Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
27/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Zaufanie do polityków w lipcu
Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
Molestowanie seksualne
Zainteresowanie wyborami samorządowymi, deklaracje uczestnictwa oraz preferencje w lipcu
O historii lokalnie
Społeczne oceny osobistości ostatniego stulecia
Słuchanie muzyki
Co przyniesie przyszłość – o horoskopach, wróżkach i talizmanach
Popularność muzyki disco polo
Patriotyzm Polaków
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wykluczenia społecznego
pamięci o historii rodziny
 
Które grupy napotykają w życiu społecznym największe trudności i ograniczenia?

Według ankietowanych największe ograniczenia i trudności w życiu społecznym napotykają osoby z niepełnosprawno- ściami, a w drugiej kolejności ludzie biedni, ubodzy. Mniej więcej co czwarty badany uważa, że najtrudniej żyje się osobom starszym oraz bezdomnym, a mniej więcej co piąty – że byłym więźniom oraz osobom chorującym psychicznie. Porównywalne grupy ankietowanych sądzą, że największe trudności i ograniczenia w społeczeństwie napotykają słabo wykształceni, bezrobotni, migranci oraz osoby o odmiennej orientacji seksualnej.
Rysunek 1

Więcej na ten temat w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lipcu 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl