Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
29/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Zaufanie do polityków u progu nowego sezonu politycznego
Postawy wobec zwierząt
Zachowania kierowców oraz postawy wobec uczestników ruchu drogowego
Historie rodzinne
Wybory samorządowe: zainteresowanie nimi, deklaracje udziału oraz preferencje po ogłoszeniu terminu głosowania
Preferencje partyjne we wrześniu
Nastroje społeczne we wrześniu
Komu i jak pomagać? Pomoc społeczna w opinii Polaków
Stabilizacja notowań rządu
Wybory samorządowe a poczucie podmiotowości obywatelskiej
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

ocen działalności instytucji publicznych
nowego systemu edukacji
zaufania do polityków we wrześniu
 
Nowy system edukacji w opinii społecznej

We wrześniu 2017 roku weszła w życie reforma edukacji likwidująca utworzone w 1999 roku gimnazja i wprowadzająca ośmioletnią szkołę podstawową, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, a w miejsce zasadniczych szkół zawodowych – szkoły branżowe pierwszego i drugiego stopnia. Po roku funkcjonowania reformy nie zniknęły wątpliwości co do tego, czy była zasadna, a także czy została odpowiednio przygotowana i właściwie wdrożona. Polacy zapytani o to pod koniec sierpnia na ogół oceniali, że reforma edukacji była potrzebna (52% wobec 37% będących przeciwnego zdania), natomiast mieli spore zastrzeżenia do jej przygotowania (40% opinii negatywnych wobec 29% pozytywnych) oraz implementacji (odpowiednio 36% wobec 31%).
Rysunek 1

Więcej na ten temat w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w sierpniu 2018.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl