Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
8/2016
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 32
POLACY WOBEC „INNYCH”.
Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców

nr 33
Wybory 2015 w badaniach CBOS


Komunikaty

Program „Rodzina 500 plus” jako element systemu wspierania rodzin i dzietności
Polacy o partycypacji w procesie stanowienia prawa i wpływie grup interesów na ten proces
Nastroje społeczne w lutym
Polacy o przyszłości energetycznej kraju
Zaufanie do polityków w lutym
Aktywności i doświadczenia w 2015 roku
Polska w Unii Europejskiej
Ekologia w energetyce – deklaracje i postawy
Zainteresowanie sytuacją na Ukrainie i poczucie zagrożenia
Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

polityki społeczno­‑gospodarczej rządu
energetyki obywatelskiej i oszczędzania energii
 
Stosunek do niektórych rozwiązań z zakresu polityki społeczno­‑gospodarczej rządu

Spośród zapowiadanych lub niedawno wprowadzonych rozwiązań ustawodawczych z największą aprobatą spotyka się pomysł bezpłatnych leków dla seniorów (94%). Poparcie zdecydowanej większości respondentów uzyskuje również minimalna płaca godzinowa dla umów­‑zleceń (82%), program „Rodzina 500 plus” (80%), obniżenie wieku emerytalnego (80%) oraz wyższa kwota wolna w PIT (75%). W kwestii podatków bankowego i handlowego zdania są podzielone: wprowadzenie tego pierwszego ma więcej zwolenników niż przeciwników (46% wobec 34%), natomiast wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej popiera tyle samo osób, co jest mu przeciwnych (po 42%).
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lutym 2016 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl