Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
11/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Preferencje partyjne w marcu
Stosunek do innych narodów
Nastroje społeczne w marcu
Stosunek do rządu w marcu
Oceny działalności instytucji publicznych
Zaufanie do polityków w marcu
Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem
Wielkanoc 2018
Społeczny obraz autyzmu
Jak Polacy radzą sobie ze smogiem?
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

współpracy władz lokalnych z mieszkańcami
warunków materialnych Polaków
 
Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami

Rozwój samorządności ma z założenia przyczyniać się do coraz szerszego dialogu władz lokalnych z mieszkańcami i faktycznie dialog taki odbywa się w coraz większej liczbie polskich gmin i miast poprzez różnego rodzaju formy współpracy i konkretne programy umożliwiające mieszkańcom partycypację w podejmowaniu decyzji, np. konsultacje społeczne, inicjatywy obywatelskie czy budżety partycypacyjne. Inicjatywy tego typu wydają się być dość skuteczne i jako takie są też oceniane przez mieszkańców. Polacy w większości (64%) uważają, że głos mieszkańców ich gminy/miasta brany jest pod uwagę przez lokalne władze przy podejmowaniu przez nie decyzji dotyczących mieszkańców, przy czym żadnych wątpliwości co do tego nie ma jedynie 8% badanych. Co czwarty respondent (24%, w tym 4% stanowczo) twierdzi, że władze jego gminy/miasta podejmują decyzje nie licząc się z głosem mieszkańców
Rysunek 1

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lutym 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl