak
- nie
- jeszcze nie wiem
/wykres wg badań V/VI 2020/

Czy tego lata wyjeżdżał(a) Pan(i) w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
- tak
- nie
/wykres wg badań IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Korzystanie z letnich wyjazdów wypoczynkowych a deklarowany lęk przed zarażeniem koronawirusem - tabela

W KRAJU CZY ZA GRANICĄ – GDZIE POLACY WYPOCZYWALI TEGO LATA

Gdzie planuje Pan(i) wypoczywać tego lata? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
[Odpowiedzi respondentów deklarujących zamiar wyjazdu na co najmniej dwudniowy wypoczynek]
- Wyłącznie w kraju
- Częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- Wyłącznie za granicą
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań V/VI 2020/

Gdzie Pan(i) wypoczywał(a) tego lata? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
[Odpowiedzi respondentów deklarujących wyjazd na co najmniej dwudniowy wypoczynek]
- Wyłącznie w kraju
- Częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- Wyłącznie za granicą
/wykres wg badań IX 2020/

CZY PANDEMIA ZMIENIŁA PLANY WAKACYJNE POLAKÓW

Czy pandemia koronawirusa zmieniła Pan(i) tegoroczne plany wakacyjne?
- tak
- nie
- jeszcze nie wiem
/wykres wg badań V/VI 2020/

Czy pandemia koronawirusa zmieniła Pan(i) tegoroczne plany wakacyjne?
- tak
- nie
/wykres wg badań IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Odsetki badanych deklarujących, że w tym roku zamierzają wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni
- wg wykształcenia
- ogółem
/tabela wg badania I 2020/

Odsetki badanych deklarujących, że tego lata zamierzają wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni
- wg wykształcenia
- ogółem
/tabela wg badania V/VI 2020/

Odsetki badanych deklarujących, że pandemia koronawirusa zmieniła ich tegoroczne plany wakacyjne
- wg wykształcenia
- ogółem
/tabela wg badania IX 2020/

Deklaracje zmiany planów a wakacyjnych a stosunek badanych do epidemii koronawirusa - tabela

Deklaracje zmiany planów a wakacyjnych a obawa przed zarażeniem koronawirusem - tabela

Deklaracje wyjazdu na na co najmniej dwudniowy wypoczynek a zmiana planów z powodu koronawirusa - tabela

Deklaracje wypoczynku w kraju i/lub za granicą z co najmniej jednym noclegiem a zmiany planów z powodu koronawirusa - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

124.
2020-10-09
Preferencje partyjne na przełomie września i października
 
Data wydania: 2020-10-09
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6115
Numer publikacji: Nr 124/2020
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202017: Aktualne problemy i wydarzenia (364)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań od 10-17.01.2019 do 28.09-8.10.2020/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polska 2050
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
/wykres wg terminów badań IX 2020, X 2020; dla Polski 2050 dane z pomiaru X 2020/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polska 2050
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKIZ15, UED)
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników badań od 6-16.02.2020 do 28.09-8.10.2020 z wynikami wyborów 13 października 2019; dla Polski 2050 dane z pomiaru 28.09-8.10.2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

123.
2020-10-09
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych
 
Data wydania: 2020-10-09
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6114
Numer publikacji: Nr 123/2020
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Materialne warunki życia
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata, Roguska Beata
Badania: 202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
Słowa kluczowe: sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, finanse, oszczędności, długi, kredyty, pożyczki, zadłużenie, opłaty, sposoby gospodarowania pieniędzmi, zagrożenie biedą, bieda
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI I ZAGROŻENIE BIEDĄ

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie - nie starcza mi (nam) nawet na podstawowe potrzeby
- Żyjemy skromnie - musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować
- Żyjemy średnio - starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy
- Żyjemy dobrze - starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania
- Żyjemy bardzo dobrze - mogę (możemy) pozwolić sobie na pewien luksus
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2004 - IX 2020/

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie lub skromnie
- Żyjemy średnio
- Żyjemy dobrze lub bardzo dobrze
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 1993 - IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Które z poniższych stwierdzeń wybrał(a)by Pan(i) jako najbardziej zgodne z obecną sytuacją finansową w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Jestem spokojny(a), że finansowo dam (damy) sobie radę
- Nie boję się biedy, chociaż martwię się, że moja (nasza) sytuacja materialna może się pogorszyć
- Obawiam się biedy, choć sądzę, że jakoś sobie poradzę (poradzimy)
- Boję się biedy i nie wiem, jak sobie poradzę (poradzimy)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2004 - IX 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1997 - IX 2020/ oraz /tabela wg sposobu gospodarowania pieniędzmi/ oraz /tabela aneksowa/

OSZCZĘDNOŚCI

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe posiada oszczędności pieniężne?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność między posiadaniem oszczędności a sytuacją finansową gospodarstw domowych (żyje się: bardzo biednie lub skromnie, średnio, dobrze lub bardzo dobrze)

Jak Pan(i) sądzi, gdyby była potrzeba przeznaczenia wszystkich Państwa oszczędności na bieżące utrzymanie i wydatki, jak długo byliby Państwo w stanie żyć ze zgromadzonych zasobów finansowych, nie obniżając dotychczasowego poziomu życia?
- Najwyżej kilka dni
- Mniej więcej tydzień
- 2–3 tygodnie
- Około miesiąca
- 2–3 miesiące
- 4–6 miesięcy
- Jeszcze dłużej
- Trudno powiedzieć
/tabela: wskazania respondentów z gospodarstw domowych posiadających oszczędności - wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, IX 2020/

DŁUGI I KREDYTY

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma obecnie do spłacenia jakieś raty, pożyczki, długi lub kredyty?
- Tak, ale spłacamy je regularnie
- Tak i mamy kłopoty z ich spłaceniem
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między zadłużeniem a sytuacją finansową gospodarstw domowych

Oszczędności i długi Polaków:
- Osoby, których gospodarstwa domowe mają oszczędności i nie mają długów
- Osoby, których gospodarstwa domowe mają oszczędności i długi
- Osoby, których gospodarstwa domowe nie mają oszczędności, ani długów
- Osoby, których gospodarstwa domowe nie mają oszczędności i mają długi
/wykresy wg terminów badań III 2019, III 2020, IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między oszczędnościami i długami a sytuacją finansową gospodarstw domowych

ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma do spłacenia jakieś zaległe należności (np. za czynsz, elektryczność, telefon, zaległe podatki)?
- Tak, ale stopniowo je spłacamy
- Tak i mamy kłopoty z ich spłaceniem
- Nie
/wykresy wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między oszczędnościami i długami a występowaniem zaległości w opłatach

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

122.
2020-10-07
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów w czasie pandemii
 
Data wydania: 2020-10-07

Sygnatura: 6113
Numer publikacji: Nr 122/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje, Młodzież
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
Słowa kluczowe: uczniowie, wakacje, wyjazdy, wypoczynek
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

CO NAJMNIEJ TYGODNIOWE WYJAZDY WAKACYJNE

Społeczny zasięg wyjazdów

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Czy podczas tegorocznych wakacji uczniowie z Pana(i) gospodarstwa domowego wyjechali na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania?
- Tak, wszyscy wyjechali
- Tak, ale nie wszyscy wyjechali
- Nie, nikt nie wyjechał
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań 1993-2020/ oraz /wykres wg miesięcznych dochodów na 1 osobę w gospodarstwie domowym/ oraz /wykres wg oceny warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego/ oraz /wykresy wg miejsca zamieszkania: wieś, miasto i wg terminów badań 2017-2020/ oraz /wykres wg poziomu wykształcenia respondentów/

Kierunki wyjazdów

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, z których uczniowie wyjeżdżali na co najmniej tygodniowe wyjazdy wypoczynkowe]
Czy były to wyjazdy:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
/wykresy wg terminów badań 2016-2020/

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Co najmniej tygodniowe wyjazdy uczniów:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
- gospodarstwa, z których żaden uczeń nie wyjechał
/wykresy wg terminów badań 2016 -2020/

Powody rezygnacji z wyjazdów

[Wskazania respondentów z gospodarstw domowych, w których co najmniej jeden uczeń nie wyjechał w wakacje nawet na tygodniowy wypoczynek]
Dlaczego uczniowie nie wyjechali na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania? Czy dlatego że:
- brakowało pieniędzy na wyjazd
- pandemia COVID-19 [odpowiedź spoza zaprezentowanej listy]
- nie chcieli wyjeżdżać
- nie było możliwości wyjazdu, brak zorganizowanego wypoczynku
- brakowało czasu (uczniom lub opiekunom)
- nie muszą wyjeżdżać na wakacje, mogą wypoczywać w domu
- są za mali
- pracowali zarobkowo
- byli potrzebni w domu, w gospodarstwie rolnym
- stan zdrowia nie pozwalał im na wyjazd
- Inne
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Tabela - powody rezygnacji z wyjazdów wg terminów badań 2011-2020

WYJAZDY CO NAJMNIEJ DWUTYGODNIOWE

Społeczny zasięg

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Czy w tym roku uczniowie z Pana(i) gospodarstwa domowego byli poza miejscem zamieszkania na dłuższych wakacjach, trwających co najmniej dwa tygodnie?
- Tak, wszyscy byli na dłuższych, co najmniej dwutygodniowych wakacjach
- Tak, ale nie wszyscy byli na dłuższych, co najmniej dwutygodniowych wakacjach
- Nie, nikt nie był na dłuższych, co najmniej dwutygodniowych wakacjach
/wykresy wg terminów badań 2016-2020/ oraz /wykres wg miesięcznych dochodów na 1 osobę w gospodarstwie domowym/ oraz /wykres wg oceny warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego/ oraz /wykres wg poziomu wykształcenia respondentów/

Kierunki wyjazdów

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, z których uczniowie wyjeżdżali na co najmniej dwutygodniowe wyjazdy wypoczynkowe]
Czy były to wyjazdy:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
/wykresy wg terminów badań 2016- 2020/

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Dwutygodniowe i dłuższe wyjazdy uczniów:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
- gospodarstwa, z których żaden uczeń nie wyjechał
/wykresy wg terminów badań 2016-2020/

121.
2020-10-06
Oceny działalności instytucji publicznych
 
Data wydania: 2020-10-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6112
Numer publikacji: Nr 121/2020
Liczba stron: 41
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
Słowa kluczowe: instytucje publiczne, ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda, władze samorządowe, władze lokalne, TK -Trybunał Konstytucyjny, RPO - Rzecznik Praw Obywatelskich, NIK - Najwyższa Izba Kontroli, sądy, prokuratura, policja, wojsko, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid), KAS - Krajowa Administracja Skarbowa, NBP - Narodowy Bank Polski, związki zawodowe, Kościół rzymskokatolicki, Kościół
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności:
* Sejmu
* Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2019 – IX 2020/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności Sejmu – wykres wg terminów badań II 1998 – IX 2020
Oceny działalności Senatu – wykres wg terminów badań II 1998 – IX 2020

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych
Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2019 – IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda) – wykres wg terminów badań II 1998 – IX 2020

Tabela – oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Oceny działalności władz miasta/gminy
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2015 – IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności władz samorządowych miasta/gminy respondenta – wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2016 – IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności TK - wykres wg terminów badań XII 2002 – IX 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Oceny działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2013 – IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności RPO - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Oceny działalności Najwyższej Izby Kontroli
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2013 – IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NIK - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW I PROKURATURY

Oceny działalności:
* Sądów
* Prokuratury
- Dobra
- Zła
tabela wg terminów badań IX 2013 – IX 2020/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności sądów - wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2020

Oceny działalności prokuratury - wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Oceny działalności policji
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2012 – IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności policji - wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI WOJSKA

Oceny działalności wojska
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2011 – IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności wojska - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oceny działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2013 – IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności ZUS - wykres wg terminów badań X 2009 – IX 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Oceny działalności Narodowego Funduszu Zdrowia
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2013 – IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NFZ - wykres wg terminów badań I 2010 – IX 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepidu)?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

OCENY DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Oceny działalności Krajowej Administracji Skarbowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2017, III 2018, IX 2018, III 2019, IX 2019, III 2020, IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Oceny działalności Narodowego Banku Polskiego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2013 – IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NBP - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań IX 2013 – IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego - wykres wg terminów badań II 1998 – IX 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Oceny działalności związków zawodowych:
* NSZZ "Solidarność"
* Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2014 – IX 2020/ oraz /tabele aneksowe/
* Forum Związków Zawodowych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2015 – IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NSZZ "Solidarność" - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2020

Oceny działalności OPZZ - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2020

Oceny działalności FZZ - wykres wg terminów badań IX 2015 – IX 2020


Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

120.
2020-10-05
Rząd wobec epidemii – oceny we wrześniu
 
Data wydania: 2020-10-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6111
Numer publikacji: Nr 120/2020
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
Słowa kluczowe: epidemia, rząd, Mateusz Morawiecki, polityka gospodarcza, pomoc, pakiet pomocowy, tarcza antykryzysowa, restrykcje, uczniowie, ograniczenia, koronawirus
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V/VI 2020, VI 2020, VII 2020, VIII 2020, IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: dobrze, źle, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2020, IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, decyzja rządu o powrocie uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach od 1 września jest:
- zdecydowanie słuszna
- raczej słuszna
- raczej niesłuszna
- zdecydowanie niesłuszna
- Trudno powiedzieć
/wykres/

OCENA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V/VI 2020, VI 2020, VII 2020, VIII 2020, IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V/VI 2020, VI 2020, VII 2020, VIII 2020, IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: tak, nie, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

119.
2020-10-02
Stosunek do nowych inicjatyw politycznych: Polska 2050 Szymona Hołowni i Nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego
 
Data wydania: 2020-10-02
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6110
Numer publikacji: Nr 119/2020
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Partie polityczne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
Słowa kluczowe: Polska 2050, Nowa Solidarność, Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Jaki ma Pan(i) stosunek do nowych inicjatyw politycznych?
* Polska 2050 Szymona Hołowni
* Nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Mam obojętny stosunek
- Trudno powiedzieć
- Nie słyszałe(a)m o takiej inicjatywie politycznej
/wykresy/ oraz /tabele aneksowe (odpowiedzi zrekodowane)/

Tabela - poparcie dla ruchu Nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego wśród zwolenników obozu rządzącego vs. opozycji

Tabela - poparcie dla ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni wśród zwolenników obozu rządzącego vs. opozycji

Tabela - poparcie dla ruchu Nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego w potencjalnych elektoratach partyjnych

Tabela - poparcie dla ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni w potencjalnych elektoratach partyjnych

Wykres - zwolennicy ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni w podziale na elektoraty partyjne

Wykres - zwolennicy ruchu Nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego w podziale na elektoraty partyjne

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

118.
2020-10-01
Nastroje społeczne we wrześniu
 
Data wydania: 2020-10-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6109
Numer publikacji: Nr 118/2020
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje, Gospodarka, Polityka
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2019 – IX 2020/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2019 – IX 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2019 – IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2020/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2020/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2019 – IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2020/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2019 – IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2019 – IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2020/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań VIII 2019 – IX 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – IX 2020/ oraz /tabela aneksowa z trudno powiedzieć/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań VIII 2019 – IX 2020/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – IX 2020/ oraz /tabela aneksowa

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2019 – IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo jak obecnie
- gorzej
/wykres wg terminów badań I 1992 – IX 2020/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań VIII 2019 – IX 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

117.
2020-09-30
Wrześniowy ranking zaufania do polityków
 
Data wydania: 2020-09-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6108
Numer publikacji: Nr 117/2020
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Rafał Trzaskowski
- Jarosław Kaczyński
- Krzysztof Bosak
- Mariusz Błaszczak
- Elżbieta Witek
- Jarosław Gowin
- Jadwiga Emilewicz
- Tomasz Grodzki
- Piotr Gliński
- Jacek Sasin
- Dariusz Piontkowski
- Borys Budka
- Włodzimierz Czarzasty
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań VII 2019 - IX 2020

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań VII 2019 - IX 2020

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków we wrześniu 2020 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań VIII 2020, IX 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

116.
2020-09-29
Zmiany w zachowaniach przeciwepidemicznych Polaków
 
Data wydania: 2020-09-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6107
Numer publikacji: Nr 116/2020
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Życie codzienne
Autorzy: Cybulska Agnieszka, Pankowski Krzysztof
Badania: 202014: Aktualne problemy i wydarzenia (362)
Słowa kluczowe: koronawirus, epidemia, profilaktyka, życie codzienne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III - VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa: boję się, nie boję się, trudno powiedzieć/

Czy stosuje Pan(i) następujące środki zapobiegawcze?
* Częściej myję ręce lub/i pilnuję mycia rąk przez dzieci, domowników
* W miejscach publicznych, środkach transportu unikam bliskości osób zakatarzonych, kaszlących lub kichających /tabela aneksowa/
* Przebywając w miejscach publicznych staram się nie dotykać okolic swoich ust, nosa i oczu
* Unikam jeżdżenia środkami komunikacji publicznej /tabela aneksowa/
* Nie witam się przez podanie ręki lub pocałunek /tabela aneksowa/
* Unikam przebywania w miejscach publicznych /tabela aneksowa/
* Unikam podróżowania
* Ograniczam swoje życie towarzyskie, bezpośrednie spotkania z przyjaciółmi, znajomymi /tabela aneksowa/
* Odkażam swój dom lub mieszkanie (klamki, blaty kuchenne, toaletę) /tabela aneksowa/
* Profilaktycznie zażywam leki lub suplementy wzmacniające odporność organizmu /tabela aneksowa/
* Zażywam dostępne bez recepty leki przeciwwirusowe
- Tak
- Nie
/wykresy/

Czy stosuje Pan(i) następujące środki zapobiegawcze:
* Ograniczam swoje życie towarzyskie, bezpośrednie spotkania z przyjaciółmi, znajomymi
* Unikam przebywania w miejscach publicznych
* Nie witam się przez podanie ręki lub pocałunek
- Tak
- Nie
/tabela wg wieku/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

115.
2020-09-28
Druga kadencja prezydenta Andrzeja Dudy – przewidywania i oczekiwania
 
Data wydania: 2020-09-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6106
Numer publikacji: Nr 115/2020
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: Prezydent
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202014: Aktualne problemy i wydarzenia (362)
Słowa kluczowe: prezydent, Andrzej Duda, kadencja, prognozy, oczekiwania, podział władzy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

PRZEWIDYWANIA

Czy spodziewa się Pan(i), że w czasie drugiej kadencji prezydent Andrzej Duda będzie swoje obowiązki pełnił:
- lepiej
- gorzej
- tak samo jak dotychczas
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg ogólnej oceny działalności prezydenta/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) przypuszcza, czy podczas swojej drugiej kadencji prezydent Andrzej Duda:
- będzie starał się w większym stopniu zachować niezależność wobec rządzącej większości
- jako część tego samego obozu politycznego będzie ściśle współpracował z rządzącą większością
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg elektoratów z II tury wyborów prezydenckich/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - przewidywania dotyczące drugiej kadencji a przekonania co do niezależności/ścisłej współpracy z rządzącą większością

OCZEKIWANIA

Czy, ogólnie rzecz biorąc, Andrzej Duda po ponownym objęciu urzędu prezydenta powinien coś zmienić w sposobie sprawowania swojej funkcji czy też nie?
- Zdecydowanie powinien
- Raczej powinien
- Raczej nie powinien
- Zdecydowanie nie powinien
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, ogólnie rzecz biorąc, Andrzej Duda po ponownym objęciu urzędu prezydenta powinien coś zmienić w sposobie sprawowania swojej funkcji czy też nie? [odpowiedzi zrekodowane]
- Powinien
- Nie powinien
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg elektoratów z II tury wyborów prezydenckich/ oraz /tabela wg ogólnej oceny działalności prezydenta/ oraz /tabela aneksowa/

Co prezydent Andrzej Duda powinien zmienić w sposobie sprawowania swojej funkcji?
[pytanie otwarte zadawane osobom deklarującym, że prezydent powinien coś zmienić w sposobie sprawowania swojej funkcji]

Czego, najogólniej rzecz biorąc, oczekiwał(a)by Pan(i) od rozpoczynającego drugą kadencję prezydenta? Z podanej listy proszę wybrać dwie - trzy najważniejsze dla Pana(i) kwestie
- Stanie na straży przestrzegania konstytucji
- Współpraca ze wszystkimi siłami politycznymi w kraju
- Stanie na straży bezpieczeństwa państwa
- Aktywność w sprawach krajowych, np. przygotowywanie własnych projektów ustaw, podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw
- Aktywność w sprawach międzynarodowych
- Dobra współpraca z rządem
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /wykres wg elektoratów z II tury wyborów prezydenckich/ oraz /tabela aneksowa/

ZADOWOLENIE Z OBECNEGO UKŁADU POLITYCZNEGO

Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie. Rząd i prezydent wywodzą się z tego samego obozu politycznego. Czy, Pana(i) zdaniem, jest to sytuacja dobra dla kraju?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie. Rząd i prezydent wywodzą się z tego samego obozu politycznego. Czy, Pana(i) zdaniem, jest to sytuacja dobra dla kraju? [odpowiedzi zrekodowane]
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg elektoratów z II tury wyborów prezydenckich/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

114.
2020-09-25
Nastroje na rynku pracy we wrześniu
 
Data wydania: 2020-09-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6105
Numer publikacji: Nr 114/2020
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Nastroje, Praca
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, sytuacja na rynku pracy, lokalny rynek pracy, nastroje, zagrożenie bezrobociem, bezpieczeństwo zatrudnienia, utrata pracy, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg badań I 1992 - IX 2020/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć
/tabela wg badań VI 2019 - IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/wykres wg badań I 1992 - IX 2020/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań VI 2019 - IX 2020/ oraz /tabela wg sektora zatrudnienia/ oraz /tabela aneksowa/

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań VI 2019 - IX 2020/ oraz /wykres wg badań V 2001 - IX 2020: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia a prognozy co do sytuacji zakładu pracy w perspektywie roku

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań VI 2019 - IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
/wykres wg badań X 2001 - IX 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

113.
2020-09-24
Stosunek do rządu we wrześniu
 
Data wydania: 2020-09-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6104
Numer publikacji: Nr 113/2020
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, Mateusz Morawiecki, akceptacja premiera, ocena działalności, polityka gospodarcza, rząd
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2019 - IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - IX 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2019 - IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - IX 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2019 - IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - IX 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2019 -IX 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - IX 2020 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

112.
2020-09-23
Polacy o protestach na Białorusi
 
Data wydania: 2020-09-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6103
Numer publikacji: Nr 112/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Wydarzenia międzynarodowe; wydarzenia za granicą
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
Słowa kluczowe: Białoruś, protesty, bezpieczeństwo państwa, polityka zagraniczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy interesuje się Pan(i) wydarzeniami na Białorusi czy też nie?
- Tak, bardzo się interesuję
- Tak, trochę się interesuję
- Nie, raczej się nie interesuję
- Nie, w ogóle się nie interesuję
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) uważa, czy wynik wyborów prezydenckich na Białorusi, które według oficjalnych komunikatów wygrał urzędujący prezydent Aleksander Łukaszenka, został sfałszowany czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stopnia zainteresowania wydarzeniami na Białorusi/

Jaki ma Pan(i) stosunek do protestów organizowanych przez obywateli Białorusi po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich?
- Sympatyzuję z ich uczestnikami
- Nie sympatyzuję z ich uczestnikami
- Te protesty są mi obojętne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stopnia zainteresowania wydarzeniami na Białorusi/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak, Pana(i) zdaniem, powinna zachowywać się Polska wobec wydarzeń na Białorusi?
- Polska powinna w sposób szczególny wspierać prodemokratyczne dążenia Białorusinów
- Polska powinna wspierać prodemokratyczne dążenia Białorusinów, ale tylko działając wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej
- Polska nie powinna angażować się w wydarzenia na Białorusi, powinna zachować bezstronność
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stopnia zainteresowania wydarzeniami na Białorusi/ oraz /tabela wg stosunku do protestów obywateli Białorusi/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, sytuacja na Białorusi zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stopnia zainteresowania wydarzeniami na Białorusi/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Tabela - wpływ postrzegania zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski na opinie o wspieraniu przez Polskę prodemokratycznych procesów na Białorusi

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

111.
2020-09-22
Ocena prawidłowości przebiegu wyborów prezydenckich oraz funkcjonowania demokratycznych mechanizmów i procedur wyborczych
 
Data wydania: 2020-09-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6102
Numer publikacji: Nr 111/2020
Liczba stron: 27
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie, Wybory
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202014: Aktualne problemy i wydarzenia (362)
Słowa kluczowe: wybory prezydenckie, organizacja wyborów, procedury wyborcze, programy informacyjne, bezstronność, uczciwość, PKW - Państwowa Komisja Wyborcza, wiarygodność wyników wyborów, nieprawidłowości
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA WIARYGODNOŚCI WYNIKÓW WYBORÓW

Czy, Pana(i) zdaniem, wyniki wyborów podane przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) są wiarygodne czy też nie?
* do sejmików wojewódzkich
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykresy wg terminów badań XII 2014, I 2015 (wybory samorządowe 2014), XI 2018 (wybory samorządowe 2018)
* do Parlamentu Europejskiego
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres wg badania V 2019/
* do Sejmu i Senatu
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres wg badania XI 2019/
* Prezydenta RP
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres wg badania VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między oceną wiarygodności wyników wyborów Prezydenta RP a oceną działalności PKW

Tabela - ocena wiarygodności wyników wyborów Prezydenta RP wśród biorących udział w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca 2020 r. i wśród niebiorących w niej udziału

Tabela - ocena wiarygodności wyników wyborów Prezydenta RP a poparcie dla kandydatów w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca 2020 r.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRZEPROWADZANIU WYBORÓW PREZYDENCKICH

Czy w trakcie ostatnich wyborów zauważył(a) Pan(i) jakieś nieprawidłowości w ich przeprowadzaniu?
* Wybory do Sejmu i Senatu 13 października 2019 roku
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/
* Pierwsza tura wyborów prezydenckich 28 czerwca 2020 roku
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/
* Wybory prezydenckie w 2020 roku (ogólnie)
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - postrzeganie nieprawidłowości w wyborach prezydenckich 2020 przez biorących udział w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca 2020 r. oraz niebiorących w niej udziału

Tabela - postrzeganie nieprawidłowości w wyborach prezydenckich 2020 a poparcie dla kandydatów w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca 2020 r.

Na czym polegały te nieprawidłowości?
[pytanie otwarte zadawane badanym, którzy zadeklarowali, iż zauważyli jakieś nieprawidłowości w trakcie przeprowadzania wyborów prezydenckich]

Tabela - zależność między postrzeganiem nieprawidłowości w wyborach prezydenckich 2020 a oceną wiarygodności wyników wyborów Prezydenta RP

Tabela - zależność między postrzeganiem nieprawidłowości w wyborach prezydenckich 2020 a oceną działalności PKW

Zmiany ocen działalności Państwowej Komisji Wyborczej
- Dobra
- Zła
/wykres wg terminów badań XII 2014 - VIII 2020/

OCENA FUNKCJONOWANIA DEMOKRATYCZNYCH MECHANIZMÓW I PROCEDUR WYBORCZYCH W POLSCE

Jak często, Pana(i) zdaniem, następujące sytuacje mają miejsce w czasie wyborów w Polsce? Chodzi ogólnie o wybory, nie tylko o ostatnie wybory.
* Głosujący mają możliwość prawdziwego wyboru, mają kogo wybierać
- Zawsze
- Bardzo często
- Raczej często
- Raczej rzadko
- Bardzo rzadko
- Nigdy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań XII 2014, XI 2018, VI 2019, XI 2019, VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – opinie o możliwości dokonania podczas głosowania prawdziwego wyboru a poparcie dla kandydatów w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca 2020

Jak często, Pana(i) zdaniem, następujące sytuacje mają miejsce w czasie wyborów w Polsce? Chodzi ogólnie o wybory, nie tylko o ostatnie wybory.
* Głosy są uczciwie liczone
* Członkowie komisji wyborczych są uczciwi
- Zawsze
- Bardzo często
- Raczej często
- Raczej rzadko
- Bardzo rzadko
- Nigdy
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XII 2014, XI 2018, VI 2019, XI 2019, VIII 2020/ oraz /tabele aneksowe/

Tabela – postrzeganie uczciwości liczenia głosów a poparcie dla kandydatów w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca 2020

Tabela – przekonanie o uczciwości członków komisji wyborczych a poparcie dla kandydatów w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca 2020

Tabela – postrzeganie uczciwości liczenia głosów a ocena działalności PKW

Tabela – przekonanie o uczciwości członków komisji wyborczych a ocena działalności PKW

Jak często, Pana(i) zdaniem, następujące sytuacje mają miejsce w czasie wyborów w Polsce? Chodzi ogólnie o wybory, nie tylko o ostatnie wybory.
* Głosujący są przekupywani
* Telewizyjne programy informacyjne faworyzują rządzącą partię
- Zawsze
- Bardzo często
- Raczej często
- Raczej rzadko
- Bardzo rzadko
- Nigdy
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XII 2014, XI 2018, VI 2019, XI 2019, VIII 2020/ oraz /tabele aneksowe/

Tabela – przekonanie o przekupywaniu wyborców a poparcie dla kandydatów w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca 2020

Tabela – przekonanie o stronniczości programów informacyjnych a poparcie dla kandydatów w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca 2020

Tabela – przekonanie o stronniczości programów informacyjnych a telewizyjne programy informacyjne będące źródłem wiedzy o wydarzeniach w kraju


Aneks – tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

110.
2020-09-21
Polak w maseczce lub bez maseczki
 
Data wydania: 2020-09-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6101
Numer publikacji: Nr 110/2020
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Życie codzienne
Autorzy: Cybulska Agnieszka, Pankowski Krzysztof
Badania: 202014: Aktualne problemy i wydarzenia (362)
Słowa kluczowe: epidemia, koronawirus, profilaktyka, ograniczenia, maseczka
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zatłoczonych miejscach publicznych Polacy powinni nosić maseczki lub w inny sposób osłaniać nos i usta. Według Pana(i) obserwacji, jaki mniej więcej procent Polaków nie stosuje się do tych przepisów i nie nosi maseczek lub innych osłon na nos i usta na zatłoczonej ulicy?
- Wszyscy noszą
- Nie nosi od 1% do 20%
- Nie nosi od 21% do 40%
- Nie nosi od 41% do 60%
- Nie nosi od 61% do 80%
- Nie nosi od 81% do 100%
- Średnia
- Odchylenie standardowe
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: średnia, odchylenie standardowe/

Jaki mniej więcej procent Polaków, według Pana(i) obserwacji, nie nosi maseczek lub innych osłon na nos i usta w sklepach?
- Wszyscy noszą
- Nie nosi od 1% do 10%
- Nie nosi od 11% do 20%
- Nie nosi od 21% do 30%
- Nie nosi od 31% do 50%
- Nie nosi od 51% do 100%
- Średnia
- Odchylenie standardowe
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: średnia, odchylenie standardowe/

Czy popiera Pan(i) karanie mandatami osób niestosujących się do ograniczeń związanych z epidemią, np. nienoszących maseczek lub innych osłon na nos i usta w przewidzianych przepisami okolicznościach, czy też nie popiera?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej nie popieram
- Zdecydowanie nie popieram
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Tabela - poparcie dla kar finansowych za brak maseczek a wiek i typ miejscowości zamieszkania

Tabela - poparcie dla kar finansowych za brak maseczek a doświadczenie w rodzinie lub wśród przyjaciół choroby spowodowanej koronawirusem

Tabela - poparcie dla kar finansowych za brak maseczek a obawa przed zarażeniem się koronawirusem

Czy noszenie maseczek osłaniających drogi oddechowe przede wszystkim chroni przed zarażeniem:
- osoby noszące maseczki
- inne osoby, z którymi osoba w maseczce się styka
- w podobnym stopniu jednych i drugich
- W ogóle nikogo nie chroni przed zarażeniem
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - wiedza na temat skuteczności oddziaływania maseczek a wybrane cechy społeczno-demograficzne: poziom wykształcenia, wiek, typ miejscowości zamieszkania, dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym

Tabela - wiedza na temat skuteczności oddziaływania maseczek a obawa przed zarażeniem się koronawirusem

Na temat pandemii koronawirusa można spotkać różne opinie. Z którymi z poniższych stwierdzeń Pan(i) się zgadza, a z którymi nie zgadza:
Noszenie maseczek jest szkodliwe, a dłuższe wdychanie powietrza przez maseczkę może prowadzić do poważnych chorób dróg oddechowych
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: zgadzam się, nie zgadzam się, trudno powiedzieć/

Tabela - opinie na temat szkodliwości noszenia maseczek a wybrane cechy społeczno-demograficzne: poziom wykształcenia, wiek, typ miejscowości zamieszkania, dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym

Tabela - opinie na temat szkodliwości noszenia maseczek a doświadczenie w rodzinie lub wśród przyjaciół choroby spowodowanej koronawirusem

Tabela - opinie na temat szkodliwości noszenia maseczek a obawa przed zarażeniem się koronawirusem

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

109.
2020-09-18
Preferencje partyjne we wrześniu
 
Data wydania: 2020-09-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6100
Numer publikacji: Nr 109/2020
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202015: Aktualne problemy i wydarzenia (363)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - IX 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polska i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz‘15, UED)
/wykres wg terminów badań VIII 2020, IX 2020/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKIZ15, UED)
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników II, III, V/VI, VI, VII, VIII, IX 2020 z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

108.
2020-09-16
Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami prezydenckimi
 
Data wydania: 2020-09-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6099
Numer publikacji: Nr 108/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie, Internet
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202014: Aktualne problemy i wydarzenia (362)
Słowa kluczowe: kampania wyborcza, aktywność polityczna, źródła informacji, internet, wybory prezydenckie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy w trakcie kampanii wyborczej czerpał(a) Pan(i) informacje o komitetach i kandydatach startujących w wyborach:
- z programów informacyjnych i publicystycznych w telewizji
- ze spotów, reklam wyborczych (np. w radiu i telewizji)
- od znajomych, członków rodziny
- z audycji informacyjnych i publicystycznych w radiu
- z internetu
- z billboardów, plakatów wyborczych, ulotek
- z gazet i czasopism
- z wieców, spotkań wyborczych, w których Pan(i) uczestniczył(a)
- ze swoich indywidualnych rozmów z kandydatami
/wykres/ oraz /tabela - odpowiedzi twierdzące wg terminów badań XI‘11, VI‘14, XII‘14, VI‘15, XI‘15, XI‘18, VI‘19, XI‘19, VIII‘20/ oraz /tabela - odpowiedzi twierdzące według wieku/

Zainteresowane polityką a odsetki osób niekorzystających z żadnego ze źródeł informacji o kampanii wyborczej - tabela

Czy w ciągu miesiąca poprzedzającego wybory prezydenckie (I lub II turę)
- oglądał(a) Pan(i) w internecie materiały wideo o tematyce politycznej, np. wywiady z politykami, spoty, reklamy wyborcze
- czytał(a) Pan(i) w internecie artykuły o tematyce politycznej, np. w internetowych wersjach gazet, czasopism
- przeglądał(a) Pan(i) strony internetowe partii politycznych, komitetów lub kandydatów startujących w wyborach
- czytał(a) Pan(i) blogi o tematyce politycznej lub wpisy i komentarze internautów dotyczące polityki
- pisał(a) Pan(i) w internecie na tematy polityczne, np. na forach, blogach, portalach społecznościowych
- zachęcał(a) Pan(i) w internecie innych użytkowników do głosowania w wyborach na któregoś z kandydatów
- zapisał(a) się Pan(i) w internecie do grupy popierającej jakiegoś polityka, kandydata lub organizację polityczną, komitet wyborczy
- wysłał(a) Pan(i) przez internet list do polityka lub podpisał(a) Pan(i) internetową petycję w jakiejś sprawie
- przekazał(a) Pan(i) przez internet pieniądze dla organizacji politycznej, komitetu wyborczego
/wykres - odpowiedzi twierdzące wśród : internautów, ogółu badanych/

Czy w ciągu miesiąca poprzedzającego wybory samorządowe/ parlamentarne/ do Parlamentu Europejskiego/ prezydenckie:
- przeglądał(a) Pan(i) strony internetowe partii politycznych, komitetów lub kandydatów startujących w wyborach
- czytał(a) Pan(i) w internecie artykuły o tematyce politycznej, np. w internetowych wersjach gazet, czasopism
- czytał(a) Pan(i) blogi o tematyce politycznej lub wpisy i komentarze internautów dotyczące polityki
- oglądał(a) Pan(i) w internecie materiały wideo o tematyce politycznej, np. wywiady z politykami, spoty, reklamy wyborcze
- pisał(a) Pan(i) w internecie na tematy polityczne, np. na forach, blogach, portalach społecznościowych
- zachęcał(a) Pan(i) w internecie innych użytkowników do głosowania w wyborach na któregoś z kandydatów
- wysłał(a) Pan(i) przez internet list do polityka lub podpisał(a) Pan(i) internetową petycję w jakiejś sprawie
- zapisał(a) się Pan(i) w internecie do grupy popierającej jakiegoś polityka, kandydata lub organizację polityczną, komitet wyborczy
- przekazał(a) Pan(i) przez internet pieniądze dla organizacji politycznej, komitetu wyborczego
/tabela - odpowiedzi twierdzące uzyskane w badaniach przeprowadzonych po wyborach samorządowych w 2010, 2014 i 2018 roku, parlamentarnych w 2011, 2015 i 2019 roku, po wyborach do PE w 2014 i 2019 roku oraz prezydenckich w 2015 i 2020 roku/

Aktywność w wymiarach:
- informacyjnym
- deliberatywnym
- partycypacyjnym
- ogółem
/tabela internauci wg terminów badań XII 2010, XI 2011, VI 2014, XII 2014, VI 2015, XI 2015, XI 2018, VI 2019, XI 2019, VIII 2020/

Aktywność użytkowników internetu w wymiarach:
- informacyjnym
- deliberatywnym
- partycypacyjnym
- ogółem
/tabela ogół badanych wg terminów badań XII 2010, XI 2011, VI 2014, XII 2014, VI 2015, XI 2015, XI 2018, VI 2019, XI 2019, VIII 2020/

Aktywność użytkowników internetu w wymiarach:
- informacyjnym
- deliberatywnym
- partycypacyjnym
- ogółem
/tabela ogółem i wg wybranych zmiennych społeczno-demograficznych, udziału i preferencji w ostatnich wyborach parlamentarnych/

Aktywność internautów w wymiarze:
- informacyjnym: Tak, Nie
- deliberatywnym: Tak, Nie
- partycypacyjnym: Tak, Nie
- Internauci ogółem
/tabela wg udziału w II turze wyborów prezydenckich 2020; elektoratu A. Dudy, R. Trzaskowskiego/

107.
2020-09-14
Rząd wobec epidemii - oceny w ostatniej dekadzie sierpnia
 
Data wydania: 2020-09-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6098
Numer publikacji: Nr 107/2020
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202014: Aktualne problemy i wydarzenia (362)
Słowa kluczowe: rząd, Mateusz Morawiecki, epidemia, pakiet pomocowy, tarcza antykryzysowa, restrykcje, ograniczenia, koronawirus
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V/VI 2020, VI 2020, VII 2020, VIII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: dobrze, źle, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Czy, obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/

OCENA WSPARCIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V/VI 2020, VI 2020, VII 2020, VIII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

106.
2020-09-08
Nastroje społeczne w drugiej połowie sierpnia
 
Data wydania: 2020-09-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6097
Numer publikacji: Nr 106/2020
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje, Gospodarka, Polityka
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202014: Aktualne problemy i wydarzenia (362)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2019 - VIII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 - VIII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1992 - VIII 2020/ oraz /tabela wg terminów badań VII 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 - VIII 2020/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 - VIII 2020/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 - VIII 2020/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 - VIII 2020/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań VII 2019 - VIII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa z trudno powiedzieć/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/wykres wg terminów badań IV 1987 - VIII 2020/ oraz /tabela wg terminów badań VII 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo jak obecnie
- gorzej
/wykres wg terminów badań I 1992 - VIII 2020/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań VII 2019 - VIII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

105.
2020-09-07
Zaufanie do polityków pod koniec sierpnia
 
Data wydania: 2020-09-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6096
Numer publikacji: Nr 105/2020
Liczba stron: 26
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202014: Aktualne problemy i wydarzenia (362)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, nieznajomość, obojętność
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Szymon Hołownia
- Łukasz Szumowski
- Zbigniew Ziobro
- Rafał Trzaskowski
- Jarosław Kaczyński
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Krzysztof Bosak
- Elżbieta Witek
- Piotr Gliński
- Jadwiga Emilewicz
- Jacek Sasin
- Tomasz Grodzki
- Włodzimierz Czarzasty
- Borys Budka
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań VI 2019 - VIII 2020

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań VI 2019 - VIII 2020

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w sierpniu 2020 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań VII 2020, VIII 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

104.
2020-09-04
Stosunek do rządu w sierpniu
 
Data wydania: 2020-09-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6095
Numer publikacji: Nr 104/2020
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 202014: Aktualne problemy i wydarzenia (362)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, Mateusz Morawiecki, akceptacja premiera, ocena działalności, polityka gospodarcza, rząd
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - VIII 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I 2016 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - VIII 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - VIII 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2019 -VIII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - VIII 2020 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

103.
2020-09-02
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
 
Data wydania: 2020-09-02
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6094
Numer publikacji: Nr 103/2020
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Nastroje, Praca
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202014: Aktualne problemy i wydarzenia (362)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, lokalny rynek pracy, zagrożenie bezrobociem, bezpieczeństwo zatrudnienia, utrata pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć
/tabela wg badań V 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela wg sektora zatrudnienia i grupy społecznej i zawodowej/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg badań I 1992 - VIII 2020/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań V 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela wg sektora zatrudnienia/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/wykres wg badań I 1992 - VIII 2020/

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2019 - VIII 2020/ oraz /wykres wg badań V 2001 - VIII 2020: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia a postrzeganie obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
/wykres wg badań X 2001 - VIII 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

102.
2020-09-01
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i PKW
 
Data wydania: 2020-09-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6093
Numer publikacji: Nr 102/2020
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202014: Aktualne problemy i wydarzenia (362)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda, PKW - Państwowa Komisja Wyborcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - VIII 2020

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - VIII 2020

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2019 - VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - VIII 2020 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku

OCENY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Oceny działalności Państwowej Komisji Wyborczej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2014 - VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Państwowej Komisji Wyborczej - wykres wg terminów badań XII 2014 - VIII 2020

Tabela - oceny działalności Państwowej Komisji Wyborczej wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

101.
2020-08-28
Preferencje partyjne w sierpniu
 
Data wydania: 2020-08-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6092
Numer publikacji: Nr 101/2020
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202014: Aktualne problemy i wydarzenia (362)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 -VIII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polska i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz‘15, UED)
/wykres wg terminów badań VII 2020, VIII 2020/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKIZ15, UED)
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników I, II, III, V/VI, VI, VII, VIII 2020 wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

100.
2020-08-27
Zdrowie online
 
Data wydania: 2020-08-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6091
Numer publikacji: Nr 100/2020
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Internet
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202010: Aktualne problemy i wydarzenia (361)
Słowa kluczowe: leczenie, leki, zdrowie, choroba, źródła informacji, internet, internauci, zakupy, e-recepta, Internetowe Konto Pacjenta
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZASTOSOWANIA INTERNETU ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM

Czy zdarza się, że:
* wyszukuje Pan(i) przez internet informacje o lekarzach i usługach medycznych
* sprawdza Pan(i) w internecie opinie na temat lekarzy
* poszukuje Pan(i) w internecie informacji na temat leków i ich działania
* odbiera Pan(i) wyniki badań przez internet
* umawia się Pan(i) przez internet na wizytę lekarską
* korzysta Pan(i) z e-recept otrzymywanych e-mailem
* kupuje Pan(i) przez internet leki dostępne bez recepty
* kupuje Pan(i) przez internet suplementy diety
* kupuje Pan(i) przez internet akcesoria medyczne, sprzęt rehabilitacyjny
* korzysta Pan(i) z Internetowego Konta Pacjenta
* korzysta Pan(i) z konsultacji z lekarzem przez internet, np. za pośrednictwem poczty e-mail, czata czy rozmowy wideo
* zamawia Pan(i) przez internet recepty na leki
* kupuje Pan(i) przez internet leki dostępne na receptę
- Tak, często
- Tak, ale rzadko
- Nie
/wykres: użytkownicy internetu, ogół badanych/ oraz /wykres: odsetki odpowiedzi twierdzących wśród użytkowników internetu wg terminów badań IX 2016, VII 2020/

Wykorzystanie internetu do celów medycznych i związanych ze zdrowiem:
- Poszukiwanie informacji o lekarzach i lekach
- Kontakt z lekarzami / placówkami medycznymi
- Kupowanie leków i akcesoriów medycznych
- Ogółem
/wykres: użytkownicy internetu, ogół badanych/ oraz /wykresy: użytkownicy internetu oraz ogół badanych wg terminów badań IX 2016, VII 2020/ oraz /tabela wg wybranych cech społeczno-demograficznych użytkowników internetu: płci, wieku, miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia, dochodów na jedną osobę i korzystania z systemu opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich 6 miesięcy/

Czy odwiedza Pan(i) jakieś strony internetowe lub blogi dotyczące zdrowia, problemów z nim związanych, chorób, a także leczenia, leków i suplementów diety?
- Tak, regularnie
- Tak, od czasu do czasu
- Tak, ale rzadko
- Nie
/wykres: użytkownicy internetu, ogół badanych/ oraz /wykres: odpowiedzi użytkowników internetu wg terminów badań IX 2016, VII 2020/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi użytkowników internetu/

Czy uczestniczy Pan(i) w internetowym forum lub grupie:
* dotyczącej zdrowia, zdrowego stylu życia, sposobu odżywiania
* dotyczącej problemów ze zdrowiem, konkretnych dolegliwości, chorób i ich leczenia
- Tak, czytam wpisy innych użytkowników i sam(a) też się wypowiadam
- Tak, ale tylko czytam wpisy innych
- Nie
/wykresy: użytkownicy internetu, ogół badanych/ oraz /wykresy: odpowiedzi użytkowników internetu wg terminów badań IX 2016, VII 2020 - z pominięciem „nie”/ oraz /tabele aneksowe: odpowiedzi użytkowników internetu/

DIAGNOZA I LECZENIE PRZY POMOCY INTERNETU

Jak często, kiedy źle się Pan(i) czuje, coś Panu(i) dolega lub coś dolega bliskiej osobie:
* poszukuje Pan(i) informacji na temat tych objawów i dolegliwości w internecie
* pyta Pan(i) o te objawy i dolegliwości na stronach i forach internetowych poświęconych zdrowiu
* ustala Pan(i) na postawie informacji znalezionych w internecie własny sposób leczenia i nie konsultuje go z lekarzem
- Zawsze
- Często
- Czasami
- Rzadko
- Nigdy
/wykresy: użytkownicy internetu, ogół badanych/ oraz /wykresy: odpowiedzi użytkowników internetu wg terminów badań IX 2016, VII 2020/

Odsetki internautów, którym zdarza się w sytuacji złego samopoczucia, choroby:
- szukać online informacji na ten temat
- zadawać online pytania na ten temat
- ustalić leczenie na podstawie informacji znalezionych w sieci
- podjąć wszystkie trzy działania
/tabela wg wybranych cech społeczno-demograficznych: płci, wieku, miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia, dochodów na jedną osobę, korzystania z systemu opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich 6 miesięcy i zaufania do lekarza/

Aneks – tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

99.
2020-08-25
Robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani w badaniach CBOS w latach 1989-2019
 
Data wydania: 2020-08-25

Sygnatura: 6090
Numer publikacji: Nr 99/2020
Liczba stron: 34
Kategorie tematyczne: Robotnicy
Autorzy: Krzysztof Lepczyński
Badania: T019: Aktualne wydarzenia (12)
(...)
201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
Słowa kluczowe: robotnicy , wykształcenie, miejsce zamieszkania, warunki materialne, zainteresowanie polityką, poglądy polityczne, sytuacja w kraju, UE - Unia Europejska, wiara, praktyki religijne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROBOTNICY WYKWALIFIKOWANI

Udział robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych wśród ogółu badanych w latach 1989–2019
- robotnicy wykwalifikowani
- robotnicy niewykwalifikowani
/wykres wg badań 1989-2019/

Udział kobiet i mężczyzn w grupie robotników wykwalifikowanych w latach 1989–2019
- kobiety
- mężczyźni
/wykres wg badań 1989-2019/

WYKSZTAŁCENIE

Wykształcenie robotników wykwalifikowanych/ ogółu badanych w latach 1989–2019
- podstawowe
- zasadnicze zawodowe
- średnie
- wyższe
/wykresy wg badań 1989-2019/

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Miejsce zamieszkania robotników wykwalifikowanych w latach 1989–2019
- wieś
- miasto do 19 999
- miasto od 20 000 do 99 999
- miasto od 100 000 do 499 999
- miasto 500 000 i więcej mieszkańców
/wykres wg badań 1989-2019/

Miejsce zamieszkania robotników wykwalifikowanych i ogółu badanych w latach 1989 i 2019
- robotnicy wykwalifikowani
- ogół badanych
/wykresy wg badań 1989, 2019/

OCENA WŁASNYCH WARUNKÓW MATERIALNYCH

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego?
- złe
- ani dobre ani złe
- dobre
/wykresy wg badań 1989 - 2019 - odpowiedzi robotników wykwalifikowanych/
/wykresy wg badań 1989 - 2019 - odpowiedzi ogółu badanych/

ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ

Jak określił(a)by Pan(i) swoje zainteresowanie polityką?
- bardzo duże
- dość duże
- średnie
- nikłe
- żadne
/wykresy wg badań 1989-2019 - odpowiedzi robotników wykwalifikowanych/

POGLĄDY POLITYCZNE

Poglądy polityczne robotników wykwalifikowanych/ ogółu badanych w latach 1990–2019
- lewicowe
- centrowe
- prawicowe
/wykresy wg badań 1990-2019/

OCENA SYTUACJI W KRAJU

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- dobrym
- złym
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 1990 - 2019 - odpowiedzi robotników wykwalifikowanych/
/wykresy wg badań 1990 - 2019 - odpowiedzi ogółu badanych/

STOSUNEK DO UNII EUROPEJSKIEJ

Czy osobiście popiera Pan(i) członkostwo Polski w Unii Europejskiej czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
- popieram
- jestem przeciwny
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 1995 - 2019 - odpowiedzi robotników wykwalifikowanych/
/wykresy wg badań 1995 - 2019 - odpowiedzi ogółu badanych/

WIARA

Niezależnie od udziału w praktykach religijnych, czy uważa Pan(i) siebie za osobę:
- całkowicie niewierzącą
- raczej niewierzącą
- wierzącą
- głęboko wierzącą
/wykresy wg badań 1992, 2019 - robotnicy wykwalifikowani, ogół badanych/

PRAKTYKI RELIGIJNE

Czy bierze Pan(i) udział w praktykach religijnych, takich jak: msze, nabożeństwa lub spotkania religijne?
- kilka razy w tygodniu
- raz w tygodniu
- 1-2 razy w miesiącu
- kilka razy w roku
- w ogóle nie uczestniczy
/wykresy wg badań 1992 - 2019 - odpowiedzi robotników wykwalifikowanych/

ROBOTNICY NIEWYKWALIFIKOWANI

Płeć robotników niewykwalifikowanych w latach 1989–2019
- kobiety
- mężczyźni
/wykresy wg badań 1989 - 2019/

WYKSZTAŁCENIE

Wykształcenie robotników niewykwalifikowanych w latach 1989–2019
- podstawowe
- zasadnicze zawodowe
- średnie
- wyższe
/wykresy wg badań 1989-2019/

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Miejsce zamieszkania robotników niewykwalifikowanych i ogółu badanych w latach 1989 i 2019
- robotnicy wykwalifikowani
- ogół badanych
/wykresy wg badań 1989, 2019/

OCENA WŁASNYCH WARUNKÓW MATERIALNYCH

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego?
- złe
- ani dobre ani złe
- dobre
/wykresy wg badań 1989 - 2019 - odpowiedzi robotników niewykwalifikowanych/

ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ

Jak określił(a)by Pan(i) swoje zainteresowanie polityką?
- bardzo duże
- dość duże
- średnie
- nikłe
- żadne
/wykresy wg badań 1989 i 2019 - odpowiedzi robotników niewykwalifikowanych/
/wykresy wg badań 1989 i 2019 - odpowiedzi ogółu badanych/

POGLĄDY POLITYCZNE

Poglądy polityczne robotników niewykwalifikowanych w latach 1990–2019
- lewicowe
- centrowe
- prawicowe
/wykresy wg badań 1990-2019/

OCENA SYTUACJI W KRAJU

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- dobrym
- złym
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 1990 - 2019 - odpowiedzi robotników niewykwalifikowanych/

STOSUNEK DO UNII EUROPEJSKIEJ

Czy osobiście popiera Pan(i) członkostwo Polski w Unii Europejskiej czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
- popieram
- jestem przeciwny
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 1995 - 2019 - odpowiedzi robotników niewykwalifikowanych/

WIARA

Niezależnie od udziału w praktykach religijnych, czy uważa Pan(i) siebie za osobę:
- całkowicie niewierzącą
- raczej niewierzącą
- wierzącą
- głęboko wierzącą
/wykresy wg badań 1992, 2019 - robotnicy niewykwalifikowani, ogół badanych/

PRAKTYKI RELIGIJNE

Czy bierze Pan(i) udział w praktykach religijnych, takich jak: msze, nabożeństwa lub spotkania religijne?
- kilka razy w tygodniu
- raz w tygodniu
- 1-2 razy w miesiącu
- kilka razy w roku
- w ogóle nie uczestniczy
/wykresy wg badań 1992 - 2019 - odpowiedzi robotników niewykwalifikowanych/

PODSUMOWANIE

Robotnicy wykwalifikowani

Robotnicy niewykwalifikowani

Aneks

Tabele - rozkłady odpowiedzi: robotnicy wykwalifikowani, robotnicy niewykwalifikowani, ogół badanych wg badań 1989 - 2019
- Udział robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych wśród ogółu badanych
- Płeć w grupach robotników wykwalifikowanych, robotników niewykwalifikowanych i wśród ogółu badanych
- Wykształcenie w grupach robotników wykwalifikowanych, robotników niewykwalifikowanych i wśród ogółu badanych
- Miejsce zamieszkania w grupach robotników wykwalifikowanych, robotników niewykwalifikowanych i wśród ogółu badanych
- Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego?
- Jak określił(a)by Pan(i) swoje zainteresowanie polityką?
- Poglądy polityczne w grupach robotników wykwalifikowanych, robotników niewykwalifikowanych i wśród ogółu badanych.
- Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- Czy osobiście popiera Pan(i) członkostwo Polski w Unii Europejskiej czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
- Niezależnie od udziału w praktykach religijnych, czy uważa Pan(i) siebie za osobę:
- Czy bierze Pan(i) udział w praktykach religijnych, takich jak: msze, nabożeństwa lub spotkania religijne?

98.
2020-08-17
Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
 
Data wydania: 2020-08-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6089
Numer publikacji: Nr 98/2020
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202010: Aktualne problemy i wydarzenia (361)
Słowa kluczowe: lekarz, opieka zdrowotna, dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie, ubezpieczenie zdrowotne, usługi medyczne, NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, zdrowie, stomatolog, świadczenia zdrowotne, niepubliczna służba zdrowia, koronawirus
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

KORZYSTANIE Z OPIEKI ZDROWOTNEJ

Badani, którzy w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż:
- nie korzystali ze świadczeń zdrowotnych
- korzystali ze świadczeń zdrowotnych
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Badani, którzy w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż korzystali z usług:
– lekarza ogólnego
– lekarza specjalisty
– laboratorium analitycznego
– pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.)
– dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
/tabela - tak, nie/

Badani, którzy w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż korzystali z usług:
– lekarza ogólnego
– lekarza specjalisty
– laboratorium analitycznego lub pracowni diagnostycznej
– dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
/tabela wg badań II 2012, VI 2014, VI 2016, VI 2018, V/VII 2020/ oraz /tabele aneksowe/

KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy z powodu choroby lub stanu zdrowia swojego lub dziecka korzystał(a) Pan(i) w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego z usług:
– lekarza ogólnego (POZ)
– lekarza specjalisty
– laboratorium analitycznego
– pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.)
– dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
/tabela - tak, nie/

Korzystający w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie ze świadczeń i usług zdrowotnych w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego:
– lekarza ogólnego
– lekarza specjalisty
– laboratorium analitycznego
– pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.)
– dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
* Korzystający w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie przynajmniej raz z któregokolwiek z wymienionych wyżej świadczeń medycznych w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
/tabela wg badań VI 2016, VI 2018, V/VII 2020/

KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ POZA SYSTEMEM POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy korzystał(a) Pan(i) z usług świadczonych poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a więc finansowanych przez Pana(ią) samodzielnie lub dostępnych w ramach posiadanego przez Pana(ią) dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego:
– lekarza ogólnego
– lekarza specjalisty
– laboratorium analitycznego
– pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.)
– dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
/tabela - tak, nie/

Korzystający w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie ze świadczeń i usług zdrowotnych poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (finansowanych samodzielnie lub w ramach dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia):
– lekarza ogólnego
– lekarza specjalisty
– laboratorium analitycznego
– pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.)
– dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
* Korzystający w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie przynajmniej raz z któregokolwiek z wymienionych wyżej świadczeń medycznych we własnym zakresie lub w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego
/tabela wg badań VI 2016, VI 2018, V/VII 2020/ oraz /tabele aneksowe/

Badani, którzy w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż skorzystali z usług:
– lekarza ogólnego
– lekarza specjalisty
– laboratorium analitycznego
– pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.
– dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
/tabela wg świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, wg świadczeń poza systemem świadczeń finansowanych przez NFZ/

SPOSOBY KORZYSTANIA Z OPIEKI ZDROWOTNEJ

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż
- Niekorzystający z usług medycznych
- Korzystający z usług medycznych wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
- Korzystający z usług w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i jednocześnie z usług świadczonych poza tym systemem w całości samodzielnie finansowanych lub dostępnych w ramach - posiadanego dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (abonamentu, polisy)
- Korzystający wyłącznie z usług w całości samodzielnie opłacanych lub dostępnych w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX‘02, XI‘03, IX‘04, XI‘05, III‘09, II‘10, II‘12, VI‘14, VI‘16, VI‘18, VI/VII‘20/ oraz /tabela aneksowa/

DODATKOWE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Czy ma Pan(i) wykupione dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (abonament, polisę zdrowotną)?
- Tak i opłacam je sam(a) lub robi to ktoś z mojej rodziny
- Tak, ale opłaca je pracodawca – mój lub kogoś z mojej rodziny
- Tak, ale koszty tego ubezpieczenia częściowo ponosi pracodawca - mój lub kogoś z mojej rodziny, a część kosztów ponoszę sam(a)/ponosimy sami
- Nie, nie mam takiego ubezpieczenia
/wykres/

Czy ma Pan(i) wykupione dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (abonament, polisę zdrowotną)?
- Tak i opłacam je sam(a) lub robi to ktoś z mojej rodziny
- Tak, ale opłaca je (w całości lub częściowo) pracodawca – mój lub kogoś z mojej rodziny
- Nie, nie mam takiego ubezpieczenia
/tabela wg badań II 2012, VI 2014, VI 2016, VI 2018, VI/VII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż a posiadanie/ nieposiadanie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

97.
2020-08-13
Motywy głosowania w wyborach prezydenckich 2020
 
Data wydania: 2020-08-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6088
Numer publikacji: Nr 97/2020
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202010: Aktualne problemy i wydarzenia (361)
Słowa kluczowe: wybory prezydenckie, motywy głosowania, głosowanie negatywne, elektorat, Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń, rozproszenie władzy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

PIERWSZA TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH – CHARAKTERYSTYKA ELEKTORATÓW I MOTYWÓW GŁOSOWANIA

Charakterystyka społeczno-demograficzna elektoratów z pierwszej tury wyborów
* Andrzeja Dudy
* Rafała Trzaskowskiego
* Szymona Hołowni
* Krzysztofa Bosaka
* Władysława Kosiniaka-Kamysza
* Roberta Biedronia
/omówienie w tekście/ oraz /tabela aneksowa/

Dlaczego głosował(a) Pan(i) na tego właśnie kandydata? Co o tym zadecydowało? [pytanie otwarte]

Motywy głosowania na Andrzeja Dudę
- Pozytywna ocena prezydentury
-- Dobra ocena mijającej kadencji prezydenta: dobrze rządzi, dużo zrobił, sprawdził się, zasługuje na wygraną − ogólnie
-- Spełnił obietnice, jest wiarygodny, budzi zaufanie
-- Konkretne osiągnięcia i zasługi: polityka prorodzinna, 500+, daje pieniądze, troska o dzieci, wiele robi dla rodzin
-- Konkretne osiągnięcia i zasługi: 13. emerytura, 14. emerytura, podwyżki emerytur, troska o emerytów
-- Prospołeczne motywacje i działania: coś chce zrobić dla ludzi, walczy o wszystkich ludzi, szacunek dla zwykłego obywatela
-- Inne prospołeczne działania: troska o niepełnosprawnych, ulgi dla młodych, obniżenie wieku emerytalnego, dba o biednych, troska o pracowników
-- Inne konkretne osiągnięcia obecnej władzy i prezydenta: drogi, rolnictwo, gospodarka, pomoc dla firm w czasie epidemii
-- Dobrze, godnie reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej, dba o wizerunek Polski
-- Polityka zagraniczna, dobre stosunki międzynarodowe, relacje z USA, bezpieczeństwo państwa, zniesienie wiz do USA
-- Chęć kontynuacji: idzie w dobrym kierunku, nadzieje na przyszłość, chcę, żeby było tak, jak jest teraz − ogólnie
-- Dobry program − ogólnie
-- Skorzystałe(a)m na prezydenturze, moja rodzina skorzystała
-- Dobra współpraca z rządem: nie wetuje ustaw, większe prawdopodobieństwo spokoju w kraju
- Ideowy profil kandydata
-- Względy ideowe: patriotyzm, konserwatyzm, prawica, obrońca wiary, dba o tradycję, kulturę, wartości, katolik
- Pozytywne cechy kandydata
-- Zalety moralne: sumienny, uczciwy, człowiek prawy, szczery i oddany, dobry człowiek
-- Dobry mówca, łatwość przemawiania, mówi bez kartki, rozumiem, o czym mówi
-- Zalety umysłu: mądry, wykształcony, inteligentny, kompetentny, zna języki obce
-- Inne zalety: zrównoważony, spokojny, pracowity, kulturalny, rozsądny, odpowiedzialny itd.
-- Prezencja, aparycja, wygląd 1%
- Identyfikacja z kandydatem
-- Najlepszy kandydat, jedyny dobry wybór
-- Ogólnie – pasuje mi, odpowiada mi, podoba mi się i lubię go, odpowiedni kandydat
-- Brak lepszej alternatywy: wybieram mniejsze zło, nie ma żadnego dobrego kandydata; nie podoba mi się Trzaskowski
-- Jest mi bliski, podzielam jego poglądy, wartości − ogólnie
-- Zawsze na niego głosuję, jestem za PiS i zawsze będę tak głosować
- Inne
-- Wpływ rodziny: bo moja rodzina tak chciała, większość głosów mojej rodziny
-- Pozostałe odpowiedz
- Trudno powiedzieć
/tabela/

Motywy głosowania na Rafała Trzaskowskiego
- Nadzieje na zmianę i poprawę rządzenia
-- Kandydat zmiany, czas na zmiany, chęć zmiany – ogólnie
-- Zapewnienie równowagi, podziału władzy, żeby cała władza nie była w rękach jednej partii
-- Przestrzega i będzie przestrzegał reguł demokratycznych; będzie stał na straży konstytucji, praworządności
-- Dobry program, ogólnie wyrażana nadzieja na poprawę sytuacji; ma plan na Polskę, idzie w dobrym kierunku
-- Wizja polityki zagranicznej, przywróci dobry wizerunek Polski w Europie, odbudowa stosunków z UE
-- Program gospodarczy, poglądy na gospodarkę i oczekiwania respondenta w tym zakresie
-- Inne konkretne oczekiwania, np. dialog z nauczycielami, dopłaty dla młodych ludzi; poprawa samorządności
- Polityczne afiliacje i ideowy profil kandydata
-- Reprezentuje bliską mi opcję polityczną; jest z PO, oparcie w partii o ugruntowanej pozycji
-- Względy ideowe: liberalizm światopoglądowy; podejście do LGBT, aborcji
- Identyfikacja z kandydatem
-- Głosowanie negatywne: mniejsze zło, każdy będzie lepszy od aktualnego, jestem przeciwko Dudzie, jest anty-PiS
-- Odpowiedni kandydat, podoba mi się, będzie lepszym prezydentem, nadaje się na prezydenta
-- Najlepszy wybór, najlepszy kandydat
-- Jest mi bliski, podzielam jego poglądy, wartości – ogólnie
-- Budzi zaufanie, przekonujący, wiarygodny
- Pozytywne cechy kandydata
-- Zalety umysłu: mądry, wykształcony, inteligentny, kompetentny, zna kilka języków obcych
-- Cechy osobowości: dynamiczny, przebojowy, waleczny, konkretny, stanowczy, zdeterminowany
-- Inne zalety: spokojny, wyważony, rozsądny, kulturalny
-- Otwarty na ludzi, ma szacunek dla ludzi, tolerancyjny, nieużywanie słów nawołujących do nienawiści grup mniejszościowych
-- Nie dzieli społeczeństwa, dąży do zgody; chce się porozumieć również z mającymi inne zdanie
-- Doświadczenie polityczne, sprawdził się jako prezydent Warszawy, samorządowiec
-- Świeży, młody, nowa krew
-- Ma swoje zdanie, niezależny, samodzielny, nie jest marionetką
-- Zalety moralne: uczciwy, prawdomówny, szczery
-- Europejczyk, obycie w świecie: jedyny, którego nie będziemy się wstydzić
-- Elokwentny, dobry mówca
-- Prezencja, aparycja
- Ocena szans wyborczych
-- Ma szansę wygrać: bo mój kandydat nie miał szans
- Inne
-- Żona jako atut: ociepliła jego wizerunek, jego żona się udziela
-- Pozostałe odpowiedzi
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela/

Motywy głosowania na Szymona Hołownię
- Brak afiliacji partyjnych, nowa jakość
-- Bezpartyjny, kandydat obywatelski, niezależny, spoza układu PO–PiS: nie chciałam głosować na polityków, mam dość walki PO i PiS
-- Nowy na scenie politycznej, inne, świeże spojrzenie na politykę
- Program i poglądy kandydata
-- Dobry program, dobre postulaty, wizja Polski: chce się zająć prawdziwymi problemami; przemyślany i kompletny program
-- Konkretne elementy programowe: rozdział Kościoła od państwa
-- Konkretne elementy programowe: nacisk na ekologię, postulaty prozwierzęce i ekologiczne
-- Pozytywny program, pozytywny przekaz: mówi o swoim programie, nie wytyka błędów przeciwnikom
- Identyfikacja z kandydatem
-- Budzi zaufanie, przekonujący, wiarygodny
-- Głosowanie negatywne: metodą eliminacji, najmniej szkodliwy, mniejsze zło
-- Odpowiada mi, podoba mi się, osobista sympatia
--Najlepszy wybór, najlepszy kandydat
- Cechy kandydata
-- Nie dzieli ludzi, szanuje ludzi, jest otwarty, liczy się z każdym człowiekiem
-- Zalety moralne: postawa etyczna i moralna, nie jest pazerny na pieniądze
-- Inne zalety: wykształcony, inteligentny, kompetentny, merytorycznie przygotowany, rozsądny, kulturalny
- Inne
- Trudno powiedzieć
/tabela/

Motywy głosowania na Krzysztofa Bosaka
- Program i poglądy kandydata
-- Wizja Polski: dobry program, bliskie mi poglądy – ogólnie
-- Poglądy na gospodarkę, liberalizm gospodarczy, wolność gospodarcza, obniżenie podatków
-- Wolność – w różnych dziedzinach, np. w kwestii szczepień
-- Polityka zagraniczna − suwerenność Polski, przeciw relokacji uchodźców
- Profil ideowy i afiliacje polityczne kandydata
-- Względy ideowe; konserwatyzm, wartości katolickie, sprzeciw wobec aborcji; patriotyzm -
-- Prawica, prawicowe poglądy − ogólnie
-- Reprezentuje bliską mi partię, jestem zwolennikiem Konfederacji
- Identyfikacja z kandydatem
-- Odpowiada mi: byłaby to dobra zmiana
-- Najlepszy kandydat − ogólnie
-- Głosowanie negatywne: brak lepszych kandydatów, głosowanie przeciwko innym
- Spoza układu PO−PiS
-- Polityk spoza duopolu partyjnego (PiS−PO), spoza układu partyjnego, nieopatrzony, jeszcze nie rządził
- Pozytywne cechy kandydata
-- Zdolny polityk: dobrze się wypowiada, mądrze mówi, logika myślenia
-- Młody
-- Dobra prezencja
-- Stałość poglądów
- Inne
-- Pozytywny przekaz, pozytywna kampania
-- Wpływ rodziny: głosowałam jak mąż
- Trudno powiedzieć
/tabela/

DRUGA TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH – ZA OBOZEM WŁADZY LUB PRZECIW NIEMU

Czy zamierza Pan(i) głosować na Andrzeja Dudę:
- dlatego że jest Pan(i) przekonany(a), że będzie on dobrym prezydentem
- po to, aby zapobiec wyborowi Rafała Trzaskowskiego
- Trudno powiedzieć
/wykres: deklaracje potencjalnych wyborców Andrzeja Dudy w drugiej turze/

Czy zamierza Pan(i) głosować na Rafała Trzaskowskiego:
- dlatego że jest Pan(i) przekonany(a), że będzie on dobrym prezydentem
- po to, aby zapobiec wyborowi Andrzeja Dudy
- Trudno powiedzieć
/wykres: deklaracje potencjalnych wyborców Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze/

Tabela - Skala głosowania negatywnego w drugiej turze wyborów prezydenckich (na podstawie badań realizowanych przed drugą turą wyborów lub bezpośrednio po niej) w latach: 1995, 2005, 2010, 2015, 2020

Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie ważniejsze jest, aby:
- prezydent zgodnie współdziałał z rządem
- władza nie była w rękach jednego obozu politycznego
- Trudno powiedzieć
/wykres: deklaracje potencjalnych wyborców Andrzeja Dudy w drugiej turze/ oraz /wykres: deklaracje potencjalnych wyborców Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze/

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych:
Na kogo Pan(i) głosował(a) w pierwszej turze wyborów prezydenckich?
- Na Roberta Biedronia
- Na Krzysztofa Bosaka
- Na Andrzeja Dudę
- Na Szymona Hołownię
- Na Władysława Kosiniaka-Kamysza
- Na Pawła Tanajnę
- Na Rafała Trzaskowskiego
- Oddałe(a)m głos nieważny
- Nie pamietam
- Odmowa odpowiedzi

96.
2020-08-06
Poczucie bezpieczeństwa w najbliższej okolicy i w kraju
 
Data wydania: 2020-08-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6087
Numer publikacji: Nr 96/2020
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 202009: Aktualne problemy i wydarzenia (360)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, przestępczość, przestępstwa, poczucie zagrożenia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1987- VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1987 - VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

POCZUCIE ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Czy obawia się Pan(i) tego, że może stać się ofiarą przestępstwa?
- Nie obawiam się
- Obawiam się
-- Obawiam się, ale nie tak bardzo
-- Bardzo się tego obawiam
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV 1996 - VI 2020/ oraz /tabela aneksowa: nie obawiam się, obawiam się, trudno powiedzieć/

Czy obawia się Pan(i), że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny?
- Nie obawiam się
- Obawiam się
-- Obawiam się, ale nie tak bardzo
-- Bardzo się tego obawiam
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IX 2000 - VI 2020/ oraz /tabela aneksowa: nie obawiam się, obawiam się, trudno powiedzieć/

Poczucie zagrożenia przestępczością
- Duże
- Umiarkowane
- Brak poczucia zagrożenia
/wykres wg badań 2002 - 2020/ oraz /tabela aneksowa/

OSOBISTE DOŚWIADCZENIA

Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji:
* ukradziono Panu(i) coś
* dokonano u Pana(i) włamania (do domu, mieszkania, domku na działce, piwnicy, budynków gospodarczych)
* został(a) Pan(i) pobity(a) lub umyślnie zraniony(a)
* został(a) Pan(i) napadnięty(a) i obrabowany(a)
* stał(a) się Pan(i) ofiarą innego przestępstwa
/tabela wg badań VI 1999 - VI 2020: odsetki odpowiedzi twierdzących//

Czy w ciągu ostatnich pięciu lat padł(a) Pan(i) ofiarą któregoś z przestępstw?
- Nie
- Tak
/tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

95.
2020-07-30
Polacy o demokracji
 
Data wydania: 2020-07-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6086
Numer publikacji: Nr 95/2020
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Demokracja
Autorzy: Krzysztof Lepczyński
Badania: 202010: Aktualne problemy i wydarzenia (361)
Słowa kluczowe: demokracja, system polityczny, ustrój, alienacja polityczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTAWY WOBEC DEMOKRACJI

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza ze stwierdzeniem, że demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów?
- Zgadzam
- Nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 1992 - VII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań 1992 - 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że dla ludzi takich jak Pan(i) nie ma w gruncie rzeczy znaczenia, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne?
- Zgadzam się
- Nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 1992 - VII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań 1992 - 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do demokracji
- Demokraci
- Demokraci obojętni
- Niedemokraci i pozostali
/wykres wg terminów badań 1992 - 2020/ oraz /tabela wg cech społeczno-demograficznych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż rządy demokratyczne?
- Zgadzam się
- Nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 1992 - VII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań 1992 - 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA FUNKCJONOWANIA DEMOKRACJI W POLSCE

Czy, ogólnie rzecz biorąc, jest Pan(i) zadowolony(a) czy też niezadowolony(a) ze sposobu, w jaki funkcjonuje demokracja w naszym kraju?
Ocena funkcjonowania demokracji w Polsce
- Zadowoleni
- Niezadowoleni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 1993 - VII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań 1993 - 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność oceny funkcjonowania demokracji w Polsce od stosunku do demokracji

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

94.
2020-07-24
Ocena prawidłowości przebiegu pierwszej tury wyborów prezydenckich oraz działalności PKW
 
Data wydania: 2020-07-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6085
Numer publikacji: Nr 94/2020
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie, Wybory
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202010: Aktualne problemy i wydarzenia (361)
Słowa kluczowe: wybory prezydenckie, PKW - Państwowa Komisja Wyborcza, ocena działalności, organizacja wyborów, nieprawidłowości
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRZEPROWADZANIU PIERWSZEJ TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH

Czy w trakcie pierwszej tury wyborów prezydenckich zauważył(a) Pan(i) jakieś nieprawidłowości w ich przeprowadzaniu?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg deklaracji udziału w pierwszej turze wyborów 28 czerwca 2020/ oraz /tabela wg poparcia dla kandydatów w pierwszej turze wyborów prezydenckich/ oraz /tabela aneksowa/

Czy w trakcie ostatnich wyborów zauważył(a) Pan(i) jakieś nieprawidłowości w ich przeprowadzaniu?
Odpowiedzi osób deklarujących głosowanie w:
* wyborach samorządowych 21 października 2018 roku
* wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 roku
* wyborach do Sejmu i Senatu 13 października 2019 roku
* pierwszej turze wyborów prezydenckich 28 czerwca 2020 roku
- Nie
- Tak
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykresy/

Na czym polegały te nieprawidłowości?
[pytanie otwarte zadawane badanym, którzy zadeklarowali, że zauważyli jakieś nieprawidłowości w trakcie przeprowadzania pierwszej tury wyborów prezydenckich]

OCENA DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Państwowej Komisji Wyborczej (PKW)?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg zamiaru poparcia kandydatów w drugiej turze wyborów prezydenckich/ oraz /tabela wg poparcia dla kandydatów w pierwszej turze wyborów prezydenckich/ oraz /tabela wg deklaracji udziału w pierwszej turze wyborów 28 czerwca 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany ocen działalności Państwowej Komisji Wyborczej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań XII 2014 - VII 2020/

Tabela - oceny działalności PKW a deklaracje dotyczące zauważenia nieprawidłowości w przebiegu pierwszej tury wyborów prezydenckich

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

93.
2020-07-23
Nastroje społeczne w pierwszej dekadzie lipca
 
Data wydania: 2020-07-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6084
Numer publikacji: Nr 93/2020
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje, Gospodarka, Polityka
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202010: Aktualne problemy i wydarzenia (361)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2019 - VII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 - VII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2019 - VII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2019 - VII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - VII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2019 - VII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - VII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2019 - VII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - VII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2019 - VII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - VII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań VI 2019 - VII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań VI 2019 - VII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - VII 2020/ oraz /tabela aneksowa

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2019 - VII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań VI 2019 - VII 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - VII 2020/ oraz /tabela aneksowa

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

92.
2020-07-22
Rząd wobec epidemii - opinie w pierwszej dekadzie lipca
 
Data wydania: 2020-07-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6083
Numer publikacji: Nr 92/2020
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202010: Aktualne problemy i wydarzenia (361)
Słowa kluczowe: epidemia, rząd, Mateusz Morawiecki, polityka gospodarcza, pakiet pomocowy, tarcza antykryzysowa, restrykcje, ograniczenia, koronawirus
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V/VI 2020, VI 2020, VII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: dobrze, źle, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Czy, Pana( i) zdaniem, rząd łagodzi obostrzenia i restrykcje:
- zbyt szybko
- w odpowiednim tempie
- zbyt wolno
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V/VI 2020, VI 2020, VII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V/VI 2020, VI 2020, VII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V/VI 2020, VI 2020, VII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: tak, nie, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

91.
2020-07-21
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lipca
 
Data wydania: 2020-07-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6082
Numer publikacji: Nr 91/2020
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Nastroje, Praca
Autorzy: Krzysztof Lepczyński
Badania: 202010: Aktualne problemy i wydarzenia (361)
Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy, sytuacja w zakładzie pracy, zagrożenie bezrobociem, bezpieczeństwo zatrudnienia, utrata pracy, sytuacja na rynku pracy, prognozy, nastroje
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV 2019 - VII 2020/ oraz /wykres wg badań I 1992 - VII 2020/ oraz /tabela wg sektora zatrudnienia i grupy zawodowej/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV 2019 - VII 2020/ oraz /wykres wg badań I 1992 - VII 2020/ oraz /tabela wg sektora zatrudnienia/ oraz /tabela aneksowa/

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2019 - VII 2020/ oraz /wykres wg badań V 2001 - VII 2020: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia a postrzeganie obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV 2019 - VII 2020/ oraz /wykres wg badań X 2001 - VII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

90.
2020-07-20
Zaufanie do polityków w lipcu
 
Data wydania: 2020-07-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6081
Numer publikacji: Nr 90/2020
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 202010: Aktualne problemy i wydarzenia (361)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, nieznajomość, obojętność, polityk
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Łukasz Szumowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Jarosław Kaczyński
- Elżbieta Witek
- Jarosław Gowin
- Piotr Gliński
- Jacek Sasin
- Jadwiga Emilewicz
- Tomasz Grodzki
- Borys Budka
- Michał Dworczyk
- Włodzimierz Czarzasty
- Janusz Korwin-Mikke
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań V 2019 - VII 2020

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań V 2019 - VII 2020

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w lipcu 2020 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań VI 2020, VII 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

89.
2020-07-16
Stosunek do rządu w lipcu
 
Data wydania: 2020-07-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6080
Numer publikacji: Nr 89/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202010: Aktualne problemy i wydarzenia (361)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, premier, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki, ocena działalności, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2019 - VII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - VII 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V - XI 2019, I - VII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I 2016 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - VII 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V - XI 2019, I - VII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - VII 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2019 -VII 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - VII 2020 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

88.
2020-07-15
Opieka medyczna w czasie epidemii
 
Data wydania: 2020-07-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6079
Numer publikacji: Nr 88/2020
Liczba stron: 26
Kategorie tematyczne: Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202009: Aktualne problemy i wydarzenia (360)
Słowa kluczowe: służba zdrowia, usługi medyczne, epidemia, lekarz, opieka zdrowotna, trudności, szpital, pomoc medyczna, koronawirus
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

TRUDNOŚCI W KORZYSTANIU Z OPIEKI MEDYCZNEJ PODCZAS EPIDEMII

Czy z powodu epidemii koronawirusa zdarzyło się, że odwołano lub przełożono Panu(i) wizytę u lekarza specjalisty?
- Tak
- Nie
- Nie dotyczy – nie miałe(a)m zaplanowanych w tym czasie wizyt u specjalisty
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy z powodu epidemii koronawirusa zdarzyło się, że odwołano lub przełożono Panu(i) wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), internisty?
- Tak
- Nie
- Nie dotyczy – nie miałe(a)m zaplanowanych w tym czasie wizyt u lekarza POZ, internisty
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy z powodu epidemii koronawirusa zdarzyło się, że odwołano lub przełożono Panu(i) badanie diagnostyczne, zabieg (niezwiązane z pobytem w szpitalu dłuższym niż 24 godziny)?
- Tak
- Nie
- Nie dotyczy – nie miałe(a)m zaplanowanych w tym czasie badań diagnostycznych, zabiegów
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy z powodu epidemii koronawirusa zdarzyło się, że odwołano lub przełożono Panu(i) planowe leczenie szpitalne (związane z pobytem w szpitalu dłuższym niż 24 godziny)?
- Tak
- Nie
- Nie dotyczy – nie miałe(a)m zaplanowanego w tym czasie leczenia szpitalnego
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy z powodu epidemii koronawirusa odmówiono Panu(i) przyjęcia, udzielenia porady w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym („na SOR–ze”) lub odesłano Pana(ią) do innego SOR–u?
- Tak
- Nie
- Nie dotyczy, nie próbowałe(a)m uzyskać porady w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy z powodu epidemii koronawirusa zdarzyło się, że sam(a) Pan(i) zrezygnował(a) z:
- z wizyty u lekarza specjalisty
- wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), internisty
- badania diagnostycznego, zabiegu (niezwiązanych z pobytem w szpitalu dłuższym niż 24 godziny)
- planowego leczenia szpitalnego (związanego z pobytem w szpitalu dłuższym niż 24 godziny)
/wykresy wg odpowiedzi: tak, nie, nie dotyczy/ oraz /tabele aneksowe/

Czy z powodu epidemii koronawirusa zdarzyło się, że miał(a) Pan(i) problemy z:
- umówieniem się na wizytę lekarską, uzyskaniem potrzebnej porady medycznej
- uzyskaniem recepty
- uzyskaniem zwolnienia lekarskiego
/wykresy wg odpowiedzi: tak, nie, nie dotyczy/ oraz /tabele aneksowe/

SPOSÓB KORZYSTANIA Z OPIEKI MEDYCZNEJ W CZASIE EPIDEMII

Czy w czasie epidemii koronawirusa korzystał(a) Pan(i) z:
- telefonicznych porad medycznych
- wizyt u lekarza
- porad medycznych przez internet, np. czatu lub rozmowy wideo z lekarzem
/wykresy - odsetek odpowiedzi twierdzących/ oraz /tabele aneksowe/

Czy był(a) Pan(i) zadowolony(a) z:
- porady/porad medycznych uzyskanych podczas wizyty lekarskiej
- telefonicznej porady/porad medycznych
- porady/porad medycznych uzyskanych przez internet
* zdecydowanie tak
* raczej tak
* raczej nie
* zdecydowanie nie
* trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabele aneksowe: tak, nie, trudno powiedzieć/

ZADOWOLENIE Z SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Czy, ogólnie rzecz biorąc, jest Pan(i) zadowolony(a) czy też niezadowolony(a) z tego, jak obecnie funkcjonuje opieka zdrowotna w naszym kraju?
- zdecydowanie zadowolony
- raczej zadowolony
- raczej niezadowolony
- zdecydowanie niezadowolony
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań I 2001 - VII 2020/ oraz /tabela aneksowa: zadowolony, niezadowolony, trudno powiedzieć/

Ograniczenia i trudności w dostępie do opieki medycznej a zadowolenie z funkcjonowania opieki zdrowotnej - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

87.
2020-07-15
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i PKW
 
Data wydania: 2020-07-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6078
Numer publikacji: Nr 87/2020
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202010: Aktualne problemy i wydarzenia (361)
Słowa kluczowe: ocena działalności, Sejm, Senat, parlament, prezydent, Andrzej Duda, PKW - Państwowa Komisja Wyborcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - VII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - VII 2020

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - VII 2020

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - VII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - VII 2020 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Oceny działalności Państwowej Komisji Wyborczej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2014 - VII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany ocen działalności Państwowej Komisji Wyborczej - wykres wg terminów badań XII 2014 - VII 2020

Tabela - oceny działalności Państwowej Komisji Wyborczej wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

86.
2020-07-13
Poparcie dla ugrupowań politycznych w pierwszej dekadzie lipca
 
Data wydania: 2020-07-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6077
Numer publikacji: Nr 86/2020
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202010: Aktualne problemy i wydarzenia (361)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 -VII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (z Porozumieniem i SP)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKIZ15, UED)
/wykres wg terminów badań VI 2020, VII 2020/


[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKIZ15, UED)
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników I, II, III, V/VI, VI, VII 2020 wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/


Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

85.
2020-07-13
Korzystanie z internetu
 
Data wydania: 2020-07-13

Sygnatura: 6076
Numer publikacji: Nr 85/2020
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Internet
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202009: Aktualne problemy i wydarzenia (360)
Słowa kluczowe: internet, internet bezprzewodowy, internauci, zakupy, blog, serwis społecznościowy, życie towarzyskie, usługi bankowe
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZASIĘG I SPOSÓB KORZYSTANIA Z INTERNETU

Czy korzysta Pan(i) z internetu (stron internetowych, poczty e-mail, komunikatora internetowego itp.) przynajmniej raz w tygodniu?
Odpowiedzi twierdzące - wykresy wg terminów badań III 2002 - VI 2020
Odsetki korzystających z internetu wg wieku - wykres
Odsetki korzystających z internetu wg poziomu wykształcenia - wykres
Odsetki korzystających z internetu w grupach zawodowych - wykres
Odsetki korzystających z internetu wg oceny własnej sytuacji materialnej - wykres
Odsetki korzystających z internetu wg miejsca zamieszkania - wykres

Czy łączy się Pan(i) z internetem bezprzewodowo, np. używając urządzeń przenośnych, takich jak telefon komórkowy, laptop, netbook, tablet?
/wykresy: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu wg badań IV 2010 - VI 2020/

Odsetki osób korzystających z internetu, które łączą się z siecią bezprzewodowo, używając urządzeń przenośnych, takich jak telefon komórkowy, laptop, netbook, tablet - wykres według wieku

Który z opisów najlepiej pasuje do Pana(i) sposobu korzystania z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową?
- W zasadzie cały czas jestem online, na bieżąco otrzymuję informacje i reaguję na wiadomości
- Na ogół uruchamiam aplikacje internetowe tylko wówczas, kiedy chcę coś zrobić, np. coś sprawdzić lub skontaktować się z kimś
- trudno powiedzieć
/wykresy: odpowiedzi użytkowników internetu wg terminów badań IV 2018, V 2019, VI 2020/ oraz /wykresy: odpowiedzi użytkowników internetu wg wieku/

AKTYWNOŚCI ONLINE

Czy kiedykolwiek kupił(a) Pan(i) coś przez internet?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań III 2008 - VI 2020/

Czy kiedykolwiek sprzedał(a) Pan(i) coś przez internet?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań III 2008 - VI 2020/

Respondenci, którzy w ciągu miesiąca kupili coś przez internet
- użytkownicy internetu
- ogół dorosłych
/tabela wg terminów badań III 2002 - VI 2020/

[Pytanie zadane osobom, które w ciągu ostatniego miesiąca robiły zakupy przez internet]
Co kupił(a) Pan(i) przez internet w ciągu ostatniego miesiąca? Czy kupił(a) Pan(i):
* odzież, obuwie
* sprzęt elektroniczny
* kosmetyki
* książki, e-booki, audiobooki
* zabawki, artykuły dziecięce
* artykuły motoryzacyjne
* sprzęt sportowy
* artykuły spożywcze
* leki
* dostęp do usług lub treści
* programy, gry komputerowe
* bilety na samolot, pociąg lub autobus
* muzykę, filmy
* coś innego
/tabela: odpowiedzi twierdzące wśród użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg badań 2018, 2019, 2020/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:
* korzystał(a) Pan(i) z usług bankowych przez internet
* ściągał(a) Pan(i) darmowe programy, muzykę, filmy
* korzystał(a) Pan(i) z treści dostępnych w sieci internetowej za opłatą, takich jak gazety, zdjęcia, materiały video, płatne członkostwo w serwisach, grach
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań III 2005- VI 2020/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:
* czytał(a) Pan(i) internetowe wersje gazet, czasopism lub internetowe portale informacyjne
* słuchał(a) Pan(i) przez internet radia
* oglądał(a) Pan(i) przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań III 2006 - VI 2020/
* czytał(a) Pan(i) blogi /tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań IV 2010 - VI 2020/
* oglądał(a) Pan(i) w internecie transmisje realizowane i nadawane na żywo przez innych użytkowników
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań VI 2018 - VI 2020/
* oglądał(a) Pan(i) przez internet transmisję mszy św. lub innego nabożeństwa
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań VI 2020/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca zamieszczał(a) Pan(i) w internecie zrobione przez siebie zdjęcia, filmy?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań V 2012 - VI 2020/

Internauci, którzy w ciągu ostatniego miesiąca:
* czytali internetowe wersje gazet, czasopism
* słuchali przez internet radia
* oglądali przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo
* czytali blogi
* zamieszczali w internecie zrobione przez siebie zdjęcia, filmy
* oglądali Internauci, którzy w ciągu ostatniego miesiąca:
* czytali internetowe wersje gazet, czasopism lub internetowe portale informacyjne
* słuchali przez internet radia
* oglądali przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo
* czytali blogi
* zamieszczali w internecie zrobione przez siebie zdjęcia, filmy
* oglądali w internecie transmisje realizowane i nadawane na żywo przez innych użytkowników
* oglądali Internauci, którzy w ciągu ostatniego miesiąca:
* czytali internetowe wersje gazet, czasopism lub internetowe portale informacyjne
* słuchali przez internet radia
* oglądali przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo
* czytali blogi
* zamieszczali w internecie zrobione przez siebie zdjęcia, filmy
* oglądali w internecie transmisje realizowane i nadawane na żywo przez innych użytkowników
* oglądali w internecie transmisję mszy św. lub innego nabożeństwa
/tabela wg wieku/

Czy prowadzi Pan(i) bloga, vloga (wideobloga) lub własną stronę internetową?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań VI 2009 - VI 2020/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:
* rozmawiał(a) Pan(i) ze znajomymi przez komunikator internetowy np. Messenger (Facebook), WhatsApp, Skype, Hangouts (Google), GG (GaduGadu)
* prowadził(a) Pan(i) przez internet rozmowy telefoniczne (np. przez Skype)
* dokonywał(a) Pan(i) wpisów na forach, grupach dyskusyjnych, stronach serwisów społecznościowych
* grał(a) Pan(i) w coś w sieci z innymi ludźmi
* uczestniczył(a) Pan(i) w internetowej rozmowie wideo (wideokonferencji), w której udział brało kilka lub wiele osób
/tabela: odpowiedzi twierdzące: użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań III 2005 - VI 2020/

Użytkownicy internetu, którzy w ciągu ostatniego miesiąca:
* kontaktowali się przez komunikator internetowy
* prowadzili rozmowy telefoniczne przez internet
* dokonywali wpisów na forach, w serwisach społecznościowych
* uczestniczyli w internetowej rozmowie wideo (wideokonferencji), w której udział brało kilka lub wiele osób
* grali w sieci
/tabela wg wieku/

Czy ma Pan(i) konto w jakimś serwisie społecznościowym, np. Faceboook, Instagram, You Tube, Twitter, Nasza Klasa, GoldenLine, Linkedln lub podobnym?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań III 2008 - VI 2020/

Odsetki użytkowników internetu zarejestrowanych w serwisach społecznościowych wg wieku - wykres

84.
2020-07-10
Preferencje przed II turą wyborów prezydenckich 2020
 
Data wydania: 2020-07-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6075
Numer publikacji: Nr 84/2020
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202010: Aktualne problemy i wydarzenia (361)
Słowa kluczowe: wybory prezydenckie, frekwencja wyborcza, preferencje, druga tura wyborów, Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy zamierza Pan(i) wziąć udział w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca?
- Na pewno wezmę udział w II turze wyborów
- Jeszcze nie wiem, waham się
- Raczej nie wezmę udziału w II turze wyborów
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Udział w II turze wyborów prezydenckich
- Deklarowana frekwencja
- Rzeczywista frekwencja
- Stosunek frekwencji rzeczywistej do deklarowanej [dla lat: 1995, 2005, 2015]
- Spodziewana frekwencja w II turze wyborów prezydenckich przy założeniu, że stosunek frekwencji rzeczywistej do deklarowanej byłby taki, jak w ubiegłych latach [dla 2020 roku]
/tabela/

Na którego z kandydatów zamierza Pan(i) głosować w II turze wyborów prezydenckich?
- Na Andrzeja Dudę
- Na Rafała Trzaskowskiego
- Jeszcze nie wiem
- Zamierzam oddać głos nieważny
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela: deklaracje wyborców poszczególnych kandydatów w I turze wyborów prezydenckich/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla kandydatów w wyborach prezydenckich
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski

Tego oczywiście nikt nie może wiedzieć na pewno, ale jak Pan(i) przypuszcza, kto zostanie prezydentem?
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg deklarowanego poparcia w II turze wyborów prezydenckich/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

83.
2020-07-10
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie czerwca
 
Data wydania: 2020-07-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6074
Numer publikacji: Nr 83/2020
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202009: Aktualne problemy i wydarzenia (360)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, zagrożenie bezrobociem, bezpieczeństwo zatrudnienia, utrata pracy, sytuacja na rynku pracy, lokalny rynek pracy, prognozy, nastroje
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV 2019 - VI 2020/ oraz /wykres wg badań I 1992 - VI 2020/ oraz /tabela wg sektora zatrudnienia i grupy zawodowej/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV 2019 - VI 2020/ oraz /wykres wg badań I 1992 - VI 2020/ oraz /tabela wg sektora zatrudnienia/ oraz /tabela aneksowa/

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV 2019 - VI 2020/ oraz /wykres wg badań V 2001 - VI 2020: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia a postrzeganie obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV 2019 - VI 2020/ oraz /wykres wg badań X 2001 - VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

82.
2020-07-08
Stosunek do rządu w drugiej połowie czerwca
 
Data wydania: 2020-07-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6073
Numer publikacji: Nr 82/2020
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202009: Aktualne problemy i wydarzenia (360)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, ocena działalności, premier, Mateusz Morawiecki, akceptacja premiera, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2019 - VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - VI 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV - XI 2019, I - VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I 2016 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - VI 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV - XI 2019, I - VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - VI 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2019 -VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - VI 2020 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

81.
2020-07-07
Nastroje społeczne w drugiej połowie czerwca
 
Data wydania: 2020-07-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6072
Numer publikacji: Nr 81/2020
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202009: Aktualne problemy i wydarzenia (360)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 - VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań IV 2019 - VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań IV 2019 - VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - VI 2020/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań IV 2019 - VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - VI 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

80.
2020-07-06
Zaufanie do polityków przed I turą wyborów prezydenckich
 
Data wydania: 2020-07-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6071
Numer publikacji: Nr 80/2020
Liczba stron: 25
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202009: Aktualne problemy i wydarzenia (360)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Łukasz Szumowski
- Zbigniew Ziobro
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Jarosław Kaczyński
- Elżbieta Witek
- Jarosław Gowin
- Jadwiga Emilewicz
- Piotr Gliński
- Jacek Sasin
- Tomasz Grodzki
- Borys Budka
- Michał Dworczyk
- Włodzimierz Czarzasty
- Janusz Korwin-Mikke
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań V 2019 - VI 2020

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań V 2019 - VI 2020

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w czerwcu 2020 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań V/VI 2020, VI 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

79.
2020-07-03
Rząd wobec epidemii – oceny w drugiej połowie czerwca
 
Data wydania: 2020-07-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6070
Numer publikacji: Nr 79/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202009: Aktualne problemy i wydarzenia (360)
Słowa kluczowe: rząd, epidemia, polityka gospodarcza, pakiet pomocowy, tarcza antykryzysowa, Mateusz Morawiecki, koronawirus, restrykcje, ograniczenia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V/VI 2020, VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: dobrze, źle, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Czy, Pana( i) zdaniem, rząd łagodzi obostrzenia i restrykcje:
- zbyt szybko
- w odpowiednim tempie
- zbyt wolno
- trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V/VI 2020, VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V/VI 2020, VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V/VI 2020, VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: tak, nie, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

78.
2020-07-01
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i PKW
 
Data wydania: 2020-07-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6069
Numer publikacji: Nr 78/2020
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202009: Aktualne problemy i wydarzenia (360)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda, PKW - Państwowa Komisja Wyborcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2019 - VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2019 - VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - VI 2020

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - VI 2020

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2019 - VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - VI 2020 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Oceny działalności Państwowej Komisji Wyborczej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2014 - VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany ocen działalności Państwowej Komisji Wyborczej - wykres wg terminów badań XII 2014 - VI 2020

Tabela - oceny działalności Państwowej Komisji Wyborczej wg potencjalnych elektoratów partyjnych


Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

77.
2020-06-30
Preferencje partyjne przed I turą wyborów prezydenckich
 
Data wydania: 2020-06-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6068
Numer publikacji: Nr 77/2020
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202009: Aktualne problemy i wydarzenia (360)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby nie było pandemii i wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres: porównanie wyników badania VI 2020 z badaniami X 2015 - III 2020 i V/VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKIZ15, UED)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników I, II, III, V/VI, VI 2020 z poparciem dla komitetów wyborczych wg badań XI - XII 2019 i z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (z Porozumieniem i SP)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKIZ15, UED)
/wykres wg terminów badań V/VI 2020, VI 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

76.
2020-06-26
Preferencje przed I turą wyborów prezydenckich 2020
 
Data wydania: 2020-06-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6067
Numer publikacji: Nr 76/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202009: Aktualne problemy i wydarzenia (360)
Słowa kluczowe: wybory prezydenckie, frekwencja wyborcza, preferencje
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie. Czy zamierza Pan(i) wziąć w nich udział?
- Na pewno wezmę w nich udział
- Raczej wezmę w nich udział
- Jeszcze nie wiem, waham się
- Raczej nie wezmę w nich udziału
- Na pewno nie wezmę w nich udziału
- Już głosowałe(a)m korespondencyjnie [kategoria z VI 2020]
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań: przełom V i VI 2020, VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Na którego z kandydatów zamierza Pan(i) głosować w tych wyborach?
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Szymon Hołownia
- Krzysztof Bosak
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Robert Biedroń
- Paweł Tanajno
- Marek Jakubiak
- Stanisław Żółtek
- Mirosław Piotrowski
- Waldemar Witkowski
- Jeszcze nie wiem, trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań: II 2020, III 2020, przełom V i VI 2020, VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla kandydatów w wyborach prezydenckich
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Szymon Hołownia
- Krzysztof Bosak
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Robert Biedroń
/wykres/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

75.
2020-06-26
Czy UE powinna koordynować znoszenie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa?
 
Data wydania: 2020-06-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6066
Numer publikacji: Nr 75/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: UE (EWG)
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202008: Aktualne problemy i wydarzenia (359)
Słowa kluczowe: UE - Unia Europejska, epidemia, koronawirus, ograniczenia, integracja europejska
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

Czy osobiście popiera Pan(i) członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Stosunek do członkostwa Polski w UE:
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Niezdecydowani
/tabela wg badań XI 2015 - V/VI 2020/ oraz /wykres wg badań 1994-2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

KTO POWINIEN DECYDOWAĆ O ZNOSZENIU OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA?

Czy o znoszeniu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa:
- powinien decydować osobno każdy kraj członkowski Unii Europejskiej
czy też
- decyzje w tym zakresie powinny być koordynowane na szczeblu unijnym
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg poparcia dla członkostwa w UE/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - opinie na temat znoszenia ograniczeń a ogólna ocena działań rządu w walce z epidemią

Tabela - opinie na temat znoszenia ograniczeń a ocena tempa znoszenia ograniczeń w Polsce

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

74.
2020-06-25
Wpływ pandemii na religijność Polaków
 
Data wydania: 2020-06-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6065
Numer publikacji: Nr 74/2020
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Religia; wiara
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 202008: Aktualne problemy i wydarzenia (359)
Słowa kluczowe: religijność, praktyki religijne, epidemia, koronawirus, ograniczenia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZMIANY W ŻYCIU RELIGIJNYM

Czy Pana(i) zaangażowanie religijne zmieniło się w okresie społecznej kwarantanny?
- Tak, więcej czasu poświęcałe(a)m na modlitwę, medytację i inne praktyki religijne
- Tak, mniej czasu poświęcałe(a)m na modlitwę, medytację i inne praktyki religijne
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

PRAKTYKI PODCZAS IZOLACJI

Czy w okresie pandemii respondentom zdarzyło się, że:
- oglądali transmisje mszy św. w telewizji
- brakowało im wspólnotowej modlitwy w kościele
- oglądali transmisje mszy św. przez internet
- modlili się, np. na różańcu, w łączności z innymi (przez internet, radio, telewizję)
- słuchali mszy św. w radiu
- chodzili do kościoła na modlitwę indywidualną lub nabożeństwa
- chodzili do kościoła na mszę św., nawet gdy dozwolony limit wynosił pięć osób
- Żadne z powyższych
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - liczba wskazanych odpowiedzi dotyczących życia religijnego w czasie pandemii

Tabela - zmiany w zaangażowaniu religijnym a średnia liczba wskazanych aktywności związanych z życiem religijnym w czasie pandemii

Tabela - deklaracje na temat udziału w praktykach religijnych a średnia liczba wskazanych aktywności związanych z życiem religijnym w czasie pandemii

POWRÓT DO KOŚCIOŁÓW

Czy po zniesieniu ograniczenia liczby osób w kościele do pięciu był(a) Pan(i) na mszy św.?
- Tak, kilka razy
- Tak, raz
- Próbowałe(a)m, ale nie zmieściłe(a)m się w dozwolonym limicie osób
- Nie
- Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych, którzy nie byli na mszy św. po zniesieniu ograniczenia liczby osób w kościele do pięciu (w tym ci, którzy próbowali, ale się nie zmieścili w dozwolonym limicie)]
Kiedy planuje Pan(i) iść do kościoła na mszę św.?
- W najbliższą niedzielę
- W ciągu najbliższych 2-3 tygodni
- Po całkowitym zdjęciu ograniczeń dotyczących liczby osób
- Po oficjalnym ogłoszeniu ustania pandemii
- Nie planuję
- Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

73.
2020-06-24
Postawy wobec epidemii koronawirusa na przełomie maja i czerwca
 
Data wydania: 2020-06-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6064
Numer publikacji: Nr 73/2020
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Życie codzienne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202008: Aktualne problemy i wydarzenia (359)
Słowa kluczowe: epidemia, ograniczenia, koronawirus, profilaktyka
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy Pan/Pani osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2020, V/VI2020/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Która z poniższych opinii jest Panu(i) bliższa?
- Obecna pandemia koronawirusa jest czymś wyjątkowym
- Zawsze były jakieś choroby sezonowe, epidemie – obecna pandemia koronawirusa nie jest czymś wyjątkowym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2020, V/VI2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak ocenia Pan(i) swoją wiedzę na temat aktualnie obowiązujących obywateli ograniczeń i przepisów związanych z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Jestem na bieżąco i znam je
- Mniej więcej się orientuję
- Nie jestem na bieżąco i trochę się w nich gubię
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia, czy w Pana(i) okolicy sąsiedzi i okoliczni mieszkańcy przestrzegają ograniczeń dotyczących wychodzenia z domu i kontaktów międzyludzkich, czy też nie przestrzegają?
- prawie wszyscy przestrzegają ograniczeń
- większość przestrzega ograniczeń
- wielu nie przestrzega ograniczeń
- większość nie przestrzega ograniczeń
- trudno powiedzieć
/wykres V/VI 2020/

Czy stosuje Pan(i) następujące środki zapobiegawcze?
- Częściej myję ręce lub/i pilnuję mycia rąk przez dzieci, domowników
- W miejscach publicznych, środkach transportu unikam bliskości osób zakatarzonych, kaszlących lub kichających / W miejscach publicznych, środkach transportu staram się zachować odległość co najmniej 2 m od najbliższej osoby
- Nie witam się przez podanie ręki lub pocałunek / Nie witam się przez podanie ręki /tabela aneksowa/
- Unikam podróżowania
- Unikam przebywania w miejscach publicznych
- Ograniczam swoje życie towarzyskie, bezpośrednie spotkania z przyjaciółmi, znajomymi
- Przebywając na zewnątrz zawsze noszę maseczkę chroniącą okolice nosa i ust /tabela aneksowa/
- Odkażam swój dom lub mieszkanie (klamki, blaty kuchenne, toaletę) /tabela aneksowa/
- Przebywając na zewnątrz noszę jednorazowe rękawiczki /tabela aneksowa/
- Dezynfekuję lub zostawiam "na kwarantannę‘ zakupy przyniesione ze sklepu /tabela aneksowa/
- Profilaktycznie zażywam leki lub suplementy wzmacniające odporność organizmu
- Zażywam dostępne bez recepty leki przeciwwirusowe
/wykresy wg badań III 2020, V/VI 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

72.
2020-06-23
Letnie wyjazdy wypoczynkowe w czasach pandemii
 
Data wydania: 2020-06-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6063
Numer publikacji: Nr 72/2020
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje, Turystyka
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202008: Aktualne problemy i wydarzenia (359)
Słowa kluczowe: wypoczynek, wakacje, urlop, wyjazdy, koronawirus, epidemia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ILU POLAKÓW ZAMIERZA WYJECHAĆ NA LETNI WYPOCZYNEK

Czy tego lata zamierza Pan(i) wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
- tak
- nie
- jeszcze nie wiem
/wykres wg badań V/VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Deklaracje planowania letnich wyjazdów wypoczynkowych a deklarowany lęk przed zarażeniem koronawirusem - tabela

W KRAJU CZY ZA GRANICĄ – GDZIE PLANOWANY JEST LETNI WYPOCZYNEK

Gdzie planuje Pan(i) wypoczywać tego lata? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar wyjazdu na co najmniej dwudniowy wypoczynek]
- Wyłącznie w kraju
- Częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- Wyłącznie za granicą
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań V/VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Z JAKIEJ BAZY NOCLEGOWEJ CHCEMY KORZYSTAĆ W CZASACH EPIDEMII

Gdzie zamierza Pan(i) nocować podczas planowanego wypoczynku? Jaki rodzaj noclegu Pan(i) wybierze?
[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar wyjazdu na co najmniej dwudniowy wypoczynek]
- Hotel, motel, zajazd
- Wynajęta kwatera prywatna
- Pensjonat
- Nocleg u krewnych lub znajomych
- Wynajęty domek turystyczny, bungalow
- Dom wczasowy, wypoczynkowy, ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, ośrodek kolonijny
- Kemping, pole biwakowe
- Kwatera agroturystyczna
- Własny drugi dom, domek letniskowy, własne mieszkanie wakacyjne
- Dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, stanica wodna
- Sanatorium lub inny zakład leczniczy
- Inny rodzaj noclegu
- Jeszcze nie wiem
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

CZY PANDEMIA ZMIENIŁA PLANY WAKACYJNE POLAKÓW

Czy pandemia zmieniła Pan(i) tegoroczne plany wakacyjne?
- tak
- nie
- jeszcze nie wiem
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Zamiar wyjazdu w celach wypoczynkowych a zmiana planów z powodu pandemii - tabela

Planowane miejsce wypoczynku a zmiana planów z powodu pandemii - tabela

Odsetki badanych deklarujących, że w tym roku zamierzają wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni
- wg wykształcenia
- ogółem
/ tabela wg badania I 2020/

Odsetki badanych deklarujących, że pandemia koronawirusa zmieniła ich tegoroczne plany wakacyjne
- wg wykształcenia
- ogółem
/ tabela wg badania V/VI 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

71.
2020-06-22
Notowania rządu na przełomie maja i czerwca
 
Data wydania: 2020-06-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6062
Numer publikacji: Nr 71/2020
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202008: Aktualne problemy i wydarzenia (359)
Słowa kluczowe: rząd, Mateusz Morawiecki, stosunek do rządu, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, ocena działalności, premier
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - V/VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - V/VI 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III - XI 2019, I - V/VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I 2016 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - V/VI 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III - XI 2019, I - V/VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - V/VI 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 -V/VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - V/VI 2020 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

70.
2020-06-19
Epidemia koronawirusa a sytuacja zawodowa Polaków
 
Data wydania: 2020-06-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6061
Numer publikacji: Nr 70/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Praca, Życie codzienne
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202008: Aktualne problemy i wydarzenia (359)
Słowa kluczowe: epidemia, koronawirus, praca zawodowa, praca zarobkowa, ograniczenia, utrata pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Praca zarobkowa 1 marca bieżącego roku i obecnie
- Pracujący 1 marca i obecnie
- Pracujący 1 marca, obecnie niepracujący
- Niepracujący 1 marca, obecnie pracujący
- Niepracujący 1 marca i obecnie
/wykres/ oraz /tabela wg płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, grupy społeczno-zawodowej, sektora gospodarki/ oraz /tabela aneksowa/

Czy z powodu epidemii koronawirusa i ograniczeń z nią związanych zaszły jakieś zmiany w Pana(i) pracy zawodowej?
Odsetki badanych, którzy na początku marca pracowali zawodowo.
- Musiał(a) zamknąć swoją firmę
- Musiał(a) ograniczyć działalność i zredukować zatrudnienie w swojej firmie
- Stracił(a) pracę
- Pracuje w zmniejszonym wymiarze czasu pracy
- Pracuje zdalnie
- Korzysta z dodatkowego zasiłku opiekuńczego i zajmuje się dzieckiem lub dziećmi w domu
/wykresy wg odpowiedzi: tak, nie, odmowa odpowiedzi/ oraz /tabela wg płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, grupy zawodowej, sektora gospodarki/ oraz /tabela aneksowa/

Czy ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego – osób wspólnie z Panem(ią) mieszkających i utrzymujących się – stracił pracę lub przestał zarabiać z powodu epidemii koronawirusa i ograniczeń z nią związanych?
- tak
- nie
- odmowa odpowiedzi
/wykres/

Deklarowany wpływ epidemii na sytuację zawodową
- pracę stracił respondent lub ktoś z gospodarstwa domowego
- pracę stracił respondent i ktoś z gospodarstwa domowego
- nikt w gospodarstwie domowym nie stracił pracy
/wykres/

Deklarowany wpływ epidemii na sytuację zawodową a dochody na jedną osobę - tabela

Deklarowany wpływ epidemii na sytuację zawodową a ocena własnych warunków materialnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

69.
2020-06-18
Zaufanie do polityków na przełomie maja i czerwca
 
Data wydania: 2020-06-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6060
Numer publikacji: Nr 69/2020
Liczba stron: 26
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202008: Aktualne problemy i wydarzenia (359)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, nieznajomość, obojętność
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Łukasz Szumowski
- Jarosław Kaczyński
- Zbigniew Ziobro
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Elżbieta Witek
- Jarosław Gowin
- Jadwiga Emilewicz
- Piotr Gliński
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Tomasz Grodzki
- Borys Budka
- Włodzimierz Czarzasty
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań IV 2019 - V/VI 2020

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań IV 2019 -V/VI 2020

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków na przełomie maja i czerwca 2020 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - tabela

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań III 2020, V/VI 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

68.
2020-06-18
Nastroje społeczne na przełomie maja i czerwca
 
Data wydania: 2020-06-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6059
Numer publikacji: Nr 68/2020
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202008: Aktualne problemy i wydarzenia (359)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU
Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - V/VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 - V/VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1992 - V/VI 2020/ oraz /tabela wg terminów badań IV 2019 - V/VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - V/VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - V/VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - V/VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - V/VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - V/VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - V/VI 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2019 - V/VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - V/VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań IV 2019 - V/VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - V/VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/wykres wg terminów badań IV 1987 - V/VI 2020/ oraz /tabela wg terminów badań IV 2019 - V/VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1992 - V/VI 2020/ oraz /tabela wg terminów badań IV 2019 - V/VI 2020/ oraz oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań IV 2019 - V/VI 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - V/VI 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

67.
2020-06-17
Ocena działań rządu w czasie epidemii
 
Data wydania: 2020-06-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6058
Numer publikacji: Nr 67/2020
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202008: Aktualne problemy i wydarzenia (359)
Słowa kluczowe: rząd, polityka gospodarcza, epidemia, pakiet pomocowy, tarcza antykryzysowa, Mateusz Morawiecki, koronawirus, ograniczenia, restrykcje
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: dobrze, źle, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Czy, Pana(i) zdaniem, rząd łagodzi obostrzenia i restrykcje:
- zbyt szybko
- w odpowiednim tempie
- zbyt wolno
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: tak, nie, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Doświadczenie negatywnych społeczno-ekonomicznych skutków epidemii a ocena polityki gospodarczej rządu - tabela

Doświadczenie negatywnych społeczno-ekonomicznych skutków epidemii a ocena działań rządu mających służyć wsparciu firm i pracowników - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

66.
2020-06-15
Nastroje na rynku pracy na przełomie maja i czerwca
 
Data wydania: 2020-06-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6057
Numer publikacji: Nr 66/2020
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202008: Aktualne problemy i wydarzenia (359)
Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy, sytuacja w zakładzie pracy, zagrożenie bezrobociem, bezpieczeństwo zatrudnienia, sytuacja na rynku pracy, prognozy, nastroje
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć
/tabela wg badań III 2019 - V/VI 2020/ oraz /wykres wg badań I 1992 - V/VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań III 2019 - V/VI 2020/ oraz /wykres wg badań I 1992 - V/VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
/tabela wg badań III 2019 - V/VI 2020/ oraz /wykres wg odpowiedzi - tak, nie z badań V 2001 - V/VI 2020/

Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia a postrzeganie przyszłości zakładu pracy - tabela

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2019 - V/VI 2020/ oraz /wykres wg badań X 2001 - V/VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

65.
2020-06-12
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2020-06-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6056
Numer publikacji: Nr 65/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202008: Aktualne problemy i wydarzenia (359)
Słowa kluczowe: parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020, V/VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020, V/VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - V/VI 2020

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - V/VI 2020

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020, V/VI 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - V/VI 2020 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Omówienie w tekście - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy a poparcie dla kandydatów na prezydenta w nadchodzących wyborach prezydenckich

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

64.
2020-06-09
Preferencje w wyborach prezydenckich na przełomie maja i czerwca
 
Data wydania: 2020-06-09
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6055
Numer publikacji: Nr 64/2020
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202008: Aktualne problemy i wydarzenia (359)
Słowa kluczowe: wybory prezydenckie, frekwencja wyborcza, preferencje
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy zamierza Pan(i) brać udział w nadchodzących wyborach prezydenckich?
- Na pewno wezmę w nich udział
- Raczej wezmę w nich udział
- Jeszcze nie wiem, waham się
- Raczej nie wezmę w nich udziału
- Na pewno nie wezmę w nich udziału
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Na którego z kandydatów zamierza Pan(i) głosować w tych wyborach?
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Szymon Hołownia
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Krzysztof Bosak
- Robert Biedroń
- Marek Jakubiak
- Paweł Tanajno
- Mirosław Piotrowski
- Stanisław Żółtek
- Nie wiem, trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów ugrupowań politycznych/ oraz /tabela aneksowa/

Na którego z kandydatów zamierza Pan(i) głosować w tych wyborach?
- Andrzej Duda
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Rafał Trzaskowski
- Szymon Hołownia
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Krzysztof Bosak
- Robert Biedroń
- Inny kandydat
- Nie wiem, trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań II 2020, III 2020, V/VI 2020/

Odpowiedzi deklarujących udział w wyborach w elektoratach kandydatów
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Krzysztof Bosak
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Szymon Hołownia
* na pewno wezmę udział
* raczej wezmę udział
/wykresy/

Tabela - poparcie dla kandydatów w elektoratach partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

63.
2020-06-08
Religijność Polaków w ostatnich 20 latach
 
Data wydania: 2020-06-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6054
Numer publikacji: Nr 63/2020
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Religia; wiara
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 9703: Aktualne problemy i wydarzenia (80)
(...)
202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: wiara, praktyki religijne, religijność
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

DEKLARACJE WIARY

Deklaracje wiary
- głęboko wierzący
- wierzący
- niewierzący
/wykres na podstawie zagregowanych danych z lat 1997–2020. Dane z 2020 roku pochodzą z badań zrealizowanych od stycznia do marca włącznie/

UDZIAŁ W PRAKTYKACH RELIGIJNYCH

Deklaracje praktyk religijnych
- praktykujący regularnie
- praktykujący nieregularnie
- niepraktykujący
/wykres na podstawie zagregowanych danych z lat 1997–2020. Dane z 2020 roku pochodzą z badań zrealizowanych od stycznia do marca włącznie/

Deklaracje wiary i praktyk religijnych
- wierzący i praktykujący regularnie
- wierzący i praktykujący nieregularnie
- wierzący i niepraktykujący
- niewierzący i praktykujący
- niewierzący i niepraktykujący
/wykresy na podstawie zagregowanych danych z lat 1997–2020. Dane z 2020 roku pochodzą z badań zrealizowanych od stycznia do marca włącznie/

CHARAKTERYSTYKA WŁASNEJ WIARY

Proszę wskazać jedno stwierdzenie, które najlepiej odnosi się do Pana(i) wiary
- Wyniosłem(am) wiarę z domu i podtrzymuję przekazaną mi tradycję
- Moja wiara raz słabła, raz wzmacniała się i dziś wiem, że zasady wiary trzeba godzić z życiem
- W pewnym momencie życia gruntownie przemyślałem(am), w co i dlaczego wierzę lub nie wierzę
- Pod wpływem głębokiego przeżycia wybrałem(am) wiarę i postanowiłem(am) podporządkować jej swoje życie
- Odmowa odpowiedzi
/wykresy wg badań III 2018, I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

62.
2020-06-05
Preferencje partyjne na przełomie maja i czerwca
 
Data wydania: 2020-06-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6053
Numer publikacji: Nr 62/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202008: Aktualne problemy i wydarzenia (359)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby nie było pandemii i wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres: porównanie wyników badania V/VI 2020 z badaniami X 2015 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKIZ15, UED)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników I, II, III, V/VI 2020 z poparciem dla komitetów wyborczych wg badań X - XII 2019 i z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (z Porozumieniem i SP)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKIZ15, UED)
/wykres wg terminów badań III 2020, V/VI 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

61.
2020-05-22
Klasa niższa, średnia i wyższa. Charakterystyka w oparciu o autoidentyfikacje Polaków
 
Data wydania: 2020-05-22

Sygnatura: 6052
Numer publikacji: Nr 61/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201924: Aktualne problemy i wydarzenia (354)
201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: hierarchia społeczna, pozycja społeczna, klasy społeczne, charakterystyka, klasa średnia, nastroje
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

PROFIL SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY

W społeczeństwach zwykle funkcjonują różne grupy, klasy, warstwy społeczne. Jak by Pan(i) nazwał(a) grupę, klasę lub warstwę, do której Pan(i) należy?
- Klasa niższa
- Klasa średnia niższa
- Klasa średnia właściwa
- Klasa średnia wyższa
- Klasa wyższa
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych/

KWESTIE ŚWIATOPOGLĄDOWE

Tabela – zróżnicowanie wyodrębnionych klas ze względu na:
* udział w praktykach religijnych
* poglądy polityczne
* zainteresowanie polityką
* stację telewizyjną będącą źródłem informacji

NASTROJE SPOŁECZNE

Tabela – odpowiedzi osób identyfikujących się z poszczególnymi klasami społecznymi na pytania:
* Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
* Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
* Jak Pan(i) ogólnie ocenia sytuację polityczną w Polsce?
* Jak Pan(i) ogólnie ocenia sytuację gospodarczą w Polsce?
* Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego?
* Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się: dobrze; ani dobrze, ani źle; źle?
* Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy?

OD CZEGO ZALEŻY POSTRZEGANIE WŁASNEGO MIEJSCA W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ?

Wykres – wyniki analizy wielozmiennowej metodą drzew klasyfikacyjnych (zmienne różnicujące identyfikowanie się z poszczególnymi klasami: ocena własnych warunków materialnych, poziom wykształcenia, wielkość miejscowości zamieszkania, wiek)

Tabela – wpływ zmiennych społeczno-demograficznych (ocena własnych warunków materialnych, poziom wykształcenia, dochód per capita) na postrzeganie własnego miejsca w hierarchii społecznej: współczynniki kierunkowe regresji liniowej wielokrotnej

60.
2020-05-19
Życie codzienne w czasach zarazy
 
Data wydania: 2020-05-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6051
Numer publikacji: Nr 60/2020
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Życie codzienne
Autorzy: Cybulska Agnieszka, Pankowski Krzysztof
Badania: 202007: bez tytułu
202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: życie codzienne, koronawirus, internauci, ograniczenia, epidemia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

[Badanie przeprowadzono drogą elektroniczną (Computer-Assisted Web Interview – CAWI)]

LĘK PRZED ZARAŻENIEM

Czy Pan/Pani osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2020, IV 2020/ oraz /tabela aneksowa/

„MINUSY UJEMNE I MINUSY DODATNIE” STANU SPOŁECZNEJ IZOLACJI

Do 19 kwietnia obowiązywały duże obostrzenia związane z epidemią. Które z nich były / są dla Pana/Pani najbardziej uciążliwe, dotkliwe?
- Konieczność pozostawania w domu, ograniczenie możliwości wychodzenia na zewnątrz
- Zakaz wstępu do lasów, parków
- Konieczność noszenia maseczek lub zakrywania okolic ust i nosa
- Niemożność korzystania z usług np. fryzjera, kosmetyczki, masażysty
- Brak lub niedostatek aktywności fizycznej
- Ograniczenie możliwości podróżowania, uprawiania turystyki, zamknięcie granic
- Zamknięcie większości sklepów, centrów handlowych
- Zamknięcie placówek edukacyjnych, szkół i uczelni
- Ograniczenie życia towarzyskiego, zamknięcie klubów, kawiarni, restauracji
- Konieczność zakładania rękawiczek w sklepach
- Brak możliwości chodzenia do kościoła
- Zamknięcie instytucji kultury, kin, teatrów, muzeów, odwołanie koncertów
- Konieczność zachowania w miejscach publicznych odległości co najmniej 2 metrów od innych osób
- Odwołanie lub odsunięcie w czasie imprez sportowych, meczów, zawodów, rozgrywek, igrzysk olimpijskich
- Inne
- Żadne z nich
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Które z poniższych doświadczeń związanych z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczą Pana/Pani osobiście?
- Nuda wynikająca z domowej rutyny
- Poczucie samotności, izolacji z powodu konieczności pozostawania w domu
- Objadanie się, jedzenie więcej niż zazwyczaj
- Brak możliwości odseparowania się z powodu konieczności nieustannego pozostawania w towarzystwie najbliższej rodziny
- Częstsze nieporozumienia, konflikty z domownikami
- Częstsze picie alkoholu niż zazwyczaj
- Żadne z nich
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy dostrzega Pan/Pani jakieś korzystne strony ograniczeń wprowadzonych przez rząd w związku z epidemią koronawirusa?
- Wydaję mniej pieniędzy
- Oglądam więcej filmów
- Mam czas na domowe remonty, udoskonalenia, porządki w domu lub mieszkaniu
- Czytam więcej książek
- Wreszcie się wysypiam, więcej wypoczywam
- Mam czas na zastanowienie się nad swoim życiem, refleksję, wspomnienia
- Mam więcej czasu na pielęgnację swojego ogródka, balkonu, domowych roślin
- Częściej gotuję, samodzielnie przygotowuję posiłki
- Mam więcej czasu dla siebie, swojej pasji życiowej, hobby, na własną twórczość
- Nauczyłe(a)m się korzystać lub więcej korzystam z internetu i jego zasobów
- Mam więcej czasu dla dzieci
- Mogę poświęcić więcej czasu żonie / mężowi, więcej rozmawiamy
- Częściej myślę o Bogu, więcej się modlę
- Więcej uwagi poświęcam swojemu ciału, dbam o kondycję
- Mam czas na naukę np. języków obcych, obsługi komputera
- Nie widzę żadnych korzyści
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI W DOBIE PANDEMII

STARZY I MŁODZI W CZASIE OGRANICZEŃ EPIDEMICZNYCH

O RÓŻNICACH W POSTRZEGANIU OGRANICZEŃ WŚRÓD NAJLEPIEJ I NAJGORZEJ WYKSZTAŁCONYCH

CZAS EPIDEMII WŚRÓD INTERNAUTÓW NA WSI I W DUŻYM MIEŚCIE

OGRANICZENIA EPIDEMICZNE A POLITYKA

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

59.
2020-05-15
Internauci o rynku pracy w trzeciej dekadzie kwietnia
 
Data wydania: 2020-05-15

Sygnatura: 6050
Numer publikacji: Nr 59/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Praca
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202007: bez tytułu
Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, prognozy, internauci
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

[Badanie przeprowadzono drogą elektroniczną (Computer-Assisted Web Interview – CAWI)]

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

[Odpowiedzi osób pracujących zawodowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg sektora zatrudnienia/

Czy Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg sektora zatrudnienia/

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

[Odpowiedzi osób pracujących zawodowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg sektora zatrudnienia/

OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

Jak określiłby/określiłaby Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub w okolicy? Czy Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg typu miejscowości zamieszkania/

58.
2020-05-14
Opinie o epidemii koronawirusa i związanych z nią restrykcjach
 
Data wydania: 2020-05-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6049
Numer publikacji: Nr 58/2020
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Życie codzienne, Zdrowie; choroba
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202007: bez tytułu
Słowa kluczowe: epidemia, koronawirus, ograniczenia, restrykcje, internauci, prawo, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

[Badanie przeprowadzono drogą elektroniczną (Computer-Assisted Web Interview – CAWI)]

Która z poniższych opinii jest Panu(i) bliższa?
- Obecna pandemia koronawirusa jest czymś wyjątkowym
- Zawsze były jakieś choroby sezonowe, epidemie –obecna pandemia koronawirusa nie jest czymś wyjątkowym
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia, czy w Pana(i) okolicy sąsiedzi i okoliczni mieszkańcy przestrzegają ograniczeń dotyczących wychodzenia z domu i kontaktów międzyludzkich, czy też nie przestrzegają?
- Prawie wszyscy przestrzegają ograniczeń
- Większość przestrzega ograniczeń
- Wielu nie przestrzega ograniczeń
- Większość nie przestrzega ograniczeń
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: przestrzegają, nie przestrzegają, trudno powiedzieć/

Nowe przepisy wprowadzone w związku z epidemią przewidują bardzo wysokie kary za ich łamanie. Czy, Pana(i) zdaniem:
- wprowadzone kary są odpowiednie, bo mają odstraszać od zachowań mogących zwiększyć zachorowalność na COVID-19
- wprowadzone kary są zbyt wysokie, bo niekiedy są nieproporcjonalne do przewinień
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność między opiniami na temat kar a postrzeganiem ograniczeń wprowadzonych przez rząd (czy ograniczenia są zbyt duże, odpowiednie do sytuacji, zbyt małe)

Nowe przepisy wprowadzone w związku z epidemią przewidują bardzo wysokie kary za ich łamanie. Czy, Pana(i) zdaniem:
- wprowadzone przepisy dają zbyt wiele władzy policji, bo zależą od subiektywnej oceny danego funkcjonariusza
- w obecnych okolicznościach policja powinna mieć dużą władzę, a ludzie powinni się jej bać
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Tego oczywiście nikt dokładnie nie wie, ale jak Pan(i) przewiduje, kiedy mniej więcej liczba zachorowań na COVID-19 w Polsce może zacząć się zauważalnie zmniejszać?
- W maju
- W czerwcu
- W lipcu
- W sierpniu
- We wrześniu
- Jeszcze później
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, ograniczenia wprowadzone przez rząd w Polsce w związku z epidemią koronawirusa będą obowiązywać tylko do jej zakończenia czy też dłużej?
- Na pewno tylko do zakończenia epidemii
- Raczej do zakończenia epidemii
- Raczej dłużej
- Na pewno dłużej
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: do zakończenia epidemii, dłużej, trudno powiedzieć/

Tabela – zależność między przewidywanym zakończeniem ograniczeń a ogólną oceną działań rządu mających na celu walkę z epidemią

Aneks – tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

57.
2020-05-12
Nastroje internautów w trzeciej dekadzie kwietnia
 
Data wydania: 2020-05-12

Sygnatura: 6048
Numer publikacji: Nr 57/2020
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202007: bez tytułu
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia, prognozy, internauci
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

[Badanie przeprowadzono drogą elektroniczną (Computer-Assisted Web Interview – CAWI)]

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- w dobrym
- w złym
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stosunku do rządzących i opozycji/ oraz /tabela wg poglądów politycznych/ oraz /tabela wg oceny własnych warunków materialnych/ oraz /tabela wg wykształcenia/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Zdecydowanie poprawi się
- Raczej poprawi się
- Nie zmieni się
- Raczej pogorszy się
- Zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stosunku do rządzących i opozycji/ oraz /tabela wg poglądów politycznych/ oraz /tabela wg wykształcenia/

SYTUACJA POLITYCZNA

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stosunku do rządzących i opozycji/ oraz /tabela wg poglądów politycznych/

Czy Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- zdecydowanie się poprawi
- raczej się poprawi
- pozostanie bez zmian
- raczej się pogorszy
- zdecydowanie się pogorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stosunku do rządzących i opozycji/ oraz /tabela wg poglądów politycznych/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stosunku do rządzących i opozycji/ oraz /tabela wg poglądów politycznych/ oraz /tabela wg oceny własnych warunków materialnych/

Czy Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- zdecydowanie się poprawi
- raczej się poprawi
- pozostanie bez zmian
- raczej się pogorszy
- zdecydowanie się pogorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stosunku do rządzących i opozycji/ oraz /tabela wg poglądów politycznych/

POZIOM ŻYCIA BADANYCH

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- bardzo dobrze
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
- bardzo źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg oceny własnych warunków materialnych/ oraz /tabela wg dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym/ oraz /tabela wg wieku badanych internautów/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- znacznie lepiej niż obecnie
- nieco lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- nieco gorzej niż obecnie
- znacznie gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg wieku badanych internautów/ oraz /tabela wg oceny własnych warunków materialnych/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

[Odpowiedzi osób pracujących zawodowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
– bardzo dobra
- dobra
– ani dobra, ani zła
- zła
– bardzo zła
- Trudno powiedzieć
/wykres/

[Wskazania respondentów aktywnych zawodowo]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg sektora zatrudnienia/

[Odpowiedzi osób pracujących zawodowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana/Pani zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

[Wskazania respondentów aktywnych zawodowo]
Czy Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana/Pani zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg sektora zatrudnienia/

56.
2020-05-11
Skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych
 
Data wydania: 2020-05-11
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6047
Numer publikacji: Nr 56/2020
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Materialne warunki życia, Praca
Autorzy: Cybulska Agnieszka, Pankowski Krzysztof
Badania: 202007: bez tytułu
Słowa kluczowe: koronawirus, utrata pracy, praca zdalna, pakiet pomocowy, praca zawodowa, dochody, epidemia, internauci
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

[Badanie przeprowadzono drogą elektroniczną (Computer-Assisted Web Interview – CAWI)]

Deklaracje dotyczące możliwości zarobkowania w gospodarstwie domowym:
- Możliwość zarobkowania stracił respondent lub ktoś z gospodarstwa domowego
- Możliwość zarobkowania stracił respondent i ktoś z gospodarstwa domowego
- Nikt w gospodarstwie domowym nie stracił możliwości zarobkowania
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy ktoś z Pana/Pani gospodarstwa domowego stracił pracę lub przestał zarabiać z powodu epidemii koronawirusa i ograniczeń z nią związanych?
- tak
- nie
- trudno powiedzieć
/wykres/

Deklaracje respondentów dotyczące pracy zarobkowej 1 marca br. i obecnie:
- pracujący 1 marca br. i obecnie
- pracujący 1 marca br., obecnie niepracujący
- niepracujący 1 marca br., obecnie pracujący
- niepracujący 1 marca br. i niepracujący obecnie
/wykres/

Czy z powodu epidemii koronawirusa i ograniczeń z nią związanych coś zmieniło się w Pana/Pani pracy zawodowej i sposobie zarobkowania? Proszę wskazać wszystkie doświadczenia, które Pana/Pani dotyczą.
[Deklaracje osób pracujących 1 marca br.]
* Straciłe(a)m pracę /tabela aneksowa/
* Musiałe(a)m zamknąć swoją firmę
* Musiałe(a)m ograniczyć działalność i zredukować zatrudnienie
- wskazał
- nie wskazał
/wykresy/

Czy z powodu epidemii koronawirusa i ograniczeń z nią związanych coś zmieniło się w Pana/Pani pracy zawodowej i sposobie zarobkowania? Proszę wskazać wszystkie doświadczenia, które Pana/Pani dotyczą. [Deklaracje osób pracujących 1 marca br.]
* Pracuję w zmniejszonym wymiarze czasu pracy
* Pracuję zdalnie (z domu)
* Opiekuję się w domu dziećmi
- wskazał
- nie wskazał
/wykresy/ oraz /tabele aneksowe/

Czy z powodu epidemii koronawirusa i ograniczeń z nią związanych coś zmieniło się w Pana/Pani pracy zawodowej i sposobie zarobkowania? Proszę wskazać wszystkie doświadczenia, które Pana/Pani dotyczą. [Deklaracje osób pracujących 1 marca br.]
* Moje dochody się zmniejszyły /tabela aneksowa/
* Żyję z własnych oszczędności lub pomocy rodziny /tabela aneksowa/
* Otrzymuję pieniądze z pakietów pomocowych państwa
* Żyję na kredyt, zapożyczam się
- wskazał
- nie wskazał
/wykresy/

Czy z powodu epidemii koronawirusa i ograniczeń z nią związanych coś zmieniło się w Pana/Pani pracy zawodowej i sposobie zarobkowania? Proszę wskazać wszystkie doświadczenia, które Pana/Pani dotyczą. [Deklaracje osób pracujących 1 marca br.]
* Pracuję podobnie jak przed epidemią
- wskazał
- nie wskazał
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

55.
2020-05-08
Ocena działań rządu w okresie epidemii
 
Data wydania: 2020-05-08

Sygnatura: 6046
Numer publikacji: Nr 55/2020
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202007: bez tytułu
Słowa kluczowe: rząd, polityka gospodarcza, epidemia, ograniczenia, pomoc, koronawirus, restrykcje, pakiet pomocowy, internauci
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

[Badanie przeprowadzono drogą elektroniczną (Computer-Assisted Web Interview – CAWI)]

JAK RZĄD RADZI SOBIE Z OGRANICZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan/Pani działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Czy wprowadzone przez rząd ograniczenia i restrykcje były / są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

OCENA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Czy, Pana/Pani zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: tak, nie, trudno powiedzieć/

54.
2020-04-30
Preferencje w potencjalnych korespondencyjnych wyborach prezydenckich
 
Data wydania: 2020-04-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6045
Numer publikacji: Nr 54/2020
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 202007: bez tytułu
Słowa kluczowe: wybory prezydenckie, wybory korespondencyjne, frekwencja wyborcza, preferencje, kadencja, internauci
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

[Badanie przeprowadzono drogą elektroniczną (Computer-Assisted Web Interview – CAWI)]

DEKLARACJE CHĘCI UDZIAŁU W WYBORACH KORESPONDENCYJNYCH

Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą majowe wybory prezydenckie mają się odbywać wyłącznie metodą głosowania korespondencyjnego. Jeśli wybory te dojdą do skutku, to czy weźmie Pan/Pani w nich udział czy też nie?
- Na pewno wezmę w nich udział
- Raczej wezmę w nich udział
- Raczej nie wezmę w nich udziału
- Na pewno nie wezmę w nich udziału
- Nie wiem
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - deklaracje udziału w wyborach korespondencyjnych a deklarowane poglądy polityczne

PREFERENCJE W POTENCJALNYCH WYBORACH KORESPONDENCYJNYCH

Na którego z kandydatów zagłosuje Pan/Pani w tych wyborach?
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Krzysztof Bosak
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Robert Biedroń
- Marek Jakubiak
- Mirosław Piotrowski
- Stanisław Żółtek
- Paweł Tanajno
- Nie wiem
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

OPINIE DOTYCZĄCE PROPOZYCJI PRZEDŁUŻENIA KADENCJI URZĘDUJĄCEGO PREZYDENTA

W związku z zagrożeniem epidemicznym pojawiła się propozycja zmiany Konstytucji RP tak, aby wydłużyć kadencję prezydenta Andrzeja Dudy o dwa lata. Po zakończeniu kadencji prezydent nie mógłby ubiegać się o reelekcję. Czy popiera Pan/Pani tę propozycję?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej nie popieram
- Zdecydowanie nie popieram
- Nie wiem
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

53.
2020-04-27
Identyfikacje przynależnościowe
 
Data wydania: 2020-04-27

Sygnatura: 6044
Numer publikacji: Nr 53/2020
Liczba stron: 4
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: grupy społeczne, klasy społeczne, struktura społeczna, status materialny
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W społeczeństwach zwykle funkcjonują różne grupy, klasy, warstwy społeczne.
Jak by Pan(i) nazwał(a) grupę, klasę lub warstwę, do której Pan(i) należy?

Ze względu na status materialny i miejsce w strukturze społecznej:
- Klasa/warstwa średnia (przeciętna, średniozamożna)
- Klasa/warstwa niższa (w tym najniższa)
- Klasa/warstwa wyższa
- Biedota, biedni, klasa ludzi biednych, ubodzy, o niskich dochodach
- Klasa/warstwa poniżej średniej (niższa klasa średnia)

Ze względu na status społeczno-zawodowy:
- Klasa robotnicza
- Inteligencja, intelektualiści
- Emeryci
- Klasa pracownicza (ludzie pracy)
- Rolnicy
- Klasa chłopska (chłopi)
- Klasa chłopsko-robotnicza
- Inne konkretne grupy wyróżnione ze względu na status społeczno-zawodowy

Pozostałe odpowiedzi:
- Grupy wyróżnione ze względu na prezentowane poglądy, zainteresowania, podejście do życia, przynależność do organizacji
- Zwykli obywatele, sprawiedliwi/uczciwi ludzie
- Inne konkretne odpowiedzi
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
- Nie utożsamiam się z żadną grupą/klasą/warstwą
/tabela/ oraz /tabela wg badań 2013, 2020/

52.
2020-04-21
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2020-04-21

Sygnatura: 6043
Numer publikacji: Nr 52/2020
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Polityka, Gospodarka, Nastroje
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce.
Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)
- Oceny
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I, II, III 2020/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza
Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)
- Oceny
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I, II, III 2020/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin
Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)
- Oceny
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I, II, III 2020/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Sytuacja w zakładach pracy respondentów
Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)
- Oceny
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I, II, III 2020/

51.
2020-04-17
Oszczędności i długi Polaków w pierwszej połowie marca
 
Data wydania: 2020-04-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6042
Numer publikacji: Nr 51/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Materialne warunki życia
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: oszczędności, długi, kredyty, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, opłaty, pożyczki, zadłużenie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OSZCZĘDNOŚCI

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe posiada oszczędności pieniężne?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność między posiadaniem oszczędności a sytuacją finansową gospodarstw domowych (żyje się: bardzo biednie lub skromnie, średnio, dobrze lub bardzo dobrze)

Jak Pan(i) sądzi, gdyby była potrzeba przeznaczenia wszystkich Państwa oszczędności na bieżące utrzymanie i wydatki, jak długo byliby Państwo w stanie żyć ze zgromadzonych zasobów finansowych, nie obniżając dotychczasowego poziomu życia?
- Najwyżej kilka dni
- Mniej więcej tydzień
- 2–3 tygodnie
- Około miesiąca
- 2–3 miesiące
- 4–6 miesięcy
- Jeszcze dłużej
- Trudno powiedzieć
/tabela: wskazania respondentów z gospodarstw domowych posiadających oszczędności - wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020/

DŁUGI I KREDYTY

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma obecnie do spłacenia jakieś raty, pożyczki, długi lub kredyty?
- Tak, ale spłacamy je regularnie
- Tak i mamy kłopoty z ich spłaceniem
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między zadłużeniem a sytuacją finansową gospodarstw domowych

Oszczędności i długi Polaków:
- Osoby, których gospodarstwa domowe mają oszczędności i nie mają długów
- Osoby, których gospodarstwa domowe mają oszczędności i długi
- Osoby, których gospodarstwa domowe nie mają oszczędności, ani długów
- Osoby, których gospodarstwa domowe nie mają oszczędności i mają długi
/wykres wg terminów badań III 2019, III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między oszczędnościami i długami a sytuacją finansową gospodarstw domowych

[Wskazania respondentów, którzy zadeklarowali, że ich gospodarstwa domowe spłacają jakiegoś rodzaju zadłużenie]
Gdzie zaciągnięte są te pożyczki, kredyty?
- W bankach
- W zakładzie pracy lub zakładowej kasie samopomocowej
- W innych instytucjach udzielających kredytów niebędących bankami
- U osób prywatnych (rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów)
/tabela wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020/

Tabela - zależność między miejscem zaciągnięcia długu a sytuacją finansową gospodarstw domowych

ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma do spłacenia jakieś zaległe należności (np. za czynsz, elektryczność, telefon, zaległe podatki)?
- Tak, ale stopniowo je spłacamy
- Tak i mamy kłopoty z ich spłaceniem
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zaległości w opłatach a posiadanie/nieposiadanie oszczędności i długów

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

50.
2020-04-15
Altruizm w opiniach i działaniach
 
Data wydania: 2020-04-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6041
Numer publikacji: Nr 50/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Aktywność społeczna
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: pomoc, praca społeczna, aktywność społeczna, altruizm
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ALTRUIŚCI CZY EGOIŚCI?

Która z opinii jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Obecnie trzeba być bardziej wrażliwym i gotowym do pomocy innym ludziom
- Obecnie trzeba bardziej koncentrować się na walce o swoje sprawy, nie zważając na innych
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, IV 2011, I 2012, III 2014, I 2016, II 2018, II 2020/ oraz /tabela wg wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, dochodów na osobę, oceny własnych warunków materialnych, udziału w praktykach religijnych/ oraz /tabela aneksowa/

PRACA NA RZECZ INNYCH

Czy zdarzyło się Panu(i) kiedykolwiek dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi, miasta albo też pracować społecznie na rzecz potrzebujących?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2016, II 2018, II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność pracy na rzecz innych od postawy altruistycznej/egoistycznej

Czy zdarzyło się Panu(i) w ciągu roku poprzedzającego badanie dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi, miasta albo też pracować społecznie na rzecz potrzebujących?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2016, II 2018, II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Liczba dni przepracowanych społecznie w roku poprzedzającym badanie
[Wskazania osób, które pracowały społecznie w roku poprzedzającym badanie]
- Od 1 do 6 dni
- Od 7 do 13 dni
- Od 14 do 20 dni
- 21 dni i więcej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2016, II 2018, II 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

49.
2020-04-09
Zwyczaje wielkopostne i wielkanocne
 
Data wydania: 2020-04-09
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6040
Numer publikacji: Nr 49/2020
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Święta
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: Wielkanoc, zwyczaje wielkanocne, tradycje wielkopostne, Wielki Post, obrzędy religijne, zwyczaje - obyczaje - święta
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

WIELKOPOSTNE WYRZECZENIA

Czy w okresie Wielkiego Postu stara się Pan(i) jakoś ograniczać rozrywki, rzadziej oglądać telewizję, nie chodzić na zabawy czy do kina, nie słuchać muzyki rozrywkowej itp. czy też, jak wiele innych osób, raczej nie zwraca Pan(i) na to uwagi?
- Zdecydowanie staram się ograniczać rozrywki
- Raczej staram się ograniczać rozrywki
- Raczej nie zwracam na to uwagi
- Zdecydowanie nie zwracam na to uwagi
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 2002, 2010, 2014, 2016, 2018, 2020/ oraz /tabela aneksowa/

ŚWIĘTOWANIE WIELKANOCY

Czym dla Pana(i) są święta wielkanocne? Czy są one przede wszystkim:
- świętem rodzinnym
- przeżyciem religijnym
- miłą tradycją
- wypoczynkiem, przerwą w pracy
- okazją do spotkań z przyjaciółmi
- kłopotem i wysiłkiem związanym ze świątecznymi przygotowaniami
- okazją do jedzenia i picia
- czymś innym
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań 1994 - 2020/ oraz /tabela aneksowa/

KULTYWOWANIE TRADYCJI WIELKOPOSTNYCH I WIELKANOCNYCH

Które z wymienionych wielkopostnych oraz wielkanocnych praktyk religijnych Pan(i) osobiście zachowuje?
- Zachowanie postu w Wielki Piątek
- Przystąpienie do spowiedzi wielkanocnej
- Posypywanie głowy popiołem w Środę Popielcową
- Udział w kościelnych obchodach Triduum Paschalnego (w Wielki Czwartek, Piątek lub Sobotę)
- Udział w rekolekcjach wielkopostnych
- Udział w nabożeństwie drogi krzyżowej lub gorzkich żalów
- Udział w rezurekcji
/wykresy wg terminów badań IV 2006, III 2010, IV 2014, III 2016, III 2018, III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Wykres - Liczba wskazanych praktyk wielkopostnych i wielkanocnych zachowywanych osobiście przez respondentów

Tabela - Średnia liczba wskazanych praktyk wielkopostnych i wielkanocnych zachowywanych osobiście przez respondentów wg wybranych cech socjodemograficznych

Które z wymienionych praktyk religijnych i zwyczajów wielkopostnych oraz wielkanocnych są zachowywane w Pana(i) rodzinie?
- Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę (tzw. święcone)
- Dzielenie się z najbliższymi święconym jajkiem
- Święcenie palemki w Niedzielę Palmową
- Domowy wypiek tradycyjnych wielkanocnych ciast, np. mazurków
- Obchodzenie zwyczaju śmigusa-dyngusa w tzw. lany poniedziałek
- Nawiedzenie Grobu Pańskiego w Wielki Piątek lub Sobotę
- Malowanie pisanek
- Wysyłanie tradycyjnych kartek z życzeniami świątecznymi
- Wysyłanie życzeń za pośrednictwem SMS lub internetu
- Zwyczaj zajączka, czyli obdarowywanie dzieci upominkami
/tabela wg terminów badań III 1998, III 1999, IV 2000, III 2005, III 2012, III 2018, III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

TRZY MODELE ŚWIĘTOWANIA

Praktyki wielkopostne i wielkanocne zachowywane przez badanych osobiście lub w ich rodzinach - modele obchodzenia świąt wielkanocnych (wyniki analizy czynnikowej):
- model tradycji religijnych (duchowych)
- model tradycji kościelnych
- model tradycji związanych z życiem rodzinnym i domowym
/tabela/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

48.
2020-04-08
10 rocznica katastrofy pod Smoleńskiem
 
Data wydania: 2020-04-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6039
Numer publikacji: Nr 48/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Ważne wydarzenia w kraju, Historia; stosunek do przeszłości
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: katastrofa pod Smoleńskiem, katastrofa lotnicza, rząd, komisja sejmowa, Lech Kaczyński
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

WYJAŚNIENIE PRZYCZYN KATASTROFY

Jak ocenia Pan(i) aktualną wiedzę na temat przyczyn katastrofy? Czy według Pana(i) przyczyny katastrofy:
- zostały w pełni wyjaśnione
- wymagają jeszcze dodatkowych wyjaśnień
- w zasadzie nic jeszcze nie zostało wyjaśnione
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykresy wg terminów badań III 2011, III 2015, III 2016, III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA DZIAŁAŃ RZĄDÓW W SPRAWIE WYJAŚNIENIA PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Jak ocenia Pan(i) działania rządów koalicji PO-PSL / rządów PiS w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem?
- zrobiły w tej sprawie wszystko, co możliwe
- wiele zrobiły w tej sprawie, ale dopuściły się też wielu zaniechań
- tak naprawdę zaniechały wszelkich możliwości rzetelnego wyjaśnienia tej katastrofy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2011, VIII 2011, V 2012, X 2012, XI 2012, II 2013, X 2013 ("polski rząd"), III 2015 ("polskie władze"), III 2016 ("rządy koalicji PO-PSL"), III 2020 ("rządy koalicji PO-PSL" i "rządy PiS")/ oraz /tabele aneksowe: ocena działań rządów PO-PSL, ocena działań rządów PiS)

OCENA DZIAŁALNOŚCI PODKOMISJI DO ZBADANIA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Od 2016 roku działa podkomisja do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza. Jak Pan(i) ocenia działalność tej podkomisji:
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

CZY KATASTROFĘ MÓGŁ SPOWODOWAĆ ZAMACH

Czy uważa Pan(i), że prezydent Lech Kaczyński mógł ponieść śmierć w wyniku zamachu?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań V 2012, X 2012, XI 2012, II 2013, X 2013, XII 2014, III 2015, III 2020/ oraz /tabela wg elektoratów kandydatów w wyborach prezydenckich/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

47.
2020-04-08
Zbrodnia katyńska i jej znaczenie dla stosunków polsko-rosyjskich
 
Data wydania: 2020-04-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6038
Numer publikacji: Nr 47/2020
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Historia; stosunek do przeszłości
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: Katyń, zbrodnia, stosunki polsko-rosyjskie, historia, Rosja, pamięć zbiorowa
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

KATYŃ W PAMIĘCI ZBIOROWEJ

Czy słyszał(a) Pan(i) o zbrodni dokonanej w czasie II wojny światowej na polskich jeńcach wojennych w Katyniu?
- Tak, wiele o tym słyszał(a)m
- Tak, słyszałe(a)m o tym
- Nic nie wiem na ten temat
/wykresy wg terminów badań XI-XII 1987, IV 2008, III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych, którzy słyszeli o zbrodni w Katyniu]
Kto, Pana(i) zdaniem, ponosi odpowiedzialność za tę zbrodnię?
- Rosjanie
- Niemcy
- Rosjanie i Niemcy
- Ktoś inny
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XI-XII 1987, IV 2008, III 2020/

Tabela - stopień wiedzy o zbrodni katyńskiej a przypisywana odpowiedzialność za nią

Czy w Pana(i) miejscowości są jakieś miejsca upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej, np. pomnik, krzyż, symboliczny grób, tablica pamiątkowa?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań IV 2008, III 2010, III 2020/

RELACJE POLSKO-ROSYJSKIE Z HISTORIĄ W TLE

Czy, Pana(i) zdaniem, Rosja zrobiła już wystarczająco dużo w celu wyjaśnienia okoliczności zbrodni katyńskiej w 1940 roku czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy w Pana(i) ocenie zbrodnia w Katyniu w 1940 roku ciągle obciąża współczesne stosunki polsko-rosyjskie czy też obecnie nie ma ona już większego znaczenia dla tych stosunków?
- Zdecydowanie obciąża
- Raczej obciąża
- Raczej nie ma znaczenia
- Zdecydowanie nie ma znaczenia
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań IV 2008, III 2010,V 2010, III 2020/ oraz /tabela aneksowa: obciąża, nie ma znaczenia, trudno powiedzieć/

Tabela - wiedza o zbrodni katyńskiej a opinie o jej wpływie na współczesne stosunki polsko-rosyjskie

Jak Pan(i) ocenia obecne stosunki polsko-rosyjskie? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 1987, X 1988, II 1990 (stosunki polsko-radzieckie), I 2000 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań X 1987, X 1988, II 1990 (stosunki polsko-radzieckie), I 2000 - III 2020: dobre, ani dobre ani złe, złe/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy jest możliwe uzgodnienie wspólnej opinii na temat najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii i np. stworzenie wspólnej wersji podręcznika do historii, który obowiązywałby w szkołach w obu krajach, przez:
* Polaków i Rosjan
* Polaków i Niemców
* Polaków i Ukraińców
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2008, III 2010,V 2010, III 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

46.
2020-04-07
Rynek pracy w ocenach i doświadczeniach Polaków
 
Data wydania: 2020-04-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6037
Numer publikacji: Nr 46/2020
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Praca, Bezrobocie, Bezrobotni
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: rynek pracy w Polsce, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, utrata pracy, bezrobocie, bezrobotni
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA NA KRAJOWYM RYNKU PRACY – OCENY

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację na rynku pracy w Polsce? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań III 2014, III 2015, III 2016, III 2017, III 2018, III 2019, III 2020/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację na rynku pracy w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
/wykres wg terminów badań X 2001 – III 2020/ oraz /tabela aneksowa: dobra; ani dobra, ani zła; zła; trudno powiedzieć/

SYTUACJA NA KRAJOWYM RYNKU PRACY – PROGNOZY

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja na rynku pracy w Polsce:
- zdecydowanie się poprawi
- raczej się poprawi
- pozostanie bez zmian
- raczej się pogorszy
- zdecydowanie się pogorszy
- trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań III 2014, III 2015, III 2016, III 2017, III 2018, III 2019, III 2020/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja na rynku pracy w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań X 2001 – III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykresy wg badań III 2014, III 2015, III 2016, III 2017, III 2018, III 2019, III 2020/ oraz /wykresy wg badań X 2001 - III 2020 z pominięciem „trudno powiedzieć”/ oraz /tabela aneksowa/

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykresy wg terminów badań III 2014, III 2015, III 2016, III 2017, III 2018, III 2019, III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- tak
- nie
/wykres wg terminów badań V 2001 - III 2020/

Tabela – poczucie zagrożenia bezrobociem a przewidywania pracowników dotyczące sytuacji w ich zakładach pracy w perspektywie najbliższego roku

DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BEZROBOCIEM

Bezrobocie w rodzinach respondentów

Czy ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego jest obecnie bezrobotny, szuka pracy i byłby gotów podjąć ją w najbliższym czasie?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań IV 2001 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Osobiste doświadczenia związane z bezrobociem

Czy Pan(i) jest obecnie bezrobotny(a) lub kiedykolwiek w przeszłości był(a) Pan(i) bezrobotny(a) przez krótki lub dłuższy czas? [Definicję bezrobotnego pozostawiamy respondentom – a więc w ich odczuciu]
- Nie jestem i nigdy nie byłe(a)m bezrobotny(a)
- Nie jestem bezrobotny(a), ale w przeszłości byłe(a)m bezrobotny(a) przez krótki czas
- Nie jestem bezrobotny(a), ale w przeszłości byłe(a)m bezrobotny(a) przez dłuższy czas
- Obecnie jestem bezrobotny(a)
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań IV 2001 - III 2020/ oraz /tabela wg grup wiekowych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

45.
2020-04-06
Materialne warunki życia - obraz tuż przed epidemią
 
Data wydania: 2020-04-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6036
Numer publikacji: Nr 45/2020
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Materialne warunki życia
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: warunki materialne gospodarstw domowych, sposoby gospodarowania pieniędzmi, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, finanse, poziom życia, prognozy, zagrożenie biedą, bieda
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI I ZAGROŻENIE BIEDĄ

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie - nie starcza mi (nam) nawet na podstawowe potrzeby
- Żyjemy skromnie - musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować
- Żyjemy średnio - starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy
- Żyjemy dobrze - starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania
- Żyjemy bardzo dobrze - mogę (możemy) pozwolić sobie na pewien luksus
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań III 2004 - III 2020/

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie lub skromnie
- Żyjemy średnio
- Żyjemy dobrze lub bardzo dobrze
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 1993 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Wykres – sposób gospodarowania pieniędzmi (odsetek żyjących dobrze i bardzo dobrze) a realne dochody rozporządzalne gospodarstw domowych per capita wg GUS - w latach 2004-2020

Wykres – sposób gospodarowania pieniędzmi (odsetek żyjących skromnie i bardzo biednie) a stopa bezrobocia wg BAEL [GUS]) - w latach 2004-2020

Które z poniższych stwierdzeń wybrał(a)by Pan(i) jako najbardziej zgodne z obecną sytuacją finansową w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Jestem spokojny(a), że finansowo dam (damy) sobie radę
- Nie boję się biedy, chociaż martwię się, że moja (nasza) sytuacja materialna może się pogorszyć
- Obawiam się biedy, choć sądzę, że jakoś sobie poradzę (poradzimy)
- Boję się biedy i nie wiem, jak sobie poradzę (poradzimy)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2004 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1997 - III 2020/ oraz /tabela wg sposobu gospodarowania pieniędzmi/ oraz /tabela aneksowa/

WARUNKI MATERIALNE GOSPODARSTW DOMOWYCH - OCENY I PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/wykres wg terminów badań IV 1987 - III 2020/

Wykres – złe oceny warunków materialnych gospodarstw domowych a stopa bezrobocia wg BAEL – w latach 1996-2020

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/wykres wg terminów badań I 2000 - III 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

44.
2020-04-03
Alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
 
Data wydania: 2020-04-03

Sygnatura: 6035
Numer publikacji: Nr 44/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: wybory prezydenckie, kandydaci na prezydenta, alternatywy wyborcze, antypatie wyborcze, elektoraty negatywne, Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

KANDYDACI ALTERNATYWNI

Gdyby wybrany przez Pana(ią) kandydat nie stratował lub zrezygnował z udziału w wyborach, to na jakiego innego kandydata z tej listy oddał(a)by Pan(i) swój głos?
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Szymon Hołownia
- Robert Biedroń
- Krzysztof Bosak
- Andrzej Duda
- Nie ma takiego
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów kandydatów na prezydenta/

ELEKTORATY NEGATYWNE

Na którego z tych kandydatów na pewno by Pan(i) nie zagłosował(a)? Może Pan(i) wskazać więcej niż jednego kandydata
- Robert Biedroń
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Andrzej Duda
- Krzysztof Bosak
- Szymon Hołownia
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Nie ma takiego
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów kandydatów na prezydenta/

43.
2020-04-01
Zaufanie społeczne
 
Data wydania: 2020-04-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6034
Numer publikacji: Nr 43/2020
Liczba stron: 44
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, relacje międzyludzkie, sfera prywatna, sfera publiczna, instytucje publiczne, kapitał społeczny
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

UOGÓLNIONE ZAUFANIE SPOŁECZNE

Która z dwóch opinii dotyczących życia społecznego w Polsce jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać
- W stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016. II 2018, II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma zaufania do nieznajomych, z którymi styka się Pan(i) w różnych sytuacjach?
- Zdecydowanie mam zaufanie
- Raczej mam zaufanie
- Raczej nie mam zaufania
- Zdecydowanie nie mam zaufania
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016. II 2018, II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Która z dwóch opinii dotyczących życia społecznego w Polsce jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Zaufanie do partnerów w interesach na ogół się opłaca
- Zaufanie do partnerów w interesach na ogół źle się kończy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016. II 2018, II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Ogólny wskaźnik zaufania. Wartości według 7-stopniowej skali od -3 do +3
- Bardzo duża nieufność, ostrożność (-3)
- Średnia nieufność (-2)
- Niewielka nieufność (-1)
- Postawa ambiwalentna (0)
- Niewielka ufność (+1)
- Średnia ufność (+2)
- Bardzo duża ufność, otwartość (+3)
/wykres: odsetki badanych/ oraz / tabela wg terminów badań 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020/

Średnie wartości syntetycznego wskaźnika zaufania mierzonego na skali od -3 do +3
/tabela wg cech społeczno-demograficznych/

ZAUFANIE W SFERZE PRYWATNEJ

Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma Pan(i) zaufania do:
* najbliższej rodziny - rodziców, dzieci, małżonka(i)
* swoich znajomych
* dalszej rodziny
* osób, z którymi Pan(i) na co dzień pracuje
* sąsiadów
* osób pracujących społecznie w Pana(i) miejscu zamieszkania
* proboszcza swojej parafii
- Zdecydowanie mam zaufanie
- Raczej mam zaufanie
- Raczej nie mam zaufania
- Zdecydowanie nie mam zaufania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016, II 2020/ oraz /tabele aneksowe: mam zaufanie, nie mam zaufania, trudno powiedzieć/

ZAUFANIE W SFERZE PUBLICZNEJ

Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma Pan(i) zaufania do wymienionych instytucji?
* Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP)
* Wojsko
* NATO
* Caritas (parafialne zespoły pomocy charytatywnej)
* PCK (Polski Czerwony Krzyż)
* Władze lokalne Pana(i) miasta / gminy
* Unia Europejska
* ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
* Policja
* Rzecznik Praw Obywatelskich
* Kościół rzymskokatolicki
* Urzędnicy, administracja publiczna
* Prezydent
* Rząd
* Sądy
* Trybunał Konstytucyjny
* Związki zawodowe
* Sejm i Senat
* Media
* Partie polityczne
- Zdecydowanie mam zaufanie
- Raczej mam zaufanie
- Raczej nie mam zaufania
- Zdecydowanie nie mam zaufania
- Trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela - odpowiedzi: tak, nie, trudno powiedzieć - wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016, II 2018, II 2020 (bez mediów)/ oraz /tabele aneksowe: mam zaufanie, nie mam zaufania, trudno powiedzieć/

Średnie wartości syntetycznego wskaźnika zaufania w sferze publicznej mierzonego na skali 0-20
/tabela wg cech społeczno-demograficznych/


Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

42.
2020-03-30
Jak się chroniliśmy - zachowania Polaków w pierwszych dniach epidemii
 
Data wydania: 2020-03-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6033
Numer publikacji: Nr 42/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Życie codzienne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: koronawirus, profilaktyka, epidemia, życie codzienne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy ze względu na łatwość zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innymi chorobami wirusowymi zmienił(a) Pan(i) coś ostatnio w swoich codziennych zachowaniach lub zachowaniach swojej rodziny?
- Tak
- Nie
/wykres/

Czy stosuje Pan(i) następujące środki zapobiegawcze?
* Częściej myję ręce lub/i pilnuję mycia rąk przez dzieci, domowników /tabela aneksowa/
* W miejscach publicznych, środkach transportu unikam bliskości osób zakatarzonych, kaszlących lub kichających
* Przebywając w miejscach publicznych staram się nie dotykać okolic swoich ust, nosa i oczu
* Unikam podróżowania
* Unikam przebywania w miejscach publicznych /tabela aneksowa/
* Nie witam się przez podanie ręki lub pocałunek /tabela aneksowa/
* Ograniczam swoje życie towarzyskie, bezpośrednie spotkania z przyjaciółmi, znajomymi /tabela aneksowa/
* Profilaktycznie zażywam leki lub suplementy wzmacniające odporność organizmu /tabela aneksowa/
* Odkażam swój dom lub mieszkanie (klamki, blaty kuchenne, toaletę)
* Robię zapasy podstawowych środków spożywczych, leków, środków higienicznych /tabela aneksowa/
* Zażywam dostępne bez recepty leki przeciwwirusowe
* W miejscach publicznych noszę maseczkę chroniącą okolice nosa i ust
- Tak
- Nie
/wykresy/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

41.
2020-03-27
Marcowy ranking zaufania do polityków
 
Data wydania: 2020-03-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6032
Numer publikacji: Nr 41/2020
Liczba stron: 35
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość, polityk
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Łukasz Szumowski
- Jarosław Kaczyński
- Zbigniew Ziobro
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Mariusz Błaszczak
- Szymon Hołownia
- Paweł Kukiz
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Jarosław Gowin
- Elżbieta Witek
- Robert Biedroń
- Piotr Gliński
- Jacek Sasin
- Barbara Nowacka
- Mariusz Kamiński
- Borys Budka
- Adrian Zandberg
- Tomasz Grodzki
- Włodzimierz Czarzasty
- Krzysztof Bosak
- Janusz Korwin-Mikke
- Adam Szłapka
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań III 2019 - III 2020

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań III 2019 - III 2020

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w marcu 2020 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - tabela

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań II 2020, III 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

40.
2020-03-26
Poczucie zagrożenia u progu epidemii koronawirusa
 
Data wydania: 2020-03-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6031
Numer publikacji: Nr 40/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: wirus, koronawirus, epidemia, obawy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Ostatnio dużo mówi się o rozszerzającej się na świecie liczbie zachorowań na infekcję dróg oddechowych wywoływaną przez pochodzącego z Chin koronawirusa, COVID-19. Która z poniższych opinii jest Panu(i) bliższa?
- Obecna epidemia koronawirusa, COVID-19, jest czymś wyjątkowym, może przerodzić się w pandemię i wywołać wiele negatywnych skutków dla świata
- Zawsze były jakieś choroby sezonowe, epidemie grypy czy innych chorób wirusowych, obecna epidemia koronawirusa, COVID-19, nie jest czymś wyjątkowym, tylko została rozdmuchana przez media
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia tym koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się obawiam
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Jak Pan(i) przewiduje, czy:
- epidemia, masowe zachorowania na koronawirusa, COVID-19, w Polsce, to tylko kwestia czasu
- będą pojedyncze przypadki zachorowań, ale Polsce uda się uniknąć epidemii koronawirusa, COVID-19
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, publiczna służba zdrowia w Polsce jest wystarczająco przygotowana na ewentualną epidemię koronawirusa, COVID-19, czy też nie jest?
- Jest wystarczająco przygotowana
- Nie jest wystarczająco przygotowana
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

39.
2020-03-25
Nastroje społeczne w pierwszej połowie marca
 
Data wydania: 2020-03-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6030
Numer publikacji: Nr 39/2020
Liczba stron: 33
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w kraju, poziom życia, sytuacja w zakładzie pracy, warunki materialne gospodarstw domowych, prognozy, bezpieczeństwo zatrudnienia, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, zagrożenie bezrobociem, utrata pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU
Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III2020/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 - III 2020/ oraz /tabela wg oceny polityki gospodarczej obecnego rządu/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - III 2020/ oraz /tabela wg oceny polityki gospodarczej obecnego rządu/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - III 2020/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - III 2020/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Wskazania respondentów aktywnych zawodowo]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Wskazania respondentów aktywnych zawodowo]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA I OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

[Wskazania osób aktywnych zawodowo]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań V 2001 - III 2020: Tak, Nie/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

38.
2020-03-24
Oceny działalności instytucji publicznych
 
Data wydania: 2020-03-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6029
Numer publikacji: Nr 38/2020
Liczba stron: 39
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: instytucje publiczne, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda, parlament, władze samorządowe, TK -Trybunał Konstytucyjny, RPO - Rzecznik Praw Obywatelskich, NIK - Najwyższa Izba Kontroli, sądy, prokuratura, policja, wojsko, CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, KAS - Krajowa Administracja Skarbowa, NBP - Narodowy Bank Polski, IPN - Instytut Pamięci Narodowej, związki zawodowe, ocena działalności, Kościół rzymskokatolicki, Kościół
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności:
* Sejmu
* Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - III 2020/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - III 2020
Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - III 2020

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych
Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda) - wykres wg terminów badań II 1998 - III 2020

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2015 roku

OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Oceny działalności władz miasta/gminy
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań II 2015 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności władz samorządowych miasta/gminy - wykres wg terminów badań XII 1997 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności TK - wykres wg terminów badań XII 2002 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Oceny działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2013 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności RPO - wykres wg terminów badań XII 1998 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Oceny działalności Najwyższej Izby Kontroli
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2013 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NIK - wykres wg terminów badań XII 1998 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW I PROKURATURY

Oceny działalności:
* Sądów
* Prokuratury
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2013 - III 2020/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności sądów - wykres wg terminów badań XII 1997 - III 2020

Oceny działalności prokuratury - wykres wg terminów badań XII 1997 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Oceny działalności policji
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2011 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności policji - wykres wg terminów badań XII 1997 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI WOJSKA

Oceny działalności wojska
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2011 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności wojska - wykres wg terminów badań XII 1998 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

Oceny działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2009 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności CBA - wykres wg terminów badań IX 2007 - III2020/

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oceny działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2013 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności ZUS - wykres wg terminów badań X 2009 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Oceny działalności Narodowego Funduszu Zdrowia
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2013 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NFZ - wykres wg terminów badań I 2010 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Oceny działalności Krajowej Administracji Skarbowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2017, III 2018, IX 2018, III 2019, IX 2019, III 2020/

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Oceny działalności Narodowego Banku Polskiego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2013 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NBP - wykres wg terminów badań XII 1998 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Oceny działalności Instytutu Pamięci Narodowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2012 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności IPN - wykres wg terminów badań VI 2005 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań VI 2013 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego - wykres wg terminów badań II 1998 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Oceny działalności związków zawodowych:
* NSZZ "Solidarność"
* Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2014 - III 2020/
* Forum Związków Zawodowych
/tabela wg terminów badań IX 2015 - III 2020/

Oceny działalności NSZZ "Solidarność" - wykres wg terminów badań XII 1998 - III 2020

Oceny działalności OPZZ - wykres wg terminów badań XII 1998 - III 2020

Oceny działalności FZZ - wykres wg terminów badań IX 2015 - III 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

37.
2020-03-23
Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich
 
Data wydania: 2020-03-23

Sygnatura: 6028
Numer publikacji: Nr 37/2020
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Aktywność społeczna
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: aktywność społeczna, organizacje obywatelskie, praca społeczna, wolontariat, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

W Polsce istnieją różne możliwości społecznego działania. Czy Pan(i) poświęca swój wolny czas na działalność w którejś organizacji, stowarzyszeniu, ruchu, klubie lub fundacji? Chodzi o udział w pracy tej (tych) organizacji, a nie tylko o przynależność do niej (nich)
- Organizacje charytatywne działające na rzecz potrzebujących dzieci
- Organizacje charytatywne działające na rzecz osób potrzebujących – starych, ubogich, bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych, ofiar klęsk żywiołowych, ofiar wojen itp.
- Organizacje działające na rzecz szkolnictwa, oświaty, np. komitet rodzicielski, ra¬da rodziców, fundacja szkolna, uczelniana, Społeczne Towarzystwo Oświatowe
- Organizacje (związki, kluby i stowarzyszenia) sportowe
- Organizacje, ruchy religijne, kościelne, wspólnoty parafialne
- Towarzystwa przyjaciół zwierząt, opieki nad zwierzętami
- Organizacje młodzieżowe, np. harcerstwo, kluby młodzieżowe, związki i stowarzyszenia studenckie
- Organizacje, stowarzyszenia artystyczne, np. chór, orkiestra, zespół taneczny, teatralny
- Stowarzyszenia, związki działkowiczów, hodowców, wędkarzy, myśliwych
- Organizacje kobiece, np. Koło Gospodyń Wiejskich
- Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego
- Samorządy dzielnicowe, osiedlowe, np. rady mieszkańców, komitety domowe
- Organizacje samopomocowe, np. stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, samotnych ojców, anonimowych alkoholików, osób bezrobotnych
- Ochotnicza Straż Pożarna, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe itp.
- Związki zawodowe
- Organizacje emerytów, kluby seniorów
- Stowarzyszenia miłośników miasta, regionu, np. zajmujące się ochroną zabytków, rozwojem kultury regionalnej
- Organizacje wspierające placówki służby zdrowia
- Samorządy gminne
- Inne organizacje, stowarzyszenia, ruchy, kluby lub fundacje
- Komitety starające się o załatwienie jakiejś konkretnej sprawy (np. parkingu), grupy protestu
- Stowarzyszenia i samorządy zawodowe
- Towarzystwa naukowe
- Organizacje, stowarzyszenia turystyczne
- Samorządy pracownicze (rady pracowników)
- Samorządy wojewódzkie i powiatowe
- Towarzystwa przyjaźni z innymi krajami, narodami
- Stowarzyszenia, kluby kolekcjonerów, zbieraczy, hobbystów
- Organizacje kombatantów, weteranów, ofiar wojny
- Partie lub stowarzyszenia polityczne
/tabela: odsetki odpowiedzi twierdzących wśród ogółu respondentów wg badań II 1998, XII 1999, I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2016, II 2018, II 2020/

Praca społeczna w organizacjach obywatelskich
- Osoby niepracujące społecznie
- Osoby pracujące społecznie (ogółem), w tym:
-- w jednej dziedzinie
-- w dwóch dziedzinach
-- w trzech lub więcej
/tabela wg terminów badań II 1998,, XII 1999, I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2016, II 2018, II 2020/

Odsetki respondentów deklarujących pracę społeczną w ramach organizacji obywatelskich:
- w jednej dziedzinie
- w dwóch dziedzinach
- w trzech lub więcej
- łącznie
/tabela wg cech społeczno-demograficznych/

ZBIORCZY WSKAŹNIK ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ SPOŁECZNĄ

Zbiorczy wskaźnik zaangażowania w pracę społeczną w 2019 roku - tabela

Zbiorczy wskaźnik zaangażowania w pracę społeczną w latach: 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 - wykres (respondenci pracujący społecznie na rzecz swojego środowiska lub osób potrzebujących - w organizacjach społecznych i/lub poza nimi)

Tabela - zależność zaangażowania w pracę społeczną w organizacjach obywatelskich od pracy społecznej na rzecz swojego środowiska lub potrzebujących

Zbiorczy wskaźnik zaangażowania w pracę społeczną (respondenci pracujący społecznie w roku 2019 na rzecz swojego środowiska lub osób potrzebujących - w organizacjach społecznych i/lub poza nimi) - wykres w podziale na cechy społeczno-demograficzne

36.
2020-03-20
Stosunek do rządu w pierwszej połowie marca
 
Data wydania: 2020-03-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6027
Numer publikacji: Nr 36/2020
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki, ocena działalności, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - III 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2019 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - III 2020 Mateusz Morawiecki/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2019 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I 2016 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - III 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II - XI 2019, I - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - III 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II - XI 2019, I - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

35.
2020-03-19
Preferencje w wyborach prezydenckich w pierwszej połowie marca
 
Data wydania: 2020-03-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6026
Numer publikacji: Nr 35/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory prezydenckie, Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, pewność udziału w wyborach
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

10 maja tego roku odbędą się wybory prezydenckie. Czy zamierza Pan(i) wziąć udział w tych wyborach?
- Na pewno wezmę w nich udział
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział
- Raczej nie wezmę w nich udziału
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Na kogo z tej listy najchętniej oddał(a)by Pan(i) głos w wyborach prezydenckich?
- Andrzej Duda
- Małgorzata Kidawa- Błońska
- Władysław Kosiniak- Kamysz
- Szymon Hołownia
- Robert Biedroń
- Krzysztof Bosak
- Inny kandydat
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres wg terminów badań II 2020, III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia, jakie jest prawdopodobieństwo, że weźmie Pan(i) udział w wyborach prezydenckich 10 maja?
Deklarowane prawdopodobieństwo udziału w wyborach:
- 100%
- 90%
- 80%
- 70%
- 60%
- 50%
- 40%
- 30%
- 20%
- 10%
- 0%
/wykres/

Wykres: Preferencje w wyborach prezydenckich – odpowiedzi badanych deklarujących stuprocentową pewność wzięcia udziału w wyborach

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

34.
2020-03-17
Sympatie i antypatie partyjne w elektoratach głównych ugrupowań politycznych
 
Data wydania: 2020-03-17

Sygnatura: 6025
Numer publikacji: Nr 34/2020
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Partie polityczne, Wybory parlamentarne
Autorzy: Cybulska Agnieszka, Pankowski Krzysztof
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: elektoraty negatywne, partia drugiego wyboru, sympatie polityczne, antypatie wyborcze, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby mógł/mogła Pan(i) głosować na kandydata jeszcze jednej partii/bloku partii, to który wybrał(a)by Pan(i) jako drugi?
- PSL-Koalicja Polska
- KO
- Nowa Lewica (SLD, Wiosna)
- Lewica Razem
- PiS (wraz z SP i Porozumieniem)
- Konfederacja WiN
- Inna partia/ugrupowanie
- Nie mam takiej partii, ugrupowania
- Trudno powiedzieć
/wykres - odpowiedzi osób deklarujących udział w hipotetycznych wyborach do Sejmu mających sprecyzowane preferencje partyjne/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów ugrupowań politycznych/

Na kandydata, której partii/bloku partii na pewno by Pan(i) nie zagłosował(a)?
- PiS (wraz z SP i Porozumieniem)
- KO
- Konfederacja WiN
- Nowa Lewica (SLD, Wiosna)
- Lewica Razem
- PSL-Koalicja Polska
- Nie mam takiej partii, ugrupowania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów ugrupowań politycznych/

33.
2020-03-16
Preferencje partyjne w marcu
 
Data wydania: 2020-03-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6024
Numer publikacji: Nr 33/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg terminów badań X 2015 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna), Lewica Razem
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKIZ15, UED)
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników I, II i III 2020 z poparciem dla komitetów wyborczych wg badań VIII - XII 2019 i z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (z Porozumieniem i SP)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna) + Lewica Razem
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKIZ15, UED)
/wykres wg terminów badań II 2020, III 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

32.
2020-03-16
Postrzeganie Unii Europejskiej i jej instytucji
 
Data wydania: 2020-03-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6023
Numer publikacji: Nr 32/2020
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: UE (EWG)
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: integracja europejska, suwerenność Polski, instytucje unijne, ocena działalności, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości UE, UE - Unia Europejska, reforma sądownictwa
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

Czy osobiście popiera Pan(i) członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
Stosunek do członkostwa Polski w UE:
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Niezdecydowani
/tabela wg badań XI 2015 - II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA SUWERENNOŚCI POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Z którym ze stwierdzeń się Pan(i) zgadza?
- Członkostwo w UE zbytnio ogranicza suwerenność, niezależność Polski
- Członkostwo w UE nie ogranicza zbytnio suwerenności, niezależności Polski
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań II 2014, XI 2015, II 2016, II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNYCH INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ

Proszę powiedzieć, czy słyszał(a) Pan(i) o:
* Parlamencie Europejskim
- Słyszałe(a)m i sporo wiem o nim
- Słyszałe(a)m, ale niewiele wiem o nim
- Nie słyszałe(a)m o nim
* Komisji Europejskiej
- Słyszałe(a)m i sporo wiem o niej
- Słyszałe(a)m, ale niewiele wiem o niej
- Nie słyszałe(a)m o niej
/tabela wg terminów badań III 2003 (dane ISP), IX 2005, III 2009, IV 2013, II 2016, II 2020/
* Trybunale Sprawiedliwości UE
- Słyszałe(a)m i sporo wiem o nim
- Słyszałe(a)m, ale niewiele wiem o nim
- Nie słyszałe(a)m o nim
/tabela/

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenił(a)by Pan(i) działalność Parlamentu Europejskiego?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2003 (dane ISP), IX 2005, III 2009, IV 2013, II 2016, II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenił(a)by Pan(i) działalność Komisji Europejskiej?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2003 (dane ISP), IX 2005, III 2009, IV 2013, II 2016, II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenił(a)by Pan(i) działalność Trybunału Sprawiedliwości UE?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

UNIA EUROPEJSKA A REFORMA SĄDOWNICTWA W POLSCE

Unia Europejska ma zastrzeżenia dotyczące reformy sądownictwa w Polsce. Czy Pana(i) zdaniem, Polska powinna uwzględniać zalecenia i postanowienia organów Unii Europejskiej dotyczące reformy sądownictwa czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań XI 2018, II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poparcie dla reform w wymiarze sprawiedliwości a opinie na temat uwzględnienia przez Polskę zaleceń i postanowień instytucji unijnych dotyczących reformy sądownictwa

Tabela - opinie na temat uwzględnienia przez Polskę zaleceń i postanowień instytucji unijnych dotyczących reformy sądownictwa a ocena suwerenności Polski

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

31.
2020-03-12
Stosunek do innych narodów
 
Data wydania: 2020-03-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6022
Numer publikacji: Nr 31/2020
Liczba stron: 36
Kategorie tematyczne: Stosunek do innych państw - narodów - narodowości
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: stosunek do innych narodów, sympatia, antypatia, niechęć, obojętność, ksenofobia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Jak by Pan(i) określił(a) swój stosunek do różnych narodów, grup narodowościowych lub etnicznych?
- Amerykanie
- Anglicy
- Arabowie
- Austriacy
- Białorusini
- Chińczycy
- Czesi
- Francuzi
- Grecy
- Japończycy
- Litwini
- Niemcy
- Romowie (Cyganie)
- Rosjanie
- Serbowie
- Słowacy
- Szwedzi
- Ukraińcy
- Węgrzy
- Wietnamczycy
- Włosi
- Żydzi
/wykresy: sympatia, obojętność, niechęć, trudno powiedzieć/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany sympatii do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań 1993 - 2020

Zmiany niechęci do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań 1993 - 2020

Średnie ocen na skali sympatii-niechęci do wybranych narodów. Średnie mierzone na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) - mapa

Zmiany średnich na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia). Narody uszeregowane według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań 2019, 2020

Zmiany nastawienia do naszych sąsiadów (Słowaków, Czechów, Litwinów, Białorusinów, Niemców, Ukraińców i Rosjan). Średnie ocen mierzone na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) - wykres

ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

Wskaźnik sympatii do narodów – liczba narodów, do których deklarowano sympatię - wykres oraz tabela aneksowa dla średniej

Wskaźnik niechęci do narodów – liczba narodów, do których deklarowano niechęć - wykres oraz tabela aneksowa dla średniej

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

30.
2020-03-12
Kandydaci na prezydenta w elektoratach partyjnych na progu kampanii wyborczej
 
Data wydania: 2020-03-12

Sygnatura: 6021
Numer publikacji: Nr 30/2020
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie
Autorzy: Cybulska Agnieszka, Pankowski Krzysztof
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: wybory prezydenckie, preferencje, druga tura wyborów, elektorat, Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby do II tury wyborów przeszli [...], to czy wziął(ęła)by Pan(i) udział w głosowaniu i na którego z tych kandydatów oddał(a)by Pan(i) swój głos?
* Andrzej Duda i Małgorzata Kidawa-Błońska
- Głosował(a)bym na Andrzeja Dudę
- Głosował(a)bym na Małgorzatę Kidawę-Błońską
- Na żadne z nich - oddał(a)bym głos nieważny
- Nie poszedł(poszła)bym na wybory
- Trudno powiedzieć, nie wiem

* Andrzej Duda i Władysław Kosiniak-Kamysz
- Głosował(a)bym na Andrzeja Dudę
- Głosował(a)bym na Władysława Kosiniaka-Kamysza
- Na żadne z nich - oddał(a)bym głos nieważny
- Nie poszedł(poszła)bym na wybory
- Trudno powiedzieć, nie wiem

* Andrzej Duda i Robert Biedroń
- Głosował(a)bym na Andrzeja Dudę
- Głosował(a)bym na Roberta Biedronia
- Na żadne z nich - oddał(a)bym głos nieważny
- Nie poszedł(poszła)bym na wybory
- Trudno powiedzieć, nie wiem

* Andrzej Duda i Szymon Hołownia
- Głosował(a)bym na Andrzeja Dudę
- Głosował(a)bym na Szymona Hołownię
- Na żadne z nich - oddał(a)bym głos nieważny
- Nie poszedł(poszła)bym na wybory
- Trudno powiedzieć, nie wiem

* Andrzej Duda i Krzysztof Bosak
- Głosował(a)bym na Andrzeja Dudę
- Głosował(a)bym na Krzysztofa Bosaka
- Na żadne z nich - oddał(a)bym głos nieważny
- Nie poszedł(poszła)bym na wybory
- Trudno powiedzieć, nie wiem
/wykresy/ oraz /tabele: odpowiedzi w potencjalnych elektoratach PiS (z SP i Porozumieniem), PSL-Koalicja Polska, Lewicy, Konfederacji WiN oraz deklarujących niegłosowanie w wyborach do Sejmu/

Gdyby do II tury wyborów przeszli Andrzej Duda i Małgorzata Kidawa-Błońska, to czy wziął(ęła)by Pan(i) udział w głosowaniu i na którego z tych kandydatów oddał(a)by Pan(i) swój głos?
- Głosował(a)bym na Andrzeja Dudę
- Głosował(a)bym na Małgorzatę Kidawę-Błońską
- Na żadne z nich - oddał(a)bym głos nieważny
- Nie poszedł(poszła)bym na wybory
- Trudno powiedzieć, nie wiem
/tabela: odpowiedzi w potencjalnych elektoratach kandydatów z pierwszej tury wyborów prezydenckich oraz niezdecydowanych i niegłosujących/

29.
2020-03-11
Czy warto działać wspólnie?
 
Data wydania: 2020-03-11
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6020
Numer publikacji: Nr 29/2020
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Aktywność społeczna
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: aktywność społeczna, współpraca, społeczeństwo obywatelskie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

DEKLAROWANE NASTAWIENIE DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

Która z poniższych opinii jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Działając wspólnie z innymi ludźmi można osiągnąć więcej niż samemu
- Współpraca z innymi ludźmi to na ogół marnowanie czasu
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań I‘02, I‘04, I‘06, I‘08, I‘10, I‘12, I‘16, II‘18, II‘20/ oraz /tabela aneksowa/

Która z poniższych opinii jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Ludzie tacy jak ja, nawet działając wspólnie z innymi, nie są w stanie pomóc potrzebującym ani rozwiązać problemów swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta
- Ludzie tacy jak ja, działając wspólnie z innymi, mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań I‘02, I‘04, I‘06, I‘08, I‘10, I‘12, I‘16, II‘18, II‘20/ oraz /tabela aneksowa/

GOTOWOŚĆ DO POMOCY INNYM

Czy zna Pan(i) jakąś osobę spoza swojej rodzin:
* której gotów/gotowa był(a)by Pan(i) pożyczyć jakąś rzecz, która ma dla Pana(i) dużą wartość (itp. samochód, maszynę rolniczą)
* której gotów/gotowa był(a)by Pan(i) pomagać w dobrowolnej i nieodpłatnej pracy na rzecz środowiska, osiedla, wsi, miasta albo na rzecz potrzebujących
* z którą gotów/gotowa był(a)by Pan(i) wspólnie prowadzić działalność gospodarczą (być wspólnikiem)
* której gotów/gotowa był(a)by Pan(i) aktywnie pomagać w zostaniu radnym, posłem itp
- Tak, znam
- Nie, nie znam
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /wykresy - odsetki odpowiedzi twierdzących wg terminów badań I‘02, I‘04, I‘06, I‘08, I‘10, I‘12, I‘16, II‘18, II‘20/ oraz /tabele aneksowe/

Poziom gotowości do współpracy z ludźmi spoza swojej rodziny. Odsetki respondentów:
– niewykazujących żadnej gotowości do współpracy
– deklarujących gotowość do współpracy w jednej dziedzinie
– deklarujących gotowość do współpracy w dwóch dziedzinach
– deklarujących gotowość do współpracy w trzech dziedzinach
– deklarujących gotowość do współpracy w czterech dziedzinach
/wykresy wg terminów badań I‘02, I‘04, I‘06, I‘08, I‘10, I‘12, I‘16, II‘18, II‘20/

Poziom gotowości do współpracy z osobami spoza swojej rodziny (średnia liczba dziedzin, w których badani widzą możliwość współpracy) - tabela wg wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, dochodów na jedną osobę, warunków materialnych

Poziom gotowości do współpracy z osobami spoza swojej rodziny (średnia liczba dziedzin, w których badani widzą możliwość współpracy) a deklarowane nastawienie do współpracy - wykres

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

28.
2020-03-10
Postrzeganie bezpieczeństwa państwa i stosunek do NATO
 
Data wydania: 2020-03-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6019
Numer publikacji: Nr 28/2020
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Bezpieczeństwo państwa, NATO, Organizacje międzynarodowe
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, niepodległość, NATO
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

CZY NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI JEST ZAGROŻONA

Czy, Pana(i) zdaniem, w chwili obecnej istnieje czy też nie istnieje zagrożenie dla niepodległości Polski?
- istnieje
- nie istnieje
- trudno powiedzieć
/wykres wg badań II 1991 - II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W NATO

Czy Pan(i) osobiście popiera przynależność Polski do NATO czy też jest temu przeciwny(a)?
- zdecydowanie popieram
- raczej popieram
- jest mi to obojętne
- jestem raczej przeciwny(a)
- jestem zdecydowanie przeciwny(a)
- trudno powiedzieć
- odmowa odpowiedzi
/wykresy wg badań II, IV, IX 2014, VI 2016, II 2017, V 2018, II 2019, II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pan(i) osobiście popiera przynależność Polski do NATO czy też jest temu przeciwny(a)?
- popieram
- jest mi to obojętne
- jestem przeciwny(a)
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań II 1999 - II 2020/

POSTRZEGANIE PEWNOŚCI SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Bezpieczeństwo Polski oparte jest na przynależności do Sojuszu Północno-atlantyckiego (NATO). Czy, Pana(i) zdaniem, w tej chwili Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic czy też nie?
- zdecydowanie może być pewna
- raczej może być pewna
- raczej nie może być pewna
- zdecydowanie nie może być pewna
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V, IX 2014, VI 2016, II 2017, V 2018, II 2029, II 2020/ oraz /tabela wg poparcia członkostwa Polski w NATO/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

27.
2020-03-03
Poczucie wpływu na sprawy publiczne
 
Data wydania: 2020-03-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6018
Numer publikacji: Nr 27/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Aktywność obywatelska
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: wpływ na sprawy kraju, wpływ na sprawy lokalne, wpływ na sprawy publiczne, podmiotowość obywatelska, aktywność obywatelska
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

WPŁYW NA SPRAWY KRAJU

Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy kraju?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań VI 1992 - II 2020/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

WPŁYW NA SPRAWY MIASTA LUB GMINY

Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy swojego miasta, gminy?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań VI 1992 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

POCZUCIE WPŁYWU NA SPRAWY PUBLICZNE W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Badani uważający, że ludzie tacy jak oni mają wpływ:
- zarówno na sprawy swojego miasta/gminy, jak i kraju
- tylko na sprawy miasta/gminy
- tylko na sprawy kraju
- niemający poczucia wpływu na sprawy publiczne
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aktywność obywatelska a poczucie wpływu na sprawy publiczne /tabela/

Poczucie wpływu na sferę publiczną a angażowanie się w dobrowolną i nieodpłatną pracę na rzecz swojego środowiska /tabela/

Poczucie wpływu na sprawy publiczne a udział w wyborach parlamentarnych /wyborach prezydenckich /tabela/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

26.
2020-02-28
Kto wygra wybory prezydenckie – przedwyborcze prognozy Polaków na progu kampanii wyborczej
 
Data wydania: 2020-02-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6017
Numer publikacji: Nr 26/2020
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: wybory prezydenckie, Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Robert Biedroń, kandydaci na prezydenta, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Tego oczywiście nikt nie może wiedzieć na pewno, ale jak Pan(i) przypuszcza, kto wygra zbliżające się wybory prezydenckie? [pytanie otwarte]
- Andrzej Duda
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Inny kandydat
- Trudno powiedzieć, nie wiem, nie interesuję się polityką
/wykres/ oraz /tabela: odpowiedzi ogółu badanych i badanych deklarujących udział w wyborach prezydenckich/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - odpowiedzi wśród potencjalnych elektoratów Andrzeja Dudy, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni, Roberta Biedronia, wyborców niezdecydowanych oraz deklarujących absencję w wyborach prezydenckich/

Tabela - odpowiedzi wśród potencjalnych elektoratów partii politycznych, wyborców niezdecydowanych oraz deklarujących absencję w hipotetycznych wyborach do Sejmu


Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

25.
2020-02-28
Stosunek do rządu w lutym
 
Data wydania: 2020-02-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6016
Numer publikacji: Nr 25/2020
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki, ocena działalności, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - II 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - II 2020 Mateusz Morawiecki/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I 2016 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - II 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I - XI 2019, I - II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/


OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - II 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I - XI 2019, I - II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

24.
2020-02-27
Zaufanie do polityków w lutym
 
Data wydania: 2020-02-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6015
Numer publikacji: Nr 24/2020
Liczba stron: 35
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość, polityk
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Kaczyński
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Mariusz Błaszczak
- Paweł Kukiz
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Jarosław Gowin
- Robert Biedroń
- Elżbieta Witek
- Jacek Sasin
- Piotr Gliński
- Borys Budka
- Barbara Nowacka
- Tomasz Grodzki
- Adrian Zandberg
- Jacek Czaputowicz
- Mariusz Kamiński
- Łukasz Szumowski
- Włodzimierz Czarzasty
- Janusz Korwin-Mikke
- Adam Szłapka
- Krzysztof Bosak
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w lutym 2020 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - tabela

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań I 2020, II 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

23.
2020-02-26
Preferencje w pierwszej turze wyborów prezydenckich na progu kampanii wyborczej
 
Data wydania: 2020-02-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6014
Numer publikacji: Nr 23/2020
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, wybory prezydenckie, preferencje, Andrzej Duda, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Małgorzata Kidawa-Błońska
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

10 maja odbędą się wybory prezydenckie. Czy zamierza Pan(i) wziąć udział w tych wyborach?
- Na pewno wezmę w nich udział
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział
- Raczej nie wezmę w nich udziału
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Na kogo z tej listy najchętniej oddał(a)by Pan(i) głos w wyborach prezydenckich?
- Andrzej Duda
- Małgorzata Kidawa- Błońska
- Władysław Kosiniak- Kamysz
- Szymon Hołownia
- Robert Biedroń
- Krzysztof Bosak
- Inny kandydat
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

22.
2020-02-25
Polacy o zmianach w sądownictwie
 
Data wydania: 2020-02-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6013
Numer publikacji: Nr 22/2020
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Wymiar sprawiedliwości
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: reforma sądownictwa, prezydent, Andrzej Duda, UE - Unia Europejska, Mateusz Morawiecki, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, Zbigniew Ziobro, Sąd Najwyższy, TK -Trybunał Konstytucyjny, opozycja, KRS - Krajowa Rada Sądownictwa, zaufanie, nieufność, wymiar sprawiedliwości, media, konstytucja, wiarygodność, telewizja
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO ZMIAN W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Czy, ogólnie rzecz biorąc, popiera Pan(i) zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzone przez rządy PiS w poprzedniej i obecnej kadencji, czy też jest Pan(i) im przeciwny(a)?
- popieram
- częściowo popieram, częściowo jestem im przeciwny(a)
- jestem im przeciwny(a)
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - Stosunek do zmian w sądownictwie a główne źródło informacji telewizyjnych

POSTRZEGANIE ZMIAN W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisują zmiany w wymiarze sprawiedliwości w Polsce?
- Chaos w sądownictwie
- Upolitycznienie sądownictwa
- Walka z patologiami w sądownictwie
- Naruszenie konstytucji i zasad praworządności
- Poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
- Nagonka na środowisko sędziowskie i represjonowanie sędziów
- Zwiększenie demokratycznej kontroli nad sądami
- Dekomunizacja sądów
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg zwolenników i przeciwników zmian/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela wg głównego źródła informacji telewizyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

WIARYGODNOŚĆ W SPORZE DOTYCZĄCYM ZMIAN W SĄDOWNICTWIE

Do kogo, do jakich instytucji, środowisk i osób ma Pan(i) zaufanie w sporze dotyczącym zmian w sądownictwie, a do kogo nie?
- Prezydent Andrzej Duda
- Unia Europejska
- Premier Mateusz Morawiecki
- Prawo i Sprawiedliwość
- Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro
- Sąd Najwyższy
- Pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf
- Trybunał Konstytucyjny
- Opozycja
- Krajowa Rada Sądownictwa
* zaufanie (punkty 5-7 na skali)
* opinia ambiwalentna (punkt 4 na skali)
* nieufność (punkty1-3 na skali)
* trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabele aneksowe/

Średnia na skali od 1 (w ogóle nie mam zaufania) do 7 (mam pełne zaufanie)
- Unia Europejska
- Prezydent Andrzej Duda
- Premier Mateusz Morawiecki
- Sąd Najwyższy
- Prawo i Sprawiedliwość
- Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro
- Pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf
- Trybunał Konstytucyjny
- Krajowa Rada Sądownictwa
- Opozycja
/wykres/

Do kogo, do jakich instytucji, środowisk i osób ma Pan(i) zaufanie w sporze dotyczącym zmian w sądownictwie, a do kogo nie?
- Średnie na skali od 1 (w ogóle nie mam zaufania) do 7 (mam pełne zaufanie) w zależności od stosunku do zmian w sądownictwie - wykres
- Średnie na skali od 1 (w ogóle nie mam zaufania) do 7 (mam pełne zaufanie) w potencjalnych elektoratach - wykres

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

21.
2020-02-24
Nastroje społeczne w lutym
 
Data wydania: 2020-02-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6012
Numer publikacji: Nr 21/2020
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, prognozy, bezpieczeństwo zatrudnienia, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, zagrożenie bezrobociem, utrata pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU
Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 - II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - II 2020/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - II 2020/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Wskazania respondentów aktywnych zawodowo]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Wskazania respondentów aktywnych zawodowo]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA I OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

[Wskazania osób aktywnych zawodowo]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań V 2001 - II 2020: Tak, Nie/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

20.
2020-02-20
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2020-02-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6011
Numer publikacji: Nr 20/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2018 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2018 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2020

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2020

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2018 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2020 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2015 roku

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

19.
2020-02-17
Preferencje partyjne w lutym
 
Data wydania: 2020-02-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6010
Numer publikacji: Nr 19/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wezmę w nich udział
- Nie wiem, czy wezmę w nich udział
- Na pewno nie wezmę w nich udziału
/wykres wg terminów badań X 2015 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna)
- Lewica Razem
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz’15, UED)
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie II 2020 i I 2020 z poparciem dla komitetów wyborczych wg badań VIII - XII 2019 i z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla komitetów wyborczych oraz ugrupowań wyborczych
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (z Porozumieniem i SP)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna) + Lewica Razem
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz’15, UED)
/wykres wg terminów badań I 2020, II 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

18.
2020-02-13
Samopoczucie Polaków w roku 2019
 
Data wydania: 2020-02-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6009
Numer publikacji: Nr 18/2020
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Nastroje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
Słowa kluczowe: kondycja psychiczna, samopoczucie, nastroje środowiskowe
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

WŁASNE SAMOPOCZUCIE

Jak często w ciągu mijającego roku doznawał(a) Pan(i) następujących uczuć?
* Czuł(a) Pan(i) pewność, że wszystko układa się dobrze
* Był(a) Pan(i) zadowolony(a), bo coś się udało, powiodło się w życiu
* Był(a) Pan(i) dumny(a) ze swoich osiągnięć
* Był(a) Pan(i) szczególnie czymś zaciekawiony(a), zainteresowany(a), podekscytowany(a)
* Był(a) Pan(i) zdenerwowany(a), rozdrażniony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę
* Czuł(a) się Pan(i) zniechęcony(a), znużony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) bezradny(a)
* Czuł(a) się Pan(i) nieszczęśliwy(a), był(a) Pan(i) w depresji
* Ogarniała Pana(ią) wściekłość, miał(a) Pan(i) ochotę wszystko rozwalić
* Myślał(a) Pan(i) o popełnieniu samobójstwa
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela/ oraz /tabela: zsumowane odpowiedzi "bardzo często" i "często" w latach 1990-2019/ oraz /tabele aneksowe: bardzo często lub często; rzadko, prawie wcale lub wcale/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- zadowolenia, że coś się w życiu udało
- pewności, że wszystko układa się dobrze
- dumy z własnych osiągnięć
- zaciekawienia, podekscytowania
/wykresy wg terminów badań 1990-2019/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- zdenerwowania, rozdrażnienia
- zniechęcenia, znużenia
- wściekłości
- poczucia lekceważenia przez władzę
- bezradności
- depresji, bycia nieszczęśliwym
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2019/

Wykres - Samopoczucie Polaków w latach 1988-2019 na osi: dyskomfort psychiczny - komfort psychiczny

Tabela - Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania wymienionych uczuć wśród badanych oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako: złe, średnie, dobre

Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania:
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- myśli samobójczych
/tabela - deklaracje w latach 2008 - 2019/

Jak często w ciągu mijającego roku czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę?
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela wg w potencjalnych elektoratów partyjnych/

NASTROJE W OTOCZENIU BADANYCH

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania? Które z następujących określeń najlepiej to oddaje?
- Ogólne odprężenie i zadowolenie, wiara, że będzie lepiej
- Pewne odprężenie i zadowolenie, że jest trochę lepiej
- Apatia, rezygnacja, pogodzenie się z losem
- Lęk, obawa, co przyniesie przyszłość, niepewność jutra
- Ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 1988 - XII 2019/

Oceny nastrojów środowiskowych
- Pozytywne
- Negatywne
/wykresy wg terminów badań XII 1999 - XII 2019/

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania?
- Pozytywne oceny
- Negatywne oceny
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

17.
2020-02-11
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2019 roku
 
Data wydania: 2020-02-11
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6008
Numer publikacji: Nr 17/2020
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: kino, teatr, książka, życie kulturalne, czas wolny, życie towarzyskie, wyjazdy, finanse, życie codzienne, pożyczki, dobroczynność, wolontariat, działalność charytatywna, impreza sportowa, strajk, praca za granicą, aktywność obywatelska
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy w minionym roku:

* był(a) Pan(i) z rodziną lub przyjaciółmi w restauracji
* korzystał(a) Pan(i) z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową
* przekazał(a) Pan(i) pieniądze na cele dobroczynne
* urządził(a) Pan(i) przyjęcie dla grona przyjaciół, znajomych
* przeczytał(a) Pan(i) książkę dla przyjemności
* przekazał(a) Pan(i) rzeczy, np. ubrania, książki, na cele dobroczynne
* kupił(a) Pan(i) coś atrakcyjnego, nieplanowanego
* był(a) Pan(i) w kinie
* wyjeżdżał(a) Pan(i) na wypoczynek
* był(a) Pan(i) na koncercie
* był(a) Pan(i) za granicą
* był(a) Pan(i) na imprezie sportowej
* był(a) Pan(i) na wystawie, w galerii, w muzeum
* grał(a) Pan(i) w gry liczbowe Totalizatora Sportowego
* przeznaczył(a) Pan(i) własną pracę, usługi na cele dobroczynne
* był(a) Pan(i) w teatrze
* zaciągnął(ęła) Pan(i) kredyt lub pożyczkę w banku lub innej instytucji finansowej
* pożyczył(a) Pan(i) pieniądze od znajomych
* pracował(a) Pan(i) jako wolontariusz(ka)
* uczestniczył(a) Pan(i) w strajku lub demonstracji
* pracował(a) Pan(i) za granicą
- Tak, ogółem
- Tak, wiele razy
- Tak, kilka razy
- Tak, tylko raz
- Nie
/tabela, w tym: ogółem odpowiedzi twierdzące oraz różnica odpowiedzi twierdzących w porównaniu z rokiem 2018/

UDZIAŁ W KULTURZE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Pójście do kina /wg badań ‘87 - ‘19/
- Pójście na koncert /wg badań ‘11 - ‘19/
- Pójście na wystawę, do galerii, muzeum /wg badań ‘11 - ‘19/
- Pójście do teatru /wg badań ‘87 - ‘19/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

CZAS WOLNY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Urządzenie przyjęcia dla przyjaciół, znajomych /wg badań ‘87 - ‘19/
- Pójście z rodziną do restauracji /wg badań ‘87 - ‘19/
- Przeczytanie książki dla przyjemności /wg badań ‘88 - ‘19/
- Korzystanie z internetu w celach pozazawodowych /wg badań ‘06 - ‘19/
- Pójście na imprezę sportową /wg badań ‘87 - ‘19/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe; bez pytania o imprezę sportową/

WYJAZDY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Wyjazd na wypoczynek /wg badań ‘06 - ‘19/
- Wyjazd za granicę /wg badań ‘93 - ‘19/ oraz /tabela aneksowa/
- Praca za granicą /wg badań ‘96 - ‘19/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Przekazanie pieniędzy na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘19/
- Przekazanie rzeczy, np. ubrań, książek, na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘19/
- Przeznaczenie własnej pracy, usług na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘19/ oraz / tabela aneksowa/
- Praca w charakterze wolontariusza /wg badań ‘06 - ‘19/
- Udział w strajku lub demonstracji /wg badań ‘87 - ‘19/ oraz /tabela aneksowa/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

FINANSE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Kupno czegoś atrakcyjnego, nieplanowanego /wg badań ‘96 - ‘19/
- Gra w gry liczbowe Totalizatora Sportowego /wg badań ‘06 - ‘19/ oraz /tabela aneksowa/
- Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w instytucji finansowej /wg badań ‘07 - ‘19/
- Pożyczenie pieniędzy od znajomych /wg badań ‘87 - ‘19/ oraz /tabela aneksowa
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

16.
2020-02-06
Postrzeganie własnego miejsca w strukturze społecznej
 
Data wydania: 2020-02-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6007
Numer publikacji: Nr 16/2020
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201924: Aktualne problemy i wydarzenia (354)
201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
Słowa kluczowe: struktura społeczna, pozycja społeczna, klasy społeczne, awans, status materialny, hierarchia społeczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA WŁASNEJ POZYCJI SPOŁECZNEJ

Niektórzy ludzie zajmują w naszym społeczeństwie wyższe, inni zaś niższe pozycje. Gdzie umieścił(a)by Pan(i) siebie? W której klasie i na którym miejscu?
- Warstwa (klasa) niższa [punkty 1-3 na dziewięciopunktowej skali]
- Warstwa (klasa) średnia [punkty 4-6 na dziewięciopunktowej skali]
- Warstwa (klasa) wyższa [punkty 7-9 na dziewięciopunktowej skali]
- Trudno powiedzieć
/tabela - wskazania respondentów wg terminów badań 1997, 2004, 2013, 2019/

Tabela - średnia na skali od 1 do 9 z odchyleniem standardowym wg cech społeczno-demograficznych

POCZUCIE AWANSU CZY DEGRADACJI?

W którym miejscu był(a) Pan(i) 10 lat temu - w tym samym czy w innym?
- Warstwa (klasa) niższa
- Warstwa (klasa) średnia
- Warstwa (klasa) wyższa
- Trudno powiedzieć
/tabela - wskazania respondentów wg terminów badań 2004, 2013, 2019/

Tabela - porównanie oceny aktualnego statusu społecznego oraz statusu sprzed 10 lat wg terminów badań 2004, 2013, 2019

Tabela - różnica średnich pomiędzy oceną aktualnego statusu społecznego oraz statusu sprzed 10 lat wg cech społeczno-demograficznych

WŁASNA POZYCJA NA TLE STATUSU RODZICÓW I DZIADKÓW

Czy w porównaniu z Pana(i) rodzicami/dziadkami Pana(i) pozycja społeczna jest, ogólnie rzecz biorąc, wyższa, niższa czy też mniej więcej taka sama?
- Zdecydowanie wyższa
- Raczej wyższa
- Mniej więcej taka sama
- Raczej niższa
- Zdecydowanie niższa
- Trudno powiedzieć
/tabela - pozycja społeczna respondentów w porównaniu z pozycjami rodziców oraz dziadków wg terminów badań 1999, 2004, 2013, 2019/ oraz /tabele aneksowe/

BOGACTWO, PRESTIŻ, WŁADZA

Czy uważa Pan(i), że należy Pan(i) do:
- ludzi bogatych
- ludzi średnio zamożnych
- ludzi biednych
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 2004, 2013, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy uważa Pan(i), że należy Pan(i) do :
- ludzi cieszących się dużym szacunkiem społecznym
- ludzi cieszących się średnim szacunkiem społecznym
- ludzi cieszących się niewielkim szacunkiem społecznym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 2013, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Do której z grup wymienionych poniżej zaliczył(a)by Pan(i) siebie:
- ludzi mających wpływy, władze
- ludzi niemających wpływów, władzy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 2004, 2013, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

BOGACTWO, PRESTIŻ, WŁADZA A OCENA WŁASNEJ POZYCJI SPOŁECZNEJ

Tabela - ocena swojej pozycji społecznej a zadeklarowany poziom zamożności

Tabela - ocena swojej pozycji społecznej a zadeklarowane poczucie szacunku w oczach innych

Tabela - ocena swojej pozycji społecznej a zadeklarowane poczucie wpływu i władzy


Aneks - Tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

15.
2020-02-04
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2019 roku i plany na rok 2020
 
Data wydania: 2020-02-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6006
Numer publikacji: Nr 15/2020
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje, Turystyka
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: wypoczynek, wakacje, urlop, wyjazdy, wyjazd za granicę
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ILU POLAKÓW WYJECHAŁO NA WYPOCZYNEK W 2019 ROKU

Czy w minionym roku wyjeżdżał(a) Pan(i) w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
- Tak
- Nie
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

ILE RAZY W CIĄGU ROKU POLACY WYJEŻDŻAJĄ NA WYPOCZYNEK

Liczba deklarowanych co najmniej dwudniowych wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2019
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

ŁĄCZNY CZAS TRWANIA WYPOCZYNKU POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Łączna liczba dni spędzonych na wyjazdach w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2019
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

Ile w sumie dni trwał (lub będzie trwał) Pana(i) tegoroczny wypoczynek poza miejscem zamieszkania?
- Do 7 dni
- Od 8 do 14 dni
- Od 15 do 21 dni
- Od 22 do 30 dni
- Powyżej 30 dni
- Brak danych o liczbie dni
- Średnia liczba dni wypoczynku poza miejscem zamieszkania
/tabela - Deklaracje respondentów, którzy wyjeżdżali na wypoczynek poza miejsce zamieszkania w kolejnych latach: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

DŁUGOŚĆ POJEDYNCZYCH WYJAZDÓW

Długość przeciętnego pojedynczego wyjazdu w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2019
- Średnia
- Modalna
- Mediana
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

Długość wyjazdów wypoczynkowych w latach 2012-2019
- zarówno długie (5 i więcej dni), jak i krótkie podróże (2-4 dni)
- wyłącznie długie podróże (5 i więcej dni)
- Wyłącznie krótkie podróże (2-4 dni)
- Niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

Wyjeżdżający na wypoczynek co najmniej tygodniowy (trwający 7 dni i więcej) oraz krótszy niż tygodniowy (trwający mniej niż 7 dni)
- wyjazdy co najmniej tygodniowe
- wyjazdy trwające krócej niż tydzień
/ wykresy wg lat: 1992-2019/

GDZIE WYPOCZYWALI WYJEŻDŻAJĄCY POLACY

Dokąd Pan(i) wyjeżdżał(a) na wypoczynek? Czy był to lub będzie wypoczynek:
- wyłącznie w kraju
- wyłącznie za granicą
- zarówno w kraju, jak i za granicą
- niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

WYJAZDY KRAJOWE

Respondenci wypoczywający w kraju, którzy w 2019 roku odwiedzili poszczególne województwa. Deklarujący co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju - mapka Polski w podziale na województwa

Gdzie – w jakiej miejscowości, jakim regionie kraju – Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju. Respondenci, którzy odwiedzili poszczególne regiony)
- Odpowiedzi na pytanie otwarte zaklasyfikowane wg województw:
Małopolskie
Pomorskie
Zachodniopomorskie
Dolnośląskie
Mazowieckie
Warmińsko-mazurskie
Śląskie
Podkarpackie
Lubelskie
Kujawsko-pomorskie
Wielkopolskie
Podlaskie
Łódzkie
Świętokrzyskie
Lubuskie
Opolskie
- Odpowiedzi niemożliwe do przypisania do konkretnych województw
Morze, Bałtyk – ogólnie
Góry – ogólnie
Nad jeziorami, nad wodą – ogólnie
Wieś, na wsi– ogólnie
/tabela wg lat: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

WYJAZDY ZAGRANICZNE

Odsetki respondentów wypoczywających za granicą, którzy w 2019 roku odwiedzili poszczególne kraje. Deklarujący co najmniej dwudniowy wypoczynek za granicą - mapka

W jakim kraju (jakich krajach) Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek za granicą)
Włochy
Grecja
Chorwacja
Słowacja
Turcja
Wielka Brytania
Hiszpania
Niemcy
Czechy
Austria
Ukraina
Litwa
Bułgaria
Łotwa
Malta
Rumunia
Izrael
Czarnogóra
Francja
Belgia
Portugalia
Holandia
Egipt
Tajlandia
Słowenia
Cypr
Dania
Szwecja
Tunezja
Bośnia i Hercegowina
Islandia
Macedonia
Kosowo
Węgry
Irlandia
Australia
Norwegia
Estonia
Japonia
Wietnam
Albania
Uzbekistan
Kazachstan
Tanzania
Kostaryka
Liban
Szwajcaria
Meksyk
Dominikana
Gruzja
Kuba
USA
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Finlandia
/tabela wg lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

POWODY REZYGNACJI Z WYJAZDÓW WYPOCZYNKOWYCH

(Odpowiedzi osób, które w latach 2014-2019 ani razu nie wyjechały na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania)
Dlaczego nie wyjechał(a) Pan(i) w minionym roku na wypoczynek? Proszę wskazać jedną najważniejszą przyczynę:
- Nie miałe(a)m Pan(i) pieniędzy na taki wyjazd
- Nie miałe(a)m możliwości ze względu na wiek lub stan zdrowia
- Miałe(a)m obowiązki domowe
- Wypoczywałe(a)m w miejscu zamieszkania
- Nie odczuwałe(a)m potrzeby, chęci wyjazdu
- Miałe(a)m obowiązki służbowe, zawodowe, musiałe(a)m zarabiać pieniądze
- Nie miałe(a)m urlopu, wakacji
- Z innych powodów
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykresy dotyczące lat: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

PLANY NA ROK 2020

Czy w tym roku zamierza Pan(i) wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Tak
- Nie
- Jeszcze nie wiem
/wykresy wg terminów badań I 2013, I 2014, I 2015, I 2016, I 2017, I 2018, I 2019, I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Wyjazdy wypoczynkowe w roku 2019 a plany na rok 2020 - tabela

(Odpowiedzi respondentów deklarujących zamiar wyjazdu na co najmniej dwudniowy wypoczynek)
Gdzie planuje Pan(i) wypoczywać w tym roku? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Wyłącznie w kraju
- Wyłącznie za granicą
- Częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- Trudno powiedzieć
/wykresy dotyczące lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

14.
2020-01-30
Rok 2019 pod znakiem wyborów i obaw przed zmianami klimatycznymi
 
Data wydania: 2020-01-30

Sygnatura: 6005
Numer publikacji: Nr 14/2020
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: wydarzenie roku, ważne wydarzenia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Które z wydarzeń minionego 2019 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla Polski?
[pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]
- Wybory parlamentarne – wygrana PiS, wygrane wybory, zwiększenie potencjału opozycji; wygrana opozycji w Senacie, niezależny Senat, wejście do Sejmu lewicy, Konfederacji
- Wybory – ogólnie
- Wybory do Parlamentu Europejskiego
- Zniesienie wiz do USA
- Nobel dla Olgi Tokarczuk
- Stulecie odzyskania niepodległości – obchody
- Pakiet 500+ na pierwsze dziecko; utrzymanie 500+; wyprawka 300+
- 13 emerytura, zapowiedź 14; waloryzacja emerytur
- Reforma sądownictwa – deforma, protesty sędziów, niepublikowanie list poparcia do KRS, sprawa praworządności na forum UE
- Gospodarka – wzrost gospodarczy, umocnienie gospodarki, dobre decyzje gospodarcze; sukcesy w walce z mafią VAT-owską, gazoport, poprawa sytuacji na rynku pracy, podniesienie płacy minimalnej
- Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
- Wydarzenia sportowe – sukcesy w skokach narciarskich, kwalifikacja olimpijska siatkarzy, awans do Euro 2020, sukcesy żużlowców itp.
- Inne z zakresu współpracy i relacji z polski z USA – porozumienia o współpracy wojskowej i gospodarczej, przyjazd Trumpa
- Obronność i zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, tu także inwestycje w uzbrojenie, pozycja Polski w NATO
- Inne wydarzenia i sprawy z zakresu polityki międzynarodowej – stosunki polsko-izraelskie i nawiązania do ustawy o IPN, konferencja antyirańska, złe relacje z UE
- Inne kwestie z dziedziny polityki społecznej: zniesienie podatku od dochodów osobistych dla osób poniżej 26 roku życia. Także stwierdzenia typu: dobrze robią dla ludzi, bezrobotnym się poprawiło
- Inne wydarzenia polityki krajowej – wybór marszałka Senatu, nadchodzące wybory prezydenckie, rezygnacja G. Schetyny z funkcji przewodniczącego PO, wybór M. Banasia na szefa NIK
- Rozwój infrastruktury drogowej komunikacyjnej – poprawa stanu dróg, modernizacja kolei, przywracanie połączeń autobusowych
- Polityka klimatyczna – szczyt w Madrycie, blokada zobowiązania krajów UE do neutralności klimatycznej, brak zgody na ustalenia szczytu Madryckiego
- WOŚP – hasłowo
- Inne wydarzenia kulturalne – film braci Sekielskich, nominacje do Oskarów dla polskich produkcji, konkursy piosenki
- Inne: prowokacja prezydenta Putina – oskarżenia o współpracę Polski z hitlerowskimi Niemcami; protesty i demonstracje – inne niż w sprawie sądów/sędziów, czarny protest; rocznica wybuchu II wojny; zapaść w służbie zdrowia, sytuacja w szkolnictwie
- Wydarzenia z życia osobistego: narodziny dziecka, ślub
- Nie było takiego
- Inne odpowiedzi
- Nie wiem, nie pamiętam
/tabela/

Które z wydarzeń minionego 2019 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla świata?
[pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]
- Globalne ocieplenie, pożary w Australii, kataklizmy i anomalie pogodowe. Degradacja środowiska
- Działania na rzecz ekologii, poprawy klimatu. Rozmowy w sprawie klimatu podejmowane na szczytach klimatycznych, uchwalenie planu ochrony klimatu na Ziemi. Świadomość kryzysu klimatycznego, ruchy obywatelskie. Działania Grety Tunberg. Marsze klimatyczne, demonstracje w sprawie klimatu
- Brexit
- Zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych dla Polaków i dobre relacje polsko-amerykańskie
- Kwestie bezpieczeństwa Polski. Bazy USA, obecność Amerykanów w Polsce. Działalność NATO. Zbrojenia, obronność. Także: Budowa rurociągu z Norwegią
- Konflikt USA z Iranem, wojna na terenie Iraku. Atak Iranu na rafinerię ropy w Arabii Saudyjskiej. Zabicie irańskiego generała (Sulejmaniego)
- Sytuacja na Bliskim Wschodzie – ogólnie, konflikt w Syrii, likwidacja państwa islamskiego
- Wybory do Parlamentu Europejskiego, wybór członków Komisji Europejskiej, orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej
- Nobel dla Olgi Tokarczuk. Także inne sukcesy Polaków na arenie międzynarodowej – zwycięstwo Polki w Eurowizji
- Różne inne wydarzenia międzynarodowe: zamieszki we Francji, protest żółtych kamizelek, pożar katedry Notre Dame, również: zagrożenie terrorystyczne, nierozwiązana sprawa imigrantów
- Polityka prezydenta Putina, niepokój i kłamstwa siane przez Putina, oskarżenia pod adresem Polski w sprawie II wojny światowej, wojna na Ukrainie, próby połączenia Rosji z Białorusią
- Różne wydarzenia związane z polityką zagraniczną Polski. Stosunki polsko-izraelskie. Pomoc Polski dla Syrii, dla ofiar wojny; pomoc w Afryce, Światowe Dni Młodzieży. Wystąpienie prezydenta Dudy na forum ONZ
- Wydarzenia związane z polityką USA – prezydent Trump i jego polityka, impeachment Trumpa w toku, jego komitet korzystał z nielegalnych źródeł. Budowa muru na granicy z Meksykiem. Dialog USA z Koreą Północną
- Pokój na świecie, dążenie do pokoju, obawy przed wojną
- Budowa Nord Stream 2, embargo USA na firmy budujące Nord Stream 2. Blokady gazociągu przez Bałtyk
- Wydarzenia sportowe
- Ekspansja Chin – gospodarcza i polityczna
- Nie było takiego
- Inne odpowiedzi
- Nie wiem, nie pamiętam
- Odmowa odpowiedzi
/tabela/

13.
2020-01-28
Zaufanie do polityków w styczniu
 
Data wydania: 2020-01-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6004
Numer publikacji: Nr 13/2020
Liczba stron: 35
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, nieznajomość, obojętność, polityk
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Kaczyński
- Mariusz Błaszczak
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Paweł Kukiz
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Jarosław Gowin
- Robert Biedroń
- Piotr Gliński
- Elżbieta Witek
- Barbara Nowacka
- Jacek Sasin
- Mariusz Kamiński
- Adrian Zandberg
- Borys Budka
- Tomasz Grodzki
- Jacek Czaputowicz
- Włodzimierz Czarzasty
- Grzegorz Schetyna
- Michał Dworczyk
- Janusz Korwin-Mikke
- Adam Szłapka
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w styczniu 2020 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań XII 2019, I 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

12.
2020-01-24
Auschwitz-Birkenau w pamięci zbiorowej - 75 lat po wyzwoleniu
 
Data wydania: 2020-01-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6003
Numer publikacji: Nr 12/2020
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Historia; stosunek do przeszłości
Autorzy: Feliksiak Michał, Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: Auschwitz, Oświęcim, Żydzi, miejsce męczeństwa, pamięć zbiorowa, pamięć historyczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy ktoś z Pana(i) rodziny, bliskich Panu(i) osób:
- był więźniem obozu w Oświęcimiu
- zginął w obozie w Oświęcimiu
- był więźniem jakiegoś innego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego
- był więźniem hitlerowskiego obozu jenieckiego
/tabela: odpowiedzi twierdzące wg terminów badań 1995, 2005, 2015, 2020/

Odsetek respondentów deklarujących, że ktoś z ich rodziny był więźniem hitlerowskiego obozu:
- koncentracyjnego
- koncentracyjnego i/lub jenieckiego
/tabela: wskazania ogółem oraz wg wieku i miejsca zamieszkania/

Czy był(a) Pan(i) kiedykolwiek w muzeum w Oświęcimiu?
- Tak
- Nie
/wykresy wg terminów badań 1995, 2005, 2015, 2020/

Czy dla Pana(i) osobiście pamięć o Oświęcimiu/Auschwitz jest czymś:
- bardzo ważnym
- raczej ważnym
- raczej nieważnym
- zdecydowanie nieważnym
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań 1995, 2005, 2015, 2020: ważnym, nieważnym, trudno powiedzieć/

Jak Pan(i) sądzi, dla kogo, dla jakich ludzi jest dzisiaj ważna pamięć o Oświęcimiu/Auschwitz?
- Dla wszystkich, dla każdego człowieka, dla całego świata
- Dla Polaków
- Dla ludzi, którzy przeżyli Oświęcim/Auschwitz lub inne prześladowania w czasie wojny, dla ofiar rodzin
- Dla starszego pokolenia, które pamięta wojnę
- Dla Żydów
- Dla młodego pokolenia, dla pokoleń powojennych
- Inna odpowiedź
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 2015, 2020/ oraz /tabela wg terminów badań 1995, 2005/ oraz /tabela aneksowa/

Z czym przede wszystkim kojarzy się Panu(i) słowo „Oświęcim”/"Auschwitz"? Czy jest to dla Pana(i):
- przede wszystkim miejsce męczeństwa narodu polskiego
- przede wszystkim miejsce zagłady Żydów
- Inna odpowiedź
- Nic nie wiem o Oświęcimiu/Auschwitz
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 1995, I/II 2005, I 2015, I 2020/ oraz /tabela wg wieku i poglądów politycznych/ oraz /tabela aneksowa/

Z czym przede wszystkim kojarzy się Panu(i) słowo „Oświęcim”/"Auschwitz"? Inne skojarzenia (podane przez respondentów)
- Miejsce zagłady, męczeństwa Żydów i Polaków
- Miejsce zagłady, męczeństwa wielu ludzi, różnych narodowości
- Obóz koncentracyjny, zbrodnie nazizmu, zagłada, tragedia, upadek człowieczeństwa
/tabela: odsetki mających inne skojarzenia, odsetki ogółu badanych/

Z czym przede wszystkim kojarzy się Panu(i) słowo:
* "Oświęcim"
* "Auschwitz"
Czy jest to dla Pana(i):
- przede wszystkim miejsce męczeństwa narodu polskiego
- przede wszystkim miejsce zagłady Żydów
- Inna odpowiedź
- Nic nie wiem o Oświęcimiu/Auschwitz
- Trudno powiedzieć
/tabela: porównanie odpowiedzi respondentów, których pytano o słowo "Oświęcim" z odpowiedziami respondentów pytanych o słowo "Auschwitz"; dobór określenia był losowy/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

11.
2020-01-23
Stosunek do rządu w styczniu
 
Data wydania: 2020-01-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6002
Numer publikacji: Nr 11/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki, ocena działalności, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - I 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - I 2020 Mateusz Morawiecki/


OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2018 - XI 2019, I 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I 2016 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2018 - XI 2019, I 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

10.
2020-01-23
Nastroje społeczne w styczniu
 
Data wydania: 2020-01-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6001
Numer publikacji: Nr 10/2020
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Nastroje, Gospodarka, Polityka
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, sytuacja w zakładzie pracy, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, utrata pracy, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 - I 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - I 2020/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - I 2020/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Wskazania respondentów aktywnych zawodowo]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Wskazania respondentów aktywnych zawodowo]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA I OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

[Wskazania osób aktywnych zawodowo]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań V 2001 - I 2020: Tak, Nie/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

9.
2020-01-21
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych
 
Data wydania: 2020-01-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6000
Numer publikacji: Nr 9/2020
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda, władze lokalne, władze samorządowe, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2018 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2018 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2020

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2020

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2018 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2020 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2015 roku

OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Oceny działalności władz miasta / gminy
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań XI 2014 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności władz samorządowych miasta/ gminy respondenta - wykres wg terminów badań XII 1997 - I 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

8.
2020-01-17
Preferencje partyjne w styczniu
 
Data wydania: 2020-01-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 5999
Numer publikacji: Nr 8/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wezmę w nich udział
- Nie wiem, czy wezmę w nich udział
- Na pewno nie wezmę w nich udziału
/wykres wg terminów badań X 2015 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna)
- Lewica Razem
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz’15, UED)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie I 2020 z poparciem dla komitetów wyborczych wg badań VIII - XII 2019 i z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla komitetów wyborczych oraz ugrupowań wyborczych
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- KW Prawo i Sprawiedliwość || Prawo i Sprawiedliwość (z Porozumieniem i SP)
- KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni || Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- KW Sojusz Lewicy Demokratycznej || Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna) + Lewica Razem
- KW Polskie Stronnictwo Ludowe || Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz’15, UED)
- KW Konfederacja Wolność i Niepodległość || Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
/wykres wg terminów badań XII 2019, I 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

7.
2020-01-17
Postrzeganie struktury społecznej
 
Data wydania: 2020-01-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 5998
Numer publikacji: Nr 7/2020
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201924: Aktualne problemy i wydarzenia (354)
Słowa kluczowe: struktura społeczna, hierarchia społeczna, klasy społeczne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZMIANY W POSTRZEGANIU STRUKTURY SPOŁECZNEJ

Typy społeczeństwa przedstawione respondentom na rysunkach (w każdym typie 7 poziomów):
- Typ A - Niewielka elita na górze, bardzo mało ludzi w środku i większość ludzi na dole
- Typ B - Społeczeństwo jak piramida - niewielka elita na górze, więcej ludzi w środku i najwięcej na dole
- Typ C - Piramida - z wyjątkiem tego, że na samym dole jest nieco mniej ludzi
- Typ D - Społeczeństwo, w którym najwięcej ludzi jest w środku
- Typ E - Większość ludzi na górze i tylko niewielu na dole

Jakim społeczeństwem jest dziś Polska? Który z rysunków jest temu najbliższy?
- Typ A
- Typ B
- Typ C
- Typ D
- Typ E
- Nie potrafię wybrać
/tabela: wskazania respondentów według terminów badań 1992, 1994, 1997, 2013, 2019/ oraz /wykres/ oraz /tabela aneksowa/

W którym miejscu na rysunku umieścił(a)by Pan(i) siebie?
- 1 Góra
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 Dół
- Brak danych
/tabela: wskazania respondentów przy wybranym typie struktury społecznej w Polsce/

IDEALNA STRUKTURA SPOŁECZNA

Jak Polska powinna wyglądać? Który z rysunków wybrał(a)by Pan?
- Typ A
- Typ B
- Typ C
- Typ D
- Typ E
- Nie potrafię wskazać
/tabela: wskazania respondentów według terminów badań 1992, 1994, 1997, 2013, 2019/ / oraz /tabela aneksowa/

ZMIANY W POSTRZEGANIU WŁASNEGO MIEJSCA W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ

W którym miejscu umieścił(a)by Pan(i) siebie i swoją rodzinę - na górze, gdzieś w środku czy raczej na dole?
- 1 Góra
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 Dół
- Brak danych, trudno powiedzieć
/wykres: zsumowane pozycje, jakie badani - ich zdaniem - zajmują w strukturze społecznej/ oraz /tabela wg terminów badań 1994, 1997, 2013, 2019 w podziale na typ społeczeństwa/ oraz /tabela aneksowa: powyżej środka (1-3), środek (4), poniżej środka (5-7)/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

6.
2020-01-14
Oczekiwania wobec nowego rządu Mateusza Morawieckiego
 
Data wydania: 2020-01-14

Sygnatura: 5997
Numer publikacji: Nr 6/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
Słowa kluczowe: rząd, oczekiwania, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czego przede wszystkim oczekuje Pan(i) od nowego rządu Mateusza Morawieckiego?

OGÓLNE POSTULATY I OCZEKIWANIA
Ogólnie – poprawa sytuacji w kraju, żeby nie było gorzej
Dobre rządy, skuteczność, fachowość, rozsądek, mniej fantazjowania, więcej realnych planów. Żeby więcej robili, niż gadali, więcej czynów
Realizacja obietnic wyborczych
Kontynuacja dotychczasowej polityki, oby tak dalej
Radzenie sobie z opozycją, utrzymanie władzy

POSTULATY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
Zahamowanie inflacji, ograniczenie wzrostu cen, zahamowanie wzrostu cen żywności, leków, energii, paliwa, śmieci
Poprawa warunków pracy, więcej miejsc pracy
Rozwój gospodarczy, utrzymanie dobrej koniunktury, uniknięcie kryzysu
Obniżka podatków, podwyższenie kwoty wolnej od podatku
Przezorna polityka finansowa, niezadłużanie kraju, ograniczenie „rozdawnictwa”; pilnować budżetu
Ograniczenie wydatków socjalnych, zachęcanie do pracy, zmiany zasad przydzielania świadczeń wychowawczych z programu rodzina 500 Plus
Poprawa sytuacji przedsiębiorców, firm: mniej biurokracji, niepodwyższanie płacy minimalnej; ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej – łatwiejsze przepisy skarbowe i ZUS
Poprawa sytuacji w rolnictwie, wzrost opłacalności produkcji rolnej
Poprawa infrastruktury, m.in. drogowej
Oczekiwania dotyczące systemu emerytalnego, np. powiązanie emerytury ze stażem pracy

POSTULATY DOTYCZĄCE WARUNKÓW ŻYCIA
Wyższe zarobki, podwyżka płacy minimalnej, zmniejszenie dysproporcji w zarobkach
Wyższe emerytury i renty, poprawa sytuacji emerytów, likwidacja podatku od emerytur i rent, 13. i 14. emerytura
Lepsze życie, dobrobyt: żeby się normalnie żyło, żeby na wszystko starczało, żeby stać było na godne życie
Poprawa sytuacji ludzi młodych: praca, mieszkania, zatrzymanie ludzi młodych w kraju, lepszy start dla młodych
Poprawa sytuacji rodzin, także samotnych rodziców: więcej żłobków , przedszkoli, mniejsze opłaty za żłobki, kontynuacja dotychczasowej polityki
Poprawa sytuacji w budżetówce, nauczycieli, pracowników służby zdrowia
Poprawa sytuacji niepełnosprawnych
Poprawa sytuacji innych grup: pracowników fizycznych, samotnych pracujących
Poprawa opieki społecznej, zmniejszenie ubóstwa

POSTULATY DOTYCZĄCE RÓŻNYCH DZIEDZIN ŻYCIA
Poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, lepszy dostęp do usług medycznych, w tym do specjalistów
Poprawa funkcjonowania systemu edukacji
Poprawa stanu środowiska naturalnego, polityka klimatyczna
Sądownictwo – dalsze zmiany, dokończenie reformy, porządek w sądownictwie
Sądownictwo – wycofanie się z dotychczasowych zmian
Ograniczenie biurokracji, mniej urzędników
Polityka zagraniczna – suwerenna, dbanie o interes Polski
Polityka zagraniczna – dobre relacje międzynarodowe, współpraca z instytucjami UE
Troska o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne
Jednoznaczne stanowisko wobec gender, LGBT, zakaz aborcji
Oddzielenie państwa od Kościoła, liberalizacja dostępu do aborcji

POSTULATY DOTYCZĄCE JAKOŚCI RZĄDZENIA
Wiarygodność, prawdomówność, uczciwość, przejrzystość działania, złagodzić arogancje i cynizm
Ograniczenie władzy: przestrzeganie konstytucji, praworządność, poszanowanie wolności obywatelskich i zasad demokracji
Wyciszenie emocji politycznych, porozumienie, zgoda, mniej kłótni
Niedzielenie Polaków, tolerancja, równe traktowanie wszystkich obywateli
Stabilizacja, spokój – ogólnie
Sprawiedliwość – ogólnie
Poprawa kultury politycznej, zmiana języka, poprawa jakości polityki
Zmiana trybu pracy nad ustawami, więcej namysłu, spowolnienie tempa pracy
Samodzielność w rządzeniu; niezależności od Prezesa

INNE
Inne konkretne kwestie
Brak oczekiwań
Dymisja rządu i premiera, zmiana rządu
Nie wiem, nie interesuję się polityką

/tabela/ oraz /tabela wg stosunku do rządu/ oraz /tabela wg zdeklarowanych elektoratów/

5.
2020-01-13
Praca obcokrajowców w Polsce
 
Data wydania: 2020-01-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 5996
Numer publikacji: Nr 5/2020
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: Praca
Autorzy: Bożewicz Marta, Głowacki Antoni
Badania: 201924: Aktualne problemy i wydarzenia (354)
Słowa kluczowe: cudzoziemcy, obcokrajowcy, praca, zatrudnienie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZNAJOMOŚĆ CUDZOZIEMCÓW MIESZKAJĄCYCH W POLSCE

W Polsce mieszka coraz więcej obcokrajowców, osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Czasem przyjeżdżają oni, żeby pracować, inni zakładają przedsiębiorstwa. Polki i Polacy wchodzą w związki małżeńskie z obcokrajowcami. Obywateli jakich krajów, Pana(i) zdaniem, przebywa w Polsce obecnie najwięcej?
- Ukrainy
- Białorusi
- Wietnamu
- Chin
- Krajów Unii Europejskiej
- Innych krajów b. Związku Radzieckiego (np. Mołdawii, Gruzji)
- Innych krajów azjatyckich (np. Nepalu, Indii, Bangladeszu)
- Rosji
- Krajów afrykańskich
- Stanów Zjednoczonych
- Innych krajów
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2015, 2019/

Jak często styka się Pan(i) z obcokrajowcami pracującymi w Polsce, np. robiąc zakupy, zamawiając usługi, korzystając z opieki zdrowotnej, korzystając z przewozu osób?
- codziennie
- kilka razy w tygodniu
- raz w tygodniu
- 2-3 razy w miesiącu
- raz w miesiącu
- raz na 2-3 miesiące
- rzadziej
- wcale
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zna Pan(i) osobiście jakiegoś cudzoziemca mieszkającego w Polsce?
- tak
- nie
- trudno powiedzieć
/wykres wg badań 1999 - 2019/ oraz /tabela aneksowa/

OPINIE NA TEMAT PODEJMOWANIA PRACY PRZEZ OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

Jak Pan(i) sądzi, czy cudzoziemcom powinno się pozwolić na podjęcie pracy w Polsce?
- Tak, powinno się im pozwolić na podjęcie każdej pracy
- Tak, ale jedynie niektórych rodzajów prac
- W ogóle nie powinno się im pozwalać pracować w Polsce
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 1992, 1999, 2004, 2006, 2008, 2010, 2016, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy kiedykolwiek korzystał(a) Pan(i) z płatnej pomocy obcokrajowca (np. przy pracach domowych, remontowych, opiece nad dziećmi) lub zatrudniał(a) Pan(i) obcokrajowca, np. na budowie, przy pracach polowych itp.?
- tak
- nie
/wykresy wg badań 2008, 2010, 2015, 2016, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zna Pan(i) osobiście kogoś zatrudniającego obcokrajowca (np. jako pomoc domową, opiekunkę do dzieci, pielęgniarkę, pracownika na budowie lub przy pracach remontowych, polowych itp.)?
- tak
- nie
/wykresy wg badań 2006, 2008, 2010, 2016, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy w Pana(i) zakładzie pracy zdarzyła się taka sytuacja, że pracodawca chciał zwiększyć zatrudnienie, ale nie mógł znaleźć wykwalifikowanego pracownika lub pracowników gotowych pracować za proponowaną stawkę?
- tak
- nie
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2006, 2008, 2010, 2016, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

KORZYŚCI Z PRACY OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

W Polsce podejmują pracę obywatele m.in. takich krajów nienależących do Unii Europejskiej, jak Ukraina, Białoruś, Mołdawia, a także Nepal, Indie. Czy, Pana zdaniem, praca obywateli tych krajów w Polsce jest korzystna czy też niekorzystna:
- dla Pana(i) osobiście
- dla polskiej gospodarki
- dla ogółu pracujących
- dla osób i firm zatrudniających tych pracowników
* korzystna
* niekorzystna
* trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2008, 2010, 2016, 2019/ oraz /tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

4.
2020-01-10
Nastroje społeczne w 2019 roku - wskaźniki syntetyczne
 
Data wydania: 2020-01-10

Sygnatura: 5995
Numer publikacji: Nr 4/2020
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Nastroje
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201902: Aktualne problemy i wydarzenia (344)
(...)
201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
Słowa kluczowe: sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, sytuacja w zakładzie pracy, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce w 2019 roku
* Oceny
* Prognozy
- Średnia
- Przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2019/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza w Polsce w 2019 roku
* Oceny
* Prognozy
- Średnia
- Przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2019/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia badanych i ich rodzin w 2019 roku
* Oceny
* Prognozy
- Średnia
- Przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2019/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

[Odpowiadały osoby aktywne zawodowo]
Sytuacja w zakładach pracy respondentów w 2019 roku
* Oceny
* Prognozy
- Średnia
- Przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2019/

Średnie zostały wyliczone na podstawie pięciopunktowych skal
oceny: od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)
prognozy: od -2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)

3.
2020-01-08
Prognozy na rok 2020
 
Data wydania: 2020-01-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 5994
Numer publikacji: Nr 3/2020
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
Słowa kluczowe: ocena roku, prognozy, sfera prywatna, sfera publiczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

DLA SIEBIE I RODZINY

Jaki będzie 2020 rok:
* dla Pana(i) osobiście
* dla Pana(i) rodziny
- O wiele lepszy niż 2019 rok
- Lepszy niż 2019 rok
- Nieco lepszy niż 2019 rok
- Taki sam
- Nieco gorszy niż 2019 rok
- Gorszy niż 2019 rok
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabele wg oceny roku 2019/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) osobiście?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok 1991 - 2020/ oraz /tabela aneksowa dla r. 2020/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) rodziny?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok 1991 - 2020/ oraz /tabela aneksowa dla r. 2020/

DLA ZAKŁADU PRACY

Jaki będzie 2019 rok dla Pana(i) zakładu pracy?
[Odpowiedzi aktywnych zawodowo]
- O wiele lepszy niż 2019 rok
- Lepszy niż 2019 rok
- Nieco lepszy niż 2019 rok
- Taki sam
- Nieco gorszy niż 2019 rok
- Gorszy niż 2019 rok
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg oceny roku 2019/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) zakładu pracy?
[Odpowiadali aktywni zawodowo; odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok 1991 - 2020/ oraz /tabela aneksowa dla r. 2020/

DLA POLSKI

Jaki będzie 2020 rok dla Polski?
- O wiele lepszy niż 2019 rok
- Lepszy niż 2019 rok
- Nieco lepszy niż 2019 rok
- Taki sam
- Nieco gorszy niż 2019 rok
- Gorszy niż 2019 rok
- Dużo gorszy niż 2019 rok
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg oceny roku 2019/ oraz /tabela wg stosunku do rządu Mateusza Morawieckiego/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Polski?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok 1991 - 2020/ oraz /tabela aneksowa dla r. 2020/

DLA ŚWIATA

Jaki będzie 2020 rok dla świata?
- O wiele lepszy niż 2019 rok
- Lepszy niż 2019 rok
- Nieco lepszy niż 2019 rok
- Taki sam
- Nieco gorszy niż 2019 rok
- Gorszy niż 2019 rok
- Dużo gorszy niż 2019 rok
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg oceny roku 2019/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

Jaki będzie nadchodzący rok dla świata?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok 1991 - 2020/ oraz /tabela aneksowa dla r. 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

Tabela - przewidywania związane z powyższymi sferami: wskazania dotyczące lat 1991 - 2020

2.
2020-01-07
Zadowolenie z życia
 
Data wydania: 2020-01-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 5993
Numer publikacji: Nr 2/2020
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Życie codzienne
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
Słowa kluczowe: zadowolenie z życia, dzieci, małżeństwo, satysfakcja, zdrowie, materialne warunki życia, praca zawodowa, dochody, przyjaciele, wykształcenie, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabela wg stopnia zadowolenia/ oraz /tabele aneksowe/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych /XII 2008 - XII 2019/
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji /XII 2008 - XII 2019/
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość /XII 2007 - XII 2019/
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
/Tabela - odsetki badanych zadowolonych z poszczególnych dziedzin życia wg badań XI 1994 - XII 2019/ oraz /wykresy wg badań XI 1994 - XII 2019 i odpowiedzi: zadowolony, średnio zadowolony, niezadowolony/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
/wykres wg badań XI 1994 - XII 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Bardzo zadowolony(a)
- Raczej zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Raczej niezadowolony(a)
- Bardzo niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań 1994 - 2019/

Tabela - wpływ zadowolenia z poszczególnych aspektów życia na ogólne zadowolenie z całego życia (współczynniki korelacji rang Spearmana)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

1.
2020-01-02
Polityk roku 2019 w Polsce i na świecie
 
Data wydania: 2020-01-02

Sygnatura: 5992
Numer publikacji: Nr 1/2020
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Politycy, Osobistości życia międzynarodowego
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
Słowa kluczowe: polityk roku, Andrzej Duda, Donald Trump, politycy zagraniczni
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POLITYK ROKU W POLSCE

Któremu z polskich polityków należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2019? Chodzi o człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju społeczeństwa, ludzi takich jak Pan(i)
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Jarosław Kaczyński
- Donald Tusk
- Robert Biedroń
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Adrian Zandberg
- Paweł Kukiz
- Borys Budka
- Aleksander Kwaśniewski
- Inni politycy (45 nazwisk)
- Nie ma takiego, żaden nie zasłużył, nikt się specjalnie nie wyróżnił
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 1993 - 2019/

POLITYK ROKU 2019 NA ŚWIECIE

Któremu z zagranicznych polityków, działających na arenie światowej, należy się, Pana(i) zdaniem,
miano polityka roku 2019?
- Donald Trump
- Donald Tusk
- Angela Merkel
- Victor Orbán
- Andrzej Duda
- Inni politycy – łącznie
- Nie ma takiego
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 2002 - 2019/

Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze