Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
32/2015
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 29
25 lat wolności – bilans zmian

nr 30
Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy

nr 31
Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II


Komunikaty

35. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”
Regionalne zróżnicowanie sympatii i antypatii do innych narodów
Preferencje partyjne w sierpniu
Opinie o działalności parlamentu i nowego prezydenta
Nastroje społeczne w drugiej połowie sierpnia
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków u progu nowego sezonu politycznego
Polacy o wrześniowym referendum zarządzonym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku do uchodźców
telefonów komórkowych
 
Postawy wobec uchodźców

Stosunek Polaków do uchodźców jest zróżnicowany w zależności od kraju ich pochodzenia. Przychylne nastawienie częstsze jest do uchodźców z sąsiedniej Ukrainy niż do przybyszów spoza Europy. Co drugi Polak (50%) uważa, że powinniśmy przyjmować ukraińskich uchodźców. Więcej niż co trzeci (36%) jest zdania, że Polska powinna przyjąć część uchodźców, którzy przybyli do państw południowej Europy.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w sierpniu 2015 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl