Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
43/2016
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 34
Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska

nr 35
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2016


Komunikaty

Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków
Polacy wobec obietnic wyborczych PiS
Opinie o obniżeniu wieku emerytalnego
Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość?
Preferencje partyjne w październiku, rok po wyborach parlamentarnych
Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego
Jakiego prawa aborcyjnego oczekują Polacy?
Nastroje społeczne w październiku
Stosunek do rządu
Zaufanie do polityków w październiku
Zdrowie online
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wyborów prezydenckich w USA
szczegółowych ocen działalności rządu
 
Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych a sprawa polska

Tegoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych są dla obserwatorów z zewnątrz wyjątkowe, choćby ze względu na fakt, iż kandydatami głównych partii są osoby od lat znane nie tylko wyborcom amerykańskim, ale także światowej opinii publicznej. Chociaż zainteresowanie tymi wyborami deklaruje 36% Polaków, blisko trzy czwarte (74%) uważa, że dla Polski to, kto zostanie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest ważne. Wprawdzie również cztery lata temu większość Polaków uważała, że dla naszego kraju ważne jest, kto będzie sprawował najwyższy urząd w USA, jednak znaczenie tegorocznych wyborów dostrzega znacznie więcej osób. Wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych za nieistotny dla Polski uznaje obecnie 19% badanych, podczas gdy w 2012 roku opinię taką wyrażało prawie dwie piąte (39%).
Rysunek 1

Polacy, oceniający z punktu widzenia Polski kandydatów dwóch głównych partii w amerykańskich wyborach prezydenckich, zdecydowanie częściej sądzą, że lepszym wyborem jest reprezentująca Partię Demokratyczną Hillary Clinton niż Donald Trump z Partii Republikańskiej.
Rysunek 2

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w październiku 2016 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl