CBOS
 
CMJP2
 

KONFERENCJA:

Czekając na beatyfikację Jana Pawła II

W siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie odbyła się wspólna konferencja prasowa pt. Czekając na beatyfikację Jana Pawła II. Zapoznano na niej dziennikarzy z pierwszą częścią wyników wspólnego projektu badawczego CBOS i CMJP2 dotyczącego percepcji osoby Jana Pawła II i jego nauczania.

Na konferencji prasowej Natalia HIPSZ, badacz-analityk CBOS, wystąpiła z prezentacją:

"Jan Paweł II w pamięci i w życiu codziennym"

W tym wydarzeniu wzięli udział ponadto:
- Dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej - dr hab. Mirosława Grabowska
- Zastępca Dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II ds. Programowych - dk. Bogdan Sadowski.