Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
24/2016
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 33
Wybory 2015 w badaniach CBOS

nr 34
Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska


Komunikaty

Preferencje partyjne w drugiej połowie maja
Wizerunek premier Beaty Szydło
Wzrost reprezentatywności sceny politycznej
Preferencje partyjne w czerwcu
Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego
Postawy wobec płacenia podatków
Reakcje społeczne na przyjęcie przez Komisję Europejską opinii o praworządności w Polsce
UEFA Euro 2016
Relacje Polska – Niemcy 25 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zaufania do polityków
stosunku do rządu
nastrojów społecznych
 
Relacje Polska – Niemcy 25 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie

Ocena stosunków polsko-niemieckich znacznie się pogorszyła. Wśród Polaków dominuje obecnie przekonanie, że relacje te nie są ani dobre, ani złe – opinię tę podziela 54% badanych. W listopadzie 2015 roku prawie połowa Polaków (48%) była zdania, że nasze stosunki z Niemcami są dobre, dziś uważa tak 29% ankietowanych.
Rysunek 1

Polacy nie są przychylni zwiększaniu wpływów niemieckich w Europie i na świecie. Prawie trzy czwarte badanych (73%) jest przeciwnych temu, aby Niemcy odgrywały większą rolę niż dotychczas. W porównaniu z 2011 rokiem, niechętny stosunek do większego znaczenia Niemiec w Europie i na świecie, nieco wzrósł.
Rysunek 2

Więcej na ten temat w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia”.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl