Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
23/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Stosunek do rządu w czerwcu
Nastroje społeczne w czerwcu
Zaufanie do polityków w czerwcu
Oceny władz samorządowych oraz ich kompetencji
Polityka państwa wobec rodzin – oceny i oczekiwania
Wołyń 1943 – pamięć przywracana
Przed mundialem w Rosji: zainteresowanie piłką nożną i ocena PZPN
Wybory samorządowe 2018
Stosunek Polaków i Czechów do przyjmowania uchodźców
Preferencje partyjne w lipcu
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

opieki zdrowotnej w Polsce
oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz samorządowych
stosunku do rządu w lipcu
 
Opieka zdrowotna w Polsce

Uwzględniając porady i świadczenia otrzymywane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zdecydowana większość badanych pozytywnie oceniła kompetencje lekarzy, dostępność lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz ich zaangażowanie w swoją pracę. Do najgorzej notowanych aspektów funkcjonowania opieki zdrowotnej ankietowani zaliczyli dostępność wizyt u specjalistów oraz badań diagnostycznych, a także niewystarczającą liczbę personelu medycznego w szpitalach.
Rysunek 1

Więcej na ten temat w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w czerwcu 2018.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl