Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
33/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018
Bezpieczeństwo w internecie
Preferencje partyjne w październiku
Pamięć o Janie Pawle II ciągle żywa
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych
O mobilizacji wyborców przed wyborami samorządowymi
Nastroje społeczne w październiku
Kryteria wyboru radnych do rady gminy lub miasta w wyborach 2018
Stosunek do rządu w październiku
Zaufanie do polityków przed wyborami samorządowymi
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

Święta Niepodległości i polityki pamięci
wydatków szkolnych i pozaszkolnych
zbierania i spożywania grzybów
depresji
 

„Opinie i Diagnozy”

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota

 
Polacy o Narodowym Święcie Niepodległości

W porównaniu z rokiem 2008 odsetek badanych, którzy celebrują 11 listopada, znacząco się zwiększył. Dziesięć lat temu Święto Niepodległości obchodził mniej więcej co drugi respondent (49%), obecnie zaś jakiś sposób świętowania daty odzyskania przez Polskę niepodległości deklaruje prawie trzech na czterech badanych (72%).
Najpopularniejsze sposoby celebracji 11 listopada to wywieszenie flagi państwowej (43%) oraz uczestnictwo w mszy świętej (29%). Rzadziej badani deklarują, że biorą udział w obchodach i uroczystościach publicznych (18%), świętują rocznicę poprzez przygotowanie w domu uroczystego obiadu lub też obchodzą to święto w jeszcze inny sposób (po 11%).
Rysunek 1
*Respondenci mieli możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi

Więcej na ten temat w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w październiku 2008 roku i we wrześniu 2018.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl