XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS

Na Zjeździe swoje referaty zaprezentowali:
  • Dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska "Kondycja badań empirycznych w Polsce",
  • Artemis Bellos "Porównanie warunków i wskaźników realizacyjnych w badaniach realizowanych metodą tradycyjną (PAPI) i przy użyciu laptopów (CAPI)",
  • Rafał Boguszewski "Obraz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce na podstawie badań CBOS z lat 2002-2010",
  • Michał Feliksiak (wspólnie z Michałem Wenzlem - ex-CBOS, obecnie SWPS) "Polityczny wymiar wykluczenia cyfrowego",
  • Katarzyna Wądołowska "Image of the typical elderly Poles".