Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
12/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Oceny działalności instytucji publicznych
Zaufanie do polityków w marcu
Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem
Wielkanoc 2018
Społeczny obraz autyzmu
Jak Polacy radzą sobie ze smogiem?
Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami
Materialne warunki życia
Preferencje partyjne w kwietniu
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

powstania w getcie warszawskim
działalność parlamentu, Prezydenta  RP, władz samorządowych oraz stacji radiowych i telewizyjnych
stosunku do rządu w kwietniu
nastrojów społecznych
 
Powstanie w getcie warszawskim

Blisko 75 lat temu w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Niemal wszyscy Polacy (94%) słyszeli o tym wydarzeniu, ale tylko co dziewiąty (11%) zna datę jego wybuchu. Sześciu na stu badanych (6%) nie wie nic na ten temat.
Rysunek 1

Dwie trzecie badanych (64%) uważa, że pamięć o powstaniu w getcie warszawskim jest dziś ważna przede wszystkim dla Żydów. Połowa (49%) twierdzi, że ma ona obecnie istotne znaczenie dla Polaków, a jedna trzecia (32%) – że dla ludzi starszego pokolenia. Niewielu (8%) uznaje powstanie w getcie warszawskim za wydarzenie ważne obecnie tylko dla osób, których życie związane jest z Warszawą, a zupełnie nieliczni (4%) twierdzą, że nikogo dziś już nie interesuje. W stosunku do poprzedniego pomiaru z 2013 roku znacznie częściej akcentowane jest znaczenie powstania dla wszystkich Polaków, natomiast rzadziej – dla Żydów i starszych pokoleń.
Rysunek 2
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w marcu 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl