Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
14/2016
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 32
POLACY WOBEC „INNYCH”.
Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców

nr 33
Wybory 2015 w badaniach CBOS


Komunikaty

Notowania rządu po 100 dniach urzędowania
Nastroje społeczne w marcu
Oceny instytucji publicznych
Recepcja Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Preferencje partyjne po zaostrzeniu kryzysu konstytucyjnego
Zaufanie do polityków w marcu
Wielkanoc
Opinie o Lechu Wałęsie, jego przeszłości i historycznej roli
Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem
Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i warunków materialnych gospodarstw domowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech
Opinie o dopuszczalności aborcji
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wyjaśniania katastrofy smoleńskiej
stosunku do innych narodów
stosunku do przyjmowania uchodźców
 
Oczekiwania wobec nowo powołanej podkomisji do zbadania katastrofy smoleńskiej

Większość Polaków nie oczekuje, że w wyniku działalności nowo powołanej podkomisji do zbadania katastrofy smoleńskiej nastąpi zasadniczy przełom w wyjaśnianiu przyczyn tej tragedii. Badani najczęściej uważają, że prace komisji doprowadzą do uzupełnienia raportu Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z 2011 roku, ale nie zmienią zasadniczo zawartych w nim wniosków dotyczących przyczyn katastrofy (28%). Jedynie 23% respondentów sądzi, że rezultatem jej prac będzie ustalenie innych przyczyn katastrofy smoleńskiej niż przedstawione w raporcie z 2011 roku.
Rysunek 1

Oczekiwania wobec nowo powołanej podkomisji są powiązane z oceną dotychczasowej wiedzy o przyczynach katastrofy smoleńskiej. Badani, którzy nie są usatysfakcjonowani dotychczasowymi ustaleniami w tej sprawie, częściej niż pozostali sądzą, że doprowadzi ona do uzupełnienia raportu komisji Jerzego Millera (39% spośród uważających, że wiedza na temat przyczyn katastrofy wymaga jeszcze dodatkowych wyjaśnień i 33% w grupie twierdzących, że w zasadzie nic jeszcze nie zostało wyjaśnione).
Więcej na ten temat w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w marcu 2016.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl