Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
1/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 37
Rodzina PLUS. Sytuacja polskich rodzin i oceny polityki prorodzinnej

nr 38
Młodzież 2016


Komunikaty

Oceny działalności Państwowej Komisji Wyborczej i stosunek do projektu nowych zasad jej wyłaniania
Nastroje społeczne na początku grudnia
Niepełnosprawni wśród nas
Zaufanie do polityków przed zmianą premiera
Po rezolucji PE – opinie i obawy
Boże Narodzenie 2017
Polak w urzędzie
Stosunek do osób o orientacji homoseksualnej i związków partnerskich
Stosunek do poselskich propozycji zmian w kodeksie wyborczym
Polityk roku 2017 w Polsce i na świecie
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wydarzenia roku 2017 w Polsce i na świecie
ocen roku 2017 i przewidywań na rok 2018
 

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?

 
Roczny bilans nastrojów społecznych

W naszych badaniach wskaźnikami nastrojów społecznych są oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także kondycji zakładów pracy respondentów oraz warunków materialnych ich gospodarstw domowych.
Podobnie jak w ubiegłych latach, także w 2017 roku zdecydowanie lepsze były oceny dotyczące sfery prywatnej niż publicznej. Zarówno warunki życia, jak i sytuacja w zakładach pracy oceniane były przez cały ubiegły rok dość dobrze. Wartości tych wskaźników zmieniały się tylko w niewielkim stopniu.
Z kolei w przypadku ocen sytuacji gospodarczej i politycznej obserwowaliśmy w roku 2017 trend wzrostowy. Jednak mimo polepszających się ocen, sytuacja polityczna w Polsce wciąż postrzegana była częściej negatywnie niż pozytywnie. Sytuacja gospodarcza oceniana była wyraźnie lepiej.
Rysunek 1

Podobnie jak w poprzednich latach, w roku 2017 prognozy na najbliższą przyszłość były mniej zróżnicowane niż oceny bieżącej sytuacji. Badani byli najbardziej pesymistycznie nastawieni wobec rozwoju sytuacji politycznej – prawie przez cały rok większość przewidywała raczej jej pogorszenie niż polepszenie. W pozostałych sferach (gospodarce, warunkach materialnych respondentów, sytuacji w zakładzie pracy) częstszy był optymizm, choć raczej ostrożny.
Rysunek 2

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w 2017 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl