Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
3/2016
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 32
POLACY WOBEC „INNYCH”.
Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców

nr 33
Wybory 2015 w badanich CBOS


Komunikaty

Samopoczucie Polaków w roku 2015
Preferencje partyjne w styczniu
Opinie o działalności parlamentu i prezydenta
Poprawa notowań rządu
Zaufanie do polityków w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców
Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich
Preferencje partyjne w trzeciej dekadzie stycznia
Potencjał społecznikowski oraz zaangażowanie w pracę społeczną
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

aktywności społeczno‑politycznej Polaków
stosunku do demokracji
 
Poczucie wpływu na sprawy publiczne

Obecnie poczucie wpływu na sprawy publiczne jest najwyższe od początku lat dziewięćdziesiątych (od czerwca 1992 roku). Niezmiennie poczucie podmiotowości obywatelskiej częściej wyraża się w przekonaniu o możliwości oddziaływania na sprawy lokalne (swojego miasta/gminy) niż w przeświadczeniu o możliwości wpływu na bieg wydarzeń w kraju. Poczucie wpływu na sprawy kraju deklaruje obecnie ponad dwie piąte badanych (41%), a na sprawy swojego miasta/gminy – ponad połowa (56%).
Rysunek 1

Rysunek 2

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1992–2016.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl