Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
13/2016
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 32
POLACY WOBEC „INNYCH”.
Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców

nr 33
Wybory 2015 w badaniach CBOS


Komunikaty

Dobroczynność w Polsce
Notowania rządu po 100 dniach urzędowania
Nastroje społeczne w marcu
Oceny instytucji publicznych
Recepcja Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Preferencje partyjne po zaostrzeniu kryzysu konstytucyjnego
Zaufanie do polityków w marcu
Wielkanoc
Opinie o Lechu Wałęsie, jego przeszłości i historycznej roli
Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem
Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i warunków materialnych gospodarstw domowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

opinii o dopuszczalności aborcji
stosunku do innych narodów
 
Opinie o dopuszczalności aborcji

Opinie dotyczące sytuacji, w jakich aborcja powinna być dozwolona, są na ogół zbieżne z obowiązującym prawodawstwem w tym zakresie. Przekonanie o tym, że kobieta powinna mieć możliwość przerwania ciąży w sytuacji, w której zagraża ona jej życiu lub zdrowiu albo poczęcie nastąpiło w wyniku gwałtu lub kazirodztwa, jest wyrażane powszechnie (odpowiednio 80%, 71% i 73%).
Na tle pozostałych okoliczności, w których aborcja jest dopuszczalna przez prawo, najrzadziej wyrażane jest przyzwolenie na usunięcie ciąży z powodu uszkodzenia płodu. Niemniej jednak również w tym wypadku ponad połowa (53%) respondentów uznaje zabieg w tych okolicznościach za dopuszczalny (przeciwną opinie wyraża 30% badanych).
Zła sytuacja materialna lub osobista czy też niechęć do posiadania dzieci, zdaniem większości respondentów, nie powinny umożliwiać legalnego usunięcia ciąży. Sprzeciw wobec dopuszczenia aborcji w tych przypadkach deklaruje trzech na czterech badanych (odpowiednio 75%,75% i 76%).
Rysunek 1

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w marcu 2016.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl