Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
28/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Słuchanie muzyki
Co przyniesie przyszłość – o horoskopach, wróżkach i talizmanach
Popularność muzyki disco polo
Patriotyzm Polaków
Komu żyje się najtrudniej?
Preferencje partyjne w sierpniu
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych
Nastroje społeczne w sierpniu
Stosunek do rządu w sierpniu
Zaufanie do polityków u progu nowego sezonu politycznego
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

postaw wobec zwierząt
pamięci o historii rodziny
wyborów samorządowych
 
Na co zwracamy uwagę kupując jajka?

Od 2006 roku prawie trzykrotnie wzrosło znaczenie tego, czy jajka pochodzą od kur z chowu klatkowego czy od innych (z 13% do 35%), natomiast o ponad połowę zmalała liczba osób, które zwracają uwagę na cenę jajek (z 27% do 11%). Systematycznie maleje także odsetek badanych kierujących się przy zakupie jajek ich wielkością.
Z tegorocznych deklaracji wynika, że Polacy najczęściej zwracają uwagę na warunki chowu kur (35%), nieco rzadziej na odpowiednią datę ważności (32%). W dalszej kolejności brane są pod uwagę: wielkość jajek (18%), oznakowanie i spełnianie norm UE (12%) oraz niska cena (11%).
Rysunek 1
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wskazać dwie odpowiedzi

Motywy, jakimi kierują się badani kupując jajka, to jeden z czynników określających postawy ludzi wobec zwierząt.
Więcej na ten temat w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w roku 2006, 2013 i 2018.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl